SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

download SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

of 44

Transcript of SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  1/44

  1.2013 ETT MAGASIN FRN SCAOM TRENDER, MARKNADER OCH AFFRER

  Samhllsengagemangensomlyferretagen

  TIPS SOM KANRDDA

  PLANETEN

  FORSKARENS

  EN FRSMAK AVLDERDOMEN

  Drktensomgerdg

  VX DRDU STR

  Mltrteknkskogsbruket

  NS

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  2/44

  2 SCASHAPE 1 2013

  Medarbetare

  Omslagsbild:Getty Images

  Mitt rd r att stlla bilenhemma (och ta en simtur).Tnk ocks p att inte kradiskmaskinen eller tvtt-maskinen halvfull. Fyll den!

  Jonas skrev artikeln omfretagen som samarbetarmed designers fr attstrka sitt varumrke.Se sidan 36.

  Jonas RehnbergSkribent, Sverige

  1.2013 ETT MAGASIN FRN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFRER

  Samhllsengagemangensomlyferretagen

  TIPSSOMKANRDDA

  PLANETEN

  FORSKARENS

  ENFRSMAKAVLDERDOMEN

  Drktensomgerdg

  VX DRDU STR

  Mltrteknkskogsbruket

  N

  Vilket r ditt bsta rdfr att frbttra miljn?

  Som dotter till en ostron-odlare har jag alltid brytt migom naturen, srskilt havet.Jag frsker att inte slngangot i havet eller lmna ngotefter mig p stranden. Nrjag ker tillbaka till min hemOlron p semester, brukarmina vnner och jag tillbringaen eftermiddag med att rensa

  strnderna frn skrp. Jagsorterar soporna, tvttarmina klder i 40 i stllet fr60 grader fr att spara en-ergi. Jag har ocks en tyg-kasse nr jag gr till affrenfr att undvika plastpsar.lodie har illustrerat artikelnom samhllsengagemang.Se sidorna 6-9.

  lodieIllustratr, Frankrike

  Shaper en tidning frn SCA, frmst

  riktad till kunder, aktiegare ochanalytiker, men ocks till journalis-ter, opinionsbildare och andra som

  r intresserade av SCAs verksamhetoch utveckling. Shape ges ut fyra

  gnger per r. Nsta nummerkommer i juni 2013.

  Ansvar ig utgivareJosphine Edwall-Bjrklund

  ChefredaktrMarita Sander

  RedaktionAnna Gullers , Ylva Carlsson,

  Inger FinellAppelberg

  DesignMarkus Ljungblom, Kristin PevaAppelberg

  TryckSrmlands Grafiska AB,

  KatrineholmAdress

  SCA, Corporate Communications,Box 200, 101 23 Stockholm

  Telefon 08-7885100Fax 08-6788130

  SCAShapepubliceras p svenska, engel-ska, spanska, tyska, franska, neder-

  lndska och italienska. Inlagan trycks pGraphoCote 90 gram frn SCA. Eftertryck

  endast med SCA Corporate Communica-tions tilltelse. Redaktionen eller SCA delarinte ndvndigtvis alla sikter som framfrsi artiklarna. Du kan bestlla SCAShapeeller

  lsa den som pdf p www.sca.com.Adressndringar kan gras p

  www.sca.com/prenumeration eller genomatt e-posta [email protected]

  SCA I SOCIALA MEDIERYoutube.com/SCAeverydayvisar

  reklamfilmer och klipp frn SCAspresskonferenser, presentationer ochintervjuer med chefer och anstllda.

  Facebook.com/SCAhar till syfte att rekry-

  tera duktiga medarbetare, engageraanvndare och ge information somkompletterar sca.com

  Twitter.com/SCAeverydayger en bra sammanfattning

  av allt som hnder p sca.com och iSCAs andra sociala medier. Syftet ratt ge olika anvndare, journalister ochbloggare relevant information.

  Slideshare.net/SCAeveryday

  vnder sig till investerare och analy-tiker som kan ladda ned presentationerav kvartalsrapporter och informationfrn bolagsstmmor.

  Scribd.com/SCAeveryday

  innehller ca 50 publikationer, blandannat SCAs hllbarhetsredovisning,rapporten Hygien berroch tidningenShape.

  Flickr.com/HygieneMatters kom-

  pletterar utgivningen av den globalarapporten Hygien berrmed bilder.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  3/44

  6.Fr en bttre vrldEn del affrsstrategi, en del filantropi goda relationerr vrdeskapande fr bde samhlle och fretag.

  4. S du vill rdda vrlden ...Sveriges mest inflytelserika miljaktivist diskuterar hurdligt vr planet mr, och delar med sig av sina ider omhur vi lser problemen.

  2. Renomm som sljargumentFretag anvnder knda varumrken som draghjlp nrde lanserar nya och ovntade produkter.

  24. Nygammal bandteknologii skogen

  Militr teknik r en av hemligheterna bakom etteffektivare och miljvnligare skogsbruk.

  26. Gammal r en dagShape-journalisten Sara Bergqvist, 44, provade SCAsldersdrkt och blev 88 i ett huj.

  36. Stilskra samarbetensker succSamarbeten med bermda designers r en vxandetrend nr stora fretag letar efter nya vgar att strkasina varumrken.

  43. Expansiv e-handelTENA, SCAs varumrke fr inkontinensprodukter,har hittat en ny marknad i Sydafrika.

  Ls mer p sid 34

  Du missar vl inte Volvo OceanRace bakom kulisserna?

  INNEHLL

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  4/44

  UPPDATERAT NyheterrnSCA

  Rekordstoroffertfrfrganp oceanfraktSCA GR SIN strsta offertfrfrganngonsin om oceanfrakt. Dethandlar om ett samarbete mellan

  shippingfretaget SCA Transforestoch samtliga affrsenheter inom SCAshygienverksamhet. Den samladetransportvolymen uppgr till runt 75 000TEU* per r, till ett totalt vrde av 700miljoner kronor (80 miljoner euro).

  *TEU = Tjugofotsekvivalent;

  en enhet fr lastkapacitet.

  SCA Transforestr ett transport- ochlogistikfretag som

  ingr i SCAs affrsomrdeSkogsindustriprodukter.

  (Fartyget p bilden

  tillhr inte SCA.)

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  5/44

  SCASHAPE 1 2013 5

  VRNYHETER

  SCAS TRYCKPAPPER STRKER sin miljposi-tion. Alla SCAs papperskvaliteter frutom tid-ningspapper mrks med EUs miljmrke, EUEcolabel. EU Ecolabel, tidigare knd som EU-blomman, r en garanti fr att produkter har

  lgre eller likvrdig miljpverkan i jmfrelsemed liknande produkter p marknaden. EUEcolabel baseras p produktens miljbelast-ning frn rvara till avfall, det vill sga underproduktens hela livscykel.

  Starkare miljprofl

  UNDER 2012 KADE SCA sina marknads-andelar och volymer p sgade solida trvarori Nordafrika, till exempel p den egyptiskamarknaden. ret dessfrinnan, 2011, leddeden arabiska vren till en tillfllig nedgngi virkesleveranserna till Uni4 Marketing,ett bolag dr SCA Timber r en av garna.Bolagets affrsid r att kombinera kunskap

  om den lokala affrskulturen med effektivlogistik och ett omfattande produktutbud frfrsljning av trvaror i lnder som Egypten,Saudiarabien och Algeriet dr garbolageninte har ngra egna representanter. Under2011 sldes nstan 600 000 kubikmetersgade trvaror. SCA r ven strstaleverantren av trprodukter i Marocko.

  Fortsatt efterfrganp skogsprodukter

  Fasad av tr i Kairo.

  INVESTERING

  I GRN ENERGISCA investerar runt380 miljoner kronor i ettutkat samarbete medSundsvall Energi. Sam-arbetet gr att SCA kanka sina leveranser avvrme frn frnybarabrnslen till Sundsvallsfjrrvrment. Bland annatkommer investeringentcka ombyggnad av tvpannor, en ny anlggningfr hantering och malningav trpellets samt utrust-ning fr rkgasrening pOrtvikens pappersbruk.Totalt innebr satsningenen minskning av olje-anvndningen i Sundsvallmed 30 000 kubik-meter per r.

  Frndringsresa vrd frnyad logga

  MED ANSVARFR PRESSENBoo Ehlin r nychef fr SCAsmedierelation-er. Boo Ehlinhar en gedigen

  journalistiskbakgrund och

  mnga rserfarenhet avmedia, blandannat sompresschef p bankernaSEB och Nordea och somtillfrordnad presschef frenergibolaget Vattenfall.

  SCA HARgenomgtt

  stora frndringar desenaste ren och ridag ett ledande globalthygien- och skogsin-dustrifretag med starkhllbarhetsprofil.

  Som en fljd av dettauppdateras SCAs logo-typ med starkare ochklarare frger samt mju-kare linjer. Care of life

  r ven utskrivet vilkettydliggr budskapet.Ambitionen r att byg-

  ga ett starkt koncernva-rumrke dr SCA rgarant fr koncernensalla produktvarumrkenoch fr att medarbetare,produkter, processeroch hela verksamhetenutvecklas p ett hllbartoch ansvarsfullt stt.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  6/44

  6 SCASHAPE 1 2013

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  7/44

  SCASHAPE 1 2013 7

  GodaGrannen

  ABAllt fl er fretag ser samhllsengagemang som nyckeln till bdebra relationer och goda affrer. Samhllsengagemang som deli affrsstrategin skapar vrden bde fr fretaget och omvrlden.

