Tema 3. Lecciones 3 4

download Tema 3. Lecciones 3 4

If you can't read please download the document

 • date post

  18-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  828
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Tema 3. Lecciones 3 4

 • 1. FONTES DE ENERXA E ACTIVIDADES MINEIRAS Tema 3. Leccin 3

2.

 • Qu incle a minera?Incle todas aquelas actividades adicadas extraccin de minerais.
 • Tipos de minerais:
  • Minerais enerxticos (carbn, petrleo, gas natural, etc.)
  • Minerais metlicos (ferro, cobre, oro, plata, etc.)
  • Minerais non metlicos (arxila arcilla-, granito, arena, etc.)
 • Tipos de actividades mineras :
  • Aceo aberto : cando as capas de mineral estn preto da superficie. Supn un menor custo econmico, pero un maior deterioro ambiental.
  • Subterrnea : mediante a perforacin de pozos verticais e galeras (horizontais ou verticais), dende as que se extrae o material superficie.

3.

 • As fontes de enerxa :
  • A enerxa a base para a realizacin das actividades humanas. Esta enerxa extrese de diferentes fontes, que histricamente variaron:
   • Primeiro , empregouse a lea como combustible, adems do vento, a auga, etc.
   • Nosculo XIXo carbn (coas mquinas de vapor).
   • Dende asegunda metade do sculo XXo petrleo, que actualmente se segue consumindo.
  • Tanto o carbn como o petrleo sonenerxas fsiles(restos de materia orgnica que se crearon grazas s altas presins e temperaturas durante millns de anos) non renovables.
  • Onivel de consumo de enerxavara en funcin do desenvolvemento econmico e as condicins de vida da poboacin (canto mis desenvolvemento, mis consumo).

4.

 • Cmo se pode producir a enerxa?
  • A partir dasCentrais Nucleares : o problema destas centrais que provocan residuos radiactivos (utilzase uranio), e o seu almacenamiento provoca un alto coste e riesgos medioambientais.
  • A partir dasCentrais Hidroelctricas .
  • A partir deEnerxas Renovables(elica, solar, maremotriz, etc.): stas provocan un menor impacto ambiental, ainda que son mis caras, polo que necesitan axudas para o seu desenvolvemento e uso xeral.

5.

 • Centrais Nucleares

6.

 • Centrais Hidroelctricas

7. O Petrleo na economa mundial

 • O petrleo unhidrocarburo(carbono + hidrxeno) formado a partir de materia orgnica de orixe vexetal, que se acumula en bolsas existentes a distinta profundidade, tanto nos continentes como nos ocanos.
 • Comezou a explotarseno sculo XX . En pouco mis de cincuenta anos dende a sa primeira utilizacin, converteuse na principal fonte de enerxa do mundo.
 • A saimportancia econmica fundamental , posto que serve como materia prima para a fabricacin de un gran nmero de productos de consumo frecuente: plsticos, fibras txtiles, lubricantes, asfaltos, etc.
 • Ocontroldo petrleo o levan a cabo un grupo moi reducido de grandes empresas, que a comezos de 1970 xa controlaban dous terzos do petrleo mundial (as sete irms); sen embargo a nacionalizacin dalgunhas destas empresas, foi quitndolles poder.
 • Paralelamente a este control, xurdiu aOPEP(Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo), organizacin creada para defender os seus intereses e controlar o prezo. Sen embargo, ainda hoxe existen multinacionais do petrleo que todava controlan todos os procesos de comercializacin deste producto.

8.

 • PrincipaisProductores de Petrleo :
  • Oriente Prximo (Arabia Saud, Irn, Iraq).
  • Amrica do Norte (Golfo de Mxico, Texas, california, Alaska).
  • A Antiga URSS, o Mar do Norte, o Golfo de Guinea.
 • PrincipaisConsumidores de Petrleo : Son aqueles que teen un maior desenvolvemento industrial e unha poboacin cun elevado nivel de vida. Os pases mis prsperos do mundo acabronse convertendo en dependentes desta importacins masivas de petrleo.
 • Os riscos do petrleo :
  • Conflictos internacionais polo control dos depsitos ou a seguridade dos oleoductos.
  • Riscos ambientais pola contaminacin derivada das centrais termoelctricas e o denso trfico de petroleiros en certas rutas martimos, co perigo de accidentes e verteduras incontroladas.

