Revista Interactiva nº69

23
INTERACTIVA 69 setembre - desembre 2014 [email protected] Un cop més, s’han inflat les veles del teatre de Dagoll Dagom i hem aplaudit... L’any 1988, només fa vint-i-sis anys, amb alguns grups d’alumnes de BUP ja vam assistir a les representacions de la primera producció de Mar i cel de Dagoll Dagom, al teatre Victòria del Paral•lel. Aquell va ser un muntatge teatral que hores d’ara es considera emblemàtic en la història del teatre català i que qui el va veure ja en aquella ocasió no l’ha pogut oblidar mai més. Quan el 2004, fa 10 anys, al Teatre Nacional es va reestrenar Mar i cel, també hi vam tornar. I les veles es van tornar a inflar i no cal dir que va ser un èxit, igualment. I aquesta temporada, commemorant els 40 anys de la companyia, el vaixell pirata navega de nou a l’escenari del Victòria i hi hem pogut tornar a ser per veure-ho i per aplaudir amb entusiasme, un cop més, l’encertada i fascinant adaptació musical de la tragèdia de Guimerà. Des dels seus inicis, l’Ínter va fer una ferma i constant aposta pel teatre i, durant tants cursos i anys, hi hem acompanyat grups de nois i noies, per veure sempre espectacles teatrals de qualitat, de tota mena, en funcions matinals, de tarda, de nit... Hem estat, doncs, al Romea, al Victòria, al TNC, al Lliure, al Condal, al Goya, al Poliorama, al Borràs, al Regina... Gairebé sempre que hem anat al teatre, ho hem fet després de lle- gir una obra literària de qualitat, treballant-ne els aspectes literaris i artístics més importants, fent-ne la crítica més positiva o negati- va. I gairebé sempre hem estat molts afortunats veient la il•lusió i l’entusiasme que el teatre despertava en els nostres alumnes. Per tant, ningú no ens negarà que nosaltres també hem contribuït, modestament i generosament, en la creació del públic que actual- ment omple les sales i aplaudeix admirat els bons artistes que tenim. És més, podem sentir-nos ben satisfets de comptar entre els nostres exalumnes amb grans actrius i actors, amb professionals de l’escena, que si no ho són per mèrit nostre exclusivament, bé que corrobo- rarien d’una manera o una altra que recorden aquestes sortides. I és per això que, si se’m permet, des d’aquestes ratlles, després de reveure i de celebrar un altre Mar i cel, tan esplèndid, agraeixo i aplaudeixo, personalment, a tot el professorat amb qui hem compar- tit l’experiència i a qui també devem bona part d’aquell verí del teatre que mai més no ens ha deixat d’embriagar. Martí Ribas DIA A DI IA A A A / EXTR RA E E ESCOL LAR R RS / PR ROJE E ECT TE FAM M MÍLI IA A-ESCO O OL LA A A / AM MP PA A D AL LUM M MN NAT / CI IC CLE ES S FOR R RMA A AT TIUS / / R RE EC CULL LS F FOT TOGR RÀ ÀFIC CS S S IES Escola Intermunicipal del Penedès @eintermunicipal

description

Corresponent al mesos de setembre a desembre de 2014: activitats, festes, excursions, AMPA, Família-Escola...

Transcript of Revista Interactiva nº69

Page 1: Revista Interactiva nº69

INTERACTIVA 69setembre - desembre [email protected]

Un cop més, s’han infl at les veles del teatre de Dagoll Dagom i hem aplaudit...

L’any 1988, només fa vint-i-sis anys, amb alguns grups d’alumnes de BUP ja vam assistir a les representacions de la primera producció de Mar i cel de Dagoll Dagom, al teatre Victòria del Paral•lel. Aquell va ser un muntatge teatral que hores d’ara es considera emblemàtic en la història del teatre català i que qui el va veure ja en aquella ocasió no l’ha pogut oblidar mai més.Quan el 2004, fa 10 anys, al Teatre Nacional es va reestrenar Mar i cel, també hi vam tornar. I les veles es van tornar a infl ar i no cal dir que va ser un èxit, igualment.I aquesta temporada, commemorant els 40 anys de la companyia, el vaixell pirata navega de nou a l’escenari del Victòria i hi hem pogut tornar a ser per veure-ho i per aplaudir amb entusiasme, un cop més, l’encertada i fascinant adaptació musical de la tragèdia de Guimerà.Des dels seus inicis, l’Ínter va fer una ferma i constant aposta pel teatre i, durant tants cursos i anys, hi hem acompanyat grups de nois i noies, per veure sempre espectacles teatrals de qualitat, de tota mena, en funcions matinals, de tarda, de nit... Hem estat, doncs, al Romea, al Victòria, al TNC, al Lliure, al Condal, al Goya, al Poliorama, al Borràs, al Regina...Gairebé sempre que hem anat al teatre, ho hem fet després de lle-gir una obra literària de qualitat, treballant-ne els aspectes literaris i artístics més importants, fent-ne la crítica més positiva o negati-va. I gairebé sempre hem estat molts afortunats veient la il•lusió i l’entusiasme que el teatre despertava en els nostres alumnes.Per tant, ningú no ens negarà que nosaltres també hem contribuït, modestament i generosament, en la creació del públic que actual-ment omple les sales i aplaudeix admirat els bons artistes que tenim. És més, podem sentir-nos ben satisfets de comptar entre els nostres exalumnes amb grans actrius i actors, amb professionals de l’escena, que si no ho són per mèrit nostre exclusivament, bé que corrobo-rarien d’una manera o una altra que recorden aquestes sortides.I és per això que, si se’m permet, des d’aquestes ratlles, després de reveure i de celebrar un altre Mar i cel, tan esplèndid, agraeixo i aplaudeixo, personalment, a tot el professorat amb qui hem compar-tit l’experiència i a qui també devem bona part d’aquell verí del teatre que mai més no ens ha deixat d’embriagar.

Martí Ribas

DIA A DIIAAAA / EXTRRAAEEESCOLLARRRS // PRROJEEECTTE FAMMMÍLIIAA-ESCOOOLLAAA / AMMPPAAD

ALLUMMMNNAT / CIICCLEESS FORRRMAAATTIUS // RREECCULLLS FFOTTOGRRÀÀFICCSSS

IES Escola Intermunicipal del Penedès

@eintermunicipal

Page 2: Revista Interactiva nº69

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

El passat 3 de desembre els alumnes de prim-er curs del Cicle Formatiu d’Atenció a les per-sones en situació de dependència iels de primer d’Educació Infantil van assistir a la jornada lúdi-co-esportiva celebrada a les instal·lacions de la zona esportiva de Sant Sadurní.

