programación - 2017 MARZO - Teatro Colón · PDF fileO Teatro Colón estrea...

Click here to load reader

 • date post

  08-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of programación - 2017 MARZO - Teatro Colón · PDF fileO Teatro Colón estrea...

 • LOS VECINOS DE ARRIBA

  programacin - 2017

  MARZO

 • O Teatro Coln estrea este mes de marzo un novo ciclo, o Ciclo Coln Queer, unha aposta decidida pola diversidade, a integracin social e a visibilizacin.

  Coln Queer nace da conxuncin entre o Teatro Coln e a Asociacin ALAS Corua, e buscar normalizar, visibilizar e poer sobre a palestra informa-tiva cultural as propostas do colectivo LGTBQ.

  Danza, teatro, textos dramatizados e unha gala Drag como gran fin de fes-ta, todos os formatos posibles para un ciclo que pretende integrar todas as sensibilidades posibles, e que responde a unha conviccin programtica dentro do Teatro Coln que busca abrir as portas do teatro a todas as ideas, colectivos, pensamentos, sensibilidades, afectos e formas de vida.

  Dende marzo a maio catro espectculos enchern o teatro de diversidade: Pantone -textos dramatizados-, Eu -danza contempornea-, Judy Garland, aln do Arco da Vella -teatro- e a Gala Drag Prix.

  Un ciclo aberto, atractivo e inclusivo que amosar diversas formas de en-tender a afectividade e que pretende ser nexo de unin.

  El Teatro Coln estrena este mes de marzo un nuevo ciclo, el Ciclo Coln Queer, una apuesta decidida por la diversidad, la integracin social y la visibilizacin.

  Coln Queer nace de la conjuncin entre el Teatro Coln y la Asociacin ALAS Corua, y buscar normalizar, visibilizar y poner sobre la palestra in-formativa cultural las propuestas del colectivo LGTBQ.

  Danza, teatro, textos dramatizados y una gala Drag como gran fin de fiesta, todos los formatos posibles para un ciclo que pretende integrar todas las sensibilidades posibles, y que responde a una conviccin programtica den-tro del Teatro Coln que busca abrir las puertas del teatro a todas las ideas, colectivos, pensamientos, sensibilidades, afectos y formas de vida.

  Desde marzo a mayo cuatro espectculos llenarn el teatro de diversidad: Pantone -textos dramatizados-, Eu -danza contempornea-, Judy Garland, aln do Arco da Vella -teatro- y la Gala DRag Prix.

  Un ciclo abierto, atractivo e inclusivo que mostrar diversas formas de en-tender la afectividad y que pretende ser nexo de unin.

 • O pano brese para somerxernos nunha viaxe a travs dos musicais mis emblemticos que pasaron pola Gran Va madrilea: Chicago, Grea-se, Los Miserables e moitos mis. Conducido por dous intrpretes moi especiais, Vedette Deivis e Travela Vargas acompaados por un elenco de cantantes e bailarns.

  MUSICAL

  El teln se abre para sumergirnos en un viaje a travs de los musicales ms emblemticos que han pasado por la Gran Va madrilea: Chicago, Grease, Los Miserables y mucho ms. Condu-cido por dos intrpretes muy especia-les, Vedette Deivis y Travela Vargas acompaados por un elenco de can-tantes y bailarines.

  90 MIN.

  DESDE LAGRAN VA

  VENRES 3 E SBADO 4s 21:00H

  UNHA PRODUCIN DE MUNDIARTISTAS 16 (VR) E 20 EUROS

 • MUSICAL

  Dorothy viva na aburrida Kansas coa sa ta Emma e os seus amigos Hunk, Leo e Oliver ata que, de s-peto, un furacn a transportou ao mxico mundo de Oz. Para volver ao seu fogar, a Fada Glinda guiou a Dorothy polo camio de baldosas amarelas ata Cidade Esmeralda, onde vive o Mago de Oz, que capaz de conceder calquera desexo.