  R 1929 KONSTATERADE Wallace B.onham, dekanus vid arvard usinesschool, i ett tal att de allt mktigare stor-fretagens roll i samhllet var p vg attfrndras.

  retagande har sina rtter i historiens gryning,men fretagande som vi idag knner det r nytt nytt i sin omattning, nytt i sin sociala betydelse.retagen har inte lrt sig att hantera dessa fr-ndringar, inte heller har de tillullo insett viddenav sitt ansvar fr civilisationens ramtid.

  et r allts ingen nyhet att bra relationer ochett gott rykte r bra fr arerna. nga makt-

  havare har insett vikten av att ge tillbaka tillvrlden man verkar i. om brd och skdespel tilloms invnarna eller, som i oljemagnaten John .ockeellers all, baler fr arbetarna.

  et som idag kallas fr CSR (orporate ocialesponsibility) eller socialt ansvar fddes p1920-talet och har gjort en rtt krokig resa ramtill dags dato. sent som i brjan av 2000-taletanns en djup misstnk-samhet mot att frena ena sidan hga syten, och andra sidan kapitalis-tiska fretag. retagen gjorde vlmenande, meninte alltid lngsiktiga, insatser inom allt rn

  textMATTIAS ANDERSSON ill ustr ationerLODIE

  SAMHLLS-ENGAGEMANG

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  8/44

  vlgrenhet till frsk att rdda vrlden undanklimatfrndringar. en eter en mognadsperiodi turboart har dagens insatser koncentrerats.

  rdeskapande avstamp i den egna verksam-heten och arsstrategin samt lokalt okus goda

  relationer p plats r det hllbara receptet frfretagens samhllsengagemang. Jag skulle idag inte lngre tala om CSR fr

  fretag, utan enbart om samhllsengagemang(community relations). elationen till det omgi-vande samhllet r av undamental vikt fr allamoderna organisationers lngsiktiga ramgng,sger utz eyer, doktor i statskunskap, che frett kommunikationsfretag och ansvarig fr tyskarikskanslern ngela erkels tervalskampanj.

  agens fretag mste agera som goda medbor-gare: nsvarstagande, transparenta och allmnthyggliga i kontakten med sina grannar. e beh-

  ver, precis som John F. Kennedy, rga sig inte vadmitt land kan gra fr mig, utan vad jag kan grafr mitt land.

  n lng rad av vrldens mest ramgngsr ikafretaget strvar idag eter att bli goda grannar parsmssiga grunder.

  et rcker inte lngre att vara ett ramgngs-rikt fretag. ka vi uppn vra arsml behver

  vi skapa tillvxt p ett stt som gynnar vrldenomkring oss, sger llyson Park, vice president,corporate external aairs fr oca-ola.

  skedrycksjtten r ett exempel p fretag somarbetar aktivt med de lokala relationerna dr fre-taget har verksamhet. ch ett stt att skydda detvrldsknda varumrket rn ckar av allt rn

  SAMHLLS-ENGAGEMANG

  SCA tillfr grnska tillbde stder och

  avskogade omrden(se sidan 13).

  8 SCASHAPE 1 2013

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  9/44

  SCASHAPE 1 2013 9

  stmningar fr rasdiskriminerande rekryteringtill delaktighet i den globala etmaepidemin.retagets stitelse oca- ola oundation delar

  varje r ut drygt 70 miljoner dollar till olika lokalainitiativ. umera gr en stor andel av pengarna ti llprojekt som ska f unga att gna sig mer t ysiskaktivitet och bli mer kostmedvetna. Klimatsmartalsningar, hllbar hantering av vatten och tervin-ning r exempel p lokala projekt som stttas runtvrlden.

  Investeringar i lokalsamhllet borde varainbyggt i varje fretags DNA. et visar inte bara pintegritet inom fretaget, utan p engagemang

  i utvecklingen av samhllet dr dina anstlldalever och arbetar

  OFTA R DE EGNA MEDARBETARNAenviktig drivkrat i engagemanget. ttexempel r ricsson esponse somengagerar 140 rivilliga. Insatsenbestr i att snabbt f igng tele- och

  datakommunikationer i katastroomrden dr denbentliga inrastrukturen slagits ut. en hittillsstrsta insatsen var i aiti eter den svra jord-bvningen 2010. P uppdrag av arbetade 18 per-soner i skit dygnet runt under sex mnader fr att

  sttta vriga hjlporganisationer med ungerandekommunikation.I likhet med mnga lngsiktiga relationsprojekt

  ligger ricsson esponse nra fretagets verksam-het och terspeglar ett krnvrde: tt ungerandekommunikation r en mnsklig rttighet.

  Inriktningen p det lokala har i vissa all en lngtradition och r del av ett fretags kultur, och harnu brjat f ett brett genomslag som en central delav fretagens strategi.

  i ser en tydlig svngning i de hr rgorna.Idag inser de allra esta fretag att det underlttar

  den egna verksamheten och bidrar till bttrearer, sger ats Jutterstrm, orskare vidandelshgskolan i tockholm och medfr-attare till boken retagsansvar: CSR sommanagementid.

  akom det kande intresset fr bde CSR-rgor och samhllsengagemang ser han envidgad frstelse fr den komplexa vrld somi synnerhet globala fretag verkar i.

  e esta fretag har idag en frstelse fr deota mnga och skitande intressen som pverkar

  InvesteringarilokalsamhlletbordevarainbyggtivarjeretagsDNA.

  Kinas snabbt vxandeldre befolkning fr bt-tre livskvalitet med sjuk-skterskor som utbildats

  i inkontinens.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  10/44

  10 SCASHAPE 1 2013

  ett fretags verksamhet, sger han och ortstter: et interna engagemanget i de hr rgorna

  har varierat, dr inormationsavdelningarna,personalavdelningarna och de som arbetar medmilj hat det strsta intresset, medan ekonomiav-delningarna har varit mer skeptiska. en jag trorvi brjar se en frndring och en frstelse fr att

  det hr r ett stt att skapa kat vrde fr fretaget.

  HAN BESKRIVER grunden fr fretagenssamhllsengagemang som en win-win-situation dr bde fretaget och omgiv-ningen har frdel av insatserna. elations-byggandet med omvrlden kan ylla olika

  syten. et kan handla om att marknadsfrabolaget mot lokala mlgrupper. en ocks om attfrebygga kriser genom frstelse och goda rela-tioner i frhllande till viktiga intressenter.

  ats Jutterstrm ser en trend dr olika begreppinom CSR och samhllsengagemang tangerar

  delvis yter ihop. I grunden handlar det om att se sin roll ivrlden och vrda relationerna p ett stt som rlngsiktigt bra fr arerna.

  Hller fretagen p att ta ver funktioner somsamhllet tidigare ansvarat fr?

  et r svrt att sga, samhllet stter ju pmnga omrden ramarna genom regelverk natio-nellt eller p verstatlig niv inom exempelvis EU.ed det r stora skillnader mellan olika lndermed olika traditioner. I USA har fretagen av tradi-tion en starkare roll som samhllsaktr. en detgr att se ansatser exempelvis nr stora arenor i alltstrre utstrckning br fretagsnamn, sger atsJutterstrm.

  Idag r de esta eniga om att lngsiktighet vertid ger ven garna bttre utdelning. n etertankesom till och med drabbat kvartalskapitalismensfrsta superhjlte Jack Welch nr han intervjua-des i inancial imes serie om kapitalismens krisunder 2009: Ytligt sett r aktiegarvrden vrl-dens smsta id... ktiegarvrden r ett resultat,inte en strategi ina rmsta intressenter r dinaanstllda, dina kunder och dina produkter.

  VI HAR ALLTID hat en viktig roll dr viverkar och ser det som en mjlighet attgra skillnad i mnn iskors liv. am-hllsengagemanget r t ill msesidignytta etersom det gr vra medarbetare

  stolta, skapar goodwill och bidrar till kad kund-lojalitet, frklarar Kersti trandqvist, hllbar-hetsdirektr p SCA.

  ed rtter i den svenska skogsnringen har SCA

  en historia prglad av lokalt engagemang. Idag rverksamheten global, men perspektivet r lokaltoch inneattar bde internationella projekt ochsmskaliga lokala samarbeten.

  et kan handla om allt rn utbildningsprogramfr att bry ta tabun till att dela ut mensskydd i yk-tinglger.

  rt ml r inte att ta ver det civila samhlletsroll, utan att gra insatser dr vi har krnkompe-tens och intressen. P s stt skapas frutstt-ningar fr lngsiktighet och verkliga och mtbaraeekter av arbetet, sger Kersti trandqvist.

  Som hygien- och skogsindustri-fretag med rtterna i svenskbruksmilj har SCA en historia inomhandfast samhllsengagemang.

  Idag r lokalt frankrat samhllsen-gagemang en del av affrsstrategin.

  Medrtternalokaltengagemang

  SAMHLLS-ENGAGEMANG

  Kersti Strandqvist, hll-barhetsdirektr p SCA.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  11/44

  SCASHAPE 1 2013 11

  r SCA gr in i projekt r det viktigt att skapaett tydligt vrde fr fretaget, vilket ocks sker-stller lngsiktigheten i engagemangen, berttarKersti trandqvist.

  et kan ske genom kad kunskap inom omr-den som r centrala fr oss, som att utbilda barni handhygien, unga ickor i pubertet och men-struation och utbildning av sjukskterskor inominkontinensvrd. ngagemangen kar vrdet p

  varumrket och bidrar med goda och msesidigarelationer.SCAs arbete med att vara goda medborgare

  baseras p ett antal vgledande principer: Pro-jekten ska ha en tydlig koppling till fretagetsarsstrategi och till de geograska omrden drfretaget bedriver verksamhet. lla samarbetenbr vara lngsiktiga och bygga p partnerskapmed en tydlig rollfrdelning. Projekten ska ven som i satsningarna p utbildning inom hlsa,hygien och inkontinensvrd ha en omedelbarkoppling till fretagets produkter.

  Engagemangenkarvrdetpvarumrket.Kersti Strandqvist, SCA

  Milj 28%

  Hlsa och hygien 25%

  Katastrofhjlp 19%

  Sport/Kultur 12%

  Annat 6%

  Donationer 5%

  Utbildning 5%

  Investeringar isamhllsengagemangper fokusomrde

  F O T O : G E T T Y I M A G E S

  Musah frn Sydsudanposerar framfr en

  nybyggd latrin. Att byggalatriner r en del avsamarbetet mellanOxfam och SCA.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  12/44

  12 SCASHAPE 1 2013

  FEATURE

  HJLP TILL HEMLSAI FRANKRIKE

  I nra samarbete med franska RdaKorset har SCA deltagit i ett projekt riktat til llandets mnga hemlsa. Arbetet omfattarbland annat utbildning och volontr-insatser. Under 2012 delades 40 000hygienkit ut med bland annat tvl,schampo, hudkrm, bindor, kondomeroch rakhyvlar.

  Insatsen byggde p insikten om denstarka kopplingen som fi nns mellan hygien

  och hlsa och vrdighet fr utsatta grupper.Projektet har utvrderats i samarbetemed ESSEC Business School, som kon-staterar att det skapat lngsik tiga effekter.Ngot som gr insatsen till en frebild frandra projekt.

  BTTRE HYGIEN I AFRIKAI samarbete med intresseorganisationen

  Oxfam gr SCA insatser fr att frbt tra fr-utsttningarna fr god hygien fr mnniskor-na som bor i Niger och Sdra Sudan. God

  grundhygien r ocks grunden fr god hlsa.SCA och Oxfam bygger latriner ochhandfat och frser skolorna med tvl.

  Skolbarn undervisas i vikten av godgrundhygien och fl ickor uppmuntras genomstipendier att genomg en komplett skol-utbildning. I Niger stdjer SCA kvinnor somdrabbats av inkontinens till fljd av tidigabarnafdslar.

