Sabyna Religiones

20
RELIGIONS Anna Lorenz Sabina Albó

Transcript of Sabyna Religiones

  • 1. RELIGIONSAnna LorenzoSabina Alb

2. NDEXo Religi Cristiana (Explicaci i Musica)o Religi Jueva (Explicaci i Musica)o Religi Hinduista (Explicaci i Musica)o Religi Islmica (Explicaci i Musica)o Religi Budista (Explicaci i Musica)o Religions tniques Africanes (Explicaci i Musica). 3. RELIGI CRISTIANAo Caracterstiques:o Es una religi monoteista que es basa en la vida i elsensenyaments de Jess de Natzaret, anomenat Crist.o Nomes creuen en un sol du anomenat Du.o El seu smbol representa una creu llatina. El cristianisme no es una religi compacta es divideix entres lineas: Els cristians catlics: es localitzen arreu del mn,sn els ms nombrosos. Els cristians protestants: es localitzen sobretot aGran Bretanya. Els cristians evanglics: es localitzen a lEuropa delest. 4. FOTOGRAFIES Smbol que representa elCristianisme: CREU LLATINA. Lloc del culte del Cristianisme:LESGLSIA. Llibre sagrat: LA BBLIA. 5. CAN DEL CRISTIANISME 6. RELIGI JUEVAo Es una religi de les mes antigues.o s una religi minoritria.o Les principals caracterstiques de aquesta religi:o Du s nic: el judaisme est basat en un monoteismeestricte.o Du no te cos i es tern.o Du recompensar als que obeeixen els seusmanaments, i castigar als que violen. 7. FOTOGRAFIES Smbol que representa eljudaisme: LESTRELLA DEL DAVIDO EL MENOR. Lloc del culte de judaisme:SINAGOGA. Llibre sagrat: LA TOR, LA MIXNI EL TALIMUD. 8. CAN DEL JUDAISME 9. RELIGI HINDUISTAo Tenen molts de Deus, als deus principals son:brahman, vixnu i xiva.o Expressa un conjunt de creences, prctiquesespirituals i escriptures presents a lndia.o Es considera una religi en tercer nivell mundial.o Les persones que practiquen lhinduisme sanomenenhinduistes o hinds.o Hi ha un riu molt important anomenat Ganges. 10. FOTOGRAFIES Simbol que representa el HinduismaALUM. Lloc del culte del Hinduisma:TEMPLE. Llibre sagrat: ELS VEDES. 11. CANONS HINDUISTA 12. RELIGI ISLMICAo Es la segona religi mes gran del mon, desprs delCristianisme.o Creuen en Al i tenir-hi una fe absoluta.o Resen i preguen 5 vegades al dia mirant cap a laMeca, per no crrer el perill doblidar-se de Du.o Almoina, ajudar econmicament als msdesvalguts.o Practiquen el Ramad, un mes de dejuni, durant elqual els musulmans no han de menjar ni beure desde la sortida del sol fins a la posta del sol.o Visiten La Meca, la ciutat santa, una vegada a lavida. 13. FOTOGRAFIES Smbol que representa elislamisme:MAURITANIA. Lloc del culte del Islamisme:MECA. Llibre sagrat: LALCOR. 14. CANONS ISLAMICA 15. RELIGI BUDISTAo s una religi universalista.o s la quarta religi del mn en nombre de seguidors.o Importncia a lestudi, la lectura i la recitaci delstextos ms importants de la seva doctrina, elsdiscursos realitzats per Buda.o El gran missatge del budisme s ajudar i no fer malels dems.o Els budistes no creuen en lexistncia de dus nissers sobrenaturals. 16. FOTOGRAFIES Simbol que representa elBudisme : RODA DEDHARMA. Lloc del culta del Budisme:STUPA. Llibre sagrat: BUDA. 17. CANONS BUDISTA 18. RELIGIONS TNIQUES AFRICANES Es la religi mes antigues de la historia. Creuen en una gran diversitat de dus, moltsdells inspirats en fenmens de la naturalesa. No existeix un lloc especfic per exercir elculte i les oracions, si no que moltesvegades es realitza en espais exteriors comboscos, camps... 19. FOTOGRAFIES Simbol que representaReligions tniques Africanes:EN LA NATURA. Lloc del culte del Religionstniques Africanes: NOTENEN LLOC PER FER ELCULTE HO FAN EN BOSC,CAMP..PERO SI QUE HI HA UNCULTEPRIMORDIAL A LANATURA Llibre sagrat: ES QUALSEVOLQUE ES PUGUIRELACIONAR AMB LANATURALESA. 20. CANONS RELIGIONS TNIQUES AFRICANES