Sobre a exposición oral

of 25 /25
EXPRESIÓN ORAL

Embed Size (px)

Transcript of Sobre a exposición oral

Page 1: Sobre a exposición oral

EXPRESIÓN ORAL

Page 2: Sobre a exposición oral
Page 3: Sobre a exposición oral
Page 4: Sobre a exposición oral

“Nascuntur poetas, fiunt

oratores” (“Nacen os poetas, os oradores fanse”)

Page 5: Sobre a exposición oral

Que imos facer?1. Elaborar e presentarlle á clase unha

exposición oral.2. A partir do tema que ti mesmo escollas.

3. Cunha duración de arredor de catro minutos.

4. Axudado cun guión previo.

5. e tamén coa axuda, se se quere, de esquemas, debuxos, audio, vídeo... O que vós vexades.

Page 6: Sobre a exposición oral

Elixir un tema

Informarse

Comprender a información

Preparar o PPT (opcional) e o guión

Ampliar a información

Estruturar a información

Presentalo ao grupo

Page 7: Sobre a exposición oral

falar a présa,

sen pausas

voz baixa

non saber

ler

deficiente estrutura

deficiente material

ERROS

Page 8: Sobre a exposición oral

CONSELLOS

en grupo: coordinaci

ón e coherencia

mirar

con xestos

sen présas

ensaiar

saber

Page 9: Sobre a exposición oral

PARTES DA EXPOSICIÓN

Conclusión 10%

Desenvolvemento 80%

Introdución 10%

Page 10: Sobre a exposición oral

Alguén que fale en público e quere agradar o

público ten unha axuda grande na introdución.

INTRODUCIÓN

Saúdase, conéctase co

tema principal e, sobre

todo, somos breves....

SI, PERO COMO?

Page 11: Sobre a exposición oral

POIS FACÉNDOO, E INDO AO PRINCIPIO

Page 12: Sobre a exposición oral

Facendo o que consideremos, a iniciativa propia sempre é unha

boa maneira de introducir ,sempre que se recollan

os puntos indicados...

Ola, chámome xxxx, isto é un embolado do profe de galego, eu non contaba con

isto, pero hai que facelo e tocoume a min, aínda que non é para tanto. Hoxe vouvos

falar dun tema que me gusta especialmente...

Page 13: Sobre a exposición oral

Facendo unha referencia ao estado de ánimo

Moi boas tardes. Estou compracido de compartir con vostedes este tema, que

durante tempo me interesou....

Page 14: Sobre a exposición oral

Facendo referencia ao tema ou á situación.

Falar con vostedes esta tarde é moi significativo para min porque o tema do

acoso escolar interésame moito e creo que compartilo con este auditorio composto por pais e alumnos nos vai permitir unha

sociedade máis mellor.

Page 15: Sobre a exposición oral

Facendo referencia á persoa

Eu son Lois García. Traballo como carpinteiro desde hai varios anos e

especialiceime en modelado de mobles tibetanos. Sempre sentín unha especial

atracción polas formasartísticas orientais...

Page 16: Sobre a exposición oral

Facendo historia do tema

Como vostedes ben saben hai 2 anos e 4 meses comezabamos as obras da nosa

lagoa. En todo este tempo, de duras xornadas de traballo baixo sol e baixo

choiva fomos dándolle forma ao proxecto soñado (...) Por isto é an importante para

nós o día de hoxe.

Page 17: Sobre a exposición oral

Facendo unha definición.

Cuando falamos de Marlon Brandon estamos a falar dun dos actores máis

importantes na historia do cine de todas as épocas....

Page 18: Sobre a exposición oral

Facendo unha afirmación impactante.

Con dezasete anos Ledicia Costas

escribiu a súa primeira novela. A esa idade estudaba o COU e ao mesmo tempo redactaba o que sería a súa

“ópera prima”, Unha sombra no vento.

Page 19: Sobre a exposición oral

Facendo preguntas

Cantos de vós, que hoxe me acompañades, tedes soños? Cantos de

vós pensastes algunha vez...? Cantos....?

Page 20: Sobre a exposición oral

Facendo citas

Atribúeselle a Aristóteles a frase aquela que di: “Nas dificultades

se coñecen os amigos...”

Page 21: Sobre a exposición oral

DESENVOLVEMENTO

TEMA PRINCIPAL

Temas secundarios

Datos, argumentos

Page 22: Sobre a exposición oral

Os esquemas anteriores tomáronse do traballo sobre o mesmo tema elaboado por Ángel Encinas

Carazo.

CONCLUSIÓN

...e “colorín

colorado”

1 resumo de ideas principais2 conclusións

3 materiais utilizados4 brevidade

Page 23: Sobre a exposición oral

DEBES

- Mirar ao público.- Usar as mans para darlle máis expresividade ás palabras.- Sorrir de vez en cando.- Coidar a entoación.- Xesticulación comedida.- Adoptar unha actitude neutral, non facer teatro..- Manter unha postura correcta.

TENTA EVITAR

- Mirar ao chan.- Ler e ler... e non mirar ao público.- Usar retrousos (muletillas) do tipo “eh...”, “non?”, “verdade?”...- Rir.- Usar un ton monótono.- Adoptar unha actitude neutral, non facer teatro..- Meter as mans nos petos, sentar na mesa, moverse nerviosamente.

Page 24: Sobre a exposición oral

A modo de conclusión...

Page 25: Sobre a exposición oral

MATERIAL EMPREGADO PARA A ELABORACIÓN DESTA PRESENTACIÓN

CASSANY, D.; LUNA, M (2007); Enseñar lengua. Barcelona. Edit. Graó.VILA, M. (2002) “Enseñar a hablar para hablar mejor” en Aula de innovación educativa, núm. 111, Barcelona.

http://www.slideshare.net/lauracasasa/hablar-en-pblico-