Reunió Pares 4t. EP - palcam.cat€¦ · TUTOR 4t. B Victòria Soler TUTORA 4t..D Paula Suárez...

of 18 /18
Reunió Pares 4t. EP BARCELONA, setembre de 2013

Embed Size (px)

Transcript of Reunió Pares 4t. EP - palcam.cat€¦ · TUTOR 4t. B Victòria Soler TUTORA 4t..D Paula Suárez...

 • Reunió Pares 4t. EP

  BARCELONA, setembre de 2013

 • DIRECTORADE PRIMÀRIAMónica López

  TUTOR 4t. AMeritxell Donaire

  TUTOR 4t. BVictòria Soler

  TUTORA 4t..DPaula Suárez

  RESPONSABLEGABINET PSICOPEDAGÒGICCarme Cámara

  COORDINADORDE CICLE MITJÀMeritxell Donaire

  TUTORA 4t. CAnna Blay

 • VISIÓ I MISSIÓ DE L’ESCOLA

  Volem ser una comunitat educativa oberta a la societat, més enllàdel barri amb un projecte pedagògic propi, basat en la qualitat i lamillora contínues, que fomenta la capacitat de raonament i lacreativitat a partir del treball departamental, la cohesió entre lesetapes i el compromís família-escola. Recolzant, reconeixent idonant recursos a les persones que fan això possible.

  Volem educar alumnes amb un bon nivell acadèmic i en valorscristians, en l’esforç, l’esperit de superació, les responsabilitats,la disciplina i la solidaritat perquè esdevinguin personescompetents i compromeses, apostant per un projecte trilingüe, lesnoves tecnologies i la innovació metodològica.

  Curs 2010-2011 Certficació ISO 9001

 • Hi haurà 7 hores d’anglès en tots els nivells de l’etapa:

  • Cicle Inicial:o 3 hores anglès.o 1 hora dibuix en anglès.o 1 hora manuals en anglès.o 1 hora scienceo 1 hora workshop

  • Cicle Mitjà i Superior:o 3 hores anglès.o 1 hora English Skills.o 1 hora workshop.o 2 hores science.

  ANGLÈS

 • MOODLE I CORREU ELECTRÒNIC

  2 -

  Ús del Moodle amb l’objectiu de reforçari/o ampliar el contingut de classe.

  Cal tenir cura de les xarxes socials!!!

  PROJECTE TIC

 • EDUCACIÓ EN VALORS

  Curs 2013-14

  ESTIMEM!

 • CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES DEL CICLE

  •La motricitat es fa més eficaç i precisa.

  •Entre els 8 i els 10 anys, els alumnes consoliden els recursos intel·lectuals que han cultivat en anys anteriors i augmenten gradualment la capacitat d'elaborar respostes més organitzades.

  •Aprenen a utilitzar estratègies més elaborades, fan servir recursos d'organització i d'agrupació per tal de memoritzar comprensivament.

  •Els comportaments d'aquests nens i nenes estan condicionats per l'adult, que encara és un marc de referència important. La recerca de nous models facilita que s'hi sentin identificats, i a partir de la imitació d'aquests models aprenen noves maneres de comportar-se.

 • •La capacitat d'adoptar el punt de vista de l'altre els permetrà l'abandonament de tendències egocèntriques (pròpies del pensament i de l'afectivitat infantil) i els ajudarà a descobrir la satisfacció d'establir vincles afectius amb els altres.

  •Els grups es fan més estables i produeixen un sentiment de pertinença més profund. Alguns membres del grup es converteixen en líders, mentre que d'altres poder quedar aïllats de la resta del grup.

  •La construcció de la personalitat passa per un període tranquil que avança cap a l'afirmació d'un autoconcepte menys global i més matisat.

  CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES DEL CICLE

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  LLENGÜES: CATALÀ – CASTELLÀ – ANGLÈS

  • Objectius: Lèxic

  Expressió escrita

  Expressió oral

  Gramàtica

  Ortografia

  Comprensió lectora

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  CONEIXEMENT DEL MEDIContinguts.

  Procediments.

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  MATEMÀTIQUESNumeració.

  Operacions.

  Problemes.

  Geometria

  Interpretació de dades: mesura i/o gràfics.

 • OBJECTIUS PER MATÈRIES

  RELIGIÓLa figura de Jesús en la vida dels cristians.

  La Bíblia, llibre dels cristians.

  Les festivitats cristianes.

 • MÚSICA

  - Llenguatge musical.

  - Instrument.

  - Audicions.

  - Cançons.

  2 -

  OBJECTIUS PER MATÈRIES

 • SORTIDES1er Trimestre: Convivències.

  2n Trimestre: Teatre en anglès.

  3r Trimestre: per concretar

  Colònies.

  Paper d’assistència signat i entregat dins del termini donat.

 • FESTES POPULARS

  • Nadal• Marató (AMPA)• Carnestoltes

  (Cinema)• Cursa Atlètica• 12 hores de

  bàsquet• Diada dels avis• Sant Jordi

 • RECORDATORIS

  - PUNTUALITAT

  - RETARDS I ABSÈNCIES: Cal justificar per escrit a l’agenda

  - SORTIDES I ENTRADES

  - SERVEI MÈDIC

 • COMUNICACIÓ AMB ELS PARES

  • Pàgina Web i mail.• Notes i informes.• Entrevistes concertades

  per agenda.• Suggeriment i

  reclamacions• AMPA• FEAC• DIES FESTIUS:

  • 4 novembre 2013• 3 març 2014• 2 maig 2014

 • CONCLUSIONS

  Preguntes?