Propis Sehvi Sedžde

download Propis Sehvi Sedžde

of 22

 • date post

  06-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Propis Sehvi Sedžde

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  1/22

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  2/22

  IIssllaammsskkii ddaawweettsskkii wweebb ppoorrttaall

  EEtt--TTaaqqwwaawwwwww..EEtt--TTaaqqwwaa..ccoomm

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  3/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  1

  PPRROOPPIISSSSEEHHVVII

  SSEEDDDDEEMMUUHHAAMMMMEEDDIIBBNNSSAALLHHEELLUUSSEEJJMMNN____________________________________________________________________

  Prijevod: Safet Sulji

  Recenzija: Safet Sulji

  Redaktor: Safet Sulji

  Lektor: Safet Sulji

  DTP: Safet Sulji

  Dizajn: Safet Sulji

  Izdava: ET-TAQWA, Riyadh

  11443322//22001111

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  4/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  2

  U ime Allaha, Milostivog, SamilosnogOva knjiga sadri sljedee teme:

  - Kada klanja doda neku radnju ()

  -

  -Kada klanja zaboravi neku radnju od namaza ()

  -

  - Kada klanja posumnja u namazu ()

  -

  - Propis Sehvi Sedda za ME'MUNE (MUKTEDIJE)

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  5/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  3

  UVODSva zahvala pripada Allahu Uzvienom, na Njega se oslanjamo,od Njega pomo traimo i Njemu se vraamo. Allahu se utjeemod zli dijela i dua naih. Koga Allah uputi njemu nema zablude,a koga ostavi u zabludi njemu nema upute. Svjedoim da nemadrugoga Boga sem Allaha i On nema sudruga, te svjedoim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i Njegov

  Poslanik- neka je mir i spas na njega i njegovu porodicu, asneashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana!

  A zatim:

  Doista mnogi ljudi su nemarni i ne obraaju panju o propisimaSehvi Sedde u namazu, pa neki od njih ostavljaju u potpunostiobaveznost sehvi sedde, drugi ine sehvi seddu na mjestu ivremenu u kome se to ne radi, trei pak to ine prije selama i

  ako je obavezan da to uradi poslije selama iz svih navedenirazloga neophodno je da muslimani znaju ove propise a to bivavee i znaajnije prije svega za onoga ko predvodi ljude unamazu dakle za Imame jer su oni ti koji preuzimaju sav teret iobaveze Demata na sebe pa sam iz spomenutih razloga pripremio za svoju brau nekoliko ovih propisa iz ovoga poglavlja s nadom i eljom da e Allah subhanehu vet'alaokoristiti vjernike a od Njega je sva pomo i sva podrka.

  Sehvi Sedda je izraz ili jezika fraza o dvije sedde koje iniklanja zbog proputanja ili nekoga nedostatka kojeg uinitokom namaza iz: ZABORAVA, GREKE, ISPUTANJA iliSUMNJE.

  Sehvi Sedda se dijeli, obzirom na njene uzroke na tri vrste:

  - Kada klanja doda neku radnju ()

  -

  Kada klanja zaboravi neku radnju od namaza ()

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  6/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  4

  - Kada klanja posumnja u namazu ()

  KADA KLANJA DODA NEKU RADNJU ()

  Kada klanja u svome namazu bilo to na Stajanju, Ruku ili naSeddi doda neto NAMJERNO to nije od namaza namazumu je neispravan. No, ukoliko bi doda neto iz ZABORAVA ito ne zapazi (primijeti) sve do samoga zavretka namaza nanjemu je da uini Sehvi Seddu i time e mu biti namaz

  ISPRAVAN.

  Primjer:

  ovjek klanja podne namaz (primjer) pet rekata i ne sjeti seodnosno ne primijeti to (da je dodao jedan rekat) sve do zadnjegTeehuda (sjedenja) zatim upotpuni sjedenje zatim preda Selam potom uini dvije sedde Sehvi Sedde te nakon toga predaSelam i time zavri namaz. Ukoliko se ne bi sjetio dodatka osim

  poslije Selama opet e da uini dvije sedde Sehvi Sedde ipreda Selam. Ukoliko bi pak sjetio se da je dodao peti rekat one u momentu kada se sjeti toga sjesti i upotpuniti sjedenje apotom predati Selam a onda uiniti dvije sedde Sehvi Seddei zavriti namaz predajom Selama.

  Dokaz za ovo je hadis Abdullaha Ibn Mesuda, radijjallahu anhu:

  "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je klanjao

  podne namaz sa pet rekata pa su mu rekli: "Je li se

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  7/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  5

  namaz poveao?" Poslanik, sallallahu alejhi ve

  sellem, je odgovorio: "A zato?" na to oni rekoe:"Klanjao si pet rekata!" Pa je uinio dvije sedde ipredao selam." Buhari, 1150.

  PREDAJA SELAM PRIJE ZAVRETKA NAMAZA

  Predaja Selama prije zavretka namaza je od dodatka () unamazu pa ukoliko klanja preda selam prije njegove propisanosti (prije zavretka) NAMJERNO- namaz mu jepokvaren. No, ukoliko bi to bilo iz ZABORAVA i toga se ne bisjetio osim nakon to proe mnogo vremena na njemu je daponovi taj namaz iz poetka. No, kada bi se sjetio da je dodaoneto u namaz a ne proe mnogo vremena ( par minuta) on e daupotpuni svoj namaz te preda selam a onda nakon toga uini

  dvije sedde Sehvi Sedde te da preda Selam.