  Dorothy viva en la aburrida Kansas con su ta Emma y sus amigos Hunk, Leo y Oliver hasta que, de pronto, un huracn la transport al mgico Mundo de Oz. Para volver a su hogar, el Hada Glinda gui a Dorothy por el camino de baldosas amarillas has-ta ciudad Esmeralda, donde vive el Mago de Oz, que es capaz de conce-der cualquier deseo.

  EL MAGO DE OZEL MUSICAL

  SBADO 4s 18:00H

  90 MIN.

  14 (VR) E 16 EUROS

 • Serendipia o novo espectcu-lo do ilusionista Martn Varela. No seu novo show, o mago fai unha viaxe ao pasado do ilusionismo em-pregando a sa propia experiencia no mundo da maxia. Sorpresa e co-micidade co pblico para presentar un novo espectculo que impresio-nar a todos e no que fai unha ho-menaxe a dous grandes mestres da maxia que marcaron o seu camio: o estadounidense John Calvert e os galegos Lorc & Julit.

  Serendipia es el nuevo espectculo del ilusionista Martn Varela. En su nuevo show, el joven mago hace un viaje al pasado del ilusionismo em-pleando su propia experiencia en el mundo de la magia. Sorpresa y comi-cidad con el pblico para presentar un nuevo espectculo que impresio-nar a todos y en el que hace un ho-menaje a dos grandes maestros de la magia que marcaron su camino: el estadounidense John Calvert y los gallegos Lorc & Julit.

  MAXIA

  SERENDIPIA

  DOMINGO 5s 19:00H

  4 (VR) E 10 EUROS (ANTES DO 26 DE FEBREIRO) 10 (VR) E 12 EUROS (A PARTIR DO 27 DE FEBREIRO) DO ILUSIONISTA MARTN VARELA

  90 MIN.

 • Volven os Xoves de Msica ao Teatro Coln cun novo espectculo dobre, a cargo de das das bandas mis relevantes do panorama local: La Dance, en activo dende 2009 e con tres discos s sas costas, e Say My Name, semifinalistas do Proyecto Demo 2016 e parte do cartel do Festival Noroeste 2015.

  Vuelven los Xoves de Msica la Teatro Coln con un nuevo espectculo doble, a cargo de dos de las bandas ms relevantes del panorama local: La Dance, en activo desde 2009 y con tres discos a sus espaldas, y Say My Name, semifinalistas del Proyecto Demo 2016 y parte del cartel del Festival Noroeste 2015.

  CICLO PATROCINADO POR

  Xoves 9 s 21:00h.PREZO: 10 ANTICIPADA, 12 DA DA FUNCIN. TP

  LA DANCE / SAY MY NAME

 • Pantone fai un repaso de catro pezas teatrais que foron levadas ao cinema e mudaron en referen-tes de loita da poboacin LGTBQ, un achegamento diversidade e s realidades que se dan dentro da poboacin. Filmes que tras-pasaron a pantalla e tornaron en lugares de culto onde acudir de cando en vez.

  TEXTOS DRAMATIZADOS

  Pantone hace un repaso de cuatro piezas teatrales que han sido lleva-das al cine y que se han convertido en referentes de lucha de la pobla-cin LGTBQ, un acercamiento a la diversidad y a las realidades que se dan dentro de la poblacin. Films que han traspasado la pantalla y se han convertido en lugares de culto donde acudir de vez en cuando.

  PANTONEVENRES 10s 21:00H

  CICLO COLN QUEER

  8 (VR) E 10 EUROS

  70 MIN.

 • CINE MUSICAL CON ANIM

  ACINNova sesin dobre dos xa clsicos Sing Along do Teatro Coln con das das pelculas mis famosas do xne-ro musical: Mamma Ma, un repaso aos grandes xitos de ABBA nunha comedia familiar e divertida, e Moulin Rouge, a pelcula que devolveu o x-nero musical ao pedestal da crtica e o pblico no sculo XXI.

  Nueva sesin doble de los ya clsicos Sing Along del Teatro Coln con dos de las pelculas ms famosas del g-nero musical: Mamma Ma, un repaso a los grandes xitos de ABBA en una comedia familiar y divertida, y Moulin Rouge, la pelcula que devolvi el g-nero musical al pedestal de la crtica y el pblico en el siglo XXI.

