PROGRAMACIÓN GENERAL - Microsoftpearsonespana.blob.core.windows.net/books/Islands 4... · Web...

of 98 /98
PROGRAMAZIO OROKORRA Euskadi Islands 4 Derrigorrezko Lehen Hezkuntza Laugarren maila Bigarren zikloa Atzerriko Hizkuntzen Saila Ingelesa 1 Programazio orokorra, Islands 4-Euskadi

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMACIÓN GENERAL - Microsoftpearsonespana.blob.core.windows.net/books/Islands 4... · Web...

PROGRAMACIÓN GENERAL

PROGRAMAZIO OROKORRA

Euskadi

Islands 4

Derrigorrezko Lehen Hezkuntza

Laugarren maila

Bigarren zikloa

Atzerriko Hizkuntzen Saila

Ingelesa

WELCOME unitatea

I. HELBURU DIDAKTIKOAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Ahozko elkarrizketetan parte hartzea.

Unitateko hiztegia erabiliz: hiztegiaren berrikusketa.

· Ikasleak bere burua eta ikaskideak aurkeztuz.

· Chant bat abestuz.

· Ikaskideen izenei buruz galdetuz.

· Ikasleak soinean daraman arropa deskribatuz.

· Konparazio adjektiboak esanez.

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan, berrikusketa hiztegia identifikatuz.

· Istorio bat entzunez, eta pertsonaiekin lotuz.

· Grabaketa bat entzunez, eta irudi batean pertsonaien kokapena aurkituz.

· Chant bat entzunez eta errepikatuz.

· Zenbakiak entzunez eta errepikatuz.

· Konparazio adjektiboak entzunez eta errepikatuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

· Hainbat testu irakurtzea eta ulertzea:

· Istoriotxo bateko informazioa ulertuz.

· Biñetetako istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

· Ereduei jarraituz, eguneroko egoeretako testu laburrak idaztea:

· unitatearen funtsezko hiztegiaren hitzak: Berrikusteko hiztegia:

· Istoriotxo bateko pertsonaien izenak idaztea.

· Idatziz, galderei erantzutea.

· Norberaren jantziak deskribatuz, esaldiak idaztea.

· Zinemako izarren izenekin, testu bat osatzea.

· Zenbakiak idaztea.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

· Erreferentzia testuak eta norberak aukeratutako testuak irakurriz, literaturaz gozatzea, eta beste ikus-entzunezko alorretan (antzerkia, zinema, irratia, telebista...) murgiltzea, mundua eta giza izaera ulertzeko, hizkuntza aberasteko eta estetikarekiko sentimena garatzeko.

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Berrikusketa:

(In the) morning, afternoon, evening, (at) night, bigger, smaller, older younger, taller, shorter, faster, cleverer.

Deskribapen fisikoak egiteko adjektiboak.

1 eta 50 bitarteko zenbakiak.

Konparazio adjektiboak

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

Hello. My name’s Sally. I’m ten and I like football. This is my brother, Jack. Do you like films? Yes, I do/No, I don’t. He/she likes films. What’s your favourite number? My favourite number is fifty. I’m younger and faster than Madley.

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Egituren erabilera arauak identifikatzea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka aritzea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan erlazionatzeko oinarrizko ezagutzak ikastea, eskolako jardueretan parte hartuz:

· Elkar ezagutzea eta nork bere burua aurkeztea.

· Taldeka edo bikoteka egiteko jardueren bitartez, eskolan parte hartzea.

· Jolastearen eta gainerakoekin partekatzearen garrantziaz ohartzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eta kulturetako eguneroko bizitzaren ezaugarriak eta ohiturak identifikatzea.

II. EDUKIAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Informazio orokorra zein zehatza ateratzeko, gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea, hala nola, ikus-entzunezko euskarrian edo euskarri informatikoan dauden jarraibideak edo azalpenak, zuzendutako ahozko elkarreraginak edo grabaketak.

· Ahozko elkarreragin errealak edo simulatuak. Apurka, gutxiago zuzenduko diren testuinguruetan, aukera mugatuen bilduma batetik aukeratzeko eskatzen dituzten hitzezko eta ez-hitzezko erantzunak eman beharko dituzte.

· Aldez aurretik, antzezpenetan, abestietan, errezitatuetan, dramatizazioetan, zuzendutako elkarreraginetan… parte hartzeagatik ezagutzen dituzten, edo laguntzaz eta ereduez baliatuz prestatu dituzten ahozko testuak sortzea. Banakako zein taldekako jardueretan, ahoz adierazteko interesa erakutsi behar dute.

· Ahozko ulermen eta adierazpenari laguntzeko oinarrizko estrategiak garatzea: Ikusizko eta ez-ahozko testuingurua, zein atzerriko hizkuntza ezagutzen duten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Atzerriko hizkuntza komunikatzeko tresna gisa aintzat hartzea.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

· Ikasleen hizkuntza gaitasunari egokitutako zenbait testu irakurtzea eta ulertzea –paperezko euskarrian zein euskarri digitalean–, jarduera bat egiterakoan informazio orokorra zein zehatza erabiltzeko edo irakurketaz gozatzeko.

· Irakurketa estrategiak jarraibideen bitartez erabiltzea (ikusizko testuingurua eta ezagutzen dituzten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabili). Informaziorik garrantzitsuena identifikatu eta ezagutzen ez dituzten hitzen eta esaeren esanahia igarri beharko dute.