  Dokaz za ovo je hadis od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu:

  "Klanjao nam je Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, Podne ili Ikindiju pa je predao Selam nakondva rekata, potom narod izaao iz mesdida

  govorei: Skraen je namaz, te je ustao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i otiao dodrvena stuba te se naslonio na njega kao da je ljut,

  potom je ustao ovjek i rekao: O AllahovPoslanie: Jesi li zaboravio ili je skraen namaz? Pa je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Nisam zaboravio niti je namaz skraen!

  Potom ree ovjek: Naprotiv, ti si zaboravio. Pa je

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  8/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  6

  rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

  ashabima: Je li istina ovo to kae? Rekoe: Da, zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, primakao se mjestu klanjanja te klanjao to jeostalo od namaza zatim predao selam i potomuinio dvije sedde a zatim predao Selam."Muttefkun alejhi.

  Kada imam preda Selam prije zavretka namaza (prije nego je to propisano) a njega slijede Muktedije ( klanjai) koji supropustili neto od namaza i oni ustanu da dopune ono to ih je prolo, a u meuvremenu imam se sjeti da je napravio nekinedostatak u namazu te ustane da to dopuni, Muktedije odnosnooni koji su ustali da naklanjaju ono to ih je prolo su u izboruizmeu dvije stvari: Da nastave klanjati ono to ih je prolo tenakon to upotpune svoj namaz poslije selama uine dvijesedde - Sehvi Seddu; ili pak da se vrate i prate imama pa kada

  on preda selam oni upotpune ono to ih je prolo i uinu dvijesedde poslije selama a to je pree i ispravnije!

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  9/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  7

  KADA KLANJA ZABORAVI NEKU RADNJU ODNAMAZA ()

  a)Zaborav namaskih RUKNOVA:

  Kada klanja zaboravi poetni tekbir (El-Ihram) u tom sluajuon nije ni stupio u namaz te je obavezan da ga obnovi. No,ukoliko bi ostavio neto NAMJERNO mimo poetnog tekbiratakoer namaz mu je neispravan i obavezan je da ponovi namaz.

  Kada se desi da neto izostavi od namaski ruknova izZABORAVA i kada doe mjesto te radnje na drugom rekatutime ustvari biva zamijenjen prvi rekat odnosno taj drugi rekatmu se broji kao da je prvi; a ako se ne bi sjetio da je ispustioneto do samoga kraja obavezan je da doe s tim to jezaboravio a u obe situacije nakon to preda selam obavezan jeda uini Sehvi Seddu i da preda selam.

  Primjer: 1

  ovjek zaboravi drugu seddu od prvoga rekata pa se sjeti togaa on se nalazi u sjedeem stanju izmeu dvije sedde nadrugom rekatu time ustvari biva poniten cijeli prvi rekat a nanjegovo mjesto dolazi drugi rekat (kao da je prvi) i on nakontoga upotpunjanje namaz i nakon predaje selama obavezan je dauini dvije sedde tj. Sehvi Seddu a potom preda selam.

  Primjer: 2

  ovjek zaboravi drugu seddu i sjedenje prije sedde od prvogarekata, te se sjeti toga poslije no to se digne sa ruku'a nadrugom rekatu obaveza mu je da se vrati da sjede i uini

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  10/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  8

  seddu potom upotpuni namaz, preda selam te uini dvijesedde i preda selam (dakle doe sa Sehvi Seddu).

  b)Zaborav namaskih VADIBA

  Kada ovjek izostavi namjerno Vadib od namaski Vadibanamaz mu je POKVAREN. No, ukoliko bi to uradio iz zaboravai sjeti se da je to ispustio u njegovom mjestu i vremenu (daklenije preao na drugi namaski vadib ili dio namaza) uradit e ga(doi e s njim) i nita poslije toga nije obavezan.

  Kada se desi da ovjek (Musalija,Klanja) ispusti namaskiVadib iz zaborava i sjeti se toga prije nego to pree na sljedeiRukn koji ga slijedi on e da se vrati na ovaj prethodni kako bihdoao s njim odnosno upotpunio ga te e zatim da klanja ostataknamaza te da preda Selam i da doe sa dvije sedde tj. SehviSeddom! A, ukoliko se desi da on ispusti namaski Vadib i nesjeti se toga osim na sljedeem Vadibu ili Ruknu taj Vadib gaje proao i ne vraa se njega, nego upotpunjuje namaz a zatim e

  da uini dvije sedde Sehvi Sedde prije nego to predaSelam.

  Primjer za ovo reeno:

  ovjek se podigne sa druge sedde drugoga rekata kako bihklanjao trei rekat zaboravivi sjedenje (prvi Teehud) i toga sesjeti prije nego to je ustao na trei rekat, on e da nastavi sjeditite tako doe sa prvim Teehudom a zatim e da upotpuni namaz

  i preda Selam - nita poslije toga vie nije obavezan tj. time jezavrio svoj namaz! No, ukoliko bi se sjetio da je propustio prviTeehud prije nego to se POTPUNO ISPRAVI (dakle budeizmeu sjedenja i uspravnog poloaja ) na njemu je da se vrati teda uini prvi Teehud a potom upotpuni svoj namaz te predaSelam i onda e da uini dvije sedde Sehvi Sedde te predaSelam. Ukoliko se desi da se klanja ne sjeti toga tj. da jeispustio prvi Teehud i on se potpuno ispravi na trei rekat, time

  mu teehud biva potpuno proputen i ne vraa se na njega nego

 • 8/3/2019 Propis Sehvi Sedde

  11/22

  2011 PROPIS SEHVI SEDDE

  9

  upotpunjuje svoj namaz i ini dvije sedde prije nego to predaSelam!!!

  Dokaz za ovo:

  Biljei imam Buhari i drugi od Abdullah Ibn Buhejna,radijjallahu anhu: "Da je