  Projektet bedrivs med en tydlig kopplingtill SCAs varumrken TENA, Edet, Tork ochLibresse.

  Trdplanteringi Brasilien.

  Trdplanterings-projekt i Europa.

  SYDSUDAN

  USA

  Samarbete medfotbollslaget Philadel-phia Eagles.

  FRANKRIKE

  NIGER

  Mngabckar

  sm

  Hjlp till hemlsa iFrankrike.

  Bttre hygien iNiger och

  Sydsudan.

  BRASILIEN

  CHILE

  COLOMBIA

  PERU

  BOLIVIA

  DOMINIKANSKA

  REPUBLIKEN

  ECUADOR

  PUERTORICO

  2012 investerade SCA 45 miljonerkronor i projekt relaterade till samhlls-engagemang. Hr r ngra exempel p

  hur pengarna kommit till nytta.45MSEKSCA bedriver drygt 200

  samhllsinitiativ vrlden ver.Frn att utbilda sjukskterskor

  i inkontinens till att planteratrd i Brasilien.

  SAMHLLS-ENGAGEMANG

  2

  1

  Utbildningar i pubertetoch menstruation i

  Latinamerika.

  POLEN

  STERRIKE

  TYSKLAND

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  13/44

  SCASHAPE 1 2013 13

  av en miljon trd planterade i en av vrldenstuffaste mil jer.

  Hittills har SCA bidragit med 2 000 nyatrd och frivilliga SCA-medarbetare har

  planterat skog.Liknande projek t stttas i Europa ochBrasilien. Enbart i Brasilien har SCA hittillsplanterat nstan 5 miljoner trd (ls mer iShape nr 3 2012).

  FR UNGA KVINNOR I LATIN-AMERIKA OCH MALAYSIA

  SCA stttar ett stort antal utbildningssats-ningar kring menstruation och kroppsligutveckling r iktade mot fl ickor i Bolivia,Colombia, Ecuador, Dominikanska Repu-bliken, Chile, Peru och Puerto Rico. Sedan

  star t har fl er n 1 500 000 fl ickor deltagiti utbildningen. Liknande satsningar grs iMalaysia och p en rad andra marknader.Satsningen r knuten till SCAs varumrkenNosotras, Donnasept och Libresse.

  GRN AMERIKANSK FOTBOLLr 2007 inledde SCA ett samarbete

  med det amerikanska fotbollslagetPhiladelphia Eagles. Klubben r knd frsitt ambitisa miljprogram och strvar efteratt minimera sin miljpverkan.

  Bland annat dricker beskarna l ur

  biologiskt nedbrytbara engngsmuggaroch skrpet frn arenan tervinns.SCA var med nr laget lanserade sitt s

  kallade Go Green program, som har gjortPhiladelphia Eagles till USAs grnasteidrottsklubb.

  Idag r SCA ensam leverantr avhygienprodukter till klubbens arena, med

  Torkprodukter av 100 procent tervunnenfi ber samt pappers- och t vlhllare.

  Samarbetet omfattar ocks gemensam-ma evenemang, exempelvis trdplantering.

  KUNNIGAREVRDARE I KINA

  Sedan 2009 har 6 500 kinesiska sjuk-skterskor frn drygt 1 000 sjukhusgenomgtt SCAs utbildningsprogramom inkontinens. Syftet r att med kadekunskaper hja livskvaliteten fr Kinassnabbt kande ldre befolkning. Trots attinkontinens r en del av vardagen fr mil-

  joner ldre, r mnet omgrdat av tabun.Utbildningen har ftt ett mycket positivtgensvar hos professionella vrdgivare och

  har utkats fr att omfatta nya viktiga grup-per, exempelvis vrdbitrden, som ofta strfr det praktiska omhndertagandet.

  TRDPLANTERINGSPROJEKTVER HELA VRLDEN

  SCA deltar som fretag och med volon-trer i ett projekt som ska stoppa knensutbredning med hjlp av skog i Mongoliet.Det frn brjan lokala initiativetMil lion Tree

  Projectska terstlla den ekologiska balan-sen och hejda klimatfrndringar med hjlp

  Nya trd iMongolien.

  Inkontinensvrds-utbildningar i Kina.

  Utbildar unga kvinnor iMalaysia.

  KINA

  MALAYSIA

  IBraslenharSCAhttllsplanteratnstanmlonertrd.

  Investeringar i samhlls-engagemang, per region

  Europa/Afrika 67%

  Nord- och Sydamerika 28%

  Asien 5%

  5

  34

  5

  6

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  14/44

  14 SCASHAPE 1 2013

  10FRGOR

  Planeten r en sjukpatient och prognosen

  just nu r dyster. Detsger miljforskarenJohan Rockstrm,

  som trots allt har iderom hur tillstndetkan frbttras.

  textCHATARINA ALMQVIST

  fotoPETER CEDERLING

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  15/44

  SCASHAPE 1 2013 15

  RDDAVRLDEN

  Meduppgfatt

  Vrlden str infr en rad tua utma-ningar nr det gller de stora milj-problemen. r att n ut till politiker,fretagsledare och allmnhet om desenaste orskningsrnen och vad som

  behver gras har Johan ockstrm, che fr tock-holm esilience entre, och attias Klum, en avvrldens rmsta naturotograer, skrivit bokenVr tid p jorden. USA:s frre president ill lintonhar skrivit frordet.Vad fck er att skriva boken?

  Jag och mnga av mina orskarkollegor ser att vimste lsa de stora globala miljproblemen mycketsnabbare n idag. nder sina 25 r som naturoto-gra har att ias sett antastiska stllen, men ocksbevittnat hur miljer frstrs och vilka konsekven-ser det fr fr mnskligheten.

  i brjade prata i samband med klimatmtet iKpenhamn 2009. fddes idn att vi skulle graen gemensam bok dr vi sammanattar de senasteorskningsrnen och kopplar ihop dem med en oto-grask berttelse. let r att berra bde hjrnaoch hjrta och bidra till ett perspektivskite.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  16/44

  16 SCASHAPE 1 2013

  krat. r ekonomi och sociala vlfrd r bero-ende av en hllbar planet i balans. et kan ltasjlvklart, men vi har skapat ett ekonomisktsystem och en utvecklingsmodell som bygger patt planeten r en ondlig resurs som vi bara kanhva ur. I frhllande till antropocen r vr slut-sats att holocen, den geologiska era som pgtt desenaste 12 000 ren, r det enda tillstnd som kan

  stdja den moderna globala ekonomin. i mstedrfr snabbt komma tillbaka till ett holocen-liknande tillstnd.

  lutligen handlar boken om hur vi ska agera.i mste brja frvalta hela planeten. et nnsett ramverk som vr orskning vid tockholmesilience entre har utvecklat och som handlarom de nio hllbara planetra grnserna, hur dekan hjlpa mnskligheten att skra en hllbarramtid. orskning visar idag att s lnge vi h llervrlden inom dessa skra globala grnser kan viortstta att utvecklas p ett positivt stt. ver-skrider vi grnserna fr exempelvis vatten, mark,

  biologisk mngald och lutfroreningar s r iske-rar vi abrupta frndringar som kan f katastro-ala konsekvenser fr mnskligheten.Vilken diagnos ger du jorden just nu?

  Planeten r en sjuk patient s diagnosen justnu r dyster, men det r en vldigt motstnds-kratig patient som visar en enorm frmga attmotst frndringar. Problemet r att mot-stndskraten minskar. tt konkret exempel rrktis som p ngra mnader 2007 frlorade30 procent av sommarisen. Ingen kan nnu sgaom det r en trskeleekt, att det pltsligt blir fr

  Familj: Hustrun Ulrika, somr veterinr, och barnenIsak, Alex och Vera.Bor: Rind utanfr Vaxholm.Bakgrund: Agronomfrn SLU, professor i milj-vetenskap vid Stockholmsuniversitet.Intressen frutom miljn:Segling, skidkning, familjoch natur.Musiksmak: Oj, varierar

  med humret, men helstmusik frn 1980-talet ochTimbuktu.

  Johan Rockstrm

  Vill du veta hur planeten skarddas? Frslag finns i JohanRockstrms och MattiasKlums bok, Vr tid p jorden.

  Vad visar den senaste orskningen? oken bestr av tre delar som vi orskare

  nyligen har kommit till i nsikt om. en frstadelen handlar om att vi har gtt in i en ny geo-logisk era, antropocen, dr mnskligheten harblivit en geologisk krat. nder mnga tusen rhar mnniskor pverkat planeten vldigt lite,men bara under de senaste 50 ren har milj-

  trycket frndrats radikalt. Kurvorna som visarden utvecklingen ser alla likadana ut, de pekaruppt som hockeyklubbor. Klimat, ozonhl ellerlutfroreningar, kurvorna bjer sig precis psamma stt kring mitten av 1950-talet. et r dvi fr ull utvxli ng av den industriella revolu-tionen och marknadsekonomin, och gr in i detmoderna konsumtionssamhllet. et r ganskanyligen som orskningen har ftt ram de hrkurvorna.

  reter stller vi rgan om det spelar ngonroll fr jorden att mnskligheten r en geologisk

  Botanisten Carl von Linn hller gonen p Johan Rockstrm frn sin plats p vggen.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  17/44

  SCASHAPE 1 2013 17

  10 FRGOR

  Stockholm Resilience Centre rett internationellt tvrvetenskap-ligt forskningscenter som forskarkring social-ekologiska system,mnniska och natur studerassom en integrerad helhet. Mletr att f nya insikter och redskapsom gr en lngsiktigt hllbarproduktion av ekosystemtjnsteroch strkt resiliens fr mnskligvlfrd mjlig.

  STOCKHOLM

  RESILIENCE CENTRE

  mycket och tippar ver, men 2012 blir nnu ett

  bottenr fr rktis.Hur fck ni Bill Clinton att skriva rordet? Jag har hllit fredrag ett par gnger p till-

  stllningar dr han har deltagit. attias har ockstrat honom. i ck ocks stor hjlp av iclasKjellstrm-atseke, vd fr Postkodlotteriet somstdjer Clinton Global Initiative. r ill lintonck se ett utkast av boken blev han vldigt positiv.i har ven frord rn fretagsledare, obel-pristagare och tidigare politiker som ro arlemrundtland, som varit bde norsk statsministeroch che fr World ealth rganization.Du blev utsedd till Sveriges miljmktigaste

  2012. Knner du dig mktig? ej, denitivt inte s mktig som mnga trornr man fr en sdan utmrkelse. tt ge utmr-kelsen till en orskningsledare r ett stt attbetona vetenskapens stora betydelse i besluts-processer.nd accepterar sjutton Nobelpristagare attkomma nr du bjuder in till miljmte. Hurfxar du det?

  ill strsta delen handlar det om att vi r ett avvrldens ledande tvrvetenskapliga miljorsk-ningcentra. r det ltt att kalla till mten.Du ville redan som liten rdda vrlden.

