Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

14

Transcript of Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Page 1: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Page 2: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Limita al nord amb Catalunya,

El nostre territoriLa Comunitat Valenciana està a l’est de la Peninsula Ibèrica.

a l’oest amb Aragó i Castella –La Manxa,

al sud amb la Regió de Múrcia

I a l’est amb el mar Mediterrani

Page 3: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Distingim tres tipus de relleu:

- Muntanyes: Sistema Ibèric i Serralades Bètiques

- Planes: Depressió de València

- Les costes: Baixes i arenoses, amb trams de costa alta .

Page 4: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

2. Les Muntanyes de la ComunitatValenciana

Dues grans unitats de relleu peninsular:

El Sistema Ibèric:

- Es situa al nord de la Comunitat i perl’oest.- Les principals: massis del Maestrat i lesserres d’Espadà (Penyagolosa) iJavalambre (Calderon)

Page 5: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

- Muntanyes situades al sud-est de la Península Ibèrica.

- Destaquen les de Crevillent i la Carrasqueta, amb el pic Aitana

2. Les Muntanyes de la ComunitatValenciana

Les Serralades bètiques:

Page 6: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LA VIDA EN LES ZONES DE MUNTANYA

2. Les Muntanyes de la ComunitatValenciana

Les zones muntanyoses de laComunitat Valenciana estan pocpoblades. Pobles xicotets idispersos, llocs de descans iestiuig.

Els seus habitants es dediquenprincipalment a la ramadería i laagricultura.

Desde fa alguns anys apareix elturisme rural i els esportsd’aventura.

Page 7: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

- Les planes de Castelló lleugerament elevades iobertes al mar, costa rocosa i platges xicotetes.

- La depressió de Valencia desde Sagunt fins a Cullerasón les terres més fèrtils de la Comunitat (L’Horta deValència).

- L’ Altiplà de Requena l’interior de la provincia deValència, altitud entre 700 i 800m (boscos i cultius desecà).

- Les planes d’ Alacant formades pels rius Vinalopó iSegura. Són molt fèrtils i aptes per als cultius deregadius.

3. Les Planes de la ComunitatValenciana

LES TERRES DE LA PLANA

Page 8: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Les condiciones de vida són més favorables que en la muntanya. El clima hi és més suau.

LA VIDA EN LES ZONES DE PLANA

3. Les Planes de la ComunitatValenciana

Una part dels seus habitants es dediquen a l’agricultura (terresplanes i fèrtils).

Les vies de comunicació i eltransport resulten més fàcils.Això ha afavorit el creixementdels pobles i de les ciutats, i eldesenvolupament de lesactivitats insdustrials.

Page 9: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

- Banyada pel mar Mediterrani i s’estén, des del riu Sènia fins lapunta de la Foradada.

4. La costa de la Comunitat Valenciana

Distingim dos tipos de costes:

Costes baixes

formades per platgesllargues d’arena fina icordons de grava.

Costes altes

les muntanyes arriben fins almar, on es formen petits penya-segats o espadats. (el cap de SantAntoni o el penyal d’Ifac).

Page 10: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Les zones de costa són lesmés poblades . Els seushabitants viuen en ciutats ien pobles grans.

4. La costa de la Comunitat Valenciana

LA VIDA EN LES ZONES DE COSTA

El turisme és la fontd’ingressos més importantde moltes localitatscostaneres.

Page 11: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Els rius de la nostra Comunitat són de cabdal irregular:experimenten un fort estiatge a l’estiu i crescudes molt fortesa la tardor.

5. Els rius de la Comunitat Valenciana

ELS MÉS IMPORTANTS SÓN:

EL TÚRIA EL XÚQUER EL SEGURA

Page 12: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

5. Els rius de la Comunitat Valenciana

Naix a la mola de San Juan (Terol) i desemboca aValència. Són freqüents les crescudes

EL TÚRIA

Page 13: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

5. Els rius de la Comunitat Valenciana

Naix a la Serrania de Conca i desemboca aCullera. És el riu més llarg de la Comunitat

EL XÚQUER

Page 14: Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

5. Els rius de la Comunitat Valenciana

Naix a la serra de Segura (Jaén) i desemboca aGuardamar del Segura (Alacant). Només fluixen perterres valencianes 34km.

EL SEGURA