Activitats destinades a sensibilitzar l’opinió dels joves sobre els temes relacionats amb la dis-capacitat, convidar a la refl exió sobre els drets fonamentals, promoure la presa de conscièn-cia sobre la necessitat d’integrar les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida pública, social, econòmica i cultural, i vivenciar l’experiència de moure’s amb alguna discapaci-tat.

CAMPANYA DONACIÓ DE SANG A L’ESCOLA

INTERMUNICIPAL

Page 3: Revista Interactiva nº69

BARCELONA 1714VISITA GUIADA PER LA BARCELONA DEL 1714

El passat 22 de novembre, l’AMPA i el Projecte Família-Esco-la van organitzar una visita guiada amb l’historiador i profes-sor Joan Serra, que va començar amb el monument a Rafael Casanova, un passeig pels carrers i carrerons dels barris de Sant Pere i del Born. després, el parc de la Ciutadella, i va fi -nalitzar al Fossar de les Moreres. Durant el recorregut ens va fer reviure la vida dels barcelonins del S.XVIII, amb les con-tradiccions de la mentalitat il•lustrada de l’època i les lleis, els costums i les tradicions medievals. Llavors, Barcelona era una ciutat petita, emmurallada i amb pocs habitants. Una ciutat industriosa i artesana, amb milicians gremials valents, vídues solitàries i meuques. Un microcosmos de gelosies, li-tigis, disputes i molta violència; de tavernes i fondes, on es practicaven tota classe de jocs il•legals i prohibits, i, també, amb locals per fer tertúlia o prendre xocolata desfeta.

L’any 1700, Carles II de Castella i d’Aragó va morir reconeix-ent com a hereu universal Felip de Borbó, qui d’aquesta manera, esdevingué Felip V de Castella i IV d’Aragó. Aquesta successió a la corona hispànica i les lluites de poder entre les diferents potències europees van portar a la guerra de Suc-cessió espanyola (1701-1714) entre els aliats borbònics de Felip V i els que estaven a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria: Anglaterra, Holanda, Portugal i Àustria. A la península Ibèri-ca, Castella es va posicionar a favor de Felip V, mentre la Corona d’Aragó (Catalunya, Aragó i València) va optar per Carles, que el 1705 va ser proclamat rei Carles III per les Corts Catalanes.

L’èxit de l’ofensiva francesa, i la retirada del pretendent aus-tríac després de la seva entronització com a emperador el 1711, van deixar sola a Catalunya, que, després d’un setge de gairebé catorze mesos, va ser presa a l’assalt l’11 de setem-bre de 1714. Cal destacar el paper efectuat en la defensa de la ciutat per la Coronela, milícia urbana i gremial que comp-tava amb uns 3.000 efectius, que van lluitar amb sorprenent valentia. Guanyada la guerra, Felip V va promulgar el Decret de Nova Planta que va signifi car la fi dels drets i privilegis catalans.

El nostre guia ens va explicar curioses anècdotes de la ciutat: els litigis a les sagreres, les set portes, la lluna de València, els encants, els concursos gremials, el consum cada vegada més gran del tabac i de la xocolata desfeta, la rebosteria, la guer-ra de taronges, els pous negres, escopir la mosca, els jocs de les llistes, l’esbarzer del Fossar de les Moreres...i moltes més.

Realment va ser una passejada molt agradable, a l’estil de les que feia Joan Amades. I és que Joan Serra és el president de l’associació que porta el nom d’aquest barceloní il•lustre que va recopilar la cultura popular catalana en la seva obra més coneguda: El Costumari Català.

VICTUS

Un grup d’alumnes de l’escola Intermunicipal van assistir el passat 25 d’octubre a unes conferències que es van fer al centre Agrícol de Vilafranca del Penedès, on es parlava de novel•la històrica i el 1714. Els ponents eren l’Albert Sánchez Piñol, La Patricia Gabancho i la Mercè Roca. Va ser una matinal molt participativa i una experiència única i meravellosa per a l’alumnat que va poder parlar de tu a tu amb escriptors de la talla dels citats.

Page 4: Revista Interactiva nº69

SORTIDES I ACTIVITATSPitch and Putt a

Can Rafael - 19 de desembre

Visita a l’Exposició BODIES a

Barcelona el 24 de setembre.

Tallers pràctics a la Fundació Alícia

El 21 de novembre com a cloenda de la Setmana de la Ciència, van visitar el Món Sant

Benet.

Page 5: Revista Interactiva nº69

El 4 de desembre van fer una sortida matinal de teatre per veure “Una nit d’estiu” al TNC de

Barcelona.

Els alumnes de 2n de Batxillerat de la matèria de Biologia van realitzar una visita el dia 11 de desembre al

Delta del Llobregat, fent un recorregut per aquest indret

observant la seva vegetació i la seva fauna, sobretot ocells.

SORTIDA BIOLOGIA Alumnat - 2n de Batxillerat

Page 6: Revista Interactiva nº69

ANNA MASCARÓ“TALLER D’EDUCACIÓEMOCIONAL PER AL PROFESSORAT”

Anna Mascaró, pedagoga i especialista en desenvolupament emocional i resolució de confl ictes, ens va fer un taller d’educació emocional abans d’iniciar aquest nou curs 2014-2015. Amb paraules seves: “L’educació emocional és l´art de gestionar la nostra energia afectiva per augmentar la qualitat de les relacions professor-alumne, i per millorar el món en què vivim. Durant molts anys hem tingut una edu-cació molt mental i cal incloure-hi el codi del sentir. És indispensable potenciar l’educació emocional paral·lela al desenvolupament cognitiu”.

““

Page 7: Revista Interactiva nº69

EXTRAESCOLAR DE TÈCNIQUES D’ESTUDI: COM PODEM AJUDAR ELS NOSTRES FILLS A ESTUDIAR?Desmotivació, mandra, manca de planifi cació, d’esforç, de constància, de paciència, de responsabilitat, d’hàbits d’estudi… No sé com comunicar-me amb el meu fi ll o la meva fi lla, he perdut autoritat, no m’escolta, no m’explica res, no sé què fer, no sé com el puc ajudar…Què podem fer, els pares i les mares, per ajudar-los en el seu camí cap a l’autonomia personal i social?La qüestió, però, no només inclou el treball di-recte amb ells i elles sinó que implica el treball de tota la família, de tot el sistema. La tasca de la família és ajudar-los a ser autònoms, respon-sables i feliços, i per això és imprescindible que hi hagi comunicació entre pares/mares i fi lls/fi lles, i que aquesta esdevingui facilitadora d’aquest procés.Cal ajudar-los a treballar, d’una banda, en el co-neixement personal i la gestió de les seves emo-cions: constància, voluntat, paciència, autoconeixement, esforç conscient, responsabilitat, motivació, gestió de la incertesa, ansietat… I de l’altra, donar-los estratègies en el vessant més formatiu: planifi -cació, gestió del temps, tècniques d’estudi…, que serveixen per estimular una actitud favorable per als estudis i per prendre consciència de les pròpies capacitats, habilitats, estratègies i difi cultats.