  Varirn kom denna t idiga vertygelse? Jag vxte upp i rasilien och som svenskvar jag vldigt stolt ver miljkampanjen llverige rent. r man lever i o Paulo och tyd-ligt ser det som r problematiskt, nml igen avalloch attigdom, d vxer ett engagemang. en jagvaknade inte upp som 5-ring och sa att jag skardda vrlden. itt genuina miljengagemangkom nr jag brjade p lantbruksuniversitetet iltuna och brjade frst kopplingarna mellanvrldens livsmedelsproduktion, globala milj-frndringar och hllbar utveckling.Nr det blir r mycket miljkatastroer och

  misslyckade toppmten, hur orkar du ort-stta kmpa? Jag blir inspirerad av mina orskarkollegor.

  i har en otrolig arbetsmilj med mnniskor somvarje dag gnar all sin kra t t orskning kringhllbara lsningar. i gr inte runt och r depri-merade, vi okuserar p hur vi kan fra de hrkunskaperna ramt. edan r det alltid inspire-rande att se de goda exempel som nns p hllbarfrvaltning ti ll exempel fr att frbttra korall-reven eller tus i stersjn.r du sjlv en m iljbov?

  i r alla miljbovar. et r rustrerande.an drmmer om att kunna vara den perektamnniskan, men det r jttesvrt i ett moderntsamhlle. I amiljen gr vi s gott vi kan genom attha el rn vindkra tverk och bergvrme. en vikonsumerar som en vanlig svensk amilj, vi terktt, vi ker till kpcentrum och jag yger mycketi jobbet. bde p konsumtions- och transport-sidan har jag ty vrr plumpar i protokollet.Du kte Vasaloppet 1996 r Niger.Hur laddade du inr det?

  Jag kte rullskidor! Jag var doktorand i iger

  d och en morgon sg jag en bil som hade ettklistermrke med asaloppet. et visade sig varaen dansk miljarbetare som var skidanatiker.i blev jttegoda vnner och skrev ett brev tillasaloppsledningen om att vi ville tvla fr igeroch undrade om de kunde bekosta vrt deltagan-de. i lovade att vi bara sk ulle trna p rullskidorinfr loppet. et anns ocks en dold agenda, viville gra olk uppmrksamma p vilken utma-ning regioner med vattenbrist har. jag kte ien nigersk tuaregkatan och blev intervjuad avtv vid varje dep .

  Vgrnteruntochrdeprmerade,vokuserarphurvkanfradehrkunskapernaramt.

  HUR KAN VIBIDRA?Ta in ny kunskap ochsprid den bland vn-ner. Insikten om deglobala miljriskernaoch mjligheternai omstllningen tillhllbara samhllen r

  A och O fr en positivutveckling.Stll om till frnyelse-bar energi, det rlttare n mnga tror.ndra transport-vanor, cykla och kkommunalt. Stllkrav p bttre till-gng till cykelbanor,tg och bussar.Frsk att handlaekologiskt.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  18/44

  18 SCASHAPE 1 2013

  EKONOMI

  T

  ENA INKONTINENSPRODUKTER och orkmjukpappersprodukter till storfrbrukarer s t v etablerade globala varumr-

  ken. retaget planerar att ta ram er nyavarumrkesplattormar som kan sljasver hela vrlden, och som har intkter pminst 1 miljard euro vardera.

  let r att etablera sex till tio globala var u-mrkesplattormar inom hygienprodukter, sgerhristoph ichalski, che fr s globalahygienenhet.

  etta inbegriper en expansion med svlnya som bentliga produkter. n av de strs-ta frdelarna med globala varumrken r stor-dritsfrdelarna, srskilt p orsknings- och

  utvecklingsstadiet. et handlar om att sprida

  kostnaderna ver strre volymer. trategin r til l-vxt p nuvarande marknader och expansion pnya marknader i sien och atinamerika.

  r det gller personlig hygien r behovenglobala. nniskor har behov av i princip sam-ma saker oavsett om de bor i kandinavien eller iKina. en det betyder inte att varumrket ser lika-dant ut verallt. amma produkt kan sljas underolika namn p olika marknader, sger hristophichalski.

  illvxtpotentialen i tillvxtlnderna r enorm.ehoven r globala men konsumtionen varierarstort mellan de olika regionerna.

  xempelvis r frsljningen av inkontinens-produkter tio gnger hgre per person i vstvrl-den n i tillvxtlnderna. killnaden r ungefrdensamma fr bljor om man jmfr sien medsteuropa och ordamerika.

  n ytterligare aktor som gynnar s varu-mrken p tillvxtmarknaderna r att marknads-strukturen skiljer sig rn den i vst.

  I uropa sljs en stor andel genom butikernasegna varumrken medan tillvxtmarknaderna isien domineras av producentmrken, frklararhristoph ichalski.

  Nrdetgllerpersonlghygenrbehoven

  globala.Christoph Michalski,

  chef fr SCAs globala

  hygienenhet

  Mletrattetablerasextilltio

  globalavarumrkes-plattormarinomhygienprodukter.

  I dagslget har SCA tv globala varu-

  mrken men planerar utveckla mellansex och tio nya varumrkesplattformar.Nr konsumenterna efterfrgar allt merlikartade produkter kan SCA utvecklahygienprodukter som fungerar p allamarknader.textGRAN LIND foto GETTY IMAGES

  FLER GLOBALAVARUMRKEN P GNG

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  19/44

  Vite fait, bien fait.

  Sil y avait une expression pour

  dcrireLola ce serait celle-l.Une fonceuse efficace.

  Alors lorsquelle entend parlerdu nouveau truc qui vient de sortir,

  qui fait les choses bien et vite, elle

  nhsite pas une seconde, elle le prend,

  elle lessaie, vite fait, bien fait.

  Nouvelle serviette NanaDry Fastelle absorbe plus vite que jamais*.

  *compare aux anciennes serviettes Nana ultra

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  20/44

  20 SCASHAPE 1 2013

  MARKNAD

  Motorcyklar sljs under samma namn som musikinstrument. Bilaroch pepparkvarnar under samma tak. Att utnyttja varumrket fratt lansera nya typer av produkter kan vara ett stt fr fretag att vxa.

  Produkter somyttar grnser

  textANNA MCQUEEN foto SCA

  Smutsiga hundar iSydamerika blir renamed hundvtservetterfrn SCAs varumrke

  Familia.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  21/44

  SCASHAPE 1 2013 21

  E

  NLIGT EN NY STUDIE iJournal of ConsumerResearch r det troligare att konsumenterkper produkter rn varumrken som deredan knner till ven om det nns andraprodukter som de tror kan erbjuda strre

  vrde. etta r goda nyheter fr fretag som fr-sker dra nytta av sitt varumrkes status genomatt lansera nrbeslktade produkter fr att kafrsljningen.

  en det r inte alltid som de ursprungligaprodukterna ligger nra de nya: ranska Peugeotbrjade med att tillverka kaekvarnar och cyk-lar och blev s smningom uropas nst strstabiltillverkare. et japanska fretaget Yamahatillverkade till en brja n pianon men producerarnumera mnga olika musikinstrument, elektronikoch motorcyklar. I har pple utvecklat sindatorverksamhet ti ll en global konsumentelektro-

  nikjtte. SCA har ocks underskt olika vgar attexpandera sitt utbud till nya omrden. etta r ngot vi har t ittat p under senare r,

  att kunna utnyttja vra starka varumrken fr attytta ram grnserna, sger ats erencreutz,vice vd fr s hygienverksamhet. rt ml ratt kontinuerligt utvrdera behoven p vra mark-nader och anvnda vra varumrkesplattormarfr att mta dessa behov.

  tt exempel r ibero-varumrket i kandina-vien, yssland och p vissa andra marknader, somhar utkats med en rad produkter som tcker

  VARUMRKENSOM VXER

  TENA, som r SCAs varumrke frinkontinensprodukter, har breddat sittutbud. Utver hudvrdsprodukter finns etttest fr urinvgsinfektioner som placerasi bljan. En annan Tena-produkt r tvtt-handsken som anvnds p ldreboenden.

  Tork(hygienprodukter fr storfrbru-kare) har gtt frn mjukpappersproduktertill att ven erbjuda tvlar, alcogeler, luft-renare, papperskorgar och vtservetter.

  Libero omfattar ett fullsortiment avbljprodukter, med bljor fr prenatalabebisar till specialprodukter fr pottr-ning, sngvtning och simning. I sorti-mentet ingr ocks olika amningskupor,vtservetter, barnoljor, tvttprodukter,hudlotioner, hudkrmer, sktbddar ochhaklappar.

  Familia har utkats frn mjukpappers-produkter fr konsumentmarknaden tillansikts- och kroppsvrdsprodukter,luftrenare, antibakteriella geler samtdeodoranter och vtservetter fr hundar.

  Pdagensmarknadkanmannteslsg

  tllro,dtappar

  manmark.Mats Berencreutz, vice vdfr SCAs hygienverksamhet

  Peugeot finns bde som biloch som pepparkvarn.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  22/44

  babyns alla behov, till exempel vtservetter, tvl ochklder.

  et blir som en allt-i-ett-butik fr frldrarsom bygger p deras frtroende och knslomssi-ga koppling till varumrket ibero, frklarar atserencreutz.

  tt lta varumrket expandera till andraproduktomrden r ett naturligt steg fr SCA,bekrtar Kristoer Wendelboe Jensen, regionalmarknadsche fr ibero.

  arumrket ibero har en mycket stark stll-ning hos konsumenterna vad gller skerhet ochkvalitet, och dessa aktorer kan verfras tillandra produkter som sedan delar samma frdelar.

  NRLIGGANDE PRODUKTER innebr enligtWendelboe Jensen inte ngot avsteg rn SC Askrnverksamhet.

  et strker bara vr image och vi fr er pro-dukter ute i hushllen. amtidigt ger det oss enstarkare position att frhandla till oss kampanjut-rymme och f specialskyltningar i butikerna. et

  understryker ocks vrt engagemang fr barn ochfrenklar mnniskors vardag. I utbyte fr vi kun-dernas lojalitet.

  I olombia ses nya, nrliggande produkter hosredan etablerade varumrken som ett stort plusbland kunderna.

  r vill konsumenterna grna ha paketls-ningar. r vi frstr konsumenternas vanor ocherbjuder kompletterande produkter som passarderas behov blir de mer positiva till varumrket,

  och detta genererar en kad eterrgan. rlig-gande produkter hjlper oss att skilja amilia rnmngden och bidrar till en lnsam tillvxt, sgerristina rbelaez ridge, marknadsche fr hus-hllsprodukter p amilia som r ett 50/50-jointventure med SCA.

  i har en lng tradition av att anvnda vrastarka relationer med, och kunskaper om, kunderoch konsumenter fr att strka vra varumrkenoch diversiera vr tillvxt. P dagens marknadkan man inte sl sig till ro, d tappar man mark,sger ats erencreutz.