· Esperientziatik gertu dauden ohiko egoerei buruzko testuak irakurtzea eta idaztea, hala nola, gonbidapenak, zorion txartelak, oharrak, abisuak, liburuxkak…

· Ereduez baliatuz eta ahoz oso ezagunak diren esaldiak eta esaerak erabiliz, testu errazak sortzea, informazioa transmititzeko edo komunikazioaren beste zenbait asmo betetzeko.

· Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, irakurtzeko, idazteko eta informazioa transmititzeko.

· Idatzizko testuak txukun egiteko eta aurkezteko interesa.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

Literatura generoak:

· Chant bat (PB 9. or.)

· Zenbakiei buruzko abesti bat (PB, 10. or.).

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:

· Chant bat (PB 9. or.)

· Zenbakiei buruzko abesti bat (PB, 10. or.).

· Deskribapen fisiko bat (PB, 10. or.)

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

4.1 Hizkuntza ezagutzak

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Berrikusketa:

(In the) morning, afternoon, evening, (at) night, bigger, smaller, older younger, taller, shorter, faster, cleverer.

Deskribapen fisikoak egiteko adjektiboak.

1 eta 50 bitarteko zenbakiak.

Konparazio adjektiboak

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

Hello. My name’s Sally. I’m ten and I like football. This is my brother, Jack. Do you like films? Yes, I do/No, I don’t. He/she likes films. What’s your favourite number? My favourite number is fifty. I’m younger and faster than Madley.

· Eredu batez baliatuz, testuak sortzeko oinarrizko estrategien erabilerara ohitzea: hartzailea, helburua eta edukia aukeratzea.

· Zenbait egoeratan atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa.

4.2 Ikasketari buruzko gogoetak

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Egituren erabilera arauak identifikatzea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka aritzea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan harremanak sortzeko oinarrizko ezagutzak identifikatzea eta ikastea.

· Elkar ezagutzea eta nork bere burua aurkeztea.

· Taldeka edo bikoteka egiteko jardueren bitartez, eskolan parte hartzea.

· Jolastearen eta gainerakoekin partekatzearen garrantziaz ohartzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Diziplinarteko edukiak:

· Natur zientziak: inguratzen gaituen mundua.

· Artea eta musika: abestia eta chant.

· Hizkuntza trebetasunak: istorio bat irakurtzea, antzeztea eta kontatzea.

· Komunikazio trebetasunak: nork bere jantziak deskribatzea, pertsonak izenekin lotzea.

III. OINARRIZKO GAITASUNAK

Hizkuntza komunikazioa

Unitateko atal eta jarduera guztiek hizkuntza komunikazioren gaitasuna garatzen laguntzen dute, bereziki jarduera hauek:

· Pertsonen itxura fisikoa deskribatzea.

· Listen and point and repeat (PB), Listen and chant, Ask and answer (PB), Listen and sing (PB), Listen to the story, Listen and say (PB)

· Ask and answer (PB), Sing and do the actions (PB), Look and play (PB). Listen then play (PB).

Gizarte eta herri gaitasuna

· Unitateko gaiari lotutako diziplinarteko atalen ezagutzaren bitartez garatzen da gaitasun hori.

· Gainerako ikaskideak ezagutzea, eta ikasgelan laguntzea.

· Komunikatzeko trebetasuna eta abilezia landuz garatzen da gaitasun hori, hala nola:

· Elkarrizketak eta komunikazio trukeak, eta horiek transmititzen dutena (Ask and aswer).

· Bai bikoteka bai taldeka, ikasgelako jardueretan parte hartzea, jolastuz, bizikidetza arauak sortuz eta onartuz: GDaren Optional Activities atalean proposatutako jolas guztiak.

Gaitasun humanistiko eta artistikoa

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Chantak, abestiak, etab. kantatzea

· Ingeles hizkuntzan, ohituretan eta kulturan murgiltzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Eskolan, ikasteko praktika eta teknika onak ulertzea eta erabiltzea.

· Lan intelektualaren teknika, baliabide eta estrategia multzoa eraginkortasunez erabiltzen hastea, arrazoitzea eta pentsatzea.

· Banakako jarduerak eginez, nork bere gaitasunak kudeatzea, idazkerarekin eta irakurketarekin trebatzen den bitartean.

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak, Activity Book, etab.

· Zer eta nola ikasi duten hausnartzea: Activity Book-eko ariketak.

Autonomia eta ekimen pertsonala

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Unitatean proposatutako lan eta jarduerez arduratzea, lan pertsonala antolatuz ikasketan aurrera egiteko estrategia gisa (AB, Welcome unitatea 2.-6. or.).

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak, Activity Book, etab.

· Gizarte trebetasunak garatzea, hala nola, errespetua, lankidetza eta talde lana:

· Zailtasun egoeretan, ekimena, hobekuntza eta jarraikitasuna bezalako bertuteak pentsatzea, antolatzea, ekitea eta garatzea eskatzen duten lanak egitera ohitzea, etab.

Zientzia, teknologia eta osasun gaitasuna

Bizitza eta giza-jarduera gauzatzen den eremu fisikoaren pertzepzio egokia eta bertan elkarreraginean aritzeko trebetasuna gaitasun horren barruan dago.