CONTROLES?Una exposició, amb visita guiada i taller, durant la segona quinzena d’octubre

Aquesta interessant exposició guiada i taller, Controles?, es va presentar a la Capella de l’Índex de Sant Sadurní la darrera quinzena d’octubre. Produïda per la Diputació de Barcelona, està adreçada a adolescents, joves, pares i mares, professionals i adults. L’objectiu és proporcionar in-formació sobre drogues i treballar els factors de protecció per prevenir-ne el consum; promoure actituds responsables entre els joves treballant habilitats per a la vida, i refl exionar sobre l’estil educatiu dels pares i les mares per prevenir el consum de drogues dels fi lls i les fi lles. Durant la segona quinzena d’octubre la vam visitar els alumnes de Cicles Forma-tius, de Ciències naturals de 3r d’ESO i l’AMPA, des del Projecte Família-Escola. Des de tots aquests àmbits es van valorar molt positivament els continguts, el tracte proper i la manera de portar el taller per part de les professionals de la Diputació, l’Alba i la Jasmina.

Page 8: Revista Interactiva nº69

RECORDS D’UN LLARG VIATGE...ALUMNAT DE 1R DE BATXILLERAT - IAMSTERDAM 13/14

“Màgia, és el que hem viscut durant el nostre viatge a Amsterdam. En aquest gran viatge hem pogut conèixer els altres alumnes de Batxillerat, hem fomentat la cohesió de grup i hem fet amistats que no ens podrà prendre ningú. Van ser quatre dies genials, que es van fer curts, però ja diuen que quan t’ho passes bé el temps vola. Recomanem aquest viatge a tothom, ja que sempre el tindreu dins el cor”. Marçal Castellvell i Júlia Pagès

“El viatge a Amsterdam va ser molt especial, tant per la companyia com pels llocs i els dies que hi vam passar. Des del dilluns a les 4 de la matinada, fi ns divendres a les 2, també, de la matinada, ens ho vam passar fenomenal, amb els companys i professors. Diuen que un viatge no és un viatge si no en guardes molt bons records, per exemple les visites cultur-als, les estones compartides, els àpats i les nits. Per tant, podem afi rmar que els dies a Am-sterdam van ser molt positius, agradables i van formar part d’un molt bon viatge”. Bernat Catasús i Foix Bonfi ll

“Amsterdam per nosaltres va ser es-tar en família, va ser desconnectar. Aquest viatge va ser una experiència única i irrepetible. Amsterdam va ser acollidor, com aquell lloc on sempre voldries tornar. Van ser bromes, riure, festa i cap preocupació. Amsterdam per nosaltres van ser quatre dies de màxima i merescuda llibertat. HO VAM “ENJOIAR” AL MÀXIM!” Òscar Rovira i Júlia Urpí

“Per nosaltres el viatge a Amsterdam ha sigut una experiència única, on hem compartit estones amb els com-panys, els professors, i hem conegut noves persones. Nits de riure, sor-preses, passejades, McDonald’s… Un ambient molt diferent al d’aquí. Vam conèixer nous llocs sorprenents, com Brussel·les amb la seva xocolata ex-quisida, o els jardins Keukenhof, amb tulipes i altres fl ors meravelloses, plens de color i vida. Creiem que tots els companys de 1r de Batxillerat es-taran d’acord amb nosaltres si diem que aquest viatge perdurarà molt de temps en la nostra memòria, i que si mai teniu l’oportunitat d’anar-hi, ni ho dubteu!” Júlia Pizarro i Emma Ro-maní

Page 9: Revista Interactiva nº69

CCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I PPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEE LLLLLLLLLAAAAAA CCCCCCCOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUUUUUUNNITATTTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIVVVVVVVAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLL’’’EEEEEESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAA

Els pares i mares de Lavern, el Cisco Vendrell i la Junta de l’AMPA van organitzar aquesta camina-da des de l’Escola fi ns a Lavern, passant per Can Batista i seguint es rutes guiades de Subirats. Un recorregut força planer entre vinyes, l’AVE i masies abandonades, i amb unes bones vistes de Mont-serrat i de la Depressió prelitoral. Un cop a Lavern i a l’Ateneu, ens van ensenyar la màquina de cinema Ossa, de 1935, que és l’única (que se sàpiga) que

encara funciona a tota la península. La quitxalla va jugar a bàsquet, ping-pong i futbolín, mentre els grans al voltant del Cisco Vendrell anàvem xer-rant i contemplant com feia la paella. Una paella per a trenta persones i cinc secrets personals. Sota l’ombra de les moreres, un dia calorós d’octubre, sense pressa i amb bona companyia, vam repetir de paella.

Page 10: Revista Interactiva nº69

XERRADACOL·LOQUI

“Què fem les famílies amb els enigmes i les difi cultats que ens plantegen els fi lls i les fi lles?”

El Pep Forns, psicòleg i terapeuta familiar, i l’Imma Marrugat, psicòloga clínica, es van estrenar junts i es van reinventar de nou a l’Escola, amb una trentena de famílies i alguns professors assistents, que van participar en l’animat col·loqui plantejat a partir d’aquestes preguntes:

• Recordem, encara, que nosaltres també hem estat adolescents o ja ho hem oblidat?• Ens hem mirat al mirall, nosaltres, abans de començar a mirar amb lupa el fi ll o la fi lla?• Sabem arriscar-nos a assumir un cert grau de culpa com a pares o mares?• Com tractem els temes que ens preocupen a nosaltres, com ara les drogues i el sexe?• Com estem de confi ança? Tenim el dipòsit ple o més aviat buit?• No trobeu que, de vegades, ens fem un bon embolic amb això de donar i de rebre, quan parlem

dels fi lls i les fi lles?• Què deleguem a mestres i professorat i què és responsabilitat dels pares i les mares?• Quan cal trucar la porta d’un professional de la psicologia?