  22 SCASHAPE 1 2013

  MARKNAD

  Motorcyklar samsas med instrument

  i Yamahas vrld.

  Nrliggandeprodukterrviktigaetersomkonsumenternagrnavillhapaketlsningar.

  Tvtthandsken ochbabyoljan r bdaSCA-produkter.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  23/44

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  24/44

  24 SCASHAPE 1 2013

  TEKNIK

  Ett lttareavtryck i skogenDet kan lta som en paradox, men militr teknik kanbidra till ett effektivare och mer miljanpassat skogsbruk.

  Larvftter p skogsmaskinerna frbttrar framkomlighetenoch r mer skonsam fr marken i vra skogar.textSUSANNA LINDGREN ill ustrati on BAE SYSTEMS foto GETTY IMAGES

  DEN SVENSKA SKOGSINDUSTRIN har sam-arbetat med frsvarsmaterialtillverka-ren BAE ystems och utvecklat en snabboch smidig skotare med larvftter, medband av gummi. kotare med larvft-

  ter testades redan p 1950-talet, men kunde inte

  matcha dtidens verlgsna hjulteknik. r detmesta anvnds hjuldrivna skotare fr att trans-portera stockar rn avverkningsplatsen. enmaskinerna kan vga upp till 40 ton, och orsakardjupa spr i marken, srskilt p svagare marksom till exempel i granskogar. et hr begrnsarramkomligheten, speciellt under vtare perioder.kogsindustrin har lnge velat lsa problemet ochden nya maskinen med bandteknologi har drfrtilldragit sig stort intresse rn de svenska skogs-bolagen.

  Problemet r att spren skapar vattendensom fr med sig mull ut i vattendragen, sger

  agnus ergman, teknikche p SCA. andor-don med band av gummi gr betydligt mindreverkan p marken etersom ordonens tyngdfrdelas ver en strre yta, och vi sku lle ftillgng till virket ret om.

  HFT-skotaren (ybrid orestry ruck)anvnder samma bandordonsteknik sombandvagnen v10 och stridsordonet CV90och anvnds av de redsbevarande styrkorna ighanistan.

  n annan frdel med bandsystemet r attvibrationer och sttar vid krning p ojmnt

  m fr marken i v ra skogar.n BAE SYSTEMS foto GETTY IMAGES

  USTRIN harsam-aterialtillverka-vecklat en snabblarvftter, med

  e med larvft-men kunde inte

  teknik. r dete fr att trans-splatsen. enton, och orsakarvagare market hr begrnsarr vtare perioder.sa problemet ochologi har drfr

  e svenska skogs-

  ar vattendenragen, sger

  SCA . andor-ydligt mindreonens tyngd

  i skulle f

  y ruck)knik somdonet CV 0

  e styrkorna i

  stemet r attg p ojmnt

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  25/44

  SCASHAPE 1 2013 25

  underlag dmpas. et blir bekvmare fr frarenoch innebr att ordonet kan gras lttare, berttararl-usta som r che fr den civila verk-samheten p BAE ystems i verige.

  tersom hytten inte kommer s hgt upp blirdet mindre svajningseekt och drmed mindreprestning p fraren.

  ekniken som specialutvecklats fr avancerademilitr ordon anvnds redan p den civila mark-naden. andgende ordon anvnds exempelvis

  av energibolag som r beroende av att kommaram i besvrlig terrng fr att underhlla elnteller prospektera olja och gas.

  r tre r sedan lanserade vi ocks en elhybrid-lsning fr den civila marknaden, fr att erbjudaen eektivare drivlina fr gruvordon, ortstterarl-usta . esultatet r en snabbare ochmer brnslesnl maskin, en utveckling som rpositiv ocks fr den hr nya typen av skotare.

  F

  RUTOM FRDELEN med lgre brnsle-frbrukning erbjuder den militratransporttekniken p skotaren en mycket

  snabbare maskin. n skotare ramfrsnormalt i 5 km/tim. n CV90 kan krasi 70 km/tim.

  rdubblad hastighet i terrng innebr attproduktiv iteten kan ka med upp til l 20 procentjmfrt med hjuldrivna motsvarigheter, sgerarl-usta .

  n s lnge existerar HFT bara i orm av en3D-modell som implementerats i en virt uell skogs-milj dr konstruktionen kan testas, verieras ochmodieras. I detta virtuella landskap manvrerasoch testas skotaren i olika terrngtyper.

  et r inte ullt lika spnnande som ett vanligt

  datorspel, sger arl-usta . et r mer somett spel fr konstruktionsingenjrer etersommiljn r rent matematisk och saknar spnnandegrak. en det r ett perekt verktyg fr att kon-trollera viktiga egenskaper tidigt i processen ochfr att fnga upp och rtta till eventuella brister.etta innebr att vi kan utveckla en mycket mogenkonstruktion innan vi brjar tillverka, och kanhamna mer rtt rn brjan.

  Planen r att brja bygga den frsta proto-typen under 2013 och att ha den krklar i brjanav nsta r.

  HFT r ett av destrsta samarbets-

  projekten inom branschen

  i jakten p ett mereffektivt och milj-

  anpassat skogsbruk.

  Frdubbladhastghet terrngnnebrattproduktvtetenkankamedupptll0procent.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  26/44

  26 SCASHAPE 1 2013

  EN ALLT STRRE andel av jordensbeolkning blir ldre mycketldre. r att skapa kad frstel-se kring de ldre konsumenternasbehov har era av SCAs medarbe-

  tare och kunder ftt prova en drkt somger braren en knsla av att vara 30-40r ldre. u r det min tur att prova. r-

  vandlad till en 20 kilo tyngre person medvikter och skydd som begrnsar minarrelser och gr mig ostadig ska jag ge mig

  ut och handla mat. om kronan p ver-ket har jag glasgon med samma eektsom gr starr och ronproppar och hrsel-kpor som gr mig nr mast dv.

  Jag mste erknna att det r nervst.Kommer jag att ramla och bryta ngot?ller bli pkrd av en bil etersom jag var-ken ser eller hr och rr mig i snigelart?rkten har en tillggsutrustning ocks

  P ett gonblick har jag blivit nstanblind och dv och smrtan i ryggen frgonen att tras. Under ngra timmar fr

  jag uppleva hur mina 44 r nstan fr-dubblas. Shapesskribent Sara Bergqvist

  fi ck en dags frsmak av att vara gammal.

  r en dag

  LDRING

  SKOR MEDRUNDADUNDERSIDAGer smre balans.

  DUBBLA ARM-BGSSKYDDBegrnsarrrligheten.

  DUBBLAHANDSKARBegrnsar rrlig-heten, gr det svratt greppa saker.

  RYGGSKENA MEDKONFORMADESPIKAR UNDERVSTENGer konstant smrtasom frvrras nrman bjer sig.

  HRSELPROPPAROCH HRSELKPORKraftigt frsmradhrsel.

  textSARA BERGQVIST fotoPONTUS JOHANSSON

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  27/44

  SCASHAPE 1 2013 27

  Ej med p bild: nackkragesom frsmrar rrligheten

  i nacke och hals.

  ldrings-

  drktensolika delar

  SCASHAPE 1 2013 27

  MARKNAD

  en ryggskena med konormade spikarsom trnger in i ryggen vid minsta rrel-se. Kallsvetten bryter ram och gonentras nr jag frsker bja mig ner och

  stta p skorna. ej, att g och handlamed skenan p r uteslutet, den fr ka avigen. tt vara gammal fr en dag r tutnog, att vara gammal och dessutom haont r outhrdligt.

  rsta problemet uppstr direkt. urlser man drren nr man inte ser? Jagtrevar med ngrarna fr att knna varhlet sitter och lyckas till slut hitta rttnyckel till bda lsen. edan fljer utma-ningen att ta sig nerfr trapporna utan atttrilla. Puh, det gick genom att frsiktigtstta ner en ot i taget. ur att det inte var

  nyskurat, d hade jag skert halkat.

  UTE R VRLDEN GRDIMMIG genomglasgonen. Jag knner mig ensamoch omsluten i min egen tysta vrld.kugggurer materialiseras pltsligt enhalvmeter ramfr mina gon och vikerav t sidan. ndrar om det r ngon jagknner i nrheten? isolerad man mstebli som gammal.

  en frsta a ren jag besker r nyfr mig, vilket skapar viss frvir ring. urska jag kunna hitta ngot hr? Jag ser hyl-

  lor, men kan absolut inte urskilja vad somnns p dem enda undantaget r enklart lysande oca-ola-skylt.

  P stela ben stapplar jag vidare tillnsta ar som ligger nrmare hemma-plan och hr hittar jag bra.

  VIKTER RUNTVRISTERNAgr det tungt attrra sig

  KNSKYDD MEDDUBBLA FSTENBegrnsar rrligheten.

  VIKTER RUNTHANDLEDERNAGr det tungt attrra sig.

  VST SOM VGER10 KILOGr det tungt attrra sig.

  GLASGON MEDSAMMA EFFEKTSOM GR STARRKraftigt frsmradsyn.

  S ANVNDS SCASLDRINGSDRKTMnga av SCAs produkter anvnds avldre personer. ldringsdrkten ger en

  unik mjlighet att sjlv f prova p hur detr att vara gammal, vilket ger vrdefullkunskap vid till exempel produktutveck-ling, design och frpackningsdesign.Externt anvnder SCA drkten fr att kafrstelsen fr ldre konsumenters behovinom sina kunders segment, till exempeldetaljhandel, ldreboenden, sjukhus ochhemtjnst.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  28/44

  28 SCASHAPE 1 2013

  MARKNAD

  et jobbigt att strcka sig fr att nprodukterna som str p hyllorna.rkten spjrnar emot, gr det tungt.I kyldisken vnder och vrider jag p enrund liten burk med orangefrgad etikettsom gjort mig nyken.

  arfr str det inget p den? rgar jag. et str kagensallad, men texten r

  ganska liten, sger otograen.e esta frpackningar visar sig bju-

  da p samma problem. I kttdisken hit-

  tar jag en frpackning dr jag kan urskiljaen bild p en ko men inte vad det str. ikanske? ellanmjlk, godis, lsk, snacksoch toapapper til lhr det ftal produk-ter jag aktiskt kan identiera. ortsettrn mjlken skulle nog kosten inte bliden mest hlsosamma om jag vill se vadjag kper. Jag brjar bli trtt. et r job-bigt att leta eter produkter man inte kanse och att strcka sig eter produkter lngtupp p hyllorna. n stol hade inte varit sdumt. ch en toalett, etersom drkten

  klmmer p magen. Jag stller mig i knfr att betala. n ldre herre plockarngot rn en hylla nra kassan, men riversamtidigt ner en hg chokladkakor.yst sympati. r det r min tur upp-str nsta stora problem. Kortautomaten.ed umliga ngrar frsker jag stta inbetalkortet i lsaren.

