Vía Crucis Quaresma Confirmació

of 31 /31
Jesús i nosaltres CamidelaCreu Perdonant… s’és perdonat... i morint en u mateix es ressuscita a la vida eterna. Dóna'ns PAU, FORÇA I JOIA!!

Embed Size (px)

Transcript of Vía Crucis Quaresma Confirmació

1. Jess i nosaltres CamidelaCreuPerdonant ss perdonat...i morint en u mateix es ressuscita a la vidaeterna. 2. Jess i nosaltresVa CrucisCamidelaCreuescoltarpensar sentirpregar Els Cristians recordem, en la nostra PREGRIA, els ltims moments de la vida de Jess 3. I. JESS S CONDEMNAT A MORT. 4. Jess segueix sent condemnat a moririnjustament.que pasem al queEn el sense abortatunpot aconseguirmenjar per a En el malaltsostre delque on hi ha i viureno veiemEn el famolenc ennoalmon no deixenmedicines tots. fetus queNO VOLS VEURE LA REALITAT ??? 5. I. JESS S CONDEMNAT A MORT.i ens seguim llavant les mans. Pregria:(Tots) Senyor Jess, ajudans a VEURE EL SOFRIMENT dels dems. Que no passem dall que ocorre al nostre mn. Dnans fora per a estar a prop dels qui ho passen mal.Et demanem, Senyor, que ens COMPROMETEMa CONSTRUIR UN MON NOU, Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amn. 6. II. JESS CARREGA AMB LA SEUA CREU. SOFREIX AMB ELS QUI SOFREIXEN 7. A QU DIUS PASSAR-HO MAL? 8. Pregria:(Tots) Senyor Jess, que carregues amb el dolor de tots. Ajudans a viure el sofriment que tenim en la vida. Que no visquem en una bombolla, o en un mn de color de rosa, mentre altres ho passen mal.Dnans la fora que necessitem per a ser cristiansSOLIDARIS de veritat.Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amn. 9. III. JESS CAU PER PRIMERA VEGADA i mire cap a un altrecostat 10. i mire cap a un altre costat 11. Pregria:(Tots) Senyor Jess, que caus a terra humiliat com milions de persones, i no trobes qui tajude. Dnans la sensibilitat del que sap posar-se al lloc de laltre, tirat en la cuneta de la vida.Que no siguem cmplices dels poderosos daquest mn Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amn. 12. IV. JESS TROBA A VERNICA EL TEU ROSTRE BUSCAR, SENYOR 13. Pregria:(Tots) Senyor Jess, Deixans acostar-nos a tu, com la Vernica, permet-nos que et trobem en el germ que pateix. No ens deixes caure en la temptaci de viure com si no existiresEl teu rostre buscarem, Senyor, no ens amagues el teu rostre.Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amn. 14. V. JESS CAU PER SEGONA VEGADA TANTS CAUENEN EL MN 15. Pregria :(Tots) Senyor Jess, company dels que contnuament cauen, vctimes de la falta damor dels qui els envolten.Que et veiem en els indigents que estan tirats als carrers, en qui demana als semforsQue siguem una m amiga per a alar a tots aquells queentropessen i cauen. Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amn. 16. VI. JESS S AJUDAT PEL CIRINEUESGLSIA QUE AJUDA AL 17. Pregria:(Tots) Senyor Jess, que vas voler que la teua Esglsia ajudara a tots els necessitatsPrega al Pare per ella, i illumina-la amb LLUM del teu Esperit.Tant de bo que enmig del mon, la teua Esglsia siga testimonidamor, entrega, senzillesa, alegriaAjudans a sentir-nos part della. Tu que vius i regnes pels segles dels segles. Amn. 18. VII. JESS CONSOLA A LES DONESDONES MARGINADESi MALTRACTADES 19. Pregria:(Tots) Senyor Jess, Consol de les dones de Jerusalem, Consol de les dones de tots els tempsAjudans a canviar el mn masclista i explotadorAnima amb la TEUA PARAULA a les dones que sofreixeni dnans fortalesa per ser com Tu, que vius i regnes pels segles dels segles, Amn. 20. VIII. JESS CAU PER TERCERA VEGADAELS PODEROSOS VIUEN PER A MANAR XAFEN L AMOR, EL SERVEI 21. Pregria:(Tots) Senyor Jess, que caus per tercera vegada, amb ms duresa, a terra.Tu sents la crrega de la Creu i el menyspreu daquells quedonen lesquena al teu Evangeli.Ajudans a viure per a servir, a servir amb estima,i a estimar amb perdTu que vius i regnes pels segles dels segles, Amn. 22. IX. JESS S DESPULLAT DE LES SEUES VESTIDURES.i ALS POBRES ELS LLEVEM EL SEU FUTUR 23. Pregria:(Tots) Senyor Jess, model de vida distint als models de la moda.La roba guardada podria vestir a tota la humanitat...Tu ens dius a lEvangeli: Vaig estar sense roba i em vestreuQuan ho freu amb un dels ms menuts, dels pobresAjudans a ser sensibles a la Teua Paraula, a tindre CONSCINCIA iser crtics amb la injusta societat Tu que vius i regnes pels segles dels segles, Amn. 24. X. JESS TROBA A SA MARE. NO HI HA DOLOR MS FORT QUEPERDRE UN FILL 25. Pregria:(Tots) Senyor Jess,Ens unim al dolor de tantes mares que veuen morir als seus fillsper la fam, les drogues, les guerresMares amb cors partits pel dolorAjudans a mirar amb la tendresa que ho fan les maresi a entregar-nos com elles,Tu que vius i regnes pels segles dels segles, Amn. 26. X. JESS S CLAVAT EN LA CREU. SENYOR, TINGUEU 27. I JUNT A ELL , ELS POBRES DAQUEST MNABANDONATS PROSTITUTESASSASINATSXIQUETSSOLDATSFAMOLENCSEXPLOTATSPERSEGUITS SENSE MALTRACTADES SOSTRE SENSE PAPERS 28. Pregria:(Tots) No em mou, Senyor,el cel que mhas proms, per a estimar-te,ni em mou linfern tan temut, per a deixar per aix dofendret.Mou-me al veuret clavat en la Creu Perdonans, Senyor, per donar-nos igual la Teua mort, i per passar indiferents davant la mort de tants innocents.Tu que vius i regnes pels segles dels segles, Amn. 29. X. JESS S SOTERRATAL TERCER DIARESSUCITAR VENCER LA VIDA I LA 30. VENCER LAVIDA I LAJUSTCIA Pregria:(Tots)DU PARE NOSTRE, autor de la Vida i vencedor de la injustcia,amb la Resurrecci de Jess sinicia el temps de lEsglsia.Ajudans a comprometre-nos amb tot all que va a favorde la VIDA, amb lamor i la justcia Tu que vius i regnes pels segles dels segles, Amn. 31. Jess i nosaltresVa Crucis CamidelaCreu