Programació multinivell

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.868
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Programació multinivell

 • 1. Una aproximaci prctica a lEnsenyament multinivell en elnostre context educatiuDocument basat en les conferncies adreades als professionals del les USEE per Robert Ruizi Bel, labril de 2006

2. NDEX1PRESENTACI DEL DOCUMENT ...................................................................................... 32 EL PROCEDIMENT DE DISSENY DE PROGRAMACIONS MLTIPLES (DPM)ASPECTES GENERALS .............................................................................................................. 43 UN MARC GENERAL PER A LA PLANIFICACI EFICA INCLUSIVA A LAULAORDINRIA ................................................................................................................................ 10 3.1 LA 4A REGLA DOR DE LA UNESCO PER A LA INCLUSI: PROGRAMACIONS DAULA ........... 12 3.2 RECOMANACIONS DE LAGNCIA EUROPEA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LATENCI A LA NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS COM A MARC GENERAL DEL DPM ..................................... 15 3.3 ALGUNES BASES DE L ENSENYAMENT MULTINIVELL EN EL PROCEDIMENT DE DPM ....... 18 3.4 ALGUNES BASES DEL DPM DES DE LENFOCAMENT DE DISSENY UNIVERSAL DE LAPRENENTATGE ...................................................................................................................... 194 UN PROCEDIMENT DE DISSENY PROGRAMACIONS MLTIPLES (DPM): FONTS IPROPOSTES .............................................................................................................................. 20 4.1PROPOSTES SOBRE PROGRAMACI MLTIPLE EN EL NOSTRE CONTEXT: DEFINICIONS, COMPONENTS I PROCEDIMENTS .................................................................................................. 20 4.1.1 Definicions: la PM com a base curricular .............................................................. 20 4.1.2 Els components de la PM: les diferents Bases de la PM ...................................... 21 4.2EL PROCEDIMENT GENERAL DE DPM ............................................................................ 22 4.3INSTRUMENTS DE TREBALL: EL FORMAT PM - 1 .............................................................. 265EL PEI DAULA EN LA PROGRAMACI MLTIPLE....................................................... 29 5.1DEFINICIONS DE PEI DAULA ......................................................................................... 29 5.2LA 5A REGLA DE LA UNESCO EN INCLUSI A LAULA ...................................................... 30 5.3UN MARC PEL DISSENY DE PEI DAULA (UNESCO, 2001) ............................................. 326BIBLIOGRAFIA................................................................................................................... 34 3. 1 Presentaci del documentAquest document est basat en els guions de dues conferncies adreades aprofessionals de les Unitats de Suport a lEducaci Especial (USEE) i a daltresprofessionals vinculats a aquestes unitats.No es correspon, doncs, literalment, als continguts daquestes conferncies ats quehem considerat de major inters fer-ne sntesi dalguns aspectes conceptuals que shivan tractar, i ampliar-ne alguns continguts que poden tenir un valor ms prctic iaplicat en la planficaci de dia a dia en aules inclusives. Hem fet aquesta opci en unintent datendre linters dels professionals que hi assistiren i de la mateixaadministraci educativa de disposar duna base de treball, ni que sigui provisional, pera desenvolupar processos de planificaci en aquests contextos.En aquest sentit, conv que advertim sobre algunes caracterstiques i limitacions dallque a continuaci sexposar, esmentant-ne les corresponents fonts i interpretacionsde les mateixes per a deslliurar el text de feixugues cites i notes a peu de pgina quepotser dificultarien, o com a mnim podrien fer molt feixuga, la seva lectura i, encarams, ls dalguns procediments i instruments que shi exposen.En aquest document es presenta un procediment de planifaci, de preparaci,danticipaci de programaci dels processos densenyament i daprenentatge enaules inclusives.Hem denominat a aquest procediment amb lexpressi Disseny de Programacionsmltiples (DPM)Aquest document noms exposa de forma molt sinttica les principals caracterstiques,instruments implicats i algunes fonts.El Laboratori de Psicopedagogia de la Facultat dEducaci de la Universitat de Vic hadesenvolupat una guia de treball ms mplia sobre el tema actualment en procs derevisi i millora- i dexemples daplicaci del DPM que properament seran a labastgeneral. 4. 