Zeharkako materiala eta kultura atalak:

· Natur zientziak: inguratzen gaituen mundua.

· Artea eta musika: abestia eta chant.

· Hizkuntza trebetasunak: istorio bat irakurtzea, antzeztea eta kontatzea.

· Komunikazio trebetasunak: nork bere jantziak deskribatzea, pertsonak izenekin lotzea.

Matematika gaitasuna

Zenbakiak, oinarrizko eragiketak, ikurrak eta adierazpideak erabiltzeko eta erlazionatzeko trebetasuna, eta arrazoibide matematikoa gaitasun horren barruan dago. Halaber, gaitasunak oinarrizko elementu matematikoak ezagutzea eta erabiltzea eskatzen du (zenbaki mota desberdinak, neurriak, ikurrak, elementu geometrikoak, etab).

Gaitasun hori unitatean garatzen da, zenbakiak ikasiz eta ikasleek haiekin eduki dezaketen erlazio emozional baten bitartez: What’s your favourite number?

IV. DIBERTSITATEAREN TRATAERA

Indartze eta sakontze jarduerak

· Pupil’s Book (Welcome unitatea – 6.-11. or.)

· Orri-oinetako erreferentzia barra.

· Activity Book (Welcome unitatea- 2.-6. or.).

· Irakurketa eta idazkera jarduerak.

· Digital Activity Book (ABko jarduera guztiak gehi ariketa osagarriak eta jolas interaktiboak).

· Active Book; hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

· Flashcardak, Wordcardak, storycardak, phonic cardak, posterrak, bideoak.

· Flashcardak eta Wordcardak (koloreak eta ekintzak).

· Phonic cardak

· Storycardak (istorioaren biñetak).

· Online Islands (Metodoaren pertsonaiak jasotzen dituzten jarduerak eta ariketak, haien abenturei jarraituz eta haiekin komunikatuz (“closed-chat”)).

· Teacher’s Resource Materials:

· Teacher’s Book

· Games bank

· Fitxa fotokopiagarriak.

· Portfolioarentzako Worksheetak.

· Indartze eta sakontze jarduerak (azkarrenentzat).

· Test Booklet (Ezagutzak hautemateko testa, progress testa, practice testa)

· Online Islands

· Entzuteko CDak

· ActiveTeach, edozein arbel interaktiboan (Whiteboard (IWB) Interactive) hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

V. EBALUAZIOA

Prestakuntza ebaluazioa

Eskoletan, hobekuntza etengabe kontrolatzea.

ABko ariketak egitea (Welcome unitatea 2.-6. or.).

1. UNITATEA: Free time

I. HELBURU DIDAKTIKOAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Ahozko elkarrizketetan parte hartzea.

- Unitateko hiztegia erabiliz: aisialdiko jarduerak.

· Aisialdiko jarduerak deskribatuz.

· Chanta, abestia (aisialdiari buruzkoa) eta Karaoke song errezitatuz eta abestuz.

· Look! laukitxoetako hitzak esanez.

· Gogokoen dituzten ekintzei buruzko galderak eginez eta erantzunez.

· Aisialdiko jarduerei buruzko elkarrizketetan parte hartuz.

· Istoriotxo bat antzeztuz.

· Irakasleak zein ikaskideek egindako galderei erantzunez.

· Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan aisialdiari lotutako hitzak identifikatuz.

· Hitzak eta esaldiak entzunez eta errepikatuz.

· Abesti batean, protagonistek gogokoen dituzten aisialdiko jarduerei buruzko informazio zehatza ulertuz.

· Narrazio batean, informazio zehatza eta orokorra ulertuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

· Hainbat testu irakurtzea eta ulertzea:

· Esaldietan informazioa ulertuz (like + ing).

· Testu baten edukia igartzeko eta lortutako informazioa interpretatzeko irudiak erabiltzea.

· Jolas jarduerei buruzko testu laburretan dagoen informazioa interpretatzea.

· Biñetetako istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

· Munduko beste lekutako bizitokiei buruzko testuak.

· Ereduei jarraituz, eguneroko egoeretako testu laburrak idaztea:

· Unitatearen funtsezko hiztegiaren hitzak: aisialdiko jarduerak.

· Aisialdiko jarduerei buruzko esaldiak osatzea.

· Idatziz, galderei erantzutea.

· Esaldi erdiak lotzea.

· Taula batetik informazioa ateratzea eta idaztea.

· Gurutzegrama bat osatzea.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

· Erreferentzia testuak eta norberak aukeratutako testuak irakurriz, literaturaz gozatzea, eta beste ikus-entzunezko alorretan (antzerkia, zinema, irratia, telebista...) murgiltzea, mundua eta giza izaera ulertzeko, hizkuntza aberasteko eta estetikarekiko sentimena garatzeko.

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Aisialdiko jarduerak: (skiing, cooking, watching TV, playing the guitar, playing computer games, skateboarding, chatting online, reading the newspaper, skipping, painting, playing hockey, reading magazines, watching films, surfing the internet, walking the dog, riding a scooter).

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

What do you/we/they like doing? I/we/they like skiing. What does he/she like doing?

He/she likes (skiing).He/she doesn’t like (skiing). I/we/they don’t like (skiing).

Do you/they like (skipping)? Yes, I/we/they do. No, I/we/they don’t.

