Proves d’accés a la universitat 11-12

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.027
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Informació proves accés a launiversitat més grnas de 25 i de 45. any 2011-12

Transcript of Proves d’accés a la universitat 11-12

 • 1. PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT Ms grans de 25 anys i ms grans de 45 anys Curs 2011-12

2. Calendari

 • Ms grans de 25

Fase general 5de maig (dissabte)De9.00 h a 9.30 h : comprovaci de dades dels candidats. De9.30 h a 11.30 h : comentari de text. De12.00 h a 13.30 h : els exmens de llengua (catalana, castellana i estrangera). Fase especfica 12 de maig (dissabte)De9.00 h a 9.30 h : comprovaci de dades dels candidats. De9.30 h a 12.30 h : els dosexmens corresponents a les matries de l'opci triada. 3. Calendari

 • Ms grans de 45

5de maig (dissabte) (els mateixos tres exercicis que els de les proves d'accs a la universitat per a ms grans de 25 anys) De9.00 h a 9.30 h : comprovaci de dades dels candidats.De9.30 h a 11.30 h : comentari de text.De12.00 h a 13.00 h : els exmens de llengua (catalana icastellana). 4. 5. Estructura ms grans de 25 6. Estructura

 • Ms grans de 25

Fase general:Objectiu:determinar la maduresa i la idonetat dels candidats per cursar estudis universitaris, aix com la seva capacitat de raonament, de comprensi i dexpressi escrita en qualsevol de les dues llenges oficials a Catalunya, i el coneixement duna llengua estrangera.Consta de quatre exmens : Comentari de textLlengua catalanaLlengua castellanaLlengua estrangera (a triar entre angls, francs, alemany, itali o portugus) 7. Estructura:ms grans de 25

 • Fase especfica:
 • Objectiu:
 • valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per
 • seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de
 • coneixement entorn de les quals sorganitzen els ttols universitaris
 • oficials de grau.
 • Opcions de lescola :
 • Geografia i Histria Contempornia
 • a)Arts i humanitats :
 • d)Cincies social i jurdiques

8. 9. Estructura ms grans de 45 10. Aquesta entrevista es realitzar a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema catal. 11. Estructura dels exmens

 • ATENCI!
 • Pendents d'actualitzaci a la convocatria 2012

12. Estructura dels exmens

 • Comentari de Text

Segons la ltima actualitzaci de lany 2010 Els textos a comentar seran semprearticles dopiniextrets de diaris o de revistes dabast general i seleccionats per la qualitat literria de la seva prosa.La prova consisteix a comentardos textos , un en llengua catalana i laltre en llengua castellana, quees podran respondre en qualsevol de les dues llenges oficials a Catalunya 13. Estructura: comentari de Text

 • Cadascun dels dos textos anir acompanyat dels exercicis segents:
 • Comentari de text
  • Resumir-ne el contingut (entre 80 i 100 paraules). [1,5 punts]
  • Contestar de forma breu algunes preguntes relacionades amb el text, per exemple buscar-hi frases fetes; passar al llenguatge figurat una frase escrita en llenguatge referencial; buscar sinnims dalgunes paraules; modificar la puntuaci dalgunes frases del text sense alterar-ne el sentit, etc. [1 punt]
 • Prova de redacci
  • Posar-hi un ttol [05 punts].
  • Redacci dun petit assaig (dunes 200 paraules), a partir duna pregunta relacionada amb el text seleccionat. [2 punts]

14. Estructura: comentari de Text

 • En elprimer exercicies valorar la correcta comprensi del text, i es considerar incorrecte reproduir frases de loriginal.
 • En elsegon exercicies valorar la capacitat de construir un discurs que tingui com a punt de partida el text, per que pot discrrer cap a on el candidat ho cregui convenient.
 • Tant en un cas com en laltre es valorar molt especialment la claredat i la riquesa de lexpressi, aix com la coherncia i la cohesi del discurs.
 • Esdescomptar01 punts per cada falta dortografia, de lxic, de morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides noms descompten punts una vegada. En el conjunt de lexercici, el descompte per faltes s com a mxim de 2 punts.

15. Estructura dels exmens

 • Llenges

Segons la ltima actualitzaci de lany 2010

 • Anlisi morfolgica i sintctica (morfologia nominal, pronominal i verbal; sintaxi de loraci simple i de loraci composta).
 • Tria de la forma o lexpressi gramatical ms adient en context.
 • Canvi de temps o de mode verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.)
 • Transformaci destructures sintctiques (activa-passiva, coordinaci-subordinaci, estil directe-estil indirecte, etc.).
 • Definici de mots o dexpressions (parfrasis, glosses).
 • Recerca de sinnims o antnims.
 • Formaci de paraules (composici i derivaci).
 • Pregunta oberta : redactat entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexi o comentari sobre alguna qesti del text de la prova. Shi valorar ladequaci, la coherncia, la cohesi i la riquesa dexpressi (lxic i sintaxi).

16.

 • A partir dun petit text...
 • 8preguntes
 • 7de tipus objectiu[1 punt/pregunta]
 • 1pregunta de tipus obert: [3 punts]
 • redactat entre 50 i 80 paraules
 • cadaexercicishaderespondreenlallenguacorresponent

Estructura: examen de Llenges 17. Estructura: examen de Llenges

 • Descomptes:
 • 0,1 punts per falta dortografia, de lxic, de morfologia o de sintaxi.
 • 0,33 les respostes errnies en les preguntes dopci mltiple.

18. Calendari - Resum

 • Febrer Del 22 de febrer al5 de mar : termini per formalitzar la matrcula
 • Mar 6de mar : darrer dia de lliurament de la documentaci
 • Maig 5de maig i 12 de maig : dia de les proves
 • 18de maig : dia del tribunal especial
 • Juny 30 de maig : publicaci dels resultats
 • pendentd'aprovaci : els candidats per ams grans de 45 anyspodran sollicitar lentrevista personal fent la preinscripci corresponent al centre-estudi de la universitat on es vol accedir.30,31 de maigi1 de juny : termini per sollicitar una revisi de les qualificacions. 19de juny : publicaci dels resultats de les revisions de les qualificacions.

19. Tribunal especial

 • Tribunal central especial nic, ubicat a Barcelona, pensat per a aquelles persones
 • que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer els exmens els dissabtes
 • previstos.
 • Abans de les proves Els candidats que en el moment de formalitzar la matrcula justifiquin:
  • alguna discapacitat que els impedeixi fer les proves daccs amb els mitjans ordinaris i que necessitin alguna atenci especial,
  • la impossibilitat de fer els exmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts,
 • podran fer les proves en les condicions adaptades que els siguin ms favorables, o b en el tribunal especial.
 • Aquests candidats haurande presentar la documentaci necessria
 • El dia de les proves raons de fora major, justificada documentalment,no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos:
  • Malaltia, accident o indisposici prpia durant la realitzaci de les proves Defunci o ingrs hospitalari durgncies dun familiar en primer o segon grau Retard horari motivat per accident de trnsit Retard horari motivat per incidncies en els serveis de transport pblic