Temple d'Atenea Niké

90
ARQUITECTURA ESCULTURA GRECIA:

Transcript of Temple d'Atenea Niké

Page 1: Temple d'Atenea Niké

ARQUITECTURA

ESCULTURA

GRECIA:

Page 2: Temple d'Atenea Niké

Mapa da Grecia antiga.

Page 3: Temple d'Atenea Niké
Page 4: Temple d'Atenea Niké

Pazo de Cnossos Ca. 1500 a.C. Creta.

Page 5: Temple d'Atenea Niké

Planta e galería interna da fortaleza de Tirinto.

Page 6: Temple d'Atenea Niké

Porta dos Leóns

de Micenas. Ca. 1250 a.C

Page 7: Temple d'Atenea Niké

Partes dun típico templo grego.

Page 8: Temple d'Atenea Niké
Page 9: Temple d'Atenea Niké

Reconstrucción ideal dun templo grego.

Page 10: Temple d'Atenea Niké

Correccións ópticas.

Page 11: Temple d'Atenea Niké

Ordes

arquitectónicas.

Page 12: Temple d'Atenea Niké

Capiteis gregos.

DÓRICO XÓNICO

CORINTIO

Page 13: Temple d'Atenea Niké

Ordes arquitectónicas.

Page 14: Temple d'Atenea Niké
Page 15: Temple d'Atenea Niké

Templo de Poseidón en Posidonia, sur de Italia. Ca. 450 a.C.

Page 16: Temple d'Atenea Niké

Templo de Poseidón en Posidonia, sur de Italia. Ca. 450 a.C.

Page 17: Temple d'Atenea Niké

A Acrópole Ateniense.

Page 18: Temple d'Atenea Niké

A Acrópole Ateniense.

Page 19: Temple d'Atenea Niké

Ictino e Calícrates. Partenón. 447 a.C.

Page 20: Temple d'Atenea Niké

Ictino e Calícrates.

Partenón, planta, alzado interior e sistema de remate.

447 a.C.

Page 21: Temple d'Atenea Niké

Ictino e Calícrates. Partenón. 447 a.C.

Page 22: Temple d'Atenea Niké

Ictino e Calícrates. Partenón. 447 a.C.

Page 23: Temple d'Atenea Niké

O estilo neogrego na arquitectura actual.

Pazo da Ópera, A Coruña.

Page 24: Temple d'Atenea Niké

Menesiklés.

Propíleos, planta. 437 – 432 a. C.

Page 25: Temple d'Atenea Niké

Menesikles. Propíleos, vista xeral. 437 – 432 a. C.

Page 26: Temple d'Atenea Niké

Calícrates. Atenea Niké,

planta. 427 – 424 a.C.

Page 27: Temple d'Atenea Niké

Calícrates.

Atenea Niké, frontal. 427 – 424 a.C.

Page 28: Temple d'Atenea Niké

Calícrates. Atenea Niké, lateral. 427 – 424 a.C.

Page 29: Temple d'Atenea Niké

Menesiklés e Filocles.

Erecteion, planta . 421 – 404 a.C.

Page 30: Temple d'Atenea Niké

Menesiklés e Filocles. Erecteion, alzado oriental . 421 – 404 a.C.

Page 31: Temple d'Atenea Niké

Calícrates. Erecteion, fachada O. 421 – 404 a.C.

Page 32: Temple d'Atenea Niké

Menesikles e Filocles.

Erecteion, pórtico das cariátides.

421 – 404 a.C.

Page 33: Temple d'Atenea Niké

Mnesiklés e Filocles. Erecteion,

cariátide e elementos decorativos.

421 – 404 a.C.

Page 34: Temple d'Atenea Niké

Teatro de Epidauro, planta. 350 a.C.

Page 35: Temple d'Atenea Niké

Teatro de Epidauro, bancada. 350 a.C.

Page 36: Temple d'Atenea Niké

Teatro grego e romano

Page 37: Temple d'Atenea Niké

Laocoonte

Altar de Pérgamo

Orientalismo

Expresividade

Movemento esaxerado

Barroquismo

Ss. III-II a.C. (146 a.C.)

