Tekno egitura

23
Teknologia Teknologia

Transcript of Tekno egitura

Page 1: Tekno egitura

TeknologiaTeknologia

Page 2: Tekno egitura

Zer da teknologiaZer da teknologia??

Arazo bati soluzio praktikoa Arazo bati soluzio praktikoa ateratzen duen zientzia da.ateratzen duen zientzia da.

Denborarekin eta teknologia Denborarekin eta teknologia berrien esker, egiturakberrien esker, egiturakeraldatzen joan dira. eraldatzen joan dira.

Page 3: Tekno egitura
Page 4: Tekno egitura

Indarrei eusteko eta indar horiekIndarrei eusteko eta indar horiek

trasmititzeko gai diren elementutrasmititzeko gai diren elementu

multzoari esaten zaio egitura.multzoari esaten zaio egitura.

Page 5: Tekno egitura

Egitura motakEgitura motak

Bi multzotan sailkatzen diraBi multzotan sailkatzen dira

Egitura Egitura naturalaknaturalak

Egitura Egitura artifizialakartifizialak

Egitura berezkoak Egitura berezkoak direnak.direnak.

Pertsonek eraikinak Pertsonek eraikinak direnak.direnak.

Page 6: Tekno egitura

Historiako material eta egiturakHistoriako material eta egiturak

Historiaurrean:Historiaurrean:Harria eta zura erabiliz, Harria eta zura erabiliz,

trikuharriaktrikuharriak

Eta txabolak eraikin zituzten.Eta txabolak eraikin zituzten.

Page 7: Tekno egitura

Egipto:Egipto:Harria, zura etaHarria, zura eta

argamasa erabiltzen argamasa erabiltzen ziren.ziren.

Horien esker, piramideak Horien esker, piramideak

eta tenpluak eraikin eta tenpluak eraikin ziren.ziren.

Page 8: Tekno egitura

Erroman:Erroman:Harria, zura, argamasaHarria, zura, argamasa

eta adreiluen bidez,eta adreiluen bidez,

akueduktuak eta akueduktuak eta

antzokiak eraikin antzokiak eraikin zituzten.zituzten.

Page 9: Tekno egitura

Erdi-aro erromanikoan:Erdi-aro erromanikoan:Harria zura eta adreiluak erabilitaHarria zura eta adreiluak erabilita

Elizak eta gotorlekuak eraikin zituzten.Elizak eta gotorlekuak eraikin zituzten.

Page 10: Tekno egitura

Erdi-aro gotikoan:Erdi-aro gotikoan:Zura, harria eta adreiluakZura, harria eta adreiluak

erabilita Eliza altuagoak etaerabilita Eliza altuagoak eta

jauregiak eraikitzea lortu jauregiak eraikitzea lortu zuten.zuten.

Page 11: Tekno egitura

Industria iraultzan:Industria iraultzan:Altzairua erabilita, metalezko egitura handiakAltzairua erabilita, metalezko egitura handiak

eraikin zituzten: Zubiak, tren–geltokiak,eraikin zituzten: Zubiak, tren–geltokiak,

Itsasontziak… Itsasontziak…

Page 12: Tekno egitura

Gaur egun:Gaur egun:Altzairua eta hormigoia erabiltzen Altzairua eta hormigoia erabiltzen

dira eta horien bitartez, etxedira eta horien bitartez, etxe

orratzak eta zubiak eraikitzen dira.orratzak eta zubiak eraikitzen dira.

Page 13: Tekno egitura

KargakKargak

Zer dira kargak?Zer dira kargak?Egitura bateko Egitura bateko indarrei kargaindarrei kargaesaten zaie.esaten zaie.

isuaisua Itsasoko olatuakItsasoko olatuak

Page 14: Tekno egitura

Karga motakKarga motak Bultzatzen dion haizeaBultzatzen dion haizea

Elurraren pisuaElurraren pisua

Page 15: Tekno egitura

LurrikarakLurrikarak

Itsasoko olatuakItsasoko olatuak

Page 16: Tekno egitura

ZerZer da esfortzua? da esfortzua?

Egitura bateko elementuak Egitura bateko elementuak

jasaten duen indarrarijasaten duen indarrari

kontra egiten badio, kontra egiten badio,

esfortzu esango dioguesfortzu esango diogu

Page 17: Tekno egitura

Esfortzu MotakEsfortzu Motak

Egiturako elementuak Egiturako elementuak luzatzeko esfortzua egiten ari luzatzeko esfortzua egiten ari balin bada, esfortzu hori balin bada, esfortzu hori trakzio da. trakzio da.

Egiturako elementu batek Egiturako elementu batek bere luzera txikitzeko kargari bere luzera txikitzeko kargari eusten dagoenean, konpresioa eusten dagoenean, konpresioa esaten zaio.esaten zaio.

TrakzioaTrakzioa

KonpresioKonpresioaa

Page 18: Tekno egitura

Egitura edo elementu batek gainetik Egitura edo elementu batek gainetik indarra eginez tolesteko joera badu, indarra eginez tolesteko joera badu, makurdura da gure hitzamakurdura da gure hitza

MakurduraMakurdura

Elementu batek ebakidura jasaten Elementu batek ebakidura jasaten duenean, zizaila esfortzua esango duenean, zizaila esfortzua esango diogu.diogu.

Elementu batek sekzio bat Elementu batek sekzio bat bestearekiko biratzen duenean, bestearekiko biratzen duenean, bihurdura jasaten ari da.bihurdura jasaten ari da.

ZizailaZizaila

BihurduraBihurdura

Page 19: Tekno egitura

Egituraren elementu nagusiakEgituraren elementu nagusiak

ZimenduakZimenduak Zutabeak eta Zutabeak eta kolomakkolomak

HabeakHabeak

ArkuakArkuak TiranteakTiranteak

Page 20: Tekno egitura

ProfilakProfilak

Profil itxiakProfil itxiak

Profil irekiakProfil irekiak

Page 21: Tekno egitura

Egitura artifizial motakEgitura artifizial motak

Egitura masiboakEgitura masiboak

Egitura gangatuakEgitura gangatuak

Page 22: Tekno egitura

Bilbadurazko egiturakBilbadurazko egiturak

Triangeluzko egiturakTriangeluzko egiturak

Egitura esekiakEgitura esekiak

Page 23: Tekno egitura