Tema 9 Lecciones 3 7

download Tema 9 Lecciones 3 7

of 24

 • date post

  18-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  702
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Tema 9 Lecciones 3 7

 • 1. TEMA 9. LECCIN 3 As forzas polticas marxinadas do sistema

2.

 • Durante a Restauracin, os republicanos, carlistas, socialistas e nacionalistas quedaron relegados oposicin e nunca conseguiron obter un nmero abondo de deputados para formaren goberno ou constituiren unha minora parlamentaria influente.

3.

 • Na prctica, o sistema da Restauracin marxinou da vida poltica a amplos sectores da sociedade. Para iso, formulouse unha dobre estratexia:
  • Dunha banda, integrar no xogo poltico s faccins mis acomodaticias da oposicin, outorgndolles un reducido espazo no Parlamento.
  • Doutra, marxinar do sistemas aos elementos mis radicais.

4.

 • Carlistas:
  • Este un dos sectores que se decidiron polo enfrontamento coa Restauracin, a direccin dos cales, tras o seu fracaso blico, optou polo exilio en Francia e polas constantesconspiracins ; deste xeito, formronse partidas de combatentes e introducronse armas clandestinamente, pero os carlistas carecan de capacidade e de apoios para organizar levantamentos con forza; sen embargo, nalgunhas ocasins, chegaron a colaborar coas insurreccins republicanas para derrocar monarqua.
  • Vencido militarmente, o carlismo pretendeu presentarse ante a opinin pblica como a nica forza poltica autnticamente catlica. Pero o apoio explcito dunha boa parte da xerarqua eclesistica e do Vaticano dinasta afonsina dificultou o xito desta operacin e conduciu ao movemento carlista a unha escisin. No ano 1888, un sector carlista de carcter integrista, encabezado por Ramn Nocedal, creou o Partido Tradicionalista, definido polo antiliberalismo e pola defensa a ultranza da tradicin e da relixin catlica.

5.

 • O Republicanismo:
  • O gran vencido polo golpe militar do ano 1874, debeuse enfrontar:
   • desencanto dunha boa parte dos seus seguidores.
   • A unha forte represin por parte das autoridades.
   • s diverxencias e divisins do seu seo:
    • Unha pequena parte do republicanismo, dirixida porEmilio Castelar , fundou o chamadoPartido Posibilista , e optou por entrar no xogo poltico da Restauracin, aceptando un papel sinxelamente testemual.
    • Os ncleos mis radicais formaron oPartido Republicano Progresistaencabezado porRuz Zorrilla , que dende o exilio foi protagonista de varios pronunciamientos a finais da dcada dos oitenta.
    • O resto do republicanismo unitario organizouse arredor deSalmern .
    • Os federais, que era o grupo mis numeroso, seguiu baixo a influencia dePi i Margall , o seu lder histrico.

6. Outras forzas polticas

   • Unin Catlica :
    • Xurde grazas ao novo esprito do papa Len XIII, favorable participacin dos catlicos na poltica liberal, o que supuxo a fin do apoio que unha parte da xerarqua catlica espaola lle dera ao carlismo.
    • Fndase no ano 1881, e liderada porAlejandro Pidal . O seu esprito conservador e catlico, moi crtico cos conservadores.
   • Partido Democrtico-Monrquico :
    • 1881,Segismundo Moret .
    • Trtase dunha escisin esquerdista dos fusionistas (liberais) de Sagasta unida aos partidarios demcratas da Revolucin Gloriosa que reivindicaban os principios democrticos da Constitucin de 1869 (Montero Ros)
   • Izquierda Dinstica :
    • 1882, Serrano.

7. TEMA 9. LECCINS 4 E 5 O nacemento de nacionalismos e rexionalismos 8.

 • Un dos fenmenos mis salientables da Restauracin foi a emerxencia de movementos de carcter nacionalista e rexionalista en diversas zonas de Espaa, como Catalua, Pas Vasco ou Galicia. A xestacin destes nacionalismos dbese comprender como unha reaccin fronte s pretensins uniformadoras do sistema poltico e administrativo adoptado polo liberalismo e a sa pretensin de impoer uunha cultura oficial castelanizada, que ignoraba a existencia doutras linguas e culturas.

