viveros silleda

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of viveros silleda

 1. 1. LUCA LPEZ AGRANURIA PRESAS SILVA 1
 2. 2. NDICE SITUACIN E FERRAMENTAS DEPROPIEDADETRABALLO HISTORIA DO VIVEIRO SISTEMA DE REGA E DIMENSINSABONADO ESPECIES QUE COMERCIALIZACINPRODUCENDE PLANTAS PROCEDENCIA DAS REQUISITOSPLANTAS QUE MATERIAL DE XARDNSCOMERCIALIZAN ANDOTAS2
 3. 3. SITUACIN VIVERO DE SILLEDA3
 4. 4. SITUACIN E PROPIEDADE O viveiro est ubicado no Concello deSilleda(provincia de Pontevedra). Atpase nunhamarxe da carretera PO-545. O centro ten carcter privado(Sociedade civil).4
 5. 5. HISTORIA DO VIVEIRO unha empresa familiaronde o fundador foi o pai dosactuais propietarios. O antigo propietariocomezou xunto con outrossocios, que acabaronvendndo a sa parte. Oxe en da a empresa corre acargo dun dos fillos xunto coasa muller(autnomos). 5
 6. 6. TIPO DE CENTRO Adcase fundamentalmente venda deplantas forestais, ornamentais e frutais. Outras actividades que realizan oalquiler de plantas, repoboacins etraballos enxeral(podas,encespado,xardns). A venta realzase a particularesmaioritariamente,tamen a tendas,algncomercial e comunidades de montes.6
 7. 7. DIMENSINS A superficie total da parcela que abarca oviveiro e de 8.000m2 repartidos en diferentesreas como son: a colocacin dun futuroinvernadeiro, colocacin e exposicin deplanta de temporada e ornamental e zona deproduccin de planta(estaquillado,razdesnuda,sementeira). Contan cunha hectrea a maiores situada nunlugar prximo para o engorde de frondosas.7
 8. 8. 8
 9. 9. ESPECIES A QUE PRODUCEN Cultivan s eucalipto nitens e o xnero pinus.Aespecie a producir depende das preferenciasque haxa no momento no mercado ousubvencins que proporciona a Xunta deGalicia.9
 10. 10. SementeiraRaz desnudaEsgallado10
 11. 11. PROCEDENCIA DAS PLANTAS QUE PRODUCEN E COMERCIALIZAN As sementes proceden principalmente doviveiro de Tragsa(Maceda) e algunhas deFomento Vexetal(Asturias) pero procurantraelas de viveiros galegos para unha maioradaptacin da planta. De Valencia traen planta de temporada pero omnimo posible. Adquiren planta tamen de diferentescomerciais que paran al. 11
 12. 12. FERRAMENTAS DE TRABALLOAlgunhas das ferramentas utilizadas:angazos,desbrozadora,diferentessachos,tixeiras,serruchos,solfatadoras,macetas. 12
 13. 13. SISTEMA DE REGA E ABONADO Emprgase un sistema de rego por aspersin edias de moita calor axudndose de magueira. O abonado normalmente granulado(11-22-9) e algunha vez lquido. Faise en macetas,salvo en plantas especficas que empregan unabono determinado. 13
 14. 14. COMERCIALIZACIN DE PLANTAS En cepelln(ornamental eforestal) Macetas(ornamentais, forestale de temporada) Bandexas (pinus, eucaliptos) A raz desnuda(frutais)14
 15. 15. REQUISITOS Esxenlles pasaporte fitosantario. Declaracin anual de cultivos Presentacin de informe coas especies quepreven plantar ano seguinte.15
 16. 16. MATERIAL DE XARDNS16
 17. 17. ANDOTAS*No viveiro queran facer unhaampliacin e xa era a 3 vez que pedanaxudas Xunta para a aprobacin doinvernadoiro pero non lles contestaban.*A planta que eles compran acomerciais en moitas ocasins ven senpasaporte.*O viveiro ten pocas boas de traballocomo de novembro a marzo pero logoa venda decae, por eso se apoian navenda de ornamentais.Traballo de colocacin de tepez e fentos no Mosteiro de Carboeiro(2011) 17