En l’acte celebrat a la plaça de l’Ajuntament de Sant Sadurní, els representats de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Escola van llegir un manifest institu-cional contra la violència de gènere, del qual de-staquem aquests fragments:“Avui, 25 de novembre, les ad-ministracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per mani-festar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant fi ns eradicar-la.” “És necessari que les institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa as-sociativa i l’experiència dels moviments de dones. I, és imprescindible que tota la societat, homes i dones, lluiti per fer visible, denunciar i eliminar

qualsevol tipus de discriminació patida per les do-nes.La prevenció i la sensibilització no es poden des-vincular de les intervencions adreçades a tota la

població, incidint molt especial-ment en la població més jove. Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear sinergies de tre-ball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible con-struir conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència mas-

clista. I volem aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració constant dels drets humans que és la violència contra les dones.”

L’ACTE DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Page 11: Revista Interactiva nº69

Els delegats d'Escola Verda de l'Intermunicipal pinten la Miranda d'Espiells

La regidoria de Medi Ambient i uns 30 delegats i delegades d’Escola Verda de l’Intermunicipal van pintar el passat mes de setembre la miranda d’Espiells, dins els actes de commemoració de la Setma-na Europea de la Custòdia del Territori, que té lloc entre els dies 26 de setembre i 5 d’octubre i que promou l’organització d’activitats arreu d’Europa per viure la terra i conscienciar la societat de la necessitat de conservar-la i tenir-ne cura.Els alumnes van rebre una explicació sobre els orígens de la miranda i el seu entorn natural i van ajudar a conservar i arranjar aquest paratge sadurninenc.

L’Escola Intermunicipal participa al pro-grama Escola Verda des de l’any 2007, en una experiència pionera a Catalunya, quan es va fer una anàlisi de les mancances del

centre des del punt de vista del medi ambi-ent, es va redactar un pla de cohesió am-biental o full de ruta amb els objectius per aconseguir ser una escola verda i es treballa per assolir aquests objectius per mitjà d’un programa d’acció. Treballen sobretot en els àmbits de l’energia, els residus, l’aigua, el patrimoni natural i l’aire. Dins d’aquestes accions es van crear els delegats verds i es procura potenciar entre els alumnes hàbits com tancar els llums quan no són a classe, tancar fi nestres si hi ha calefacció, no mal-gastar llum innecessàriament a les hores de màxima claror i no malgastar ni aigua ni paper, entre moltes altres.

ESC

OL

A V

ER

DA

El diumenge 21 de setembre, a la plaça de l’Ajuntament de Sant Sadurní, hi va haver una concentració de la comunitat educativa de l’Escola per aturar el canvi climàtic. També es va fer una recollida de signatures perquè l’Ajuntament utilitzi i promogui l’ús d’energies 100% renovables.

Aturem el canvi climàtic!

Page 12: Revista Interactiva nº69

TAST DE VINS MARIDATS AMB LA CUINA DE L’ÍNTER I VISITA A LES BODEGUES JEAN LEON

El tast de vins del passat 12 de desembre va ser memorable, com per la dels excel•lents vins maridats amb plats petit homenatge al president de l’AMPA, Josep Maria d’una vintena de participants van poder tastar dos maridats amb formatge brie i llagostins a les herbes de Natural Subirats; dos rosats, un de merlot i cab-ernet-sauvignon i l’altre de carinyena i garnatxa, maridats amb risotto a la cabra “de gorgonzola” i coca catalana d’escalivada; dos negres, un jove afruitat sense criança i un negre especiat de llarga criança, maridats amb formatges curats i canelons d’ànec i bolets; i fi nalment el maridatge de salmó i idiazabal fumats, amb un cava sorpresa fet de pinot noir.

La visita complementària de l’endemà a les bodegues Jean Leon va ser molt especial, tant per l’immillorable tracte rebut pels responsables de la casa, en Josep Moncusí que ens van comentar, en especial el Jean Leon Viña tast feta entre tots, podem dir que en la fase visual té senta un menisc lleugerament ataronjat. Unes magnifiglicèric i amb cos. En la fase olfactiva destaca la complexitat d’aromes primaris,secundaris i terciaris molt elegants: fruites vermelles molt madures, un fons especiat rades de fusta cremada, caixa de cigars, pebrot verd de fulla de llorer i cuir. En la fase gustativa l’entrada és suau , el pas per boca és espectacular i ens desco-breix un vi corpulent, carnós, ampli, untuós, amb una nobles tanins dolços. En boca torna a aparèixer la fruita madura, la fusta i la complexitat de totes aquelles aromes terciàries que sobresurten, especialment en el postgust i en el fiEn defi nitiva dues activitats del projecte Família-Escola magnífi ques i un autèntic plaer per als sentits.

Page 13: Revista Interactiva nº69

TAST DE VINS MARIDATS AMB LA CUINA DE L’ÍNTER I VISITA A LES BODEGUES JEAN LEON

ser memorable, tant per la qualitat humana dels participants amb plats de la cuina de l’Ínter. Vam aprofi tar l’acte per fer un Josep Maria Balsells, perquè aquest any deixa el càrrec. Més

tastar dos blancs, un xarel•lo jove i un chardonnay de criança, i llagostins a les herbes de Natural Subirats; dos rosats, un de merlot i cab-

i l’altre de carinyena i garnatxa, maridats amb risotto a la cabra “de gorgonzola” i coca dos negres, un jove afruitat sense criança i un negre especiat de llarga criança,

i canelons d’ànec i bolets; i fi nalment el maridatge de salmó i idiazabal fumats, amb un cava sorpresa fet de pinot noir.

a les bodegues Jean Leon va ser molt especial, tant per l’immillorable Josep Moncusí i en Josep Catasús, com pels excel•lents vins

Leon Viña La Escala 2003. Per deixar constància de la nota de visual té un color cirera preciós de capa mitja-alta i que pre-

Unes magnifi ques llàgrimes cauen lentament i aventuren un vi i amb cos. En la fase olfactiva destaca la complexitat d’aromes primaris,secundaris i terciaris molt

fons especiat de pebre i nou moscada, notes fumades i tor-pebrot verd escalivat, sotabosc humit de bolets a la tardor i notes

i cuir. En la fase gustativa l’entrada és suau , el pas per boca és espectacular i ens desco-amb una acidesa marcada però equilibrada per l’alcohol i els

a aparèixer la fruita madura, la fusta i la complexitat de totes aquelles aromes terciàries que sobresurten, especialment en el postgust i en el fi nal llarg d’aquest gran vi.

nitiva dues activitats del projecte Família-Escola magnífi ques i un autèntic plaer per als sentits.

Page 14: Revista Interactiva nº69

SORTIDES I ACTIVITATSVisita a l’Ajuntament i recepció de

l’alcaldessa- Gestió Administrativa 1r i 2n -

Visita a l’Exposició

“Controles?”

