U.2.1 eoe 1213

Click here to load reader

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  297
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of U.2.1 eoe 1213

 • 1. UNITAT DIDCTICA 1 Comptabilitat i fiscalitat de l'empresa.
 • 2. OBJECTIUS Valorar la importncia de la fiabilitat de la informaci comptable amb relaci a la gesti, les garanties davant terceres persones i la responsabilitat fiscal. Conixer quin s el marc bsic de la normalitzaci comptable a Espanya, amb l'objectiu d'aplicar els principis i les normes que garanteixen una correcta elaboraci de la informaci comptable. Valorar la importncia de la informaci comptable en la presa de decisions, distingint els diferents usuaris d'aquesta informaci , i del paper de la funci auditora com a garant de la informaci. Identificar els impostos que afecten l'activitat de l'empresa i reconixer la incidncia social del frau fiscal.
 • 3. Competncies Competncies especfiques. Competncia en emprenedoria. Consolidar la capacitat dautonomia i seguretat en un mateix. Competncies generals. Competncia comunicativa. Comprendre discursos procedents de lmbit acadmic, periodstic i cientfic relacionats amb la temtica econmica. Competncia personal i interpersonal. Treballar en equip i disposar dhabilitats socials per a relacionar-se i cooperar.
 • 4. ESQUEMA 1. La comptabilitat: sistema dinformaci econmica i financera. 1.1 Concepte i orgens de la comptabilitat. 1.2 Objectius de la comptabilitat. 1.3 Usuaris de la informaci comptable. 1.4 Les obligacions comptables de les empreses. 1.5 Tipus de comptabilitat. 2. La normalitzaci comptable: els plans generals de la comptabilitat. 2.1 La normalitzaci comptable. 2.2 Els plans generals de comptabilitat. 2.3 El marc conceptual dels plans generals de comptabilitat. 2.4 Els comptes anuals. 3. Lauditoria de comptes. 4. La fiscalitat de les empreses. 4.1 Els impostos i la seva repercussi social.
 • 5. 1. La comptabilitat: sitema dinformaci econmica i financera. 1.1.CONCEPTE I ORGENS DE LA COMPTABILITAT La comptabilitat s una eina dinformaci per la presa de decisions econmiques i financeres de lempresa. En civilitzacions molt antigues com legpcia ja podem trobar linters de l'sser hum per dur a terme el control de les seves propietats. La comptabilitat tal com avui la coneixem t el seu orgen en ple Renaixement, en lobra Summa, de frare Luca Pacioli, al 1494 on sintroduen els segents conceptes: partida doble, deure, haver, i la utilitat del balan i de linventari.
 • 6. 1. La comptabilitat: sitema dinformaci econmica i financera. 1.1.CONCEPTE I ORGENS DE LA COMPTABILITAT La comptabilitat es defineix com la cincia que informa els agents econmics de la composici del seu patrimoni, aix com de les operacions que el modifiquen, emprant amb aquesta finalitat llibres i registres especfics. Agents econmics: famlies i empreses,sector pblic. Composici del seu patrimoni: quin s el valor del seu patrimoni i quins sn els seu elements. Operacions que el modifiquen: el valor del patrimoni pot variar mitjanant operacions que laugmenten (que generen valor a lempresa) o que laminoren. Llibres i registres:llibre diari, major,.
 • 7. 1. La comptabilitat: sitema dinformaci econmica i financera. 1.2.OBJECTIUS DE LA COMPTABILITAT. Finalitat de la comptabilitat: proporcionar informaci econmica i financera a lempresari. Aquesta finalitat es pot desglossar en tres objectius: Objectius Informar de la situaci econmica i financera de lempresa i del seu patrimoni. Informar dels resultats, de les prdues o dels guanys que sobtenen en el desenvolupament de lexercici econmic de lempresa. . Informar de les causes per les quals sha arribat als resultats obtinguts, aix com de les modificacions ms significatives que hi ha hagut en el patrimoni. Documents Balanos, inventaris i a lestat de canvis del patrimoni net. Compte de prdues i guanys. Memria
