Unitats e.f. 4r

Click here to load reader

download Unitats e.f. 4r

of 12

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  436
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Unitats e.f. 4r

 • Unitats a treballar a l'rea d'Educaci Fsica:

  PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  CURS : QUART

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  UNITAT N 2 NOM: Comencem el curs1 NOM: Comemcem el curs

  CURS: 4r GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 4

  14/09/2016 03/10/2016

  Blocs B2 Mesures de seguretat en les activitats fsiques i jocs en entorns no habituals com el control de risc,

  de reconeixement de l'entorn, roba icalat esportius adequats, hidrataci, protecci solar

  continguts B2 Esforar-se fora de voluntad, constncia i hbits de treball, capacitat de concentraci, adaptaci als canvis.

  2 i 4 B4 Inters isatisfacci per l'atenci del cos per la millora de l'autoestima. Hbits saludables.

  B4 Respecte de les mesures bsiques de seguretat i prevenci d'accidents i l's correcte dels materials.

  COMP

  BL2.3 Seguir instruccions de tasques d'aprenentatge mantenint l'atenci mentre les realitza adaptan-se CAA

  Criteris als canvis sense desanimar-se davant de les dificultats. SIEE

  BL4.1 Utilitzar amb autonomia en la classe d'Educaci Fsica, hbits saludables d'higiene, posturals.. CMCT/ SIEE

  d'avaluaci BL4.2 Utilitzar el nivell de resistncia cardiorespiratoris o aerbica, flexibilitat, fora i resistncia CMCT

  muscular, estabilitat a partir d'una valoraci inicial SIEE

  BL4.3 Realitzar les activitats seguint les normes de prevenci com el calfament i la recuperaci. CMCT/ SIEE

  4.1.1 Porta a classe la bosseta d'endre habitualment.

  4.1.2 Porta roba i calcer esportiu adecuat per a les classes d'educaci fsica.

  Estndars 2.1.1 Mostra una millora global respecte al seu nivell de partida de les capacitats fsiques orientades a la salut.

  d'aprenentatge 2.3.1 Li agrada la prctica esportiva i participa a la classe amb atenci i constncia.

  4.2.1. Realitza els escalfaments valorant la seva funci preventiva

  4.2.2. Controla el seu esfor i la seva hidrataci quan es necessari.

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRMACI EDUCACI FSICA

  CURS : QUART

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  UNITAT 2 NOM: FEM BOTS

  CURS: 4r GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 8

  05/10/2015 30/10/2015

  Blocs Ocupaci de les habilitats motrius de locomoci, manipulaci i estabilitat en activitats fisicoesportives,

  de amb maneig de materials propis de l'rea o sense, ajustant la seua realitzaci i mantenint l'equilibri.

  continguts Mesures de seguretat en les activitats fsiques i jocs en entorne no habituals.

  2 Autonomia i confiana en les propies habilitats motrius en diferetns situacions.

  Esforarse, fora de voluntad, constncia, hbit de treball, capacitat de concentraci, hidrataci..

  COMP

  BL2.1 Dominar l'execuci de les habilitats motrius en la prctica d'activitats fisicoesportives CAA

  Criteris amb entorns coneguts i sense incertesa i desenrotllar l'equilibri utilitzant diferents posicions.

  BL2.2 Realitzar , aplicant les tcniques adequades, activitats fsiques i jocs. CMCT/ CSC

  d'avaluaci BL2.3 Seguir instruccions de tasques d'aprenentatge mantenint l'atenci mentre les realitza CAAadaptant-se als canvis sense desanimar-se davant de les dificultats, demanant ajuda SIEE

  si en necessite.

  2.1.1 Es capa de botar endavant i enrrere al meyns 10 vegades.

  2.1.2 Es capa de realitzar al meyns un bot creuat o un doble salt.

  Estndars 2.2.1 Es capa de botar a la corda en grup respectant les normes i les tcniques adequades.

  d'aprenentatge 2.3.1 Es capa de seguir les instruccions de tasques d'aprenentatge.

  2.3.2 Es capa de demanar ajuda si la necessita.

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Globos Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRMACI EDUCACI FSICA

  CURS: QUART

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  Unitat 3 GIREM I RODEM

  CURS: 4t GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 7

  02/11/2015 27/11/2015

  Blocs Ocupaci de les habilitats motrius de locomoci, manipulaci i estabilitat en activitats fisicoesportives,

  de amb maneig de materials propis de l'rea o sense, ajustant la seua realitzaci i mantenint l'equilibri.

  continguts Mesures de seguretat en les activitats fsiques i jocs en entorne no habituals.

  Autonomia i confiana en les propies habilitats motrius en diferetns situacions.

  Esforarse, fora de voluntad, constncia, hbit de treball, capacitat de concentraci, hidrataci..

  COMP

  BL2.1 Dominar l'execuci de les habilitats motrius en la prctica d'activitats fisicoesportives CAA

  Criteris amb entorns coneguts i sense incertesa i desenrotllar l'equilibri utilitzant diferents posicions.

  BL2.2 Realitzar , aplicant les tcniques adequades, activitats fsiques i jocs. CMCT/ CSC

  d'avaluaci BL2.3 Seguir instruccions de tasques d'aprenentatge mantenint l'atenci mentre les realitza CAAadaptant-se als canvis sense desanimar-se davant de les dificultats, demanant ajuda SIEE

  si en necessite.

  2.1.1 Es capa de girar i rodar per terra en diferents superficies.

  2.1.2 Es capa de realitzar la voltereta i amb ajuda la roda lateral

  Estndars 2.2.1 Es cap de participar en gran grup a un joc de reptar.

  d'aprenentatge 2.3.1 Es cap de seguir instruccins.

  2.3.2 Es capa de demanar ajuda si la necessita

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRMACI EDUCACI FSICA

  CURS : QUART

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  UNITAT 4 : JOCS DE BATE I CARRERA

  CURS: 4t GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 7

  30/11/2015 22/12/2015

  Blocs Planificaci i organitzaci de projectes col.lectius.

  de Reconeixement, nomenament i classificaci de jocs segons criteris de modificaci de les variables

  continguts Participaci en jocs de iniciaci esportiva o preesportius.

  5 Utilitzaci destratgies de cooperaci i oposici en la prctica de jocs

  Desenrotllament de projectes en equip.

  COMPBL 5.1. Reconixer, anomenar i classificar els jocs segons criteris de modificaci de les CSC

  Criteris variables, Incorporaci de material complementari, accessibilitat i novetat. CECBL 5.2. Participar en jocs modificats, amb implement, inclusius i dinnovaci, utilitzant estratgies de CSC

  d'avaluaci cooperaci-oposici en aquells que siguen collectius, i respectant les regles amb supervisi. CAABL 5.2. Participar en equips de treball realitzant la part de tasca que li correspon per a aconseguir CSC/ SIEE

  metes comunes, acceptant normes i regles, reconeixent el seu rol CAA

  5.1.1 Es capa de anomenar i classificar els aspectes ms importants dels jocs alternatius.

  5.1.2 Es capa d'utilitzar el material complementari necessari per la prctica d'aquestos jocs.

  Estndars 5.2.1 Participa de forma activa en totes les activitats de l'unitat.

  d'aprenentatge 5.2.2 Participa en les activitats respectan les regles.

  5.3.1 Participa en equip per complir els objectius propis del joc i aco