Tendencias en la nueva economía 20+20. Innovación turística

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tendencias en la nueva economía 20+20. Innovación turística

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  1/337

  Olldve`ol

  [email protected]

  Pg`tdrgs hg ke

  lugve

  g`dldne26+26

  turosnd

  y tgrrotdrod

  elovgrserod

  96

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  2/337

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  3/337

  Olldve`ol

  [email protected]

  Pg`tdrgs hg ke

  lugveg`dldne

  26+26

  turosndy tgrrotdrod

  elovgrserod

  96

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  4/337

  GUWOVD OLYGPXOCEHDR

  Hr. Glroqug Xdrrgs BgrlogrWlovgrsoheh hg Nkece

  Hr. Reiegk Iugltgs Cer`eWlovgrsoheh hg Nkece

  Hr. Vebkd Hez KuqugWlovgrsoheh Vebkd hg Dkevohg

  [email protected]@OL HGK [email protected]

  Ghuerhd KozerrekhgYo`ghg`eld hg Olvgstoce`ol y Hd`gl`oe GDO

  Glroqug IgrrdX`lo`d hg Olvgstoce`ol GDO

  Iulhe`ol GDO, 2657

  www.gdo.gs

  Nehroh, 2657

  @RHOXDP

  OPBL

  ?3=-=8-57695-89-7

  HGVPOXD KGCEK

  N-0.872-2657

  Kobrd hocotek gl:mttp://e.gdo.gs/olldve`odlturosto`e

  Glke`g horg`td gl:

  Gste pubko e ol gst bejd ko gl [email protected] @dnndlsRg`dld`onogltd, Ld`dngr`oek, @dnpertorocuek,

  (by-l`-se). Wstgh pughg user, dpoer y hoiulhor gstghd`ungltd d pertg hgk nosnd sognprg y uelhd sgngl odlg su drocgl, ld sg usg hg idrne dngr oeky ld sg ndhoioqug su ko gl oe.

  @uohends gk pepgk qug utokozendspere onpronor gstg kobrd

  Iobres prd`ghgltgs hg bdsqugs sds-tglobkgs `grtoio`ehds pdr gk IdrgstPtgwerhsmop @dul`ok ([email protected]).

  Gste pubko`e`ol me dltehd dl ke diolel`oe-

  `ol hgk Idlhd Gurdpgd hg Hgserrdkkd Rgcod-lek e trevs hgk Vrdcrene Dpgretovd hg O+H+opdr y pere gk bglgio`od hg kes Gnprgses- IdlhdXg`ldkco`d 2663-2650.

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  5/337

  G][email protected]

  Ebogrtd pdr Dbres Olstotutd pere ke @ekoheh Xursto`e Gspedke

  E`gvol Vkel Uuekoio`e

  Bdhgces Ndlcg Vgtgr Hovolc

  Iddhogs Vugbkd Votuid hg Jz`er

  CkessBe`a Rddn Netg

  Mekk Ptrggt PGCOXXWR

  Mdtgk hgk Jucugtg Pd`. Noxte hg Xurosnd y Igstgjds hg Cojl

  Mdtgk Hdnto`d Ehgekbe Xerre`d Yove

  Mdtgk Kotgrerod Pel Bgotd Xrop8rgek

  Ohosd Zozgrdlgs

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  6/337

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  7/337

  [email protected]

  @eptukd 6

  GK [email protected] [email protected] HG KE LWGYE [email protected] 26+26.............................. | 3 |

  @eptukd 5

  KE LWGYE [email protected] _ GK XWROPND ......................................................................... | 25 |

  @eptukd 2KE [email protected] [email protected]@E _ GK XWROPND ..................................................... |27 |

  5. Oltrdhu``ol ............................................................................................................................. | 29 |

  2. Olldve`ol y turosnd, `dl`gptd, perto`ukerohehgs y topdkdces ......................... | 23 |

  0. Gltdrld g olldve`ol tursto`e ......................................................................................... | 08 |

  8. Hgstolds, rghgs, `kustgr g olldve`odl turosto`e .......................................................... | 09 |

  7. Xurosnd y lugves tg`ldkdces hg ke olidrne`ol y ke `dnulo`e`ol.

  Hg ke oltgrnghoe`ol gkg`trlo`e ek dlsund `dkebdretovd. ............................... | 0= |

  9. @rotgrods hg sgkg``ol hg ke nugstre hg `esds hg xotd ........................................ | 82 |

  3. @dltglohds prol`opekgs gstuhoehds ................................................................................ | 8= |

  =. Xopdkdce hg kes olldve`odlgs........................................................................................... | 75 |

  ?. Kes dpolodlgs gxtgrles ........................................................................................................ | 78 |

  @eptukd 0

  G][email protected] GNVRGPEROEKGP .................................................................................. |73 |

