Uso de facebook en jóvenes colombianos y españoles

of 11/11
+ Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud colombiana y española UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES LIC. EN IDIOMAS 1ER. SEMESTRE HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN ALUMNA ILSE GUADALUPE BARRÓN MORALES P R E S E N T A:

Embed Size (px)

description

Trnh by da trn nghin cu sau y: Tp ch Comunicar 40: Tui tr tng tc (Tp 20 - 2013) Mng x hi v gii tr. S dng Facebook trong Mng x hi v Thanh nin Colombia v Ty Ban Nha. Nghin cu so snh Facebook gia Colombia v Ty Ban Nha http://dx.doi.org/10.3916/C40-2013-03-03 Ana Almansa Martnez Oscar Fonseca Antonio Castillo Esparcia

Transcript of Uso de facebook en jóvenes colombianos y españoles

 1. + Mng x hi v gii tr. S dng Facebook thanh nin Colombia v Ty Ban Nha UNIVERSIDAD JUREZ AUTNOMA DE TABASCO PHN CNG ACADEMIC CA GIO DC V ARTS LIC. TRONG NGN NG 1ER. CNG C MY TNH SEMESTER ALUMNA ILSE GUADALUPE BARRN MORALES HIN TI: 2. + Mng x hi tr thnh lnh vc tng tc x hi trong gii tr. Bi trnh by ny tm tt phn tch v cch Facebook c s dng bi nhng ngi tr tui v nhng kinh nghim h nhn c t n. Cn lu rng l mt nghin cu so snh gia Colombia v Ty Ban Nha 3. + K t khi Mng x hi xut hin, nhiu ngi dng tch hp cc trang web ny vo thc tin hng ngy ca h. Khong cch n Primaca t in thoi Tng tc mt i mt Hnh thc giao tip mi. 4. + NN TNG i din cho bn thn: Mng x hi to thnh bi cnh nghin cu quan trng cho cc nghin cu v quy trnh qun l t trnh by v pht trin tnh bn Cu trc ca cc trang web mng x hi: Cc thnh vin ca Mng x hi khng th ng, nhng tham gia vo s pht trin x hi ca Mng. Quyn ring t: Cc phng tin truyn thng i chng ph sng mng x hi tp trung vo cc vn ring t c th xy ra 5. + VT LIU V PHNG PHP NGHIN CU Nghin cu c thc hin bng cch quan st 100 h s Facebook v 20 cuc phng vn su n thanh thiu nin t 12 n 15 tui t Colombia v t 100 h s Facebook v 20 cuc phng vn su Ty Ban Nha. i vi nghin cu, mt phng php hn hp vi nh tnh (phng vn su) v k thut nh lng (phn tch ni dung) c s dng. phn tch ni dung ca cc h s trn Facebook, mt mu phn tch c xy dng trong cc bin v i tng nghin cu c d tnh, trong c cc kha cnh nh tn sut ca cc mc, ngn ng c s dng trong , s lng hnh nh v m t v h, s lng bn b v d liu c nhn 6. + PHN TCH V KT QU Thanh thiu nin Colombia: A) Cch h c th hin trn facebook. Thanh thiu nin r rng rng t bi thuyt trnh h t to ra trong mng x hi, mt iu rt quan trng ph thuc vo giai on ny ca cuc sng: x hi ha ca h, c thc v o. B) Hnh nh h s ca bn: trang im v pixel thm. H ngh v hnh nh ca h, h thit k n, h to ra n, h sn xut n, h chnh sa n, h pht hnh li n. C) Thng tin ca h s. Trong s 100 h s c phn tch, chng ti thy rng 33 h s cng b thng tin ca chnh h trong lin kt ny, m khng phi l thng tin ca tt c 7. + PHN TCH V KT QU D) Chng lin quan nh th no. i vi nhng ngi tr tui c bn b trn Facebook l qun l cc mi quan h thn thin trong mt kch bn khc trong hnh nh l lin kt chnh. Khng cn thit phi bit mt i mt. Cc cuc tr chuyn xoay quanh hnh nh ca anh y. Ngoi ra, hnh nh tr thnh cch th hin tnh cm. Chp nh cho ngi khc, ti n ln Facebook v chia s n l cch th hin tnh cm. (ZING) E) Nhm trn Facebook: nhng cch mi thuc v. i vi ngi Colombia c mt nhm l c mt hnh nh chung che ch cc thnh vin, bo v h, cho php h hnh ng nh mt tp th. 8. PHN TCH V KT QU Thanh thiu nin Ty Ban Nha: A) Cch h c th hin trn Facebook. i a s (95%) nhng ngi tr tui ca mu ngi Ty Ban Nha s dng tn tht ca h trong h s Facebook ca h. B) Hnh nh h s ca bn: trang im v pixel thm. Ngi Ty Ban Nha cng s dng tuyt vi bc nh trong h s ca h. C) Thng tin ca h s. H kt hp cc cm t c thc hin hoc th hin nim vui ln nht bi v h cm thy c hiu bi cc i tc ca h. H cho rng vic c mt danh tnh gi khng gy ra vn g, bi v ti s dng mt ci tn m bn b ca ti bit v bit ti l ai ngay lp tc. 9. + PHN TCH V KT QU D) Chng lin quan nh th no. Thanh thiu nin c phng vn ang bt u lin quan n cc mng x hi v vn di chuyn trong vng trn gn nht ca h. E) Nhm trn Facebook: nhng cch mi thuc v. Thanh thiu nin Ty Ban Nha thng khng tham gia vo cc nhm. Hn 80% khng c nhm v, nhng ngi thc hin, tham gia trung bnh 3,8. H s dng nhiu ng dng hn. 10 + THO LUN V KT LUN. C Colombia v Ty Ban Nha, phn ln nhng ngi tr t 12 n 15 tui s dng Facebook tng tc vi bn b ca h. c hai quc gia, nhng ngi tr tui cn phi trn mng v th hin bn thn trong theo cch nguyn bn nht c th. Phn ln b phi by qu mc trong cc mng x hi. Bng chng v iu ny l 114,6 nh mi ngi (ca mu c nghin cu) Colombia v 168 nh ca mi thnh vin trong mu Ty Ban Nha. 11. + BIBLIOGRAPHY Tp ch Comunicar 40: Tui tr tng tc (Tp 20 - 2013) Mng x hi v gii tr. S dng Facebook trong Mng x hi v Thanh nin Colombia v Ty Ban Nha. Nghin cu so snh Facebook gia Colombia v Ty Ban Nha http://dx.doi.org/10.3916/C40-2013-03-03 Ana Almansa Martnez Oscar Fonseca Antonio Castillo Esparcia