Helenismo

PraxítelesScopasLisipo

Perfecciona o conseguido

Novo canon

Expresión dos sentimentos

S. IV a.C. Postclasicismo

(2º clasicismo)

MirónPolicletoFidias

Naturalismo en

-anatomía e

-movemento

Proporción - canon

Equilibrio - harmonía

S. V a.C. Clasicismo

(1º clasicismo)

Cabaleiro Rampin

Efebo rubio

Auriga de Delfos

Avances cara ó naturalismo

en:

-anatomía

-rostro

-actitudes

1/2 s. VI - 1/2 s. V a.C.

Preclasicismo

(Estilo severo)

Dama de Auxerre

Cleobis e Bitón

Apolo de Tenea

Kouroi e Korai

Rixidez

Frontalidade

Importancia do espido

con anatomía tosca

Ss. VIII-VI a.C.

Arcaísmo

OBRAS / AUTORES

CARACTERÍSTICAS DATA PERÍODO

Page 38: Temple d'Atenea Niké
Page 39: Temple d'Atenea Niké

Esquema da evolución dos kuroi

Page 40: Temple d'Atenea Niké

Torso de Kuros de Sunion

600 a.C.

Museo Nacional, Atenas.

Page 41: Temple d'Atenea Niké

Cleobis e Bitón.

600 – 580 a.C.

Museo de Delfos.

Page 42: Temple d'Atenea Niké

Kuros de Anavisos.

540 – 515 a.C.

Museo de Delfos.

Page 43: Temple d'Atenea Niké

Moscóforo.

565 a.C.

Museo de la Arópolis, Atenas.

Page 44: Temple d'Atenea Niké

Dama de Auxerre.

650 a.C.

Museo del Louvre, París.

Page 45: Temple d'Atenea Niké

Koré 675 (con chitón e himation)

530 - 515 a.C.

Museo Nacional de Atenas.

Page 46: Temple d'Atenea Niké

Koré con peplo.

540 - 530 a.C.

Museo Nacional de Atenas.

Page 47: Temple d'Atenea Niké

Templo de Afaia, batalla de Troia. 500 – 480. Egina.

Page 48: Temple d'Atenea Niké

Templo de Zeus en Olimpia, combate de Centauros e Lapitas. 470 – 460 a.C. Museo Arqueolóxico, Olimpia.

Page 49: Temple d'Atenea Niké

Auriga de Delfos.

474 a.C.

Museo de Delfos.

Page 50: Temple d'Atenea Niké

Critias. Os Tiranicidas.

477 – 476 a.C.

Museo Nacional, Napoles.

Page 51: Temple d'Atenea Niké

Critias. O efebo rubio.

490 – 480 a.C.

Museo da Acrópole, Atenas.

Page 52: Temple d'Atenea Niké

Mirón. Discóbolo

450 a.C.

Museo do Louvre, París.

Page 53: Temple d'Atenea Niké
Page 54: Temple d'Atenea Niké

Policleto. Doríforo.

450 – 440 a. C.

Museo Nacional, Napoles.

Page 55: Temple d'Atenea Niké

Cabeza do Doríforo de Policleto reproducida nunha herma de bronce asinada por Apollonios. 27 cm.

Page 56: Temple d'Atenea Niké

Cabeza do Kuros de Anavisos (540 – 515 a.C.) e do Doríforo de Policleto.

Page 57: Temple d'Atenea Niké

Kuros de Anavisos (540 – 515 a.C.) e Doríforo de Policleto.

Page 58: Temple d'Atenea Niké

Policleto. Diadumeno.

430 a. C.

Museo Arqueolóxico

Nacional, Atenas.

Page 59: Temple d'Atenea Niké

Fidias. Atenea Varvakeion.

447 - 439 a.C.

Museo Arqueolóxico Nacional, Atenas.

Page 60: Temple d'Atenea Niké

Fidias. Busto de Atenea Lemnia.

440 a.C.

Museo Cívico, Bolonia.

Page 61: Temple d'Atenea Niké

Sir Lawrence Alma-Tadema. Fidias e o friso do Partenón.

1868. Óleo sobre lenzo.

Birmingham City Museum and Art Gallery.