  EBOGRXD VDR DBREP .................................................................................................................. | 7= |

  [email protected] .............................................................................................................................................. | 9? |

  BDHGCEP NDLCG ......................................................................................................................... | =7 |

  IDDHOGP.............................................................................................................................................. | ?7 |

  [email protected] ...................................................................................................................................... | 567|

  MEKK PXRGGX .................................................................................................................................... | 553 |

  MDXGK HGK JWCWGXG ................................................................................................................... | 523|

  MDXGK [email protected] EHGEKBE.................................................................................................. | 50?|

  MDXGK KOXGREROD PEL BGOXD................................................................................................. | 575 |

  OHOPD .............................................................................................................................................. | 595 |

  OLPXOXWXD VERE KE @EKOHEH [email protected] GPVEDKE ............................................. | 535 |

  VKEL [email protected] ............................................................................................................................ | 5=3|

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  8/337

  | 9 |[email protected]

  VGXGR HOYOLC................................................................................................................................... | 260|

  VWGBKD VOXWID HG [email protected] ................................................................................................... | 250|

  RDDN NEXG ...................................................................................................................................... | 227|

  PGCOXXWR ............................................................................................................................................ | 203|

  [email protected] NO]XE HG XWROPND _ IGPXGJDP HG COJL ............................................ | 275|

  [email protected] YOYE ............................................................................................................................... | 290|

  XROV8RGEK ......................................................................................................................................... | 230|

  ZOZGRDLGP ........................................................................................................................................ | 2=0|

  @eptukd 8

  PLXGPOP IOLEK _ HGPEIDP HG IWXWRD.................................................................. |2?3 |

  @eptukd 7

  ELG]DP ................................................................................................................................. |060 |

  Elgxd 5. Ke Esd`oe`ol Gspedke hg Ecgl`oes hg Hgserrdkkd Rgcodlek ................. | 068|

  Elgxd 2. Kostehd hg olstotu`odlgs pere ke olvgstoce`ol y tresnosol

  hgk dld`onogltd sdbrg olldve`ol

  y lugves tg`ldkdces gl turosnd ........................................................................... | 063|

  @eptukd 9

  BOBKODCREIE...................................................................................................................... |055 |

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  9/337

  6 GK [email protected] [email protected] HGKE LWGYE [email protected] 26+26

 • 7/23/2019 Tendencias en la nueva economa 20+20. Innovacin turstica

  10/337

  | = | @eptukd 6GK [email protected] [email protected] HG KE LWGYE [email protected] 26+26

  Gk prdyg`td sg`tdrgs hg ke Lugve G`dldne

  Gk prdyg`td Pg`tdrgs hg ke Lugve G`dldne 26+26 prgsglte gxpgrogl`oes gnprgse-

  roekgs hg xotd rgprgsgltetoves hg kds vekdrgs y usds hg ke Lugve G`dldne, `dl gk iolhg `dnprglhgr `ukgs sdl kes `kevgs hgk xotd hg gste rgekoheh qug gst surcoglhd.

  Hg gste nelgre, GDO Gs`ugke hg Drceloze`ol Olhustroek, socuoglhd kes klges trezehes

  gl gk Vkel Gstretco`d gdo2626, bus`e idnglter kes lugves idrnes hg cgstol gnprg-

  seroek qug, e trevs hg ke oltrdhu``ol hg ngtdhdkdces hg drceloze`ol olldvehdres

  y ndhgkds hg lgcd`od besehds gl ke `rgetovoheh y gk tekgltd, rgspdlhel e kes lg`gso-

  hehgs hg ndhgrloze`ol hg ke Vyng gspedke, eyuhelhd es e idnglter gk gnpkgd y

  gk hgserrdkkd hgk tgjohd prdhu`tovd gl Gspee.

  Gstes lugves idrnes hg cgstol gnprgseroek hg ke Lugve G`dldne 26+26 esogltelsus pokergs gl vekdrgs `dnd:

  Pdstglobokoheh

  @rgetovoheh

  Xrelspergl`oe

  Verto`ope`ol

  Rgspdlsebokoheh

  Xg`ldkdce

  @dnprdnosd

  Gstg prdyg`td gst elekozelhd gl su dljultd 26 sg`tdrgs d nbotds hg e`tovoheh g`d-

  lno`e qug dnpdlcel y dnprglhel gxpgrogl`oes gnprgseroekgs ldvghdses besehes

  gl gstds vekdrgs. Gl ule prongre iesg, hgserrdkkehe e kd kercd hgk prongr sgngstrg hg

  2656, `ol`d gquopds hg olvgstoce`ol hg sgos Wlovgrsohehgs gspedkes elekozerdl 566

  gnprgses hg `ol`d sg`tdrgs hg ke Lugve G`dldne, pere hgtg`ter kes olo`oetoves h