Rap ie pentru trimestrul III 2016 STK Emergent

of 8 /8
1 Raportul Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2016 STK Emergent

Embed Size (px)

Transcript of Rap ie pentru trimestrul III 2016 STK Emergent

Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, Norma ASF nr. 39/2015
Data raportului 15.11.2015
Sediul social: Cluj-Napoca, str Heltai Gaspar nr 29
Numrul de telefon 0264.591982
Capitalul social subscris i vrsat 121,950,600 lei
Piaa pe care se tranzacioneaz instrumentele financiare emise: Bursa de Valori Bucureti
Situaiile financiare pentru trimestrul al treilea 2016 au fost întocmite în conformitate cu
Norma ASF nr. 39/2015 de aprobare a Reglementrilor contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar (IFRS), aplicabile entitilor autorizate, reglementate i
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiar din Sectorul Instrumentelor i
Investiiilor Financiare. Situaiile financiare ale fondului STK Emergent nu sunt consolidate.
Situaiile financiare la 30.09.2016 nu sunt auditate.
1. Situaia economico-financiar
Bilanul fondului la 30.09.2016 comparativ cu cel de la 31.12.2015 se prezint astfel:
-lei-
Investiii financiare disponibile pt tranzacionare 14,115,029 23.0% 7,784,761 11.0% -44.8%
Creane 2,503,957 4.1% 15,837,212 22.4% 532.5%
Numerar i echivalente 19,696,726 32.1% 22,139,812 31.2% 12.4%
TOTAL ACTIV 61,434,309 100.0% 70,858,326 100.0% 15.3%
Datorii curente 360,349 0.6% 346,036 0.5% -4.0%
Capitaluri proprii 61,073,959 99.4% 70,519,256 99.5% 15.5%
TOTAL PASIV 61,434,309 100.0% 70,858,326 100.0% 15.3%
La momentul trecerii la IFRS, portofoliul fondului a fost reclasificat în investiii financiare
deinute pentru tranzacionare i investiii financiare disponibile pentru vânzare, astfel toate
aciunile cotate au fost reevaluate la valoare just, iar cele necotate au fost testate pentru
depreciere.
3
Conform IFRS, la finalul trimestrului al treilea, activele fondului erau în sum de 70.86
milioane lei, în cretere cu 15.3% fa de finalul anului 2015, în principal ca urmare a
investiiilor profitabile efectuate în prima parte a anului. În a doua jumtate a trimestrului III
s-au efectuat speculaii cu titluri aparinând sectorului bancar, acestea fiind lichidate spre
sfâritul lunii septembrie, pe fondul înrutirii constante a situaiei Deutsche Bank, precum i
datorit faptului c tirile referitoare la clieni ce îi retrag banii induceau un risc de pierdere
mare în cazul în care situaia s-ar fi agravat. Acest lucru a condus la o cretere a sumelor în
curs de decontare incluse în categoria creanelor, astfel c fondul a înregistrat o majorare a
creanelor de la 2.5 milioane lei cât au fost în decembrie 2015, la 15.8 milioane lei la finalul
lunii septembrie 2016.
În primele 9 luni ale acestui an, capitalurile proprii s-au majorat cu 15.5% ca urmare a
încorporrii rezultatului aferent perioadei. Componena capitalurilor proprii ale fondului este
redat în tabelul de mai jos:
-lei-
Prime de emisiune 10,003,133 10,003,133
Rezerve 514,722 492,667
Rezultat reportat* -35,649,162 -39,654,539
Capitaluri proprii total 61,073,959 70,519,256
*conform IFRS, rezultatul reportat include deprecierea investiiilor financiare disponibile pentru vânzare i a
celor deinute cu scopul tranzacionrii.
4
trecut sunt urmtoarele: - lei-
Conform IFRS, fondul a înregistrat venituri mult mai ridicate în primele 9 luni ale anului 2016
(32.58 milioane lei) comparativ cu perioada similar a anului trecut (19.78 milioane lei),
acestea fiind rezultatul veniturilor din investiii financiare cedate cu 69% mai mari decât cele
din primele 9 luni ale anului anterior, precum i a înregistrrii unui câtig net din reevaluarea
activelor financiare la valoare just în sum de 10.11 milioane lei. Veniturile din diferene de
curs valutar realizate în perioada ianuarie – septembrie 2016 au fost la jumtate din cele
aferente aceleiai perioade a anului precedent, ca urmare a deprecierii lirei sterline, întrucât
aciunile deinute în prima parte a anului sunt tranzacionate în lire sterline.
Cheltuielile din activitatea curent din primele trei trimestre din 2016 s-au situat aproximativ
la acelai nivel cu cele din aceeai perioad din 2015, cu toate c fondul a înregistrat o
majorare a cheltuielilor cu investiiile financiare cedate i a celor din diferene de curs valutar,
întrucât cheltuielile aferente perioadei din anul anterior au fost influenate negativ de
înregistrarea unei pierderi din reevaluarea activelor financiare la valoare just în sum de circa
8.4 milioane lei.