 • 8. 1. La comptabilitat: sitema dinformaci econmica i financera. 1.3. USUARIS DE LA INFORMACI COMPTABLE. USUARIS PER QU ELS INTERESSA? TIPUS Els socis (propietaris de lempresa) Voldran conixer la veritable rendibilitat de la seva inversi, els dividends que es repartiran... Interns Els directius Per prendre decisions estratgiques i tctiques de les empreses.... Interns Els creditors i les entitats de crdit Per estudiar la solvncia a curt i a llarg termini, com el seu nivell dendeutament Externs Els treballadors Per poder preveure possibles reduccions de plantilla o altres circumstncies. Interns Lagncia tributria (hisenda) Pot comparar les liquidacions fiscals amb la informaci comptable de lempresa. Externs
 • 9. 1. La comptabilitat: sistema dinformaci econmica i financera. 1.4 LES OBLIGACIONS COMPTABLES DE LES EMPRESES Larticle 34 del Codi de Comer (recentment modificat per la Llei 16/2007) estableix que totes les empreses del pas tenen lobligaci de dur a terme la comptabilitat ajustada al Codi de Comer i a altres normes mercantils sigui quina sigui la forma jurdica, individual o societria. Els fets econmics es registren en els llibres comptables. El Codi de Comer noms obliga a portar: el llibre diari, el llibre dinventaris i els comptes anuals. En el cas de les societats mercantils a ms sha de dur un llibre dactes. Tot i que no s obligatori, totes les empreses acostumen a portar el llibre major i d'altres d'auxiliars com el de caixa, el llibre de comptes corrents....
 • 10. 1. La comptabilitat: sistema dinformaci econmica i financera. 1.4 LES OBLIGACIONS COMPTABLES DE LES EMPRESES Tipus de llibres comptables: Diari, es registre dia a dia els fets comptables, encara que es poden resumir per mesos. Al final i principi de lexercici econmic ( normalment lany natural) es calcula el saldo de tots els comptes que formen part del patrimoni de lempresa. Major, registra en cada compte els mateixos fets que shan registrat en el llibre diari. Cada compte t tres columnes deure, haver i saldo. Sembla un extracte bancari. Llibre dinventaris, a lacabament de lany es transcriur linventari de tots els elements patrimonials de lempresa.
 • 11. 1. La comptabilitat: sitema dinformaci econmica i financera. 1.4 LES OBLIGACIONS COMPTABLES DE LES EMPRESES Els comptes anuals comprendran el balan, el compte de prdues i guanys, lestat de canvis en el patrimoni net, lestat de fluxos defectiu i la memria. (lestat del fluxos defectiu no s obligatori per aquelles empreses que puguin presentar el balan, el compte de prdues i guanys, lestat de canvis en el patrimoni net i memria abreujats). Tots els llibres comptables shan de legalitzar en el registre mercantil abans demprar-los. Actualment per registrar els fets econmics sutilitzen, en molts casos, els programes informtics. Per legalitzar aquests registres es porten els fulls impressos a enquadernar al registre mercantil o de forma digital.
 • 12. 1. La comptabilitat: sitema dinformaci econmica i financera. 1.5 TIPUS DE COMPTABILITAT. Seguint els criteris de leconomista Jesus Omeaca podem fer una primera distinci segons lrea que comprn: Macrocomptabilitat, inclou la comptabilitat nacional i supranacional formada per les diferents macromagnituds com PIB, Renda Nacional, Balana de Pagaments Microcomptabilitat, s la comptabilitat de les empreses, els professionals i els particulars. Tamb s la comptabilitat dels organismes pblics. Dintre de la microcomptabilitat podem fer altres classificacions segons lobjecte, el subjecte o la seva finalitat.
 • 13. 1. La comptabilitat: sitema dinformaci econmica i financera. 1.5 TIPUS DE COMPTABILITAT: CLASSIFICACI DINS LA MICRO Per ra de lobjecte Comercial Industrial De serveis Bancria o financera Per ra del subjecte Individual Col.lectiva Pblica Per ra de la finalitat Especulativa Administrativa
 • 14. 2.La normalitzaci comptable: els plans generals de comptabilitat. 2.1 LA NORMALITZACI COMPTABLE La normalitzaci comptable suposa regularitzar els procediments comptable corresponents a un estat o rea supranacional. Es tracta de permetre que la informaci comptable de les empreses es presenti amb els mateixos criteris i permetre la comprensi de la informaci comptable per qualsevol persona que vulgui consultar-la o analitzar-la. A Espanya la normalitzaci comptable es va iniciar lany 1973.