Tots els Cicles Formatius

Lectura del manifest contra la vio-lència envers les dones a la Plaça del Ajuntament (25 de novembre)

Tallers sobre la violència de gènere als Cicles Formatius i CAS

Page 15: Revista Interactiva nº69

QUÈ ÉS EL PIDCES?“Programa d’informació i dina-mització als centres de secundària”

El Programa d’informació i dina-mització als centres de secundària és una iniciativa del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní, que enguany es re-alitzarà per 16è any consecutiu, amb la col·laboració dels cen-tres de secundària, i que compta amb el suport de l’Ofi cina del Pla Jove de la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de la Diputació de Barcelona.

El PIDCES es concreta en cada municipi i en cada insti-tut amb la presència del Punt d’informació als joves i adoles-cents, que s’instal·la als instituts de secundària per facilitar infor-mació, dinamitzar dins i fora del centre, orientar, assessorar sobre estudis, formació, oci, partici-pació, salut, mobilitat, treball...

Quan i on el podem trobar?

A l’Escola el trobareu els dimecres de 10:30 a 11:00 (primer cicle) i d’11:30 a 12 (segon cicle i Batxil-lerat), a partir del 5 de novembre de 2014.

Com es pot contactar amb les dinamitzadores?

Se’n fan càrrec la Gemma Bertran i la Montse Pausa, de l’Index (C/ Pompeu Fabra, 34, tel. 93 891 33 20, [email protected] , de dilluns a divendres, de 16 a 20).

Quines activitats hi ha prev-istes?

– Passaclasses – Taller No es-tudiïs més, estu-dia millor (prim-er i segon cicle d’ESO)– Xerrada I de-sprés de l’ESO, què? (segon cicle)– Assessoria in-dividualitzada I després de l’ESO, què? (oberta a tothom)– Com presentar el TREC i no morir en l’intent (Batxillerat)– Sortida al Saló de l’Ensenyament (amb autobús des de l’Índex)

En què es pot participar tam-bé?– Projecte Corresponsals

– Trobada de corresponsals I (gestió de les emocions)– Taller de creació de vídeo (din-amització juvenil)– Trobada de corresponsals II (dinamització juvenil)

Projecte Corresponsals

L’objectiu és potenciar la par-ticipació juvenil amb la creació d’una xarxa corresponsals que fa arribar la informació al màxim

d ’ a l u m n e s possible i els hi implica.Enguany serà el tercer curs del projecte, després de dos anys de prova pilot i d’ampliació

progressiva als diferents centres i cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.

Què vol dir ser corresponsal?

Són alumnes que fan de nexe entre les dinamitzadores i la res-ta de companys de classe.

Page 16: Revista Interactiva nº69

El professorat de l’Escola va as-sistir al taller d’educació emocio-nal impartit per Anna Mascaró abans d’iniciar aquest curs 2014-2015.

L’alcaldessa de Sant Sadurní i presidenta de la Mancomunitat, Maria Rosell, va desitjar un bon curs 2014-2015 a tot el profes-sorat en el claustre celebrat el dia 12 de setembre.

El dilluns 15 de setembre es va fer l’acollida a la sala d’actes del nou alumnat de 1r d’ESO. La di-recció els va donar la benvin-guda i després van anar a les aules amb els seus tutors i tu-tores. L’endemà van comen-çar les classes com tota la resta d’alumnes del centre.

El 21 de setembre un grup de pares, mares i alumnes de l’Escola es van manifestar a la plaça de l’Ajuntament reivindi-cant accions polítiques efectives per aturar el canvi climàtic.

El 24 de setembre tot l’alumnat de 1r de Batxillerat va anar a veure l’exposició Human Bodies al centre comercial, d’oci i cul-tural Les Arenes de Barcelona.El mateix dia el grup de l’Aula Oberta va fer la sortida de tuto-ria a Barcelona.

El dimarts 30 de setembre, al gim-nàs, es va celebrar l’assemblea d’inici de curs per a totes les famílies d’alumnes.

L’1 d’octubre l’alumnat de 3r d’ESO també va visitar l’exposició Human Bodies a Les Arenes de Barcelona.

El divendres 3 d’octubre els del-egats verds i delegades verdes del Projecte Escola Verda van participar en la pintada de la Mi-randa d’Espiells, en una acció so-bre el territori.

El 15 d’octubre es va fer la sor-

tida de tutoria de 2n d’ESO amb una caminada fi ns a Torrelavit.El mateix dia, i a la tarda, la re-sponsable de l’activitat ex-traescolar de tècniques d’estudi, Patrícia de Andrés, va explicar a pares i mares que hi estaven interessats els objectius, els continguts i els horaris del curs d’enguany.

Els dies 15 i 16 d’octubre l’alumnat de 3r d’ESO i els pares i les mares del Projecte Família-

Escola, van realitzar un taller i una visita guiada a l’exposició Controles?, sobre prevenció de drogues a la Capella de l’Índex.

El 17 d’octubre, dins el programa d’activitats del Projecte Família-Escola, hi va haver la primera trobada per fer un recull de re-ceptes de cuina de les famílies de l’Ínter.

Durant la segona quinzena d’octubre la Montse Pausa i la Gemma Bertran, tècniques de joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní, van presentar a l’alumnat de l’Escola el Projecte PIDCES.

El 20 d’octubre es va fer la sortida de tutoria de 4t d’ESO a Reus.

El 23 d’octubre un grup de pares i mares de l’Escola, van

participar a la conferència El se-cret de l’autoestima d’Antoni Bolinches, a la sala de plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, convidats per l’Escola de Pares i Mares de l’Escola Es-talella.

El dissabte 25 d’octubre, més d’una vintena de persones de la comunitat educativa van fer la caminada d’anada a Lavern, on el Cisco Vendrell i la Junta de l’AMPA van preparar una magní-fi ca paella. I, encara que no era previst, van tornar també a peu per pair bé el dinar.

DIA A DIAActivitats, xerrades, sortides, festes, extraescolars..

Page 17: Revista Interactiva nº69

El 28 d’octubre es va realitzar la sortida de tutoria de 1r d’ESO, una excursió a peu fi ns a Can Rosell de la Serra.

El 3 de novembre el Pep Forns i l’Imma Marrugat, fent tàndem, ens van oferir la interessant xer-rada i col·loqui Què fem les famí-lies amb els enigmes i les difi cul-tats que ens plantegen els fi lls i les fi lles?

El 4 de novembre Rafel Valen-zuela, Mosso d’Esquadra, va fer una xerrada sobre Internet Se-gura al grup de 1r F d’ESO.