Does he/she like (skipping)? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t.

CLIL : Special homes: lighthouse, stairs sea.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic):

· Ou eta ow ahoskatzea.

· Look! Laukitxoko hitzak ahoskatzea.

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Hitz berriak memorizatzea.

· Like + ing egituraren erabilera arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: informazioa alderatzea eta kontrastatzea.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: etxebizitza motak identifikatzea eta alderatzea.

· Taldekako ikasketa: bikoteka edo taldeka aritzea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan erlazionatzeko oinarrizko ezagutzak ikastea, eskolako jardueretan parte hartuz:

· Asteburuetan aisialdiko jarduerak egiteko lekuak aurkitzea eta haiei buruz ikastea.

· Jarduerak alderatzea.

· Inguruak aisialdiko jardueretan duen eraginari buruz hausnartzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eta kulturetako eguneroko bizitzaren ezaugarriak eta ohiturak identifikatzea.

II. EDUKIAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Informazio orokorra zein zehatza ateratzeko, gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea, hala nola, ikus-entzunezko euskarrian edo euskarri informatikoan dauden jarraibideak edo azalpenak, zuzendutako ahozko elkarreraginak edo grabaketak.

· Ahozko elkarreragin errealak edo simulatuak. Apurka, gutxiago zuzenduko diren testuinguruetan, aukera mugatuen bilduma batetik aukeratzeko eskatzen dituzten hitzezko eta ez-hitzezko erantzunak eman beharko dituzte.

· Aldez aurretik, antzezpenetan, abestietan, errezitatuetan, dramatizazioetan, zuzendutako elkarreraginetan… parte hartzeagatik ezagutzen dituzten, edo laguntzaz eta ereduez baliatuz prestatu dituzten ahozko testuak sortzea. Banakako zein taldekako jardueretan, ahoz adierazteko interesa erakutsi behar dute.

· Ahozko ulermen eta adierazpenari laguntzeko oinarrizko estrategiak garatzea: Ikusizko eta ez-ahozko testuingurua, zein atzerriko hizkuntza ezagutzen duten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Atzerriko hizkuntza komunikatzeko tresna gisa aintzat hartzea.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

· Ikasleen hizkuntza gaitasunari egokitutako zenbait testu irakurtzea eta ulertzea –paperezko euskarrian zein euskarri digitalean–, jarduera bat egiterakoan informazio orokorra zein zehatza erabiltzeko edo irakurketaz gozatzeko.

· Irakurketa estrategiak jarraibideen bitartez erabiltzea (ikusizko testuingurua eta ezagutzen dituzten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabili). Informaziorik garrantzitsuena identifikatu eta ezagutzen ez dituzten hitzen eta esaeren esanahia igarri beharko dute.

· Esperientziatik gertu dauden ohiko egoerei buruzko testuak irakurtzea eta idaztea, hala nola, gonbidapenak, zorion txartelak, oharrak, abisuak, liburuxkak…

· Ereduez baliatuz eta ahoz oso ezagunak diren esaldiak eta esaerak erabiliz, testu errazak sortzea, informazioa transmititzeko edo komunikazioaren beste zenbait asmo betetzeko.

· Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, irakurtzeko, idazteko eta informazioa transmititzeko.

· Idatzizko testuak txukun egiteko eta aurkezteko interesa.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

Literatura generoak:

· Chant bat (PB 12. or.)

· Aisialdiko jarduerei buruzko abesti bat. (PB 14. or.)

· Gertaerakako istorio bat: Looking for Madley Kool (PB, 16. or.)

· Kultura arteko testuak (PB 18. or.)

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:

· Chant bat (PB 12. or.)

· Aisialdiko jarduerei buruzko abesti bat. (PB 14. or.)

· Gertaerakako istorio bat: Looking for Madley Kool (PB, 16. or.)

· Kultura arteko testuak (PB 18. or.)

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

4.1 Hizkuntza ezagutzak

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Aisialdiko ekintzak: (skiing, cooking, watching TV, playing the guitar, playing computer games, skateboarding, chatting online, reading the newspaper, skipping, painting, playing hockey, reading magazines, watching films, surfing the internet, walking the dog, riding a scooter).

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

What do you/we/they like doing? I/we/they like skiing. What does he/she like doing?

He/she likes (skiing).He/she doesn’t like (skiing). I/we/they don’t like (skiing).

Do you/they like (skipping)? Yes, I/we/they do. No, I/we/they don’t.

Does he/she like (skipping)? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t.

· CLIL (Edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua): Special homes: lighthouse, stairs sea.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic):

· Ou eta ow ahoskatzea.

· Look! laukitxoetako hitzak ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

· Eredu batez baliatuz, testuak sortzeko oinarrizko estrategien erabilerara ohitzea: hartzailea, helburua eta edukia aukeratzea.

· Zenbait egoeratan atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa.

4.2 Ikasketari buruzko gogoetak

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Hitz berriak memorizatzea.

· Like + ing egituraren erabilera arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: informazioa alderatzea eta kontrastatzea.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: etxebizitza motak identifikatzea eta alderatzea.

· Taldekako ikasketa: bikoteka edo taldeka aritzea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan harremanak sortzeko oinarrizko ezagutzak identifikatzea eta ikastea.