  KAN JAG KNAPPA IN min kod nu?rgar jag kassrskan, som vnligt guidar

  mig genom hela processen. rots detlyckas jag nd knappa in el kod ochfr brja om rn brjan. ndrar om deandra i kn brjar bli otliga? om tur rkan jag nd inte se deras ansiktsuttryck.l ute ur aren skiljs mina och otogra-ens vgar. Jag sliter av mig hrselskydd,ronproppar och glasgon fr att kunnata mig hem levande p egen hand. Klartlttad ver att ha halverat mi n lder igen men med betydligt strre frstelse frhur det r att vara gammal.

  VI LEVER LNGREnda sedan stenldernoch fram till 1800-talet lgmedellivslngden ganska kon-stant kring 30-40 r, mycketberoende p hg mdra- och

  barnaddlighet. Sedan desshar medellivslngden i deflesta lnder frdubblats.

  Japan har vrldens hgstamedellivslngd med 86,5 r frkvinnor och 79,6 r fr mn.

  av befolkningen i utvecklingslnderna rver 65 r. I mitten p rhundradet kommerandelen nrma sig 25 procent. Nr vi nr r

  2100 kommer det att finnas mer n enmiljon hundraringar i Kina,

  USA, Japan, Indienoch Brasilien.

  15%Det r svrt att n produkterna som str hgt upp p hyllorna. Och varfr r texten s liten?

  K L L O R :

  U N I T E D N A T I O N S P O P U L A T I O N

  D I V I S I O N 2 0 0 9 O C H S C B 2 0 1 2

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  29/44

  Smarter handling

  saves time, money

  and improves

  ergonomics.

  www.sca-tork.com

  Choose the easy way tohandle boxes and bags

  Cleaning crews spend a lot of time carrying and handling boxes and bags. To make their

  job easier and free time for other tasks, Tork has developed Tork Easy Handling.

  Here are some of the smart solutions:

  & Smart one-hand-grip you can lift and carry a box and still have one hand free,

  or carry two boxes at a time.

  & Quick opening no tools are needed to open our packs.

  & Easy disposal carry away up to ten flattened boxes at a time.

  Tork Easy Handling the easy way to improve your business.

  Talk to your distributor or read more at www.sca-tork.com.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  30/44

  30 SCASHAPE 1 2013

  SHAPE UP Det hr hnderutanfr SCAs vggar:

  VAD SGS om en cykel i kartong? Den israeliskecykelentusiasten och experten p design avindustrilinjer, Izhar Gafni, har skapat en cykelgjord av 100 procent tervunnet material, ihuvudsak papp. Cykeln vger cirka 10 kilo ochkan bra en cyklist som vger 20 gnger smycket. Den r frsedd med en film som skyd-dar mot vatten och eld och, bst av allt, omden tillverkas i tillrckligt stora upplagor kostarden under hundralappen att framstlla. Detskulle gra den till bde den miljvnligasteoch billigaste cykeln p marknaden.

  Izhar Gafni fick inledningsvis hra att hansid var helt orealistisk, men han sjlv var ver-tygad om att papper r ett starkt material.

  Cykla tervunnet

  En skidkardrmDEN NORSKA ARKITEKTFIRMAN FantasticNorway har skapat en fjllstuga som utgrsvaret p alla skidkares drmmar. Den privat-gda timmerstugan byggs i ett knsligt fjll-omrde och kan vintertid bara ns p skidor.Byggnaden smlter in i landskapet, vilket gratt sn och vind sveper ver och runt huseti stllet fr att skapa drivor. Samtliga takvinklarr 23 grader, vilket gr det mjligt fr fjll-stugans invnare att anvnda taket som skid-eller pulkabacke. Stugan kommer att st frdigunder sommaren 2013.

  X www.fantasticnorway.no

  Catarina De Albuquerque, UN Special Rapporteur,i rapporten Menstrual Hygiene Matters

  Bristen p avskildhet och vad som behvs fr attkunna hlla sig ren, rdslan fr att blda igenom ellerlukta illa samt bristen p hygien p skoltoaletterna ravgrande skl till att vara frnvarande frn skolan undermenstruationen, och har en negativ inverkan p flickorsrtt till utbildning.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  31/44

  SCASHAPE 1 2013 31

  DOFTER SKRMMERSKADEDJUREN SRSKILD METOD som avs-krcker skadeinsekter ochhindrar ogrs har utvecklats av

  forskare i Kenya. Metodeninnebr att dofter anvnds fratt leda insekter och ogrs tillplatser dr man hellre vill hadem. Med hjlp av vxtdofternaskrms skadeinsekterna bort ochgiftiga insekticider kan undvikas.Metoden har utvecklats vid theInternational Centre for InsectPhysiology and Ecology (ICIPE) iMbita, Kenya.

  Frre skadedjur innebr mer mat tbnderna och deras familjer i Kenya.

  meter...r hjden p vrldens frstamoderna vindkraftverk till-verkat av tr. Vindkraftverketligger i Hannover, Tyskland.X www.timbertower.de

  MN KNNER SIG SJUKAREDET VI ALLA TRODDE VAR EN MYT har vi-sat sig vara dagens sanning: mn knnersig sjukare n kvinnor. Forskare vid uni-versitetet i Cambridge visar att mngdenhormoner i kroppen avgr hur vi uppfat-tar smrta och obehag vid sjukdom.

  Fr mn brjar testosteronproduk-tionen minska vid en kroppstemperatur

  p 37,7 grader, vilket gr att mn-nen knner sig sjuka. Kvinnors

  strogenniv sjunker frst vid39,6 grader.

  MN KNNERSIG SJUKAREDET VI ALLA TRODDE VAR EN MYT har vi-sat sig vara dagens sanning: mn knnersig sjukare n kvinnor. Forskare vid uni-versitetet i Cambridge visar att mngdenhormoner i kroppen avgr hur vi uppfat-tar smrta och obehag vid sjukdom.

  Fr mn brjar testosteronproduk-tionen minska vid en kroppstemperatur

  p 37,7 grader, vilket gr att mn-nen knner sig sjuka. Kvinnors

  strogenniv sjunker frst vid39,6 grader.

  KPER DU NYAsmkrukor tillfrplantorna varje r? Genomatt i stllet tillverka krukorna avtidningspapper sparar du bdemilj och pengar. P internet-

  sajten ehow.com finns detal-jerade instruktioner som visarhur man kan vika tidnings-papper till en stadig liten kru-ka. Nr frplantorna r klarafr utplantering r det bara attklippa bort krukans bottenoch stta ner resten i jorden.Drmed skyddas plantornasrtter under utplanteringen.Och tidningspapperet lsesupp och frsvinner i jorden.

  Egen krukafr plantan

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  32/44

  32 SCASHAPE 1 2013

  Ulrika lmnar hemmet medyngsta dottern Maja som skatill fritids. Fortstter drefterbilresan till jobbet p SCA.Bild 1

  Arbetsdagen brjar meden genomgng av mejlen.Ulrika vntar p besked omen leverans av material till ettnytt projekt, men n har ingetdykt upp. Kollar att hon bokatndvndig testutrustning.

  Snabbfika och avstmningmed kollegorna.

  Frtester av ny metod idocklaboratoriet. Bild 2

  Lunchdags. Ulrika brjaralltid lunchen med att ringasin 90-riga farmor som bor60 mil bort. Bild 3

  11:008:007:407:00 8:15-11:00

  textSARA BERGQVIST foto SVANTE RNBERG

  med Ulrika Libander

  Laboratorieingenjren Ulrika Libander testari ett tidigt skede nya inkontinensprodukter

  ngot som krver bde manuellt hantverk,gediget analysarbete och mycket tlamod.

  NR 16-RIGA ULRIKA LIBANDER ck prya hos sinpappa p straZeneca bestmde hon sig honskulle arbeta p ett laboratorium i ramtiden.ch s blev det. u r hon inne p sitt 17:de r hos, med 14 r p orskningsavdelningen och desenaste tv och ett halvt ren p laboratoriet frinkontinensprodukter.

  et jag gillar allra mest hr r variationen,att f arbeta bde praktiskt och teoretiskt, i teamoch p egen hand. llra roligast r nr man har enteori, testar den och analyserna sedan bekrtardet hela, sger lrika ibander.

  r det mesta arbetar hon med att testaFlj en SCA-medarbetare under en dag p jobbet

  12 TIMMAR

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  33/44

  SCASHAPE 1 2013 33

  Lunchen avslutas med fika pavdelningen tillsammans medkollegorna Emma LundstrmUrea och Linda Fransson. Enannan kollega passerar frbioch meddelar att leveransenUlrika vntar p har kommit.

  Ulrika gr ytterligare tv typerav tester. Ulrikas nrmastechef Brita Jungenfelt kommerfrbi fr att diskutera frgorkring kemikalier som hon fttfrn labbet i Shanghai.

  Ulrika packar upp delevererade produkterna.Innan morgondagens testerska de klimatanpassas tilllaboratoriets temperatur ochluftfuktighet.

  Rapportskrivning ochanalysarbete.

  Hemma efter att ha handlatmat p vgen. Stmmer avmed barnen, lser lxor ochfrbereder morgondagen.Senare p kvllen ker honivg fr att trna p Friskis &Svettis.

  11:30 18:0015:40-17:0014:40-15:4011:40-14:40

  ULRIKALIBANDERYrke: Laboratorieingenjrp SCAs inkontinens-laboratorium.Bor: Sr, utanfr Gteborg

  Familj: Maken Patrik,dttrarna Maja 8 r ochHanna 11 r.Intressen: Trning, matlag-ning, opera, btliv, familj ochhem bor p en lantgrdmed hns sjunger i SCAskr Fabrikren, engageradi frldrafreningen pbarnens skola.Favoritmat: Thai.Dold talang: Har dansatbalett i mnga r.

  produkter i en tidig as. Ibland handlar det om nyaprodukter, ibland om frndringar i en bentligprodukt.

  ill exempel om man vill byta ut ett materialmot ett annat som r mer kostnadseektivt. end mste vi frst testa att kvaliteten blir lika bra.