2 El procediment de Disseny de ProgramacionsMltiples (DPM) aspectes generalsLes prinicipals fonts del DPM sn: Lenfocament d Ensenyament Multinvell: Campbell, Campbell, Collicott, Perneri Stone (1988), Collicott (1990, 2000), Schultz i Turnbull (1984) Lenfocament de Disseny Universal de lAprenentatge: Bulgren i Lennz(1996), Mace (1997), Orkwis i McLane (1998), Pugach i Warger (1996),Schumm, Vaughn, i Leavell (1994); Wehmeyer (2002), Zemelman, Daniels iHyde (1993) Procediments i instruments de planificaci personalitzada o individualitzada-de latenci educativa escolar a persones amb dificultats per a aprendre i per aparticipar en entorns generals o normals: Ruiz (1992, 1996, 1999, 2001,2004), Pedragosa (2004) Elements de sistemes instruccionals per a la planificaci individualitzadagenerats en els nostres contextos educatius i del Sistema funcionaldaprenentatge individualitzat SFAI: Ferrandez (1983) Orinetacions i propostes de la UNESCO (2001) i de LEuropean Agency forDevelopment in Special Needs Education (2003, 2005)El DPM consisteix en un conjunt de passes,o fases, de treball que pretenen servir a laplanificaci efica de les accions en aules ja inclusives (enteses com a aules en lesquals aprenen junts/es alumnes que no han estat prviament seleccionats per captipus de caracterstiques personals o de qualsevol altre ordre).Aix no significa, per, que no es pugui emprar en aules no inclusives. Efectivament,ats que en qualsevol aula, per molt que safini en processos selectius daccs, lescaracterstiques de lalumnat sempre tenen un o altre component de diferncia, elDPM, com qualsevol altre enfocament similar, pot ser dutilitat per a planificar opcionsde treball adequades a les diferents formes de plantejar lacci educativa escolar.En conseqncia, doncs, cal ben advertir, des dun bon inici, que si el DPM estpensat per a aules inclusives, lgicament, el fet demprar-lo no significa,mecnicament, estar fent inclusi de tot lalumnat a laula si, prviament, per uns oaltres processos selectius, alguns/es alumnes, nhan restat exclosos.El DPM t un dels seus orgens en aportacions de Collicott (1991) sobreEnsenyament Multinivell i en la seva continuada interpretaci i aplicaci en exercicis itreballs acadmics de programaci desenvolupats en diferents estudis impartits a laFacultat dEducaci de la Universitat de Vic (des del curs 1995-1996 fins lactualitat) ien el suport a aplicacions en prctiques de professorat en actiu en centres docents deCatalunya, fonamentalment.Progressivament el DPM i els projectes i procediments desenvolupats des delLaboratori de Psicopedagogia de la Facultat dEducaci de la Universitat de Vic quelhan anat configurant ha incorporat aspectes de fora altres aportacions i, molt 5. singularment, daportacions generades a lentorn denfocaments de Disseny Universalde laprenentatge.Les diferents passes o fases del DPM es poden desenvolupar amb lajut dalgunsintruments, entre els quals i molt particularment: 1) Format de treball: El principal instrument s un format de treball: el PM 1 .Aquest format s una estructura o marc que serveix per a escriure lesprincipals opcions de planificaci que, progressivament es van efectuant encada pas de planificaci, incloses possibles versions personalitzades de lamateixa planificaci multinivell. 2) Suport de formulaci dintencions educatives: Un altre instrument s unareducci de la taxonomia de Bloom (1956) que ha estat mpliament emprat (endiferents versions) en procediments que tenen finalitats similars al DPM per aformular per escrit propsits de programaci (formulaci escrita dactivitats,dobjectius per a lavalcu del progrs de lalumnat, etc. 3) Verificador Personalitzat: Per conduir les versions personalitzades en formade Pla Educatiu Individualitzat daula (PEI-Aula) de la planificaci multinivellper a alumnes que poden tenir singulars dificultats per a accedir al currculumgeneral i per a participar en les activitats de laula, el DPM disposa duninstrument de pesonalitzaci: el VP (verificador personalitzat)Laspecte central del DPM es refereix a la planificaci de latenci a tot lalumnat alaula pel que fa al disseny dun conjunt dopcions de treball compatibles que serveixineficament a laprenentatge i la participaci a laula inclusiva de tot lalumnat senseexclusions. Aquest aspecte es concreta en el DPM en el component de planificaci deles opcions de treball a laula que pretn assumir els propsits que, Orkwis i McLane(1998) expressaven amb relaci al Disseny Universal de lAprenentatge com aenfocament que pretn:dissenyar activitats i materials instructius que permetin que les fitesdaprenentatge estiguin a labast de individus que entre si tenen ampliesdiferncies en les seves habilitats per a veure, escoltar, parlar, moures, llegir,escriure, entendre la llengua, atendre, organitzar, recordar i implicar-se (enlaprenentatge i lescola)1 (ORKWIS i MCLANE, 1998, p.9)El DPM pretn apropar al nostre context de planificaci curricular i de prctica en elscentres docents all que ja fa ms duna vintena danys Schultz i Turnbull (1984),exposaven amb relaci a lEnsenyament Multinivell en el senit que: LEnsenyament multinivell es basa en la premissa que una lli2 ha deservir per a ensenyar a tot el conjunt dalumnes de laula. LEnsenyament multinivell s un enfocament de planificaci que assumeixla individualitzaci, la flexibilitat i la inclusi de tots els alumnes (a laulaordinria), sense distinci ni exclusi pel seu nivell dhabilitats.1El parntesi i la cursiva sn nostres i resum plantejaments dels autors no exposats explcitament enaquest pargraf