· Beste herrialdetan eta kulturatan, asteburuetan aisialdiko ekintzak egiteko lekuak aurkitzea eta haiei buruz ikastea.

· Jarduerak alderatzea.

· Inguruak aisialdiko jardueretan duen eraginari buruz hausnartzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Diziplinarteko edukiak:

· Natur zientziak: inguratzen gaituen mundua.

· Artea eta musika: abestia eta chant.

· Hizkuntza trebetasunak: istorio bat irakurtzea, antzeztea eta kontatzea.

· Komunikazio trebetasunak: etxebizitza bereziak deskribatzea.

III. OINARRIZKO GAITASUNAK

Hizkuntza komunikazioa

Unitateko atal eta jarduera guztiek hizkuntza komunikazioren gaitasuna garatzen laguntzen dute, bereziki jarduera hauek:

· Listen and point and repeat (PB), Listen and chant, Ask and answer (PB), Listen and sing (PB), Listen to the story, Then act out (PB), Listen (Phonic, PB), Listen and say (PB)

· Ask and answer (PB), Sing and do the actions (PB), Look and play (PB). Listen then play (PB), Have Fun! (PB)

· Ikasgelan laguntza eskatzeko eta eskaintzeko, hizkuntza erabiltzea (PB, 12. eta 13. or.)

Informazioaren trataera eta gaitasun digitala

· Ezohiko etxebizitzei buruzko informazioa lortzeko, Internet erabiltzea (PB, 18. or.)

· Ikasgelan eta etxean teknologia berriak erabiltzea: Active Teach eta Digital Activity Book hurrenez hurren (1.-10. jarduerak).

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (unitate bakoitzarentzat) (PB).

· Ikasturtean zehar, zenbait gaitasun digital eta informatikoen erabilerarekin aritzea eta trebatzea, metodoaren osagaiak erabiliz:

· Active Teach for Interactive Whiteboards (PB eta AB interaktiboak, entzumen materiala, flashcarden, wordcarden eta storycarden bertsio digitalak, jarduera osagarriak, diziplinarteko poster digitalak, istorio bizidunak, Song, Story, The last Word, Board games interaktiboak, fotokopiagarrien PDFak deskargatzeko atala, testak, etab.).

· Digital Activity Book (etxean egiteko)

· Online Islands

· Entzuteko CDak

· Metodoaren web orria.

Gizarte eta herri gaitasuna

· Komunikatzeko trebetasuna eta abilezia landuz garatzen da gaitasun hori, hala nola:

· Elkarrizketak eta komunikazio trukeak, eta horiek transmititzen dutena (Ask and aswer).

· Bai bikoteka bai taldeka, ikasgelako jardueretan parte hartzea, jolastuz, bizikidetza arauak sortuz eta onartuz: GDaren Optional Activities atalean proposatutako jolas guztiak.

· 3. unitateko istoriotxoaren (PB 46. or.) antzezpenaren bidez, ikaskideekin parte hartzen eta lankidetzan aritzen ikastea; eta istoriotxoak transmititzen dituen balioak barneratzea (Balioak: jolas jardueren garrantzia).

· Unitateko gaiari lotutako diziplinarteko atalen ezagutzaren bitartez garatzen da gaitasun hori.

· CLIL (CLIL): Etxebizitza bereziak.

· Lana beraren emaitzak behar bezala komunikatzeko gai izatea: (Mini Project, PB, 18. or.).

Gaitasun humanistiko eta artistikoa

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Chantak, abestiak, etab. kantatzea (PB 12., 13. eta 14. or.)

· istoriotxo bat irakurtzea eta antzeztea: (Story PB 16. or.)

· Ekimena, irudimena eta sormena garatzea eta aintzat hartzea honakoa eginez:

· Mini Projects: CLIL : Aldizkari zatiak erabiliz, ezohiko etxebizitza bat diseinatzea (PB 18. or.).

· Ingeles hizkuntzan, ohituretan eta kulturan murgiltzea (ezohiko etxebizitzak).

Ikasten ikasteko gaitasuna

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Eskolan, ikasteko praktika eta teknika onak ulertzea eta erabiltzea.

· Lan intelektualaren teknika, baliabide eta estrategia multzoa eraginkortasunez erabiltzen hastea, arrazoitzea eta pentsatzea.

· Mini Projects CLIL: ezohiko etxebizitza bat egitea (PB 18. or.).

· Banakako jarduerak eginez,(AB, 8-17 or.), nork bere gaitasunak kudeatzea, idazkerarekin eta irakurketarekin trebatzen den bitartean.

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (PB, 104. or.).

· Zer eta nola ikasi duten hausnartzea:

· 1. unitateko ebaluazio eta auto-ebaluazio jarduera guztiak.

Autonomia eta ekimen pertsonala

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Unitatean proposatutako lan eta jarduerez arduratzea, lan pertsonala antolatuz ikasketan aurrera egiteko estrategia gisa (AB, 1. unitatea 8-17 or.).

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (PB, 104. or.).

· Gizarte trebetasunak garatzea, hala nola, errespetua, lankidetza eta talde lana: Optional games activities (GD).

· Zailtasun egoeretan, ekimena, hobekuntza eta jarraikitasuna bezalako bertuteak pentsatzea, antolatzea, ekitea eta garatzea eskatzen duten lanak egitera ohitzea, etab.

· Unitateko istoriotxoa antzeztea (PB 16. or.)

