TREBALL INVESTIGACIÓ COMERCIAL EL COMERÇ MANRESÀ · PDF file TREBALL...

Click here to load reader

 • date post

  08-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TREBALL INVESTIGACIÓ COMERCIAL EL COMERÇ MANRESÀ · PDF file TREBALL...

 • 1

  TREBALL INVESTIGACIÓ COMERCIAL

  EL COMERÇ MANRESÀ

  PRESENT I FUTUR

  ÀREA ADMINISTRATIVA I COMERCIAL

  34R/1I/1P-212

  ESCOLA JOVIAT ÀREA ADMINISTRATIVA I COMERCIAL

  I.INTRODUCCIÓ

  TREBALL INVESTIGACIÓ COMERCIAL EL COMERÇ MANRESÀ

  PRESENT I FUTUR

 • 2

  INTRODUCCIÓ: OBJECTIUS

  OBJECTIUS GENERALS

  •Assolir un doble objectiu

  •OBJECTIU PEDAGÒGIC

  •OBJECTIU DE COL·LABORACIÓ I INFORMACIÓ

  INTRODUCCIÓ: PARTICIPANTS

  ALUMNES PARTICIPANTS:

  •Cicle formatiu grau mitjà Comerç curs 2008-09

  •Cicle formatiu grau superior Administració i Finances 1r curs 2008-09

  •Cicle formatiu grau superior Administració i Finances 1r curs 2009-10

 • 3

  INTRODUCCIÓ: DADES

  DADES DE LA INVESTIGACIÓ DE MERCAT

  •Investigació comercial realitzada per l’Escola Joviat en col·laboració amb l’Ubic de Manresa

  •Dates de realització

  •CURS 2008-09

  •del 5 de febrer fins al 23 de maig de 2009

  •CURS 2009-10

  •De l’1 d’octubre fins al 25 de març de 2010

  INTRODUCCIÓ: ABAST

  ABAST DE LA INVESTIGACIÓ DE MERCAT

  •El treball s’ha fet sobre el total de botigues de Manresa associades a l’Ubic de Manresa. Un total de 340 comerciants.

  •Cal esmentar que dels 340 associats hem rebut resposta de 142 comerciants. És a dir un 40% de la mostra.

 • 4

  ESCOLA JOVIAT ÀREA ADMINISTRATIVA I COMERCIAL

  II. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

  TREBALL INVESTIGACIÓ COMERCIAL EL COMERÇ MANRESÀ

  PRESENT I FUTUR

  DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL: ESTRUCTURA ENQUESTA

  L’ENQUESTA HA ESTAT CONFECCIONADA PER ANALITZAR ELS SEGÜENTS TEMES:

  • Futur dels Botiguers • Localització • Inversions • Horaris Comercials • Complex Fàbrica Nova • Crisi actual • Problemes actuals del comerç

 • 5

  DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL : TREBALL DE CAMP

  LA FEINA PRINCIPAL HA ESTAT FER OMPLIR LES ENQUESTES DELS INTERESSATS

  • La realització de l’enquesta s’ha fet mitjançant correu electrònic, correu tradicional o personalment.

  • El total d’enquestes rebudes ha estat de 142. • Cal esmentar que només hem rebut un 40% de les

  enquestes.

  DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL: BUIDAT DE LES ENQUESTES

  EL BUIDAT S’HA REALITZAT DE FORMA INFORMATITZADA

  • Al fer les enquestes l’Escola ha dissenyat un full de càlcul.

  • S’han classificat els diferents comerços per sectors, un total de 14 sectors, acumulats en un full general que recull totes les dades.

  • Les mesures d’estadística que s’han fet servir són - Mitjana aritmètica. - Moda. - Desviació típica. - Anàlisi percentual.

 • 6

  ESCOLA JOVIAT ÀREA ADMINISTRATIVA I COMERCIAL

  III.CONCLUSIONS GENERALS

  TREBALL INVESTIGACIÓ COMERCIAL EL COMERÇ MANRESÀ

  PRESENT I FUTUR

  CONCLUSIONS GENERALS: DADES IDENTIFICATIVES

  • El comerciants enquestats són 142, distribuïts en 18 barris. Mitjana de 7,89 establiments/barri.

  • Passeig i Rodalies és el barri que ha contestat més enquestes.

  • El 85% dels comerços han estat constituïts entre els anys 1900 i 1999, excepte en el sector maquinària, ferreteria i metal·lúrgica que han estat creades entre els anys 2000 a 2010.

  13

  30

  39

  21

  8

  1 0 3

  9

  1

  3 0

  3 1

  3 1

  0

  5

  0

  10

  20

  30

  40

  Valldaura

  Barri Antic Passeig i Rodalies

  Carretera de Vic /Remei Pl aça Catalunya/Barriada Saldes

  Mión/ Puig Berenguer Miralpeix

  Poble Nou Carretera de Santpedor

  Sagrada Familia Font dels Capellans

  Es codines

  Balconada Viladordis

  Sant Pau

  Pare Ignasi Puig Barri del Guix/Pujada Roja

  Farreres/Suanya/Pirelli/Pont Nou Cal Gra vat

  3%

  85%

  11%

  0%

  21%

  42%

  63%

  84%

  105%

  %

  1800-1899 1900-1999 2000-2010

 • 7

  CONCLUSIONS GENERALS: DADES IDENTIFICATIVES

  • Concretament en el 64% dels establiments el seu titular és un home, excepte en el sector artesania (100% dones), llibreria papereria i joguineria (67% dones), tèxtil i calçat (69% dones), bijuteria (65% dones) on les dones són propietàries. 64%

  36%

  home dona

  • El nombre de treballadors més habitual en els establiments, és de més de 10 treballadors amb un 30,8%, en el sector mobiliari, materials de construcció, automoció motos bicicletes i derivats, i arts gràfiques i disseny. En la resta de sectors és de 3 a 5 treballadors amb un 20,5%, empreses amb 2 treballadors i amb 1 treballador amb un 17,9% cadascun i de 6 a 10 treballadors amb un 12,8%.

