Traditional games

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  4

Embed Size (px)

description

traditional games

Transcript of Traditional games

 • Tradicional Catalan games ZER Narieda (Spain)

  Arrencar cebes Arrencar cebes Arrencar cebes Arrencar cebes

  Tots els jugadors menys un s'asseuen a terra, cadascun entre les cames del de

  darrere amb el ms fort al final de tot i repenjat en una paret. Cada jugador ha

  d'agafar per la cintura el jugador del davant.

  Aleshores, el jugador que para, bo i dret, comena a estirar pels braos el primer

  de la fila fins a separar-lo (arrencar- lo) de la resta de la colla. Quan ho

  aconsegueix, el jugador arrencat passa a ajudar-lo a arrencar les cebes darrere

  seu, i aix successivament fins que les han arrencades totes.

  Pulling onionsPulling onionsPulling onionsPulling onions

  All players sit on the floor, each between the legs of the person behind. The

  strongest will sit in the end against a wall. Each player must take the waist of the

  player in front of him/her.

  Then there is a player who stands up and pulls the first person to separate him/her

  from the rest of the group. When he/she success then he/she has to pull another

  one and so on until all the onions are pulled.

 • Tradicional Catalan games ZER Narieda (Spain)

  El mocadorEl mocadorEl mocadorEl mocador

  Hi ha dos equips amb el mateix nombre de jugadors cadascun, enumerats en

  secret a partir del nmero 1 en endavant, per amb els mateixos nmeros a cada

  equip.

  Just al mig del terreny de joc, s'hi posa un jugador que fa de jutge, i amb un

  mocador agafat amb la punta dels dits amb el bra estirat cap endavant. Quan

  aquest jugador diu un nmero, els jugadors d'ambds equips que el tenen han

  d'anar corrents a intentar agafar el mocador i tornar al darrere de la seva lnia. Si

  el jugador que ha agafat el mocador, mentre corre cap a la seva lnia, s tocat pel

  jugador contrari, que el persegueix, queda eliminat. Si el perseguidor no el pot

  atrapar, l'eliminat s ell perqu no ha aconseguit el mocador.

  El joc s'acaba quan queden eliminats tots els jugadors d'un equip.

  HandkerchiefHandkerchiefHandkerchiefHandkerchief

  There are two teams with the same number of players each one, listed in secret

  from number 1 onwards, but with the same numbers on each team.

  Just in the middle of the pitch, there is a player with a handkerchief who is the

  refereer. This player says a number and then players from both teams have to run

  and try to catch the handkerchief behind his line. If a player catch the handkerchief

  he runs toward the line.

  If the player from the other team catch the person who has the handkerchief

  before he is at her house that is out of the game.

  The game ends when all players from one team are eliminated.

 • Tradicional Catalan games ZER Narieda (Spain)

  La xarranca

  Es fa un dibuix a terra amb diversos compart iment s quadrats. Des de fora es

  llana una pedra o un pal petit al primer quadre, i a peu coix s'ha de saltar fins al

  nmero 2, i desprs, al 3. Un cop aqu, s'ha de saltar amb els dos peus i collocar-

  se als nmeros 4 i 5; d' aqu, altre cop a peu coix, se salta al 6, i desprs altre cop

  amb els dos peus als 7 i 8.

  Per acabar, es giravolta i es desf el cam per arribar al quadre 2, on es recull la

  pedra del quadre 1 i se salta fins a fora. Si s' aconsegueix, es llana la pedra al

  quadre 2, i aix successivament .

  Quan es trepitja ratlla o la pedra cau fora del lloc, es perd el torn.

  La xarrancaLa xarrancaLa xarrancaLa xarranca

  You need to draw a picture on the floor with several compartments. From outside

  you throw a stone or small stick to the first box, and hopping you have to jump to

  number 2, and then to 3. Once here, you must jump with both feet and place - to the

  numbers 4 and 5, here, again, hopping, you have to jump to 6 and then again with

  both feet to 7 and 8.

  Finally, you turn away and go back to box 2, where you pick up the first stone and

  you jump out.

  When the stone steps line or falls out of place, you lost your turn.

 • Tradicional Catalan games ZER Narieda (Spain)

  Lespardenyot

  Tots els nens en rotllana canten mentre un nen va voltant amb una sabata i la posa

  darrere d'algun company. I quan diuen, qui s'ha pixat al llit? El que t la sabata al

  darrere s'aixeca i persegueix al qui li ha posat.

  LespardenyotLespardenyotLespardenyotLespardenyot

  All the children sing in a circle while one child goes around with a shoe and puts it

  behind a child. And when he/she says, whos made wee-wee? The person who

  has the sheo behind him/her stands up and tries to catch the person who did it.

 • Tradicional Catalan games ZER Narieda (Spain)

  Anell picapedrell

  Els nens estan en rotllana, asseguts a terra, tots posen les dues mans juntes. El qui

  dirigeix el joc porta dins de les mans un anell o una pedreta. Va de nen en nen

  posant la seva capsa. El rei deixa lanell a la m de qui vulgui, sense que els

  altres se nadonin.

  Mentrestant va cantant la segent can:

  Sol, solell, la sort amb ell;

  Porta lanell picapedrell;

  Qui va amb la lluna no t fortuna;

  Qui t lanell porta el solell o la sort amb ell.

  Quan els ha visitat tots, pregunta:

  Qui t lanell picapedrell?

  Lalludit obre les seves mans i assenyala qui pensa que el t. En cas dequivocaci

  el nen assenyalat torna a dir un altre nen, fins que alg ho endevini. El qui tingui

  lanell ser qui dirigir el joc la segent vegada.

  Anell picapedrell

  All children sitting down in a circle, and all put their hands together. Who runs the

  game has a ring or a little stone. He is the king and he leaves the ring to someone

  who likes without letting other people realise.

  While singing the song:

  Sol, solell, la sort amb ell;

  Porta lanell picapedrell;

  Qui va amb la lluna no t fortuna;

  Qui t lanell porta el solell o la sort amb ell.

  Quan els ha visitat tots, pregunta:

  Qui t lanell picapedrell?

  When the song stops he/she opens his/her hands and says those who think that

  have the ring. If it is wrong then someone else has to guess. Whoever has the ring

  will lead the game next time.

 • Tradicional Catalan games ZER Narieda (Spain)

  Un, dos, tres, butifarra de pags

  El qui paga, es col-loca mirant una paret. La resta darrere una lnia marcada a

  terra.

  El qui paga, pica amb les mans a la paret i diu:" Un, dos, tres, butifarra de pags!" i

  es gira rpidament. Mentrestant, els altres han avanat el ms que han pogut cap a

  la paret i han de quedar-se quiets, perqu si veu alg movent-se, lassenyala, i

  aquest ha de tornar a la posici inicial.

  Un, dos, tres, butifarra de pags

  The person who pays, is facing a wall. The rest of the children are behind a line

  marked on the ground.

  Whoever pays, says: "Un dos tres, butifarra de pages!" and turn quickly.

  Meanwhile, others have advanced as much as they could towards the wall and have

  had to keep quiet, because if the person who pays see someone moving that must

  return to the starting position.