s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului...

6

Transcript of s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului...

Page 1: s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte
Page 2: s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte
Page 3: s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte
Page 4: s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte
Page 5: s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte
Page 6: s.iw.ro · *2) La "Titular" se mentioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte