Tema 15. a arte barroca italiana

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Tema 15. a arte barroca italiana

 • A ARTE

  BARROCA

  *

 • CONTEXTO HISTRICO ITALIABarroco en Italia:

  Sculo XVI (finais) XVII

  Poltica: Estados Independentes baixo a influencia de Espaa e Francia

  Economa: crise e estancamento por sublevacins populares ( fame, miseria,...)

  Sociedade: estamental pero cada vez teen menos peso os monarcas e os nobres e gaan importancia social os burgueses e o clero (revaorizacin Papa)

  Cultura: etapa de florecemento en tdolos eidos:Nacemento dos museos. Novo concepto de arte: para ver e apreciarGrandes logros na msica: destaca a pera, Vivaldi, Corelli,....Avance cientfico: nacemento da ciencia moderna: Galileo e heliocentrismoDespois da contrareforma a igrexa revalorizase e volve a ser gran mecenas da arte

 • CARACTERSTICAS XERAIS DO BARROCOArte que non respecta as regras ou proporcins de etapas anterioresRexeita as normas, o equilibrio, os cnones,...A igrexa e o seu principal cliente e mecenasArte que promove o fervor de multitudesCrea asombro e marabilla no espectadorTende escenografa, teatro, espectculo,...Combina movemento e luzBusca o movemento e a tensin area En arquitectura a travs de columnas salomnicas, entrantes e santes pronunciados, etcEn escultura e pintura a travs do dramatismo, a xestualidade e expresividade esaxeradas e a combinacin de luces e sombrasAsocia tdalas artes nunha mesma obra

 • ARQUITECTURA BARROCA ITALIANA

 • CARACTERSTICAS ARQUITECTURA BARROCA ITALIANAPlantas elpticas, ovais, centrais e de formas complexasUso de columnas e pilastras en abundancia e case sempre con movementoAlternancia de lias rectas e curvas, entrantes e santes pronunciadosRemates en portadas con elementos decorativos abundantes e chamativosUso de volutas nos remates das fachadas e de frontns partidosTeitos abovedadosColosalismoGrandes contrastes de luz; aplicacin de claroscuros en fachadasAbundante decoracinDestacan das tipoloxas de edificacins:Edificios relixiosos:Abundan as igrexas: triunfo da fe sobre as herexas do sculo anteriorDiversidade de plantas: destaca a basilical ou lonxitudinal que ten unha soa nave con bsida simple e cpula sobre o cruceiro. Pero tamn hai plantas ovais, circulares, etcMrcase con nfasis o centro do edificio como lugar destacadoA fachada aparece integrada co seu arredor outras edificacins, natureza,etc-.Presencia habitual de monumentais escaleiras nas fachadasPalacios e residencias civs:Usan as plantas cuadradas ou rectangulares abertas a un patio cadrado interior. A veces tamn usan a planta en forma de HEstn pechados ao exterior como se fosen fortalezasSeguen usando ordes clsicos nas sas columnas, con superposicinEstn integrados no medio con grandes zonas recreativas, xardns labernticos e colosais, grandes paseos, etc...Retmase a preocupacin polo urbanismo:Sixto V: novo plan urbanstico en Roma: abrir ras, prazas, .... FONTANABERNINI: reorganiza a cidade en funcin dos lugares sagrados: Praza de San Pedro.

 • Plaza Nabona.Arquitectura Barroca.Caractersticas GeneralesArte urbano.Funcin propagandsticaFusin arquitectura,Escultura, pinturaEspacioteatralAbundanciadecorativaPlanos cambiantesEfectos claroscurosEmpleo ordencolosal

  *

 • GRANDES MAESTROS ARQUITECTOS DO BARROCO ITALIANOCARLO MADERNO (1556-1629)Fachada da catedral de San Pedro do Vaticano (Roma)Fachada da igraxa de Santa Susana (Roma)BERNINI (1598 1680)Baldaquino de San Pedro do Vaticano (Roma)Praza de San Pedro do Vaticano (Roma)Igrexa de Santo Andr do Quirinal (Roma)Fonte dos Catro Ros na Praza Nabona (Roma)Fachada do palacio Barberini (Roma)Igrexa do Castelgandolfo (Roma)Escaleira rexia do Vaticano (Roma)BORROMINI (1599- 1667)San Carlo alle Quattro Fontane (Roma)San Ivo della Sapienza (Roma) Colegio da Propaganda Fide (Roma)Fachada de SantAgnese (Roma)LONGHENA (1598 1682)Santa Mara della Salute (Venecia)Palacio Pesaro (venecia)OUTROSGUARINI (1624- 1683)Igrexa de San Lourenzo (Turn)Capela do Santo Sudario (Turn)Palacio Carignano (Turn)JUVARA (1678- 1736)Baslica de Superga (Turn)SANCTIS (Sculo XVIII): Escaleira da Praza de Espaa (Roma)SALVI (Sculo XVIII):Fontana de Trevi (Roma)

 • FACHADA DA CATEDRAL DE SAN PEDRO DO VATICANOAutor: Carlo Maderno (1556-1629)Fecha: 1607-1612Encargada a este autor polo Papa Paulo VEste autor rematou esta catedral facendo esta fachada e o corpo lonxitudinalProlongou a planta de cruz grega polos ps da igrexa convertndoa en basilicalTransforma a estructura prevista por Bramante no sculo anterior que era circularA fachada:Orde xigante Desenvolvemento horizontal contraresta a verticalidade da cpula de Miguel AnxoOculta as capelas santes dos muros e as tres navesColumnas colosais dentro de nichosVentas curvilneas e rectilneasFrontn central con tico coronado por estatuas