9. 10. As enerxas alternativas

 • Enerxa Hidrulica : Basese na existencia de saltos de auga, onde se aproveita o desnivel para que, na sa cada, mova turbinas que producen electricidade.
 • Enerxa Solar: a que se obtn directamente do sol. Emprgase a radiacin directa sobre paneis dotados de clulas fotovoltaicas para producir electricidade, que tamn se pode almacenar.
 • Enerxa Elica : a producida polo vento e foi tamn tradicional o seu emprego nos muos. Os parques elicos actuais empregan muos dotados de rotores e turbinas que xeran electricidade e se instalan en zonas de ventos fortes e constantes.
 • Enerxa Xeotrmica:Emprega a calor interna da terra, que ascende por certas fendas ou fallas, para xerar vapor, que move as turbinas.
 • Enerxa Maremotriz : o movemento o producen as mareas.
 • Biomasa : permite obter certos combustibles (o gas metano, o etanol) pola fermentacin de residuos orgnicos (residuos agrcolas e urbanos).

11.

 • Enerxa Hidrulica

12.

 • Enerxa Solar

13.

 • Enerxa Elica

14.

 • Enerxa Xeotrmica

15.

 • Enerxa Maremotriz

16.

 • Biomasa

17. FONTES DE ENERXA E ACTIVIDADES MINEIRAS Tema 3. Leccin 4 18. As actividades pesqueiras

 • O mar e os bosques son indispensables porque albergan multitude de recursos renovables que deron orixe a actividdes como a pesca e a explotacin forestal. Sen embargo, son ecosistemas febles, polo que preciso o control e ordenacin destas actividades para non deterioralas.
 • Qu unecosistema ? Son comunidades de seres vivos cuxos procesos vitales relacinanse entre s e se desenvolven en funcin dos factores fsicos dun mesmo ambente.

19.

 • Pesca de Baixura :
  • Desenvlvese en reas pouco fondas e moi prximas costa.
  • Os barcos que desenvolven esta actividade son pequenos.
  • Empregan tcnicas menos avanzadas.
  • Adoitan facer a faena no mesmo da.
  • Menor variedade de peixes
 • Pesca de Altura :
  • Realzase en mar aberto, case sempre encaladoiros(zonas situadas en correntes ocenicas fras con moito placto, base da alimentacin dos peixes; a maior parte dos caladoiros sitanse no Atlntico).
  • Lvana a cabo grandes buques.
  • Emprganse medios tcnicos avanzados.
  • A faena leva longas tempadas.
  • Maios variedade de peixes.

20.

 • Para controlar a pesca
  • En 1982 aprobouse a creacin daZona Econmica Exclusiva,o que supua que ata as 200 millas (1 Milla= 1,6 Km) da costa, os Estados das beiras (orillas) poden impedir a actividade de barcos de outros pases.
  • Se difundiu aacuicultura :
   • o conxunto de actividades, tcnicas e conocimientos de cultivo de especies acuticas vexetais e animais.
   • unha importante actividade econmica de produccin de alimentos, materias primas de uso industrial e farmacutico e organismos vivos para repoblacin.
   • Os sistemas de cultivo son moi diversos, de auga doce ou auga de mar, e desde o cultivo directamente no medio ata instalacins baixo condicins totalmente controladas.
   • Os cultivos mas habituais corresponden a organismos planctnicos (microalgas, Artemia), macroalgas, moluscos, crustceos o peces.

21. 22. A Explotacin Forestal

 • Funcins dos Bosques:
  • Reserva de humidade.
  • Frenan a erosin do solo.
  • Producen osxeno.
  • Son o hbitat de especies animais.
  • Son espacio de lecer (descanso, tempo libre).
 • Por todo isto prodcese a sa explotacin econmica; o principal obxectivo a extraccin de madeira, que ameaza o futuro dalgunha das principais reas forestais do mundo. Cando esta explotacin se leva a cabo de xeito masivo, prodcese a chamadadeforestacin .
 • Deforestar : proceso de desaparicin dos bosques o masas forestais, fundamentalmente debido accin humana, principalmente a causa das talas masivas e pola obtencin do solo para o cultivo agrcola.

23. Pxinas Web de Interese

 • www.geohistoria.net
 • www.natureduca.com
 • www.fao.org
 • www.greenpeace.org
 • http://grup1lsb.w