Per ansamblu, rezultatul net din tranzacionare al fondului în primele 9 luni a fost unul pozitiv,
de 15.65 milioane lei, comparativ cu o pierdere net din tranzacionare de 1.63 milioane lei în
aceeai perioad a anului precedent, în timp ce rezultatul net obinut din diferenele de curs
valutar a fost o pierdere de 4.22 milioane lei. Rezultatul obinut pe parcursul celor trei
trimestre a fost influenat pozitiv în principal de creterea valorii portofoliului deinut în prima
parte a anului, astfel c perioada ianuarie – septembrie 2016 s-a încheiat cu un profit net de
9.47 milioane lei, comparativ cu o pierdere de 3.26 milioane lei în primele 3 trimestre din
2015.
9 luni 9 luni
Venituri 19,775,156 32,584,236 65%
Venituri din investiii financiare cedate 10,676,713 18,060,997 69%
Venituri din diferene de curs valutar 8,520,114 4,355,051 -49%
Câtig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea just 0 10,105,852 n.m.
Cheltuieli 23,032,720 23,116,884 0%
Comisioane de administrare, onorarii, cheltuieli bancare 3,094,653 2,022,957 -35%
Cheltuieli din diferene de curs valutar 7,631,611 8,577,939 12%
Pierdere net din reevaluarea activelor financiare la valoarea just -8,403,432 0 n.m.
Total rezultat global aferent perioadei -3,257,563 9,467,352 n.m.
5
2. Analiza activitii STK Emergent
La finalul lunii septembrie, valoarea activului net unitar este de 115.56 RON, acesta
înregistrând o cretere de 15.4% fa de valoarea activului net unitar de la finalul anului 2015.
De la lansare i pân la 30.09.2016 activul net unitar al fondului a înregistrat o variaie
pozitiv de 8.61%, în timp ce în aceeai perioad indicele BET-FI a sczut cu 37.28%, iar
BET cu 7.03%.
Structura activului net la 30.09.2016 comparativ cu 31.12.2015 este urmtoarea:
31.12.2015 30.09.2016
VUAN 100.17 115.56
În cursul celui de-al treilea trimestru s-au realizat speculaii cu aciuni aparinând sectorului
bancar, acestea fiind lichidate în a doua parte a lunii septembrie, pe fondul tirilor negative ce
au vizat sectorul bancar. O dat cu lichidarea aciunilor bancare, fondul a plasat speculativ o
parte din disponibilitile bneti în titluri ale sectorului petrolier, întrucât era de ateptat ca
decizia OPEC de a reduce producia s conduc la creteri majore ale preului petrolului, astfel
6
c a urmat o majorare a preului ieiului de circa 10% în perioada ce a urmat imediat dup
anunul OPEC.
Structura portofoliului de aciuni la 30.09.2016 este prezentat în graficul de mai jos:
La 30.09.2016, cea mai mare parte a portofoliului de aciuni tranzacionate este reprezentat
de disponibilitile bneti, circa 83.0%, în timpul ce aciunile din sectorul petrolier dein circa
7.2% din totalul portofoliului de aciuni tranzacionate.
3. Evenimentele care au avut un impact major asupra performanelor
fondului
În trimestrul III al acestui an evenimentele cu impact semnificativ asupra performanei
fondului au fost urmtoarele:
Demisia oficial a premierului Marii Britanii, David Cameron, la începutul lunii iulie,
ca urmare a rezultatelor referendumului Brexit din 23 iunie 2016 de ieire a Marii
Britanii din UE, i predarea tafetei doamnei Theresa May, aceasta devenind a doua
femeie prim-ministru din UK, dup Margaret Thatcher;
În luna august, Banca Central a Angliei reduce rata de politic monetar de la 0.50%
la 0.25%, pentru prima dat dup 7 ani i jumtate, i lanseaz o nou rund de
relaxare cantitativ prin achiziia de obligaiuni guvernamentale de 60 de miliarde de
lire în urmtoarele 6 luni i obligaiuni corporative de 10 miliarde de lire în
urmtoarele 18 luni, precum i un program de lichiditate de 100 de miliarde de lire,
prin operaiuni de finanare ctre bncile comerciale;
Banca Central a Japoniei menine rata de politic monetar negativ, la -0.10%;
7
tiri negative ce au vizat Deutsche Bank, legate de decizia autoritilor americane de a
impune o amend record de circa 14 miliarde de dolari pentru a finaliza ancheta cu
privire la vânzrile acesteia de credite ipotecare în perioada de dinaintea crizei
financiare, precum i tiri legate de clieni (în special fonduri de hedging) ce îi retrag
banii;
Decizia OPEC de a reduce producia de iei cu 750 mii barili pe zi, venit în urma
reuniunii neoficiale de la finalul lunii septembrie.
4. Indicatori economico-financiari
1 Indicatorul lichiditii curente curente Datorii
curente Active
Valoare (RON)
96.134 070,339
1 Indicatorul gradului
de îndatorare 100x
1 Viteza de rotaie a activelor
imobilizate eimobilizat Active
curente Venituri 46.0
1 Rentabilitatea capitalului
angajat angajat Capitalul
Date informative
Note explicative