· Picture Dictionary

· Mini Projects: CLIL: ezohiko etxebizitza bat egitea (PB 18. or.).

· Nork bere ahalmenak kudeatzea, hala nola, ataletan pertsonalizatzeko eta auto-ebaluazioa egiteko gaitasunak:

· Activity Book: Unitate bakoitzaren amaierako auto-ebaluazio jarduera (17. or.).

· Picture Dictionary

Zientzia, teknologia eta osasun gaitasuna

Bizitza eta giza-jarduera gauzatzen den eremu fisikoaren pertzepzio egokia eta bertan elkarreraginean aritzeko trebetasuna gaitasun horren barruan dago.

Zeharkako materiala eta kultura atalak:

· Aisialdiko jardueren bitartez mundua aztertzea (PB, 12., 13. eta 14. or.)

· Beste herrialdetan eta kulturatan, asteburuetan aisialdiko ekintzak egiteko lekuak aurkitzea eta haiei buruz ikastea.

· Jarduerak alderatzea.

· Inguruak aisialdiko jardueretan duen eraginari buruz hausnartzea.

· CLIL: Hizkuntza: Etxebizitza bereziak (PB 18. or., Photocopiable Worksheet 1.6).

IV. DIBERTSITATEAREN TRATAERA

Indartze eta sakontze jarduerak

· Pupil’s Book (1. unitatea – 12.-21. or.)

· Orri-oinetako erreferentzia barra.

· Grammar summary.

· Extensive reading (PB 104. or.).

· Activity Book (1. unitatea- 8.-17. or.).

· Irakurketa eta idazkera jarduerak.

· Unit Review activities (Grammar summaries atalarekin batera, PB)

· Picture Dictionary

· Digital Activity Book (ABko jarduera guztiak gehi ariketa osagarriak eta jolas interaktiboak).

· Active Book; hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

· Flashcardak, Wordcardak, storycardak, phonic cardak, posterrak, bideoak.

· Flashcardak eta Wordcardak (koloreak eta ekintzak).

· Phonic cardak

· Storycardak (istorioaren biñetak).

· Online Islands (Metodoaren pertsonaiak jasotzen dituzten jarduerak eta ariketak, haien abenturei jarraituz eta haiekin komunikatuz (“closed-chat”)).

· Reading and Writing Booklet (3 orrialde unitate bakoitzeko, irakurtzeko eta idazteko trebetasunak hobetzeko).

· Grammar Booklet (3 orrialde unitate bakoitzeko, gramatika ulertzeko eta indartzeko).

· Teacher’s Resource Materials:

· Teacher’s Book

· Games bank

· Fitxa fotokopiagarriak.

· Portfolioarentzako Worksheetak.

· Indartze eta sakontze jarduerak (azkarrenentzat).

· Test Booklet (Ezagutzak hautemateko testa, progress testa, practice testa)

· Online Islands

· Entzuteko CDak

· ActiveTeach, edozein arbel interaktiboan (Whiteboard (IWB) Interactive) hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

V. EBALUAZIOA

Prestakuntza ebaluazioa

Eskoletan, hobekuntza etengabe kontrolatzea.

ABko ariketak egitea (1. unitatea, 8—17. or.).

Grammar reference (Grammar Booklet)

Unit 1 review (AB 96. or.).

Picture Dictionary

Ebaluazio sumatiboa

Progress Check

Tests 1, (Test Booklet).

auto-ebaluazioa

Activity Book: Grammar summary and Activity Book review (1. unitatea, AB 96. or.).

Ebaluazio irizpideak

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

Erraz aurreikusi daitezkeen komunikazio egoeretan, oso zuzenduta dauden gai ezagunei buruzko ahozko elkarreraginetan parte hartzea, trukearen oinarrizko arauak errespetuz, (Test 1, Test Booklet).

· Ahozko elkarrizketetan parte hartzea.

- Unitateko hiztegia erabiliz: aisialdiko ekintzak.

· Aisialdiko ekintzak deskribatuz.

· Chanta, abestia (aisialdiari buruzkoa) eta Karaoke song abestuz eta antzeztuz.

· Gogokoen dituzten ekintzei buruzko galderak eginez eta erantzunez.

· Aisialdiko jarduerei buruzko elkarrizketetan parte hartuz.

· Istoriotxo bat antzeztuz.

· Irakasleak zein ikaskideek egindako galderei erantzunez.

· Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan aisialdiari lotutako hitzak identifikatuz.

· Hitzak eta esaldiak entzunez eta errepikatuz.

· Abesti batean, protagonistek gogokoen dituzten aisialdiko jarduerei buruzko informazio zehatza ulertuz.

· Narrazio batean, informazio zehatza eta orokorra ulertuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

Helburu zehatza duten gai ezagunei buruzko testu errazak irakurtzea eta ideia nagusia eta zenbait informazio zehatz aurkitzea. (Test 1-Test Booklet).

· Hainbat testu irakurtzea eta ulertzea:

· Esaldi batean informazioa ulertuz (like + ing).

· Testu baten edukia igartzeko eta lortutako informazioa interpretatzeko irudiak erabiltzea.

· Jolas jarduerei buruzko testu laburretan dagoen informazioa interpretatzea.

· Biñetetako istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

· Munduko beste lekutako bizitokiei buruzko testuak.

