Punt TIC Òmnia Presons. Activitats 2010

download Punt TIC Òmnia Presons. Activitats 2010

of 15

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Activitats destacades 2010 als Punts TIC de les presons de Catalunya gestionats per la Fundació Innovació per l'Acció Social -FIAS-

Transcript of Punt TIC Òmnia Presons. Activitats 2010

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  Punt TIC mnia als Centres Penitenciaris de Catalunya

  Recull activitats 2010

  Punt TIC mnia del CP Brians 1

  Punt TIC mnia del CP Dones de Barcelona WadRas

  Punt TIC mnia del CP Joves

  Punt TIC mnia del CP Tarragona

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  La Xarxa mnia, comunitat social de la Xarxa de Telecentres de Catalunya (Punts

  TIC), en lobjectiu de constituir-se com un element de dinamitzaci comunitria

  mitjanant les TIC, simplementa en els Centres Penitenciaris de Catalunya lany 2001,

  amb la voluntat no noms diniciar un procs que eviti que la tecnologia es converteixi

  en un factor ms dexclusi que dificulti la reinserci de la poblaci reclusa, sin per a

  incidir en el seu potencial cohesionador, relacional i educatiu, aportant elements

  dinnovaci als processos de reinserci proposats en les poltiques penitenciries.

  Es planteja com a fonamental que els aspectes tecnolgics dels centres penitenciaris

  formin part duna realitat existent fora dels seus murs i molt vinculada al territori, com

  s la Xarxa mnia, connectant els Punts mnia del Departament de Justcia de la

  Generalitat de Catalunya.

  Als Punts TIC mnia dels centres penitenciaris de Catalunya desenvolupem

  dinmiques amb la tecnologia per tal que les persones privades de llibertat adquireixin

  i consolidin els coneixements i hbits necessaris en el camp formatiu, educatiu i laboral

  que els permetin una millor integraci social en el moment que es trobin en llibertat.

  Aquestes activitats se situen en el camp de les TIC i leducaci no reglada i donen

  resposta a diverses necessitats educatives de les persones. Les dinmiques portades

  a terme semmarquen dins dels programes socioculturals dels centres penitenciaris de

  Catalunya la qual cosa possibilita la coordinaci desforos entre professionals aix

  com la sistematitzaci de les orientacions, les metodologies i els procediments tot

  procurant identitat i coherncia.

  Les dinmiques pretenen convertir la pres en un espai normalitzador i educatiu al

  mateix temps que atenen les necessitats educatives individuals incidint en els contexts

  socioculturals en els quals sinterrelacionen les persones. En tractar-se dactivitats

  estables i continuades, constitueixen un dels principals recursos de la intervenci

  socioeducativa mitjanant les quals es pot atendre tant el procs general de

  socialitzaci dels individus com les situacions dinadaptaci social tot fomentant la

  conscincia de comunitat i interioritzant comportaments socials i afectius que facilitin

  les seves relacions amb el medi.

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  Totes les accions educatives que es porten a terme a les presons estan impulsades

  per un equip educatiu (educadors socials, dinamitzadors, mestres, monitors de

  diferents especialitats-, mediadors interculturals, bibliotecaris...) que operen en

  diferents espais, amb diferents metodologies i que desenvolupen activitats diverses,

  daqu l'enorme importncia del treball en xarxa entre els professionals.

  La intervenci -millor dit,lacci- es porta a terme tenint en compte els programes de

  tractament penitenciari: es tracta dun procs educatiu transversal visible en totes les

  activitats on participa. Posa a labast de les persones les eines que faciliten ladquisici

  de coneixements, habilitats i actituds en lmbit de les TIC aplicables a diferents

  contextos i situacions tils per a la vida. Aix els itineraris iniciats dins de la pres

  poden ser continuats en la resta de Punts que conformen la Xarxa mnia.

  Metodologia

  El desenvolupament de les accions educatives als punts mnia es basa en una

  metodologia ds de les TIC segons les segents consideracions:

  Aporten les TIC com a element bsic daquesta manera de treballar i

  parteixen dels individus dins duna dimensi comunitria.

  Es basen en la participaci activa.

  Tenen un sentit globalitzador, incidint en la dimensi social, cultural i

  educativa de les persones.

  Estan orientades al canvi.

  Laccs a la xarxa internet s regula sota el control dun EcoFirewall, que implementa

  un tallafocs i un servidor intermedi (proxy). Aquest sistema de protecci i control ha

  estat validat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informaci, i la

  Direcci General de Rgim Penitenciari i Recursos del Departament de Justcia de la

  Generalitat de Catalunya.