 • IGREXA DE SANTA SUSANA Autor: Carlo Maderno (1556-1629)Lugar: RomaImita a Igrexa de Gsu de Giulio Barozzi il Vignola e Giacomo della Porta(Roma, 1568- 1584)Estructura:Planta de cruz latinaUnha soa naveCapelas lateraisCuberta con bveda de canCruceiro coronado por cpula Fachada:Dous corpos enlazados por aletnsMarcada horizontalidade que contrata coa verticalidade do fontn que a coronaRemates en volutas nos laterais do corpo superior

 • Caractersticas propias de BERNINIPractica tdalas artesBsqueda da grandeza colosalismo-.Preocupacin e estudio pola distribucin espacial, de volumes e masasEsmerada combinacin da arquitectura coa decoracinRica e abundante ornamentacin Policroma os interioresAbusa da superposicin de ordesPrticos con columnas coronados con frontns partidos ou inacabados nas fachadasUso de plan central

 • BALDAQUINO DE SAN PEDRO DO VATICANOAutor: BERNINI ( 1598- 1680)Data: 1624-1633Lugar: Vaticano (Roma)Materiais: bronce, mrmore, estuco dourado e madeiraEncargado polo Papa Urbano VIIIArquitectura dentro de un edificio (catedral de San Pedro)Mantn as proporcins con respecto ao edificioSituado no cruceiro focaliza a tumba de San PedroConxuga arquitectura, escultura, pintura e decoracinContrasta o bronce co que est feito coa mrmore de cores dos muros da igrexaPequeo altar sostido por catro columnas salomnicas, torneadas, en espiral de capitel composto, base tica e co fuste dividido en tres aneis Prima a verticalidade co movemento ascensional das columnasEntaboamento curvado sobre volutas encima das columnas e rematado cun dosel no que abunda a decoracin de anxosAltar aberto que permite contemplar o resto do edificioDecoracin: abundan os anxos e as abellas (smbolo do Papa Urbano VIII) Remate: Globo terrqueo coronado por unha cruz simboliza o triunfo da fe catlica no mundo frente s herexas do sculo anterior

 • Bernini.Baldaquino de San PedroMateriales : MaderaEstuco doradoBroncemrmolCentraliza espacio del cruceroy focaliza tumba de San PedroAl dejar expedito interiorPermite contemplacin del entorno.Juego bicroma: mrmol paredes y bronce baldaquinoEstructura arquitectnicaPero concepcin escultricaMantiene proporcinCon el templo (29m. Altura)Movimientoascensional

  *

 • Bernini.Baldaquino de San PedroPodiums de mrmolCon relievesColumnasSalomnicas(espiral)Base ticaFuste divididoPor tres anillosespiralTalloshojasmenudasCapitel compuestoEntablamentocurvoAbejas.Smbolo Urbano VIIIngelesVolutas ascensionalesRemate:Globo coronado con cruz.(Triunfo del Catolicismo)

  *

 • Bernini.Baldaquino de San PedroPodiums de mrmolCon relievesColumnasSalomnicas(espiral)Base ticaFuste divididoPor tres anillosespiralTalloshojasmenudasCapitel compuestoEntablamentocurvoAbejas y soles.Smbolo Urbano VIIIngeles esquinadoscon guirnaldastriunfantesVolutas ascensionalesRemate:Globo coronado con cruz.(Triunfo del Catolicismo)Significado:Continuacin Jerusalnbblica en la Roma papal

  ngeles del centroCon atributos deSan pedro (llaves y tiara)Y San Pablo (espada y libro)Achaflana pilares del crucero:1 cuerpo amplios nichos con estatuas.2 cuerpo hornacinas abalconadas(enmarcadas entre columnas salomnicascomo reflejo de las que tiene el baldaquino) con reliquias (lanza, vernica, cruz, cabeza)

  *

 • PRAZA DE SAN PEDRO DO VATICANOAutor: BERNINI ( 1598-1680)Data: 1656-1667Lugar: Vaticano (Roma)Gran praza elptica no exterior da catedral de San Pedro con:Dous brazos rectos diverxentes unen a igrexa coa praza oval crean un espacio trapezoidal na entrada da igrexa funcin: integrar e fusionar a igrexa e a praza ovalGran praza oval rodeada por columnata colosala columnata ten catro filas de columnas dricasColumnata dividida en tres ras (calles);a central mis anchaSobre as columnas vai un entaboamento e unha balaustrada que remarcan a horizontalidade e contrarestan a verticalidade das columnasCoronan o conxunto unhas estatuas colosais que potencian verticalidadeNa praza oval hai mltiples puntos de vista da igrexaNo centro coloca un grande obelisco flanqueado por das fontes

  Forma un espacio aberto cidade coa que se integra no seu urbanismoA sa vez un espacio cerrado que se vai estreitando para acoller na igrexa aos fieis Diferentes alturas ou niveis a medida que avanzamos hacia igrexaObxectivo: potenciar a cpula de Miguel AnxoSimboloxa: representa IGREXA CATLICA que acolle no seu seno aos fieis por iso a praza simboliza o abrazo acolledor que se cerra sobre San Pedro pai da IGREXA-

 • Bernini.Columnata de San PedroDos brazos rectosDivergentes.Espacio trapezoidalDos brazoselpticosFusin plaza-baslicaEstaba previstoTercer brazocierreSmbolo: IglesiaAbraza a cristiandadObjetivo: potenciarCpula de Miguel ngel

  *

 • Obelisco centralFlanqueado por dos fuentesMultiplicidad puntosDe observacinJuegos perspectvicos(intensifica profundidadde fachada)DistintosnivelesEfecto sorpresaTras atravesar columnataEspacio abierto para integrarse en ciudadCerrado para acogerCallejuelas medievalesEliminadas en S XXPara crear gran avenida

  *

 • Bernini.ColumnataTres calles.Central ms anchaCuatro filascolumnas tosc