  17,9% 17,9% 20,5%

  12,8%

  30,8%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  %

  1 treballador 2 treballadors 3 a 5 treballadors 6 a10 treballadors més de 10 treballadors

  • Un 63% veuen continuïtat però en els sectors serveis generals i artesania, les dades són 50% si i 50% no.

  CONCLUSIONS GENERALS: FUTUR I LOCALITZACIÓ

  • Els motius de la continuïtat del negoci són el tema impostos i la continuïtat

  generacional en aquest ordre.

  28%

  63%

  si, continuïtat no, continuïtat

  21%

  32%

  15%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  %

  Continuïtat Impostos Al tres

 • 8

  • El 85% creuen que el seu negoci està ben ubicat. – Els motius positius de la seva ubicació són: estar en

  zona molt transitada seguit de l’accessibilitat i l’aparcament.

  CONCLUSIONS GENERALS: FUTUR I LOCALITZACIÓ

  25%

  58%

  10%

  4%

  28%

  0%

  20%

  40%

  60%

  % Aparcament Molt Transitada

  Competència Afores Ciutat

  Accessibilitat

  CONCLUSIONS GENERALS: INVERSIONS I HORARIS

  •Un 82% creuen que no és convenient la liberalització dels horaris comercials.

  –En el sector de bijuteria, joieria, perfumeria hi ha una opinió dividida a parts iguals.

  •Un 82% creuen que aquesta liberalització no augmentarà les vendes

  •Un 75% dels establiments han fet inversions entre 2007-2009. •Les inversions realitzades pels enquestats han estat en un 45% més de 10.000 euros

  7% 13% 14%

  45%

  0%

  50%

  %

  De 0 a 3000 3000 a 6000

  6000 a10000 Més de10000

  23

  112

  0

  50

  100

  150

  Nº Botigues

  LIBERALITZACIÓ HORARIS? Si No

  21

  111

  0

  50

  100

  150

  Nº Botigues

  AUGMENTARÀ LES VENDES? Si No

 • 9

  • El complex Fàbrica Nova si que suposarà més competència en el sector segons els enquestats, concretament un 76%.

  • El 99% dels enquestats creuen que si que els afecta la crisi actual i que els afecta disminuint les vendes.

  • Un 63% no han augmentat l’estoc en la seva botiga en els 3 últims anys. • El 35% han augmentat l’estoc i ho han fet un 33% en productes nous i un

  18% en productes habituals

  CONCLUSIONS GENERALS: FÀBRICA NOVA CRISI ACTUAL

  COMPETÈNCIA FÀBRICA NOVA

  76% 24%

  MÉS COMPETÈNCIA NO MÉS COMPETÈNCIA

  99%

  1%

  0%

  50%

  100%

  %Si No

  • El nombre de treballadors en els últims 3 anys – Observem que un 51% dels enquestats han disminuït el nombre de

  treballadors. – El 38% dels enquestats han mantingut el nombre de treballadors. – I l’ 11% dels enquestats han augmentat el nombre de treballadors.

  CONCLUSIONS GENERALS: FÀBRICA NOVA CRISI ACTUAL

  11%

  51% 38%

  0%

  21%

  42%

  63%

  %

  Ha augmentat ha disminuït S'ha mantingut

 • 10

  CONCLUSIONS GENERALS: PROBLEMES DEL COMERÇ

  • Les empreses enquestades creuen que el problema més gran és el moment de crisi actual (71%), els impostos (54%) i el poc ajut de l’administració i la molta competència (44% cadascun) – Els impostos són el principal

  problema el sector maquinària i ferreteria i el sector mobiliari i materials de construcció.

  – Els pocs ajuts de l’administració és l’element més preocupant pel sector d’esports, sector tèxtil i calçat i el sector llibreria papereria i joguineria.

  – La molta competència és el tema més preocupant pel sector de l’alimentació.

  40

  60 60

  96

  14

  74

  0

  30

  60

  90

  120

  Nº Botigues

  Personal Poc Qualificat

  Molta Compètencia

  Pocs Ajuts Administració

  Moment Actual Crisis

  Horaris Llarga Durada

  Impostos

  ESCOLA JOVIAT ÀREA ADMINISTRATIVA I COMERCIAL

  IV.OBJECTIUS PEDAGÒGICS

  TREBALL INVESTIGACIÓ COMERCIAL EL COMERÇ MANRESÀ

  PRESENT I FUTUR

 • 11

  OBJECTIUS PEDAGÒGICS

  ELS OBJECTIUS PEDAGÒGICS ASSOLITS PER PART DE L’ALUMNAT HAN ESTAT:

  • Pràctica real dels temes teòri