9. O catalanismo

 • Cara ano 1830, dentro do contexto cultural do Romanticismo e no marco dun Estado liberal espaol con dificultades para vertebrar un desenvolvemento econmico harmnico, xurdiu en Catalua un amplo movemento cultural e literario, coecido como a Renaixena.
 • Nos seus comezos, tia como fin a recuperacin da cultura catal e careca de aspiracins e proxectos polticos. Sen embargo, as primeiras formulacins catalanistas de contido poltico vieron da man deValent Almirall , un republicano federal decepcionado, que fundou aCentre Catal(1882):
  • Pretenda sensibilizar opinin pblica catalana co fin de conseguir a autonoma, polo que no ano 1885 impulsou a redaccin dun Memorial de Agravios, que lle foi presentado a Alfonso XII. O memorial denunciaba a opresin de Catalua e reclamaba a harmona entre os intereses e as aspiracins das diferentes rexins espaolas.
 • Un grupo de intelectuais, vinculados ao xornal La Renaixena e contrarios ao progresismo de Almirall, fundaron a Uni Catalanista (1891), unha federacin de entidades de carcter catalanista de tendencia conservadora. O seu programa quedou fixado nas Bases de Manresa, que defendan unha organizacin confederal de Espaa e a sobreana de Catalua en politica interior.
 • O impacto da crise do ano 1898 foi decisivo para a maduracin e expansin social do catalanismo. A converxencia de intereses entre os sectores catalanistas favorables intervencin electoral e a burguesa industrial e comercial, cada vez mis afastada dos partidos dinsticos e mis prxima ao rexionalismo, callou na creacin en 1901 dun novo partido,a Lliga Regionalista( Francesc Camb ):
  • A Lliga presentaba un programa poltico conservador, centrado na loita contra o corrupto e ineficaz sistema de Restauracin e a favor dun reformismo poltico que lle outorgase autonoma a Catalua.

10. O nacionalismo vasco

 • No Pas Vasco, o fortalecemento dunha correcnte de defensores da lingua e a cultura vascas (euskeros) xurde como reaccin a:
  • A abolicin dos foros tras a ltima guerra carlista deu orixe ao nacemento dunha corrente que reivindicaba a reintegracin foral.
  • Doutra banda, o proceso industrializador favoreceu unha forte inmigracin, que supuxo unha ruptura da sociedade tradicional vasca.
 • Sabino Arana , recollendo a tradicin foralista e uscara, formulou os principios orixinarios do nacionalismo vasco e fundou oPartido Nacionalista Vasco(PNV. 1894). A sa ideoloxa artculbase en torno aos principios:
  • Da raza vasca.
  • Dos foros.
  • Da relixin.
 • O seu lema era Deus e as Antigas Leis e defenda a vella sociedade patriarcal desde unha perspectiva antiliberal e tradicionalista, ao memo tempo que avogaba pola total reintegracin dos foros.
 • Nos ltimos anos da sa vida, o discurso aranista foise moderando, para impulsar a creacin dun partido autonomista.

11. Galeguismo

 • A sociedade galega, diferenzndose da catalana ou da vasca, segua a ser eminentemente rural. Presentaba unhafeble burguesafronte a unhas clases dominantes, compostas bsicamente por unha vella fidalgua e pola Igrexa.
 • O rexionalismo foi mis feble e tardo en Galicia, malia contar cunha sociedade moito mis homoxnea e cunha poboacin maioritariamente campesia na que a lingua e as tradicins culturais estaban moi arraigadas.
 • A mediados do sculo XIX, iniciouse unha corrente que deu lugar aoRexurdimentoque significou o redescubrimento literario da lingua e mais da cultura galegas. Soamente unhasminoras cultas , insatisfeitas ante a situacin do pas, comezaron a responsabilizar subordinacin poltica de Galicia do seu atraso econmico, que forzaba a moitos galegos cara emigracin.

12.

 • Este grupo, introduce no pensamento galego o historicismo, isto , a conviccin do carcter singular de cada pono, que se manifesta nunha traxectoria histrica propia e irrepetibles carcters tnicos. Todo isto implicaba que Galicia era un organismo colectivo que, por existir obxectivamente, tia uns dereitos culturais, econmicos e polticos que cumpra atender descentralizando parcialmente o poder poltico.
 • Foi durante altima etapa da Restauracincando o galeguismo foi adquirindo un carcter mis poltico, pero este movemento mantvose mou minoritario, malia o prestixio dalgunhas das sas figuras ( Manuel Murgua, Alfredo Braas ou Rosala de Castro ). Estes mozos recollan a herdanza ideolxica dos seus precursores e recuperan o discurso galeguista, tratando de promover o rexurdimento literario do galego. Esteprovincialismonon ser mais que unhacorrente de opinin na prensa( El Clamor de Galicia, Galicia: Rev