El 5 de novembre també es va fer la sortida de tutoria de 3r d’ESO amb una visita al Zoo de Barcelona.

El 7 de novembre a la Bibliote-ca de Sant Sadurní es va fer un recital d’homenatge al poeta Joan Vinyoli, de qui se celebra el centenari, amb la participació d’exalumnes, pares i mares de l’Escola i el grup musical Aspriu. Una bona fusió de llengua, poe-sia i música, dos dies abans de la diada del 9-N.

Del 17 al 22 de novembre vam celebrar la 9a Setmana de la Ciència. Els temes d’aquest any eren la Cristal·lografi a i la Biotec-nologia.

El 21 de novembre vam celebrar la cloenda de la setmana de la Ciència amb les sortides de tots els grups i cursos de l’Escola a diferents indrets del país.

El 22 de novembre l’AMPA va organitzar una visita guiada a la Barcelona del XVIII pels bar-ris de Sant Pere, del Born i la Ciutadella, amb les explicacions de l’historiador i professor Joan Serra.

El 25 de novembre l’alumnat de 3r d’ESO va participar en l’ofrena fl oral “Contra la violència, una fl or” que es va fer a la plaça de l’Ajuntament de Sant Sadurní.

L’1 de desembre el Martí Garcia va dirigir una taula rodona-taller per “Parlar, escoltar, opinar i re-fl exionar sobre les nostres inqui-etuds com a pares i mares”

L’ 11 de desembre els alumnes

de 2n A i 2n B de Batxillerat van fer una sortida al Delta del Llo-bregat i a l’Escola la Salle de Bar-celona.

El 12 de desembre els alumnes de Ciències de la Terra i del Medi Ambient van visitar la depura-dora de Vilafranca.

El mateix dia i dins del Projecte Família-Escola és va fer un tast de vins maridat amb plats de la cuina de l’Ínter, i l’endemà es va complementar amb la visita a les bodegues Jean Leon.

Del 16 al 19 de desembre l’alumnat de 1r de Batxillerat van fer l’activitat de Pitch and Putt.

El 17 de desembre la classe de 1r D de Batxillerat van visitar la Barcelona Romana.

El 17 i el 18 l’alumnat de suport i de l’Aula Oberta van visitar el Barri Gòtic i la Fira de Santa Llú-cia de Barcelona.

Els alumnes Oriol, Joan i Jordi Vendrell, van ser acceptats per la Universitat de la Salle Ramon Llull per participar en el programa Bojos per la Tecnologia. Han tingut el privilegi d’assistir a 6 ses-sions impartides per professorat universitari sobre Ciberseguretat, Internet i Hacking ètic, aplicacions de mòbil i robòtica. El Passat dissabte dia 29 de novembre van rebre de mans del rector de la universitat els seus diplomes que els acrediten. La nostra felicitació a tots tres alumnes i al professorat que ha fet possible aquesta col·laboració.

Page 18: Revista Interactiva nº69

Surts a passejar qualsevol dia d’aquests i observes tot allò que vas trobant. Arbres ben grossos i dec-orats fi ns a la saturació. Pessebres , com més grans i més plens millor. Llums, molts, i de colors ben variats. Missatges dient-te que compris, i és que si no fas regals aquests dies, potser no estimes prou. I menjar, molt menjar, és com si aquests dies haguessis de menjar per la resta de l’any. I mis-satges subliminals, o directes, que et diuen que aquests dies has de ser feliç, has d’estar content, has d’estimar, i així fi ns a donar-te una llista llar-guíssima d’imposicions emocionals, que has de complir i sentir durant aquestes festes.

Però aquest missatge consumista ja va començar el mes d’agost, amb l’aparició dels dècims de Nad-al. I continua envaint-te durant tot aquest temps. El missatge va creixent en intensitat amb el temps fi ns que t’atabala i et sent confús i perdut. I arribes a pensar que has de seguir el ramat d’ovelles con-sumistes en el qual ens convertim davant aquest màrqueting tan poderós que ens imposa aquesta societat consumista en la qual ens ha tocat viure.

I tot això em fa pensar. Jo vull viure aquest Nadal ? De veritat, d’això, se’n pot anomenar Nadal ?

Rotundament NO. Per mi Nadal és una altra cosa ben diferent. Busco l’essència de la paraula Nadal, i trobo quelcom de molt diferent al que em volen fer creure. És Nadal quan algú em somriu, quan algú m’abraça perquè li surt del cor, quan em trobo amb la gent que estimo, quan escolto algú que té problem-es i malgrat que no els hi solucioni, ell sent que l’escolten, quan davant un problema busco solu-

cions, i l’ambient de preocupació i por, canvia per esperança i confi ança, quan algú et pica l’ullet ja que s’ha adonat que aquell no és el teu millor mo-ment, i sobretot quan sento que m’estimen i que estimo. Quin Nadal més diferent que visc jo!

El meu Nadal no té dates, cada dia pot ser i és Nadal. I no em calen diners extra per celebrar-lo ni llums, ni arbres, ni pessebres. Amb això no vull dir que no m’agradin les tradicions, són part de la nostra cultura i crec que les hem de transme-tre, però posant-hi seny. Toquem de peus a terra i mirem de veritat quina és la realitat que ens en-volta.

Durant aquests dies, on és la crisi econòmica ? On són les famílies que no reben cap ingrés ? On és la pobresa infantil ? No és una barbaritat que es gastin cents de mils d’euros en enllumenats de carrers?

Em sembla vergonyós entre moltes d’altres coses, i és per això que jo em quedo amb l’altre Nadal. Perquè el meu Nadal sí que viu i fa viure amor, confi ança, solidaritat, llum, pau, esperança i molts altres valors tan necessaris per poder dir que et consideres persona. I això sí que és Nadal!

I tu, quin tries ?

I TU, QUIN NADAL TRIES?

Cristina RiveroMare de l’Escola

Page 19: Revista Interactiva nº69

Renovació parcial dels membres del Consell EscolarDurant la setmana del 24 al 28 de novembre va tenir lloc la renovació parcial dels membres del Consell Escolar.

En el Consell Escolar es refl exiona i es discuteixen els temes importants de la gestió i del funciona-ment general del centre, i s’hi prenen els acords i les decisions més importants. Per això, tota la comunitat escolar hi és representada (ajuntaments, famílies, alumnat, personal no docent i profes-sorat). Només amb la col·laboració activa de tothom podem aconseguir els objectius de l’Escola que ens marquem.