  MERPARTEN AV TESTERNAhandlar om produkter-nas unkton, men ust nu gr hon utkade tester aven metod fr s kallade ppna nkontnensprodukter.

  u ska vi se om metoden ven passar fr vrapants, som liknar underbyxor.

  lrika ibander och hennes kollegor arbetar

  med ett 60-tal olika testmetoder som visar hurmycket och hur snabbt produkterna kan absorberavtska, vidhtningsfrmga och mycket annat.Infr varje test ska ocks vtskan kontrolleras satt den har rtt egenskaper, apparater kalibrerass att mtningen blir korrekt och programvarananpassas.

  et gller nog att vara lite nrdig fr att gilladet hr. I viss mn fljer det nog med ven privat.r jag ker utomlands mste jag alltid kolla vadde har fr hygienprodukter som motsvarar vrai verige, sger lrika ibander med ett brettleende.

  12 TIMMAR

  Detgllernogattvaraltenrdgfrattglladethr.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  34/44

  34 SCASHAPE 1 2013

  Vattenlinjelngd: 70 ft (21,5 m) 19,8 mRigghjd: 31,5 m 30,3 mAntal segel: 10 7Yta storsegel: 175 m2 151 m2

  Vikt: 14-14,5 ton 11,6 tonDjup: 4,5 m 4,7 m

  Klsystem: Svngkl som kan vinklas40 grader t styrbord eller babord fr attminska avdriften. Tv centerbord som kansnkas ned genom skrovet gr det mjligtatt g hgre mot vinden p kryss. Behlls pnya bten.

  FAKTAVOLVO OPEN70(TRNINGSBT)

  VOLVO ONEDESIGN*

  HrbrjarE 1 2013

  hrdtrnngen

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  35/44

  SCASHAPE 1 2013 35

  VOLVO OCEAN RACE

  NR VINTERVINDARNAblste somsnlast i december kpte en trningsbt till den kvinnligabesttningen, eam SCA, som ska

  segla olvo cean ace (VOR).rningsbten r Puma, samma olvo

  pen 70 som kom trea i olrets VOR. ratt f en SCA-prol har Puma genomgtt

  ett ansiktslyt i ngland. ed sina 70 otr Puma bde strre och tyngre att seglan den tvlingsbt som hsten 2014 vn-tar p startskottet fr VOR.

  et r vanligt att tvlande besttning-ar har en srskild trningsbt som mantidigt brjar testsegla med, sger Killianushe, teknisk konsult till eam SCA .

  n nyhet i nsta olvo cean ace ratt alla team seglar samma bttyp, ens kallad olvo ne-esig n (ino cielltkallad olvo 65). tarna r exakta kopi-or av varandra, och det blir mnniskorna

  ombord som avgr tvlingen.en nya bttypen r mindre, 65 ot(19,8 meter), vilket ocks r en frutstt-ning fr att en kv innlig besttning skakunna tvla.

  et r en frdel fr kvinnorna atttrna med 70-otaren. vlingsbtenkommer att knnas betydligt mer ltt-hanterlig, bedmer Killian ushe.

  65-otaren r ritad av USA-baseradearr Yacht esign och byggs av ett kon-sortium av bttillverkare i torbritan-nien, rankrike, Italien och chweiz.

  SCA s VOR-deltagare berknas vara klarfr leverans i augusti-september.amtidigt som tvlingsbtarna byggs

  pgr uttagningarna av det tiotal kvi nnli-ga toppseglare som ska bilda eam SCA.

  i hoppas ha en frsta gruppseglare klara i mars-april 2013 och strredelen av besttningen p plats undersommaren, sger ichard risius, VD fream SCA .

  Segelbten Puma, som komtrea i senaste Volvo Ocean Race,har kpts och sminkats omfr att passa SCAs besttningtills tvlingsbten levereras. Att

  trna med en s stor segelbthar sina frdelar.

  textANNA GULLERS foto SCA

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  36/44

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  37/44

  SCASHAPE 1 2013 37SCAS

  UTBLICK

  TA EN COCA-COLAoch greppa denkorsetterade midjan p en aultier-ormgiven aska. pplev den sknaPorsche-knslan nr du hller i din

  externa hrddisk. ller br Prada nrdu plockar upp din mobil. llt detta, ochmer drtill, r mjligt i en tid nr fretag

  slr sig ihop med ledande designers ochutvecklar gemensamma produkter i sinstrvan att strka varumrket och n nyakonsumentgrupper.

  til och design blir allt vikt igare i entidslder dr det personliga var umrketstr hgt p konsumenternas agenda.Inte minst i tillvxtlndernas medelklass,vars kpkrat har kat i raketart. chdesignersamarbeten r inte begrnsadetill produkter utan kan lika grna omattatjnster som hotellvistelser. Italienska

  issoni har designat era hotell, och nriorgio rmani, Italiens kanske mest kn-de designer, avsljade sina planer p attsamarbeta med maar otel esorts,understrk han modets pverkanskrat.

  Idag har mode blivit en del av vr livs-stil i hgre g rad n tidigare. et handlar

  inte lngre enbart om hur vi klr oss,utan om var vi bor, vil ka restauranger vibesker, vilken bil vi kr, vart vi reser psemester och vilka hotell vi bor p, sgeriorgio rmani. etta r ett led i vrnuvarande strategi att ut veckla rmani-sfren till ett mngsidigt livsstilsmrke.

  tt annat prestigeullt varumrke somhar lnat ut sin strlglans till era olikaprodukter r Porsche dr erdinandlexander Porsche, gr undarens barnbarn,har designat allt rn armbandsur ochCoca-Cola i Gaultier-stil.

  Mobilenbr Prada

  Coca-Cola gr det med Gaultier. Lindex med Missoni.Genom samarbeten med bermda designers hoppas fretag

  ka vrdet p sina varumrken och attrahera nya kunder.textJONAS REHNBERG ill ustration TEAM HAWAII

  JagvllestylaenCoca-ColapGaulter-vs.

  Jean Paul Gaultier vid lanseringen

  av sin frsta flaskdesign.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  38/44

  38 SCASHAPE 1 2013

  UTBLICK

  Frslnngenvertradevravldaste

  frvntnngar.Johan Hallin,

  marknadschef p Lindex

  glasgon fr mn till externa hrddiskarfr aie, mobilteleoner fr lackerryoch till och med sprvagnar fr stadenWien. lknda modemrket Pradasamarbetar med sydkoreanska LG fratt designa mobilteleoner, och vrldensledande sagoabrikant, isney, anlitadeskodesignern hristian ouboutin fr attormge en sko som skulle tilltala ex and

  the ity-generationen nr den klassiskaskungesagan skulle lanseras p DVD. Jag r glad ver att mina och sku ng-

  ens vgar har korsat varandra. skungenr en ikon som i hgsta grad r frknip-pad med svl sko- som sagovrlden,sger hristian ouboutin.

  v uppenbara skl r kldbran-schen det naturliga omrdet fr desig-nersamarbeten. utikskedjan H& Mhar samarbetat med toppnamn i hautecouture-vrlden som Karl agereld och

  tella cartney. amarbeten som rntstor uppmrksamhet och skrat H&Men plats bland de 25 rmsta varumr-kena p 2012 rsInterbrand List of Global

  Brands, lngt hgre rankat n andrabutikskedjor och t ill och med fre mr-ken som ike och merican xpress.

  NR MODEKEDJAN LINDEX, med

  ver 460 butiker i uropaoch ellanstern, i septemberfrra ret lanserade rukten av

  sitt samarbete med det italienska design-huset issoni var genomslagskratenenomenal, enligt marknadsche Johanallin.

  rsljningen vertrade vra vil-daste frvntningar. nga ker ringladeutanfr vra butiker ven p de mindreorterna, och den massiva traken i vrInternetbutik snkte nstan vra servrar.

  Lindex Missoni-kollektion orsakade ker ut p gatan.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  39/44

  FEATURE

  SCASHAPE 1 2013 39

  SCA

  Prada calling. Christian Louboutins Askungesko.

  DESIGNADE

  BLJORSCA HAR UTVECKLAT flera vrkollek-tioner fr sina babyprodukter av mr-ket Libero, alla baserade p ett temasom anvnts i marknadsfringen, pfrpackningarna och i bljtrycket.Mnga kollektioner har inspirerats avmodebranschen, med kampanjmate-rial som visar glada smbarn tultandep catwalken.

  Under 2010 tog Libero fram enfotbollskollektion i anslutning tillfotbolls-VM i Sydafrika. Syftet var attlyfta fram vikten av fysisk aktivitetfr att utveckla barnens motoriskafrmga. Och reklamfilmerna har blivitsuccer p YouTube.

  Vrkollektionerna har fungeratextremt bra fr att ka igenknningenav vrt varumrke, sger KristofferWendelboe Jensen p SCA.

  Vren 2013 fr Libero-familjen en nyformgivning av knda SCA-designernKaroline Lenhult.

  Andra kollektioner2011:Libero Action (Sk p YouTube:

  Libero climbing baby) ochDance Collection.

  2012: Art Edition ochLovecollection (Sk p YouTube:Liberospring collection).rsljningen kade med 11 procent

  under tredje kvartalet 2012 jmfrt medsamma kvartal ret fre.

  LINDEX SLJER DAMKLDER ochvalde issoni som part ner, delvisberoende p att fretaget har kvin-nor i sin hgsta ledning. e tv

  fretagen kom verens om att donera 10

  procent av vinsten rn frsljningen avissoni-kollektionen till brstcancer-orskning.

  i ville att vrt samarbete skulleresultera i ngot meningsullt, vi villegra ngot bra tillsammans, sger Johanallin.

  ad fr d haute couture-designerssom lierar sig med massmarknadsfretagut av samarbetet, frutom uppdragsarvo-den och eventuella goodwilleekter?

  P issoni sger creative director

  ngela issoni att samarbetet gav ossen unik mjlighet att erbjuda alla kvinnorprisvrd design och samtidigt bidra tillatt sprida inormation om brstcancer.

  r merikas nst strsta lgpris-kedja arget inledde ett samarbete kringdamklder med den avantgardistiskadesignern Isaac izrahi spekuleradesdet i att samarbetet skulle urholka hans

  eget varumrke.izrahi ansgs ta en stor proessionellrisk genom att hjlpa butiksjtten bliett hippare shoppingstlle, och genomatt g rn lyxdesign till budget-chic frmasskonsumtion.

  en som izrahi sade till Wall treetJournal: man sljer sig inte, man nr ut.

  amarbetet utkades senare medhusgerd, accessoarer och sngklder,och har visat sig vara en enorm succ frbda fretagen.

  H&M och Maison Martin Margiela.