· Ereduei jarraituz, eguneroko egoeretako testu laburrak idaztea:

· unitatearen funtsezko hiztegiaren hitzak: aisialdiko ekintzak.

· Aisialdiko jarduerei buruzko esaldiak osatzea.

· Idatziz, galderei erantzutea.

· Esaldi erdiak lotzea.

· taula batetik informazioa ateratzea eta idaztea.

· Gurutzegrama bat osatzea.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:

· Chant bat (PB 12. or.)

· Aisialdiko jarduerei buruzko abesti bat. (PB 14. or.)

· Gertaerakako istorio bat: Looking for Madley Kool (PB, 16. or.)

· Kultura arteko testuak (PB 18. or.)

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

Atzerriko hizkuntzaren egitura eta esamoldeak erabiltzea, eta zenbait komunikazio testuingurutan soinu, erritmo, ahoskera eta doinu alderdiak modu esanguratsuan gehitzea.

Hiztegia ikastea eta zabaltzea (Test 1-Test Booklet):

Hiztegia

· Aisialdiko ekintzak: (skiing, cooking, watching TV, playing the guitar, playing computer games, skateboarding, chatting online, reading the newspaper, skipping, painting, playing hockey, reading magazines, watching films, surfing the internet, walking the dog, riding a scooter).

Gramatika

· Unitatean ikasitako gramatika egiturak ulertzea eta behar bezala erabiltzea: (Test 1-Test Booklet).

· Egiturak:

What do you/we/they like doing? I/we/they like skiing. What does he/she like doing?

He/she likes (skiing).He/she doesn’t like (skiing). I/we/they don’t like (skiing).

Do you/they like (skipping)? Yes, I/we/they do. No, I/we/they don’t.

Does he/she like (skipping)? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t.

CLIL -EAHII (Edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua): Special homes: lighthouse, stairs sea.

Fonetika

· Esaeren soinu, erritmo, ahoskera eta doinu alderdiak identifikatzea eta errepikatzea (Phonic):

· Ou eta ow ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

Ikasketari buruz hausnartzea

· Aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Hitz berriak memorizatzea.

· Like + ing egituraren erabilera arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: eragiketak ebaztea.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: kulturak identifikatzea eta alderatzea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka aritzea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntza beste pertsonekin komunikatzeko tresnatzat jotzea, eta atzerriko hizkuntza hitz egiten dutenengan interesa eta jakin-mina erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eguneroko bizitzaren zenbait ezaugarri identifikatzea, eta nork bereekin alderatzea.

2. UNITATEA: Wild animals

I. HELBURU DIDAKTIKOAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Ahozko elkarrizketetan parte hartzea.

- Unitateko hiztegia erabiliz: animalia basatiak eta elikadura katea.

· Animaliak non bizi diren eta zer jaten duten deskribatuz.

· Chanta, abestia (animalia basatiei buruzkoa) eta Karaoke song errezitatuz eta abestuz.

· Look! laukitxoetako hitzak esanez.

· Elikadura kate bat deskribatuz.

· Animalia basatiei eta haien berezitasunei buruzko galderak eginez eta erantzunez.

· Natura parke bateko animaliei buruzko elkarrizketa batean parte hartuz.

· Istoriotxo bat antzeztuz.

· Elikadura kate bati buruz hitz eginez.

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan, animalia basatiak eta haien janaria zein habitata identifikatuz.

· Animalia basatiak identifikatzeko informazioa ulertuz.

· Animaliei buruzko abesti batean, informazio zehatza ulertuz.

· Unitateko istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

· Hainbat testu irakurtzea eta ulertzea:

· Esaldietan informazioa ulertuz (animalia basatiak).

· Testu baten edukia igartzeko irudiak erabiltzea, eta lortutako informazioa interpretatzea.

· Krokodiloei buruzko testu bateko informazioa interpretatzea.

· Biñetetako istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

· Galderei erantzunez, natura parkeei buruzko testuak ulertzen dituztela erakutsiz.

· Ereduei jarraituz, eguneroko egoeretako testu laburrak idaztea:

· unitatearen funtsezko hiztegiaren hitzak: animalia basatiak eta haien elikadura zein habitata.

· Galdera-erantzuna motako taula bateko informazioa transferitzea.

· Letra nahaspila batean ezkutaturik dagoen hiztegia igartzea.

· Emandako hitzekin, testu laburrak osatzea.

· Taula batean informazioa idaztea.

· Animalia basatien deskribapenak idaztea.

· Gurutzegrama bat egitea.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

· Erreferentzia testuak eta norberak aukeratutako testuak irakurriz, literaturaz gozatzea, eta beste ikus-entzunezko alorretan (antzerkia, zinema, irratia, telebista...) murgiltzea, mundua eta giza izaera ulertzeko, hizkuntza aberasteko eta estetikarekiko sentimena garatzeko.

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Animalia basatiak: (giraffe, elephant, lion, monkey, hippo, crocodile).

· Elikagaiak: (leaves, grass, fruit, meat).

· Habitatak: (river, desert, grassland, forest, rainforest).

· Animalia motak: (herbivores, omnivores, carnivores).

· Beste animalia batzuk: (crab, camel, zebra, panda, gorilla).

· Beste hitz batzuk: (wildlife park, energy).