Per facilitar la participació de pares i mares en l’elecció dels seus representants, es van posar les urnes als llocs, municipis, dies i hores següents:

Lloc de votació Municipi Dia Horari

Ajuntament El Plà del Penedès 24/11/2014 19:00 / 20:00

Escola JJ Ràfols Torrelavit 24/11/2014 19:00 / 20:00

Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles 25/11/2014 19:00 / 20:00

Ajuntament Sant Quintí de Mediona 25/11/2014 19:00 / 20:00

IES Intermunicipal Sant Sadurní - Altres 26/11/2014 19:00 / 20:00

Ajuntament Subirats 26/11/2014 19:00 / 20:00

Ajuntament Sant Llorenç d’Hortons 26/11/2014 19:00 / 20:00

I els resultats d’aquestes eleccions han estat aquests:

4 representats del professorat: Pep Bertran Casas, Joana Sánchez Guirao, Montse Belmonte Mont-serrat i Francesc Forcada Galvany. Participació del 71% del professorat.

1 representant del personal no docent: Mercè Sabaté Malet. Participació del 75% del personal d’administració i serveis.

1 representant de mares i pares: Pilar Salvany Carmona. Participació del 3,1% dels pares i mares.

4 representants de l’alumnat: Nora Lacruz Verde (1r Batxillerat), Jordi Ramon Arasa (1r Batxil-lerat), Sònia Armengol De Aro (Cicle Formatiu de Grau Superior) i Èlia Ribas Lizano (4t ESO). Par-ticipació del 91,6% de l’alumnat.

Nora Lacruz Jordi Ramon Sònia Armengol Èlia Ribas

Page 20: Revista Interactiva nº69

Primeres impressions del nou alumnat de 1r d’ESO

- Les cadires estan juntes amb les taules i no m’agrada i s’haurien de posar rellotges en cada classe perquè els mes-tres no saben quina hora és. (ISAAC MONTEAGUDO)

- Cada professor té els seus punts bons i dolents, però a mi m’agraden tots. (MANEL PEINADO)

- Els professors em van impactar encara més perquè jo m’esperava que fossin més durs i que si tenies un dubte, ells no t’ajudarien, però ha sigut tot el contrari; tots són com-prensius. M’agrada molt venir aquí cada dia. (GABRIELA LÓPEZ)

- Els primers dies les classes em passaven molt lentament, però al quart dia ja m’interessava molt més la classe. Espero seguir tan interessat i aprovar aquest curs amb una bona nota. (ANAS ZEKARI)

-La nit abans de venir no podia dormir dels nervis que tenia per saber amb qui aniria i qui seria el tutor. (JOEL ESCALAN-TE)

- El fet de no tenir cap germà a l’Escola va infl uir negativa-ment en mi. També patia en pensar que seríem els més pe-tits. (GENÍS FIGUERAS)

-Penso que aquest institut és molt bo perquè hi va molta gent. (MARIONA OLIVELLA)

- L’únic que no m’ha agradat és que els de 2n d’ESO són un any més grans que nosaltres i es fan els superiors i això em fa molta ràbia. (ALBA SANTOS)

- Jo vaig tenir una gran impressió quan vaig haver d’agafar el bus. Cada dia pensava: I si el perdo? I si tinc falta de deures? I si m’expulsen? I ara va tot perfecte. M’ho passo molt bé a l’Ínter, a les excursions, amb el tutor, amb els nous amics… (JOANA FORN)

- El primer dia, el tutor ens va fer una visita per l’Ínter i em vaig adonar que ja era a Secundària. Per un moment em vaig alegrar i em vaig espantar: alegrar perquè no havia repetit 6è i preocupar perquè faria bones i males amistats. (MARC SANCHEZ)

- La meva primera impressió va ser com si estigués a casa meva amb la meva família. Estic molt còmoda. El meu tutor és com un psicòleg i és molt bo. Gràcies a ell sóc com una noia nova. Aquí a l’Ínter hi ha els millors tutors del món i us agraeixo que m’hàgiu acceptat en aquesta classe. Els profes-sors són molt durs, però gràcies a ells podrem triomfar a la vida . (LAURA DOMÍNGUEZ)

- El dia que vam anar a comprar els llibres va ser molt im-pressionant. El primer dia amb la motxilla plena em vaig es-pantar, però ara ja m’he adaptat. Tot és molt difícil. (…) És un gran camí però hi ha gent que m’ha ajudat molt. (HELENA MALLOFRÉ)

- El passat 15 de setembre, la meva vida va fer un canvi: vaig entrar a l’Escola Intermunicipal del Penedès, l’Ínter; que, en comparació amb l’escola de la qual venia, és un institut gran. El meu pas per l’Ínter, de moment, és positiu, encara que he viscut algunes coses que m’han sorprès negativament. (...) L’entrada i la sortida són multitudinàries perquè la gent va atribolada i es forma un tap a la porta. (ALBERT VENEROS)

- La veritat és que estava aterrida. Però al bus ens intentàvem fer passar els nervis els uns als altres i va funcionar, com a mínim una estona. Recordo perfectament el que va dir la Leo: “Per començar, a la classe de 1r A , a la tutoria de la Núria Roé, hi aniran: Núria Arnan...” Sí, vaig ser la primera a qui van cridar i vaig donar gràcies que ens havien dit que no ens aixequéssim fi ns que s’acabés la llista. M’havia reconver-tit en un sac de nervis. (NÚRIA ARNAN)

- El primer dia que vaig anar a l’Ínter, veia un molt bon insti-tut i que si volia estudiar, era un bon lloc per aprendre. Vaig tenir molt bones impressions de la meva tutora, la Núria Roé. Quan la vaig conèixer vaig pensar que era molt bona per-sona i una molt bona mestra. (SARA GÁLVEZ)

- La meva primera impressió a l’Ínter van ser, en primer lloc, que l’Escola i el pati eren molt grans. També em va impres-sionar que vaig fer amics rapidíssimament, perquè esperava que em costaria molt. (...) I em va sorprendre la feina, per-què treballem moltíssim i durant molta estona. Fem molts exàmens i a la nostra escola d’abans en fèiem poquíssims. (NIZAR)

Page 21: Revista Interactiva nº69

Curs % Participació % Participació + Justi" cació

1r ESO 82 92

2n ESO 66 86

3r ESO 52 65

4t ESO 50 71

Mitjana ESO 63 79

1r BATX 69 80

2n BATX 58 76

Mitjana BATX 64 78

Mitjana BATX + ESO 64 79

CF GM 77 95

CF GS 89 99

CAS 100 100

Mitjana CF+CAS 89 98

Mitjana Escola 72 85

Reunions de tutoria d’inici de curs 2014/15

L’equip de la Interactiva us desitja unes bones festes i una molt bona entrada al nou any!

