Teoria De Teixits

download Teoria De Teixits

of 32

 • date post

  29-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  716
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Teoria De Teixits

 • 1. TEORIA DE TEIXITS

2.

 • Urdimbre: Es la serie longitudinal de hilosy cada uno de los elementos que laconstituyen se denomina hilo.
 • Trama: Es la serie transversal de hilos ycada uno de los elementos que laconstituyen se denomina pasada.

3. REPRESENTACION DE LOS LIGAMENTOS

 • Se representan en una superficie Cuadriculada
 • Cada fila de estos cuadraditos representa una pasada o hilo de trama
 • Cada columna representa un hilo o urdimbre

4. REPRESENTACION DE LOS LIGAMENTOS

 • Los hilos se cuentan de izquierda aderecha
 • Las pasadas de encuentra de abajo aarriba

5. REPRESENTACION DE LOS LIGAMENTOS

 • Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada. Se marca el cuadrito donde se cruzan (TOMO)
 • Hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama

TOMO DEJO 6. REPRESENTACION DE LOS LIGAMENTOS

 • Para indicar que hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan (DEJO)
 • Hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejando la cuadricula en blanco

7. CURSO DEL LIGAMENTO

 • Eselmnimonmerodehilosydepasadas necesarias para representar el ligamento.
 • El curso del ligamento se repite en el tejido tanto en longitudinal como en transversal.

Curso de 2 hilos y 2 pasadas Curso de 6 hilos y 6 pasadas 8. CURSO DEL LIGAMENTO

 • El curso puede ser cuadrado o rectangular

9. BASTES

 • Son porcions de fil flotant a la superficie del teixit
 • Poden ser dordit o de trama
 • Es consideren bastes quan tenim 2 o mes tomos seguits en sentit dordit
 • Es consideren bastes de trama quan tenim 2 o mes dejo seguits en aquest sentit.

10. PUNTS DE LLIGADURA

 • Sn els punts d'inflexi produts pels canvis de posici dels fils o de les passades, en passar d'un prenc (TOMO) a un deixo (DEJO), o d'un deixo a un prenc.

11. ESCALONAT

 • s lordre que es segueix per a distribuir amb certa regularitat els punts de lligadura
 • Els escalonats poden ser per Ordit i/o per trama, regulars i/o irregulars

12. ESCALONAT PER ORDIT REGULAR e2 e3 13. ESCALONAT REGULAR PER TRAMA et3 et4 14. ESCALONAT PER ORDIT IRREGULAR E 2,3,4,4,3,2 E 3,1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 4 2 2 3 1 1 2 4 2 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 3 15. ESCALONAT

 • Lescalonat dun lligament es representa per un enunciat
  • E 2
  • Et 4,2
  • E 2,3,4,4,3,2
 • Si lescalonat s regular, aquest ser sempre de curs quadrat.
 • En aquest cas es colloca davant de la E el nmero que sumat a lescalonat doni el nmero de passades del curs.

16. ESCALONAT 3 e 2 2 et 3 17. ESCALONAT

 • Si lescalonat s irregular, el lligament pot ser quadrat o rectangular i en el seu enunciat davant de les lletres e o et posarem el nombre de passades que t el curs

6 P, e 2,3,4,4,3,2 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 4 2 2 3 1 1 2 4 18. ESCALONAT

 • Quan sens doni un enunciat irregular, anirem marcant els punts descalonat fins a que coincideixi la representaci a la del comenament.6P, e 4,3

2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 19. ESCALONAT

 • Podem saber amb anticipaci el nombre de fils del curs dun teixit descalonat irregular, aplicant la segent formula:
 • N de passades =n de passades x nombre de xifres de lescalonat
 • m.c.d del n de passades i la suma de lescalonat

20. ESCALONAT

 • 6 P, e 4,3
 • 6 =6 x 2_=12= 12 fils
 • m.c.d de 6 i 71

2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 21. ESCALONAT AMB VALORS NEGATIUS

 • Un escalonat iregular t valors negatius quan aquests es compten en sentit contrari de l'indicat fins ara, o sigui, en comptes de marcar el corresponent prenc, comptant de baix a dalt, es marca copmtant de dalt a baix.

22. ESCALONATS AMB VALORS NEGATIUS

 • Exemple:8P, e,3,1,-2
 • N de fils =8x3=24= 12
 • m.c.d (8,2)2

1 2 -2 3 -1 1 1 2 -2 3 -1 1 1 2 -2 3 -1 1 2 -2 1 1 3 -1 23. ESCALONAT EN SENTIT DE TRAMA IRREGULAR

 • L'escalonat de trama be indicat en l'anunciat peretseguit del seu escalonat. En aquest cas davant deetens indicaran el nmero de fils del curs del lligament, i no el de passades.
 • Amb la mateixa formula trobarem el nmero de passades del nostre curs.
 • Noms cal canviar a la formula el nmero de passades pel nmero de fils

24. ESCALONAT EN SENTIT DE TRAMA IRREGULAR

 • 6 h,e t 1,1,1,-1
 • N de passades=6x4=24 = 12
 • m.c.d (6 i 2)2

-1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 25. BASES DEVOLUCI

 • Aquest nmeros ens indiquen els prencs i deixos.
 • En la majoria de lligaments no sutilitza noms lescalonat, sin que en un mateix fil, hi trobem 2 o ms prencs.
 • La BASE DEVOLUCI es representa amb una b, seguida de uns nmeros, el 1 sempre fa referncia al PRENC i el segent al DEIXO i en aquest ordre fins al final.

26. BASES DEVOLUCI 3 e 2b, 2,3 X X X X X X X X X X X X X X 27. BASESDEVOLUCI 4 e 3 b, 2, 1, 2, 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28. EXERCICIS

 • Primer marca lescalonat i seguidament la base devoluci

5 e 1b, 3,3 29. 5 e 1b,3,3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30. EXERCICI

 • 6P,e 4,1b,4,2

31. 6 P, e 4,1 X X X X X X X X X X X X 32. 6 P,e 4,1b,4,2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X