  2013: Liberos nya sagokollektion.013: Liberos nya sagokollektion.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  40/44

  D

  ERAS ML r att korsa ntarktis vinter-tid. et har ingen ventyrsexpeditionlyckats med tidigare. ed sig presan har de produkter rn S CAs

  hygienvarumrke ork.rutom att stta ett uinness-vrldsrekordkommer den s kallade oldest Journey-expeditionen ocks att samla in vetenskapligadata rn ntarktis samt pengar till vlgrenhet.

  xpeditionen har med sig orks ytande tvl,alcogel (plus dispensrar) och 180 rullar vanligtork toalettpapper p den sex mnader lngaturen. esan startade den 21 mars 2013 och strck-an som ska tillryggalggas r 3 200 kilometer.trre delen kommer att genomfras i totalt

  NewsromSCA

  40 SCASHAPE 1 2013

  Expeditionen, som kommeratt filmas fr en dokumentr,leds av den brittiske ven-tyraren Sir Ranulph Fiennes.

  mrker och i temperaturer s lga som minus 90grader. uvudsytet med expeditionen r att frfrsta gngen korsa ntarktis p vintern. yligenlyckades en norsk expedition korsa rktis, vilket

  innebr att en frd ver ntarktis vintertid r denenda terstende stora polarutmaningen.tt av de viktigaste mlen fr expeditionen r

  att samla in tio miljoner dollar till eeing is elie-ving, ett globalt initiativ fr att bekmpa s kalladondig blindhet i utvecklingslnder.

  Ls mer pXwww.thecoldestjourney.org/Xwww.seeingisbelieving.org.uk/Xwww.tork.se

  NewsromSCASCA INSIDE NyheterrnSCA

  Kylslagenresa

  fr Tork

  Den extrema expeditioneninleddes den 21 mars 2013och omfattar en 3 200

  kilometer lng strcka drtemperaturerna kan vara slga som minus 90 grader.

  SYDPOLEN

  Vstr a Antar ktis

  stra Antarktis

  START

  ML

  Ett gng ventyrare blir frst i vrlden medatt korsa Antarktis p vintern. Med sig harde produkter ur SCAs Tork-sortiment.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  41/44

  FEATURE

  SCASHAPE 1 2013 41

  Photos SCA, ISTOCKPHOTO

  Solklartexempel

  P Patras-bruket i Grekland gr enrad solfngarrr p brukets tak tre-dubbel nytta med hjlp av vrmenfrn solen. Fr det frsta anvnds 22kW-rren p taket fr att frvrma

  vattnet till brukets vrmepanna, vil-ket hjer vattentemperaturen frn igenomsnit t 15 till nstan 29 grader.Detta har snkt kostnaderna jm-frt med den tidigare metoden drLPG (gasol) anvndes fr att frvr-ma vattnet.Solfngarna bidrar ocks till attsnka energiintensiteten i detmjukpapper som produceras vid

  Patrasbruket med 1,5 procent. Dess-utom vrmer solen upp vattnet somanvnds i personalens kafeteria och iduschrummen.

  Frr frvrmde vi vattnet till

  vrmepannan med LPG, som rmycket dyrt i Grekland, berttarPatras milj- och skerhetschefBetty Peppas. Det r den storapappersmaskinen som slukar mestenergi, s att frvrma vattnetsparar bde energi och pengar.Investeringen betalade sig p mindren ett r och vi r mycket njda medresultatet.

  Patras-bruket i Grekland sparar energi och pengar med hjlp av solfngare.

  Tempos toalett-papper till HongkongTEMPO HAR LYCKATS mycket bra i Hong-kong sedan SCA frvrvade mrket frnProcter & Gamble 2007. Tempo har upp-ntt en marknadsandel p ver 70 procentfr pappersnsdukar och har blivit strst pansiktsservetter i box.

  Nu r det dags att satsa p nsta mjuk-papperskategori i Hongkong och vi hoppasp nnu en framgng. Nu med lansering-en av Tempo toalettpapper som vi inledde iseptember 2012, berttar StephanDyckerhoff, chef fr SCA Hygiene North

  Asia. Toalettpapperet tillverkas av impor-terat tyskt mjukpapper som konverterats iKina. Vid tillverkningen anvnds en heltny treskiktsteknik dr Tempos vlkndaprglade lvfigur hller ihop de tv mjukaytterskikten och ett starkt mellanskikt.

  SCA HAR UNDERTECKNAT ett samarbetsavtalmed E.ON dr E.ON ska utveckla ett antalvindkraftsprojekt tillsammans med SCA.

  I samarbetet ingr cirka 270 vindkraftverkoch en total energiproduktion p ver2 TWh, motsvarande el fr att vrma upp100 000 svenska hem, sger ke Westberg,chef fr SCA Energy.

  Projekten berknas vara i dri ft 2017.

  Vindkraftmed E.ON

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  42/44

  42 SCASHAPE 1 2013

  SCA INSIDE

  42 SCASHAPE 1 2013

  Pris fr hllbarhets-redovisningenVLBALANSERAD, TRANSPARENT och fram-tidsorienterad hllbarhetsredovisning. S ldmotiveringen nr SCA knep frstaplatsen iFARs rliga tvling Bsta hllbarhetsredovis-ning fr 2011. FAR r den svenska bransch-organisationen fr revisorer och rdgivare.

  Prisceremonin gde rum i Stockholm i

  december 2012. SCAs rapport kommunicerar tydligt SCAs

  hllbarhetsarbete och innehller bde inno-vativa lsningar och visar p en hg medve-tenhet om omvrlden och den egna pverkan,sger se Bcklund, ordfrande i FARsarbetsgrupp fr hllbar utveckling.

  Marita Sander, ansvarig fr hllbarhetskommunikation pSCA (till hger: Ingalill stman, SKF).

  Hga pong fr skumpartyKAMPANJEN FR TEMPOS ansikts-servett Icy Menthol har vunnitflera Kam Fan-utmrkelser, somanses vara de mest prestigefylldareklamutmrkelserna i Hongkong.

  Frutom ett antal Facebooksidorvid lanseringen innehll kampan-

  jen ocks TV-reklam och en viral film

  (reklam som sprids via ntet).

  Utmrkelserna frn Kam Fan:Silver. Bsta TV-kampanj fr

  hushllsprodukter.Silver. Bsta integrerade kampanj.Silver. TV-kampanjen med hgst

  pong (inget guld delades ut i klassen).Silver. Integrerade kampanjen med

  hgst pong (inget guld delades ut i

  klassen).Se videon p YouTube: sk p Tempo Icy

  Menthol.

  Nytt kontor i MumbaiSCA FINNS NU representerat p en avvrldens snabbast vxande mark-nader. I maj 2012 registrerades SCAHygiene Products India Pvt. Ltd ochi december invigdes det nya kon-toret i Mumbai med en traditionellhinduisk ceremoni.

  I Indien finns det mnga spn-nande affrsmjligheter fr SCA.Etableringen av kontoret i Mumbai fross nrmare vra kunder och kon-sumenter i Indien och hjlper oss att

  frst deras behov bttre s att vi kananpassa vrt utbud. Den hinduiskaPooja-ceremonin* gav oss mycketpositiv energi som kommer att hjlpaoss att ta oss an den spnnande

  *Under invigningen utfrdes en

  bneceremoni, kallad Pooja, av en

  pandit (prst) fr att bringa lycka till

  verksamheten.

  IIndennnsdetmngaspnnandearsmlg-heterfrSCA.Thomas Wulkan, chef fr MEIA.

  utmaning vi str infr, sger ThomasWulkan, chef fr MEIA (SCAs affrs-enhet fr Mellanstern, Indien och

  Afrika).

  SCAsrapportvsarpenhg

  medvetenhetomomvrlden.

  se Bcklund, FAR.

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  43/44

  SCASHAPE 1 2013 43

  SCA INSIDE

  E-HANDELN BLOMSTRAR i ydarika ochvxer med 30 procent om ret, rmstinom konsumentprodukter. I november2012 lanserade TENA sin senastewebbutik i ydarika, dr inkontinensortarande r ett tabubelagt mne.

  Webbutiken ger dig mjlighet atthandla diskret, sger arolina iljendal,eusiness-ansvarig p SCA. id besketi webbutiken kan du i lugn och ro kolla invrt sortiment, vilket r vldigt viktigtfr mnga av vra konsumenter. et r

  viktigt att inse att e-handeln numera ren betydelseull frsljningskanal i sigsjlv, och inte bara ett komplement.

  I ydarika nns inga statligaersttningssystem. et innebratt alla mste betala sinaegna hlsovrdskostnader.Inkontinensprodukter r en ganskany kategori p den sydari kanskadetaljhandelsmarknaden och kan varasvra att f tag p i landet.

  i har sett att det nns ett stortintresse bland konsumenterna. ngahandlar till sina slktingar som bor pvrdhem och ota i en annan provinsn vad de sjlva gr, sger Jana Joeaas,kommersiell che i ydari ka.

  SYDAFRIKA HAR GANSKAf omrdenmed serviceboenden dit mnniskor kanytta nr de nr pensionsldern. T ENAswebbutiker mjliggr diskret shoppingoch bekvma leveranser s att kunderna

  inte behver resa lnga strckor.tersom f mnniskor i ydarika hartillgng t ill datorer i hemmet sker denmesta elektroniska kommunikationen,ven shopping, via smartphones.arknadsfring av webbutiken kan grasvia sociala ntverk, men lika viktigt rtraditionella broschyrer som delas ut avlokala lkare. I dessa nns steg-fr-steg-anvisningar om hur man handlar viawebben.

  Eterlngtade-handel

  iSydarikaI Sydafrika r det svrt att f tag p ochdistribuera inkontinensprodukter. TENA,SCAs varumrke fr inkontinensprodukter,ser mjligheter.

  TENA WEBBUTIKERTENA har fr nrvarande 14webbutiker som vnder sigtill konsumenter i Europa och

  Afrika. Konceptet r detsammaoavsett plats. Genom att fylla iett kort formulr fr konsumen-terna frslag p de lmpligasteprodukterna fr deras behov.De bestllda varorna skickas i

  anonyma bruna kartonger.Storbritannien och Finland rn s lnge de strsta mark-naderna fr TENAswebbutiker. Mene-handeln vxer ochden europeiska fr-sljningen berknaska med 25 pro-cent om ret.

  Allt fleranvnder sinmobil nr de

  surfar p webben. Fr att till-godose det behovet kommerTENA att lansera en responsivwebbplats under 2013.

  Med responsiv webbdesignanpassar sig webbplatsen satt anvndarupplevelsen bliroptimal oavsett om du beskerden via dator, surfplatta ellermobiltelefon.

  r-

  hfr-

  rknaspro-

  et.

  att till-mersiv

  textSUSANNA LINDGREN foto GETTY IMAGES

 • 7/29/2019 SHAPE 1 / 2013 (Svenska)

  44/44