*Postal Nadalenca: Benet Malagarriga (professor)

Page 22: Revista Interactiva nº69

Un tret principal del teu caràcter:L’empatia i l’optimisme. Tot, tot, tot sempre acaba bé.

Una qualitat que valores en les persones:Triar-ne només una se’m fa difícil. La sincer-itat, la responsabilitat, el sentit de l’humor.

Una qualitat que valores dels teus amics: Saber riure fi ns que cauen les llàgrimes.

Un defecte que no suportes: la Whatsap-pitis aguda, però també la crònica. Ens hem de mirar més als ulls, i menys a través d’una pantalla de 5 polzades... Sóc un ferm de-fensor de les noves tecnologies, però hem d’aprendre a utilitzar-les amb seny.

Un lloc per anar a viure: Qualsevol on hi hagi vinyes. El seu paisatge tan canviant durant tot l’any és dramàticament incom-parable.

Un lloc per anar de vacances: La costa nord-oest dels Estats Units i del Canadà. També Irlanda, Escòcia... n’hi ha tants! Això sí, tiro cap al nord...

Una comarca catalana per visitar: També cap al nord. la Garrotxa, el Ripollès, la Cer-danya...

Un espai de casa on et trobes bé: On sóc ara, al sofà, davant la llar de foc.

Un desig: Aprendre a viure més intensam-ent el present, que el passat ja s’ha fos i el futur encara està per fer.

Una afi ció o passatemps: Tocar el piano.

Un esport que t’agrada veure: El tennis. Però com un bon partit del Barça no hi ha res.

Un esport que practiques: El tennis i el trekking. M’entusiasma la natura.

Un somni o una il·lusió: Que el procés engegat al nostre país arribi a bon port.

Una festa que esperes i celebres: La de Cap d’Any. La barreja de melangia pel que s’acaba i d’il·lusió pel que comença, és fas-cinant.Un color per a la teva habitació: La pausa del beix i la intensitat del marró xocolata.

Una fl or per regalar: Una rosa, tot i que la tulipa també té la seva cosa...

Un nom bonic: Mar.

Un ídol: Roger Hodgson, líder del grup Su-pertramp. Va ser el meu ídol d’adolescència. Més tard, l’any 1991, el vaig conèixer en persona als Estats Units.

Una col·lecció que vas fer de petit: Cro-mos de jugadors de la lliga de futbol. Hi havia l’Artola, l’Asensi, l’Esteban... el Cruyff. També en recordo una de la Guerra de les Galàxies, i una altra de pilots de Fòrmula 1 que hi havia a les gomes sota els taps de Coca Cola o Pepsi, no ho recordo...

Un animal que et desperta curiositat: Els cetacis, els felins, l’ésser humà... Sí, és que som una mica bèsties...

Un fet que t’emociona: Qualsevol record d’infantesa. Ara estic retrobant i passant a DVD pel·lícules en Super8 de fa 40 anys...

Un personatge històric que et produeix rebuig: Qualsevol dictador, començant per Felip V, i acabant amb Franco, Hitler...

Un fet històric rellevant: Dels que hem viscut, la caiguda del mur de Berlin o també la Perestroika.

Un/a autor/a en prosa: Noah Gordon.

Un/a poeta que t’emocioni: Miquel Martí i Pol.

Un llibre que estàs llegint: Maleït karma de David Safi er.

Un llibre interessant que no oblidaràs mai: El zoo d’en Pitus, perquè va ser el primer.

Una pel·lícula extraordinària: Blade run-ner.

Un/a artista: Eduardo Chillida, escultor basc. Si teniu ocasió, feu una visita guiada al Chillida Leku a Donosti (si el reobren), o si no a qualsevol exposició temporal que se’n faci.

Un músic o compositor que escoltes so-vint: Supertramp.

Un menú ideal: Qualsevol que pugui com-partir al voltant d’una taula amb gent que estimo, en el sentit ampli del terme.

Un motiu per riure: Jo és que sóc de riure fàcil. M’agrada l’humor absurd de gent com els Monty Python, Rowan Atkinson, Peter Sellers, Chaplin... De més nostrats, em que-do amb el gran Capri.

Un motiu per plorar: La mort d’algú que he estimat, sent conscient que només en quedaran els records.

Una defi nició de felicitat: És aquell instant en què creus que ja tens tot el que neces-sites per viure, i en què si tinguessis el co-mandament a distància pitjaries el botó de “Pausa”. Afortunadament aquests instants de felicitat fugen, i així ens mantenim vius tractant de trobar-ne més.

Un fet important en la teva vida: Conèixer la meva parella, la Yolanda.

Una professió que no t’importaria fer:Qualsevol cosa que em pugui apassionar. El millor consell que em va donar un profes-sor: “Facis el que facis a la vida, fes-ho amb passió”.

Una qualitat del/a professor/a: Ser capaç de generar passió i curiositat. Si ho aconse-guim, la resta és automàtic.

Una defi nició d’adolescència: Breu període de temps en què un conjunt hàbil-ment organitzat d’hormones decideix bal-lar un “Rock ‘n’ Roll”. Tot passa, fi ns i tot el “Rock ‘n’ Roll”...

Una defi nició d’educació: Esforç conjunt en què les tres parts implicades, és a dir, alumnes, famílies i professorat, aconseg-ueixen que els primers es puguin desenvo-lupar professionalment, però també huma-nament.

Una anècdota a l’ensenyament: Un dia, un alumne es va dirigir a mi dient-me “papa”...! I em vaig girar, tot buscant son pare! Coses que passen. Tots vam riure molt. Petits in-stants de felicitat!

ÀLEX MARTÍ ESPINETQüestionari PROUST

Vaig néixer a Barcelona l’any 1969. Pocs dies després l’home trepitjava la Lluna per primer cop. Jo trigaria alguns anys a tocar ben bé de peus a terra... Vaig obtenir la llicenciatura en Veterinària, i m’hi vaig dedicar en cos i ànima durant prop de 10 anys fi ns que el meu sentit de l’ètica va dir prou. El món de la clínica veterinària s’ha convertit en un mercat persa... Ara tinc un gos fantàstic que va viure 4 anys en una protectora. La docència m’ha permès completar la quadratura del cercle, adonar-me que tot el que he fet fi ns ara ha tingut una raó de ser: parlo amb els alumnes de sondes que es dipositen al damunt de cometes a milions de quilòmetres de distància, i obrim cors de xai al laboratori... Respiro tranquil.

Page 23: Revista Interactiva nº69

L’EQUIP DIRECTIU DE L’IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS US DESITJA UNES MOLT BONES FESTES I

UN BON ANY!