Page 62: Temple d'Atenea Niké

Fidias. Metopas lado sur do Partenón: Centauromaquia. 447 – 433 a. C. Museo Británico, Londres.

Page 63: Temple d'Atenea Niké

Dionisos do frontón este do Partenón. 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres.

Page 64: Temple d'Atenea Niké

Reconstrucción do frontón este do Partenón. Deméter, Perséfone e Hera.

447 – 432 a.C.

Museo Británico, Londres.

Reconstrucción do frontón este do Partenón. Hestia, Dione e Afrodita

447 – 432 a.C.

Museo Británico, Londres.

Page 65: Temple d'Atenea Niké

Fragmento do friso do Partenón (procesión das panateneas): Mozas. 447 – 432 a.C. Louvre, París.

Page 66: Temple d'Atenea Niké

Fragmento do friso este do Partenón (procesión das panateneas: Hermes, Dionisos e Ares). 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres.

Page 67: Temple d'Atenea Niké

Decoración friso norte do Partenón. Grupo de cabaleiros

447 – 432 a.C.

Museo Británico, Londres.

Decoración do friso oeste do Partenón. Cabaleiros.

447 – 432 a.C.

Museo Británico, Londres.

Page 68: Temple d'Atenea Niké

Trono Ludovisi (centro e laterais)

460 – 450 a.C.

Museo Nacional Romano, Roma.

Page 69: Temple d'Atenea Niké

Calímaco?.Atena atándose unha sandalia (decoración do templo Atenea Niké)

411 – 407 a.C.

Museo da Arópole, Atenas.

Page 70: Temple d'Atenea Niké

Praxíteles. Hermes con Dionisos.

330 a.C.

Museo de Olimpia.

Page 71: Temple d'Atenea Niké

Praxíteles. Apolo Sauróctono.

340 a.C.

Louvre, París.

Page 72: Temple d'Atenea Niké

Praxíteles.

Afrodita de Cnido.

350 a.C.

Museos Vaticanos, Roma.

Page 73: Temple d'Atenea Niké

Escopas. Ménade danzante

s. IV a.C.

Colección de Antigüidades do Estado, Dresde.

Page 74: Temple d'Atenea Niké

Lisipo. Apoxiomeno.

s. IV a.C.

Museos Vaticanos, Roma.

Page 75: Temple d'Atenea Niké
Page 76: Temple d'Atenea Niké

Lisipo. Heracles Farnesio.

s. IV a.C.

Museo Nacional, Nápoles.

Page 77: Temple d'Atenea Niké

Reconstrucción do altar consagrado a Zeus en Pérgamo. 180 – 160 a.C. Staathichec Museeu, Berlín.

Page 78: Temple d'Atenea Niké

Escena do altar consagrado a Zeus en Pérgamo. 180 – 160 a.C. Staathichec Museeu, Berlín.

Page 79: Temple d'Atenea Niké

Escena do altar consagrado a Zeus en Pérgamo. 180 – 160 a.C. Staathichec Museeu, Berlín.

Page 80: Temple d'Atenea Niké

Epigonos? Gálata suicidándose.

230 a.C.

Museo Nacional Romano, Roma.

Page 81: Temple d'Atenea Niké

Galo muribundo. 240 – 200 a.C. Museo Capitolino, Roma.

Page 82: Temple d'Atenea Niké
Page 83: Temple d'Atenea Niké

Venus de Milo

segunda metade do s. II a.C.

Louvre, París.

Page 84: Temple d'Atenea Niké

Venus de Cnido

e de Milo

Page 85: Temple d'Atenea Niké

Toureiro alucinóxeno

Salvador Dalí. 1969-70.

Page 86: Temple d'Atenea Niké

Victoria de Samotracia

220 – 190 a.C.

Louvre, París.

Page 87: Temple d'Atenea Niké
Page 88: Temple d'Atenea Niké

O espiñario.

Page 89: Temple d'Atenea Niké

Agesandro, Polidoro e Atanodoro.

Laoconte e fillos.

50 a.C.

Museos Vaticanos, Roma.

Page 90: Temple d'Atenea Niké

Laoconte, Moisés(Miguel Anxo) e Cristos barrocos