  MAMMA MA/ MOULIN ROUGE

  SING-ALONG

  SBADO 11 'mamma ma' 20:00H

  E 'moulin rouge' 22:30H

  10 (VR) E 12 EUROS (ANTICIPADA). 12 (VR) E 15 EUROS (DA DA FUNCIN)PARA OS DOUS SING-ALONG: 18

  128 min. (MAMMA MA) 150 min. (MOULIN ROUGE)

 • Hcuba: Elena Lago Castro. Ulises: Javier Castieira Garca. Agamenn: Mario Rodrguez Lpez. Polixena: Eva Jaudenes Lopez. Polidoro: Nacho Pena Maceda. Polimextor: Marcos Fernndez. Corifeo: Isabel Garrido Fernndez. Escrava: Grial Montes Fernndez. Anci: Andrea Iglesias. Peiteado e coro de troianas. Decorados e vestiario: Funtastic WorkShop. Coreografas: Grial Montes Fernndez. Vestiario Deseo: Anah Taraburelli E Marta Rodrguez. Direccin: Javier Fernndez Mario.

  Hcuba, a raa troiana cada en desgraza, enfrntase nesta monta-xe sen razn de perder aos seus familiares nunha guerra que ela non ocasionou e que se ceba na sa persoa con toda a crueldade. Unha adaptacin que quere sar do lado vitimista da guerra e amosar unha Hcuba e unhas troianas que, des-pois da guerra de Troia, levantan a cabeza e enfrontan con honor, pero con medo, o destino que lles agarda por parte dos gregos vencedores.

  Hcuba, le reina troyana cada en desgracia, se enfrenta en este mon-taje a la sin ranzn de perder a sus familiares en una guerra que ella no ha ocasionado y que se ceba en su persona con toda la crueldad. Una adaptacin que quiere salir del lado victimista de la guerra, y mostrar una Hcuba y unas troyanas, que despus de la guerra de Troya, levantan la ca-beza y se enfrentan con honor, pero con miedo al destino que les aguarda por parte de los griegos vencedores.

  teatro AFECCIONADO

  HCUBADOMINGO 12

  s 20:00H

  DE NOITE BOHEMIA

  60 MIN.

  5 (VR) E 8 EUROS

 • ESPAZO ESCNICO E ILUMINACIN: BALTASAR PATIO. VESTIARIO E DESEO GRFICO: SUSO MONTERO. MSICA: JAVIER MARA LPEZ. COREOGRAFA: IVN MARCOS. VERSIN E DIRECCIN: QUICO CADAVAL. REPARTO: ANA SAN MARTIN, VCTOR MOSQUEIRA, IVN MARCOS, PATRICIA VZQUEZ, JOSITO PORTO, YELENA MOLINA, MARCOS ORSI E QUICO CADAVAL.

  Por primeira vez un texto de Valle Incln ser representado en gale-go. A cabeza do Dragn foi includa polo autor, Ramn Mara del Valle-Incln, nunha coleccin de farsas que, titulou, ironicamente, Retbu-lo de marionetas para educacin de prncipes'. A historia conta a viaxe ao corazn do dragn que se narra en todas as culturas do mundo.

  Por primera vez un texto de Valle In-cln ser representado en gallego. A cabeza do Dragn fue incluida por el autor, Ramn Mara del Valle-Incln, en una coleccin de farsas que, titul, irnicamente, Retbulo de marionetas para educacin de prncipes. La historia cuenta el viaje al corazn del dragn que se narra en todas las culturas del mundo.

  TEATRO

  A CABEZADO DRAGN

  VENRES 17E SBADO 18s 20:30H

  PRODUCINS TEATRAIS EXCNTRICAS6 (- 14 ANOS) E 10 EUROS (ANTES DO 10 DE MARZO)

  8 (- 14 ANOS) E 14 EUROS (A PARTIR DO 11 DE MARZO)

  85 MIN.

 • Todo comeza