  Lobjectiu s garantir un sistema daccs a la xarxa internet compatible amb els

  protocols especfics al context penitenciari.

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  La metodologia del projecte saplica a totes les activitats programades segons els

  objectius de les tres lnies bsiques del projecte mnia: formaci, inserci sociolaboral i s comunitari.

  La metodologia emprada t com a recursos principals els individus, els grups, la xarxa

  i els espais.

  Activitats individuals: els dinamitzadors en collaboraci amb els professionals detecten les necessitats, actituds i aptituds dels individus, les canalitzen cap al

  desenvolupament de capacitats individuals (habilitats socials, autoaprenentatge de

  llenges, informtica, tallers ocupacionals, dilemes morals, etc.) agrupant-les en la

  mesura que siguin compartides per altres.

  Sense deixar de banda la importncia del treball a nivell individual, el grup s un dels

  principals recursos a travs del qual es porta a terme lacci educativa.

  Activitats grupals: per a donar resposta a necessitats i interessos detectats individualment i que sn compartits per diverses persones (per exemple: atenci a les

  toxicomanies, manualitats, tallers dexpressi artstica, tractament dels delictes sexuals

  o violents, etc).

  Activitats en xarxa: per a donar resposta a necessitats detectades a lentorn comunitari (per exemple: foment de la convivncia en la diversitat, educaci vial, salut i

  qualitat de vida, participaci en activitats de la xarxa mnia, etc).

  Lespai: els punts mnia son espais de participaci comunitria mitjanant les tic a labast dels les persones que hi puguin tenir accs (interns, internes i professionals)

  segons els mduls o rees on es trobin a cada centre.

  La mobilitat que ens ofereix la tecnologia ens permet incorporar tamb daltres espais

  de treball als centres com la sala dactes, els patis, les aules de les escoles..., de

  forma que els punts esdevenen referents on es recullen les diferents activitats.

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  Programaci de les activitats

  Les activitats als punts mnia es desenvolupen seguint un calendari que va de l1

  doctubre i el 30 de setembre de lany segent. El calendari es divideix en trimestres al

  final dels quals se celebra una setmana cultural.

  Les activitats es porten a terme de dilluns a dijous en franges horries al mat de 9h a

  14h.

  El perode destiu - s a dir, entre l1 de juliol i el 30 de setembre- les activitats tenen

  un caire ldic, recreatiu, informatiu i artstic i giren al voltant dun centre dinters.

  Equ ip de p ro fess iona ls

  El nostre equip de treball est format per professionals amb experincia i capacitaci

  en ls de la tecnologia en collectius i contextos dexclusi.

  Lequip est format per un/a professional dinamitzador/a a cada centre, a ms dun

  tcnic de suport, una coordinadora i un director del projecte.

  Els perfils de les i els professionals es corresponen amb estudis de grau superior i/o

  mitj en psicologia, informtica, fsica, i comunicaci aix com experincia en la

  capacitaci tecnolgica de persones i la dinamitzaci de grups i equips dusuaris i

  professionals amb metodologies basades en les TIC.

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  Equ ipament Punts T IC m nia Presons

  Cada Punt est dotat amb 9 estacions de treball, 2 impressores, scanner, i firewall (tallafocs)

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  El desenvolupament metodolgic aix com les diverses experincies de difusi i

  collaboraci fora i dins de les presons es recullen en el bloc del projecte:

  Bloc Punt TIC mnia Presons

  http://blocs.fias.cat/omniapresons/

  A banda de les programades en collaboraci amb les escoles dadults i la resta de

  programes i serveis de la Direcci General de Serveis Penitenciaris, Rehabilitaci i

  Justcia Juvenil, presentem a continuaci un recull de les activitats ms

  representatives portades a terme als Punt TIC mnia Presons tenint en compte els

  diferents collectius: dones, homes i joves. En aquest sentit hem de destacar que

  estem desenvolupant una activitat mixta al Centre Penitenciari Brians1, pionera a les

  presons catalanes pel que fa a la metodologia, considerada com una activitat ms dins

  del catleg del centre.

 • Fundaci Innovaci per lAcci Social

  [Punt TIC mnia Presons]

  Punt TIC mnia del Centre Penitenciari Brians 1 Dones

  La Isla Radioblog

  http://www.laislaradioblog.net Objec t ius

  Construir experincies educatives i dempoderament de les dones mitjanant

  la tecnologia treballant nous formats dexpressi i comunicaci.

  Desenvolupar estratgies i dinmiques dintervenci i participaci.

  Capacitar i implicar a les dones en la producci i edici de rdio