· Berrikusketa:

meat, fruit, bird, insect, frog, worm, horse, cow, bees, cat, mouse, rabbit, claws, eat, sleep, run, zoo, rock tree.

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

(Giraffes) eat (leaves). Do (giraffes) eat (leaves)? Yes, they do/No, they don’t. What do (crabs) eat? They eat (worms). Where do (crabs) live? They live in (rivers). How many teeth have (gorillas) got? They’ve got (32) teeth. How much (fish) do they (eat)? They (eat) a lot of (fruit and leaves). They walk slowly and they can run fast. They can swim very well.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua):

Elikadura katea: herbivores, carnivores, omnivores, food chain.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic):

· All eta aw ahoskatzea.

· Look! Laukitxoko hitzak ahoskatuz.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Esanahiak igartzeko irudiak erabiltzea.

· Memorizatzeko, hitzak sailkatzea.

· Have got egituraren erabilerari buruzko gramatika arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: antolatzaile grafikoak.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: informazioa identifikatzea eta alderatzea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka aritzea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan erlazionatzeko oinarrizko ezagutzak ikastea, eskolako jardueretan parte hartuz:

· Munduko beste leku batzuetako natura parkeak kokatzea eta haiei buruz ikastea.

· Natura parke motak alderatzea.

· Natura parkeen arteko desberdintasunak identifikatzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eta kulturetako eguneroko bizitzaren ezaugarriak eta ohiturak identifikatzea.

II. EDUKIAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Informazio orokorra zein zehatza ateratzeko, gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea, hala nola, ikus-entzunezko euskarrian edo euskarri informatikoan dauden jarraibideak edo azalpenak, zuzendutako ahozko elkarreraginak edo grabaketak.

· Ahozko elkarreragin errealak edo simulatuak. Apurka, gutxiago zuzenduko diren testuinguruetan, aukera mugatuen bilduma batetik aukeratzeko eskatzen dituzten hitzezko eta ez-hitzezko erantzunak eman beharko dituzte.

· Aldez aurretik, antzezpenetan, abestietan, errezitatuetan, dramatizazioetan, zuzendutako elkarreraginetan… parte hartzeagatik ezagutzen dituzten, edo laguntzaz eta ereduez baliatuz prestatu dituzten ahozko testuak sortzea. Banakako zein taldekako jardueretan, ahoz adierazteko interesa erakutsi behar dute.

· Ahozko ulermen eta adierazpenari laguntzeko oinarrizko estrategiak garatzea: Ikusizko eta ez-ahozko testuingurua, zein atzerriko hizkuntza ezagutzen duten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Atzerriko hizkuntza komunikatzeko tresna gisa aintzat hartzea.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

· Ikasleen hizkuntza gaitasunari egokitutako zenbait testu irakurtzea eta ulertzea –paperezko euskarrian zein euskarri digitalean–, jarduera bat egiterakoan informazio orokorra zein zehatza erabiltzeko edo irakurketaz gozatzeko.

· Irakurketa estrategiak jarraibideen bitartez erabiltzea (ikusizko testuingurua eta ezagutzen dituzten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabili). Informaziorik garrantzitsuena identifikatu eta ezagutzen ez dituzten hitzen eta esaeren esanahia igarri beharko dute.

· Esperientziatik gertu dauden ohiko egoerei buruzko testuak irakurtzea eta idaztea, hala nola, gonbidapenak, zorion txartelak, oharrak, abisuak, liburuxkak…

· Ereduez baliatuz eta ahoz oso ezagunak diren esaldiak eta esaerak erabiliz, testu errazak sortzea, informazioa transmititzeko edo komunikazioaren beste zenbait asmo betetzeko.

· Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, irakurtzeko, idazteko eta informazioa transmititzeko.

· Idatzizko testuak txukun egiteko eta aurkezteko interesa.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

Literatura generoak:

· Chant bat (PB 22. or.)

· Pertsonen deskribapenari buruzko abesti bat (PB 24. or.).

· Istorio bat: krokodiloak eta beste animalia batzuk. (PB 26. or.)

· Kultura arteko testuak: elikadura katea, grafikoak.

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:

· Chant bat (PB 22. or.)

· Pertsonen deskribapenari buruzko abesti bat (PB 24. or.).

· Istorio bat: krokodiloak eta beste animalia batzuk. (PB 26. or.)

· Kultura arteko testuak: elikadura katea, grafikoak.

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

4.1 Hizkuntza ezagutzak

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Animalia basatiak: (giraffe, elephant, lion, monkey, hippo, crocodile).

· Elikagaiak: (leaves, grass, fruit, meat).

· Habitatak: (river, desert, grassland, forest, rainforest).

· Animalia motak: (herbivores, omnivores, carnivores).

· Beste animalia batzuk: (crab, camel, zebra, panda, gorilla).

· Beste hitz batzuk: (wildlife park, energy).

· Ikasitako hiztegia berrikustea:

· Berrikusketa:

meat, fruit, bird, insect, frog, worm, horse, cow, bees, cat, mouse, rabbit, claws, eat, sleep, run, zoo, rock tree.

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

(Giraffes) eat (leaves). Do (giraffes) eat (leaves)? Yes, they do/No, they don’t. What do (crabs) eat? They eat (worms). Where do (crabs) live? They live in (rivers). How many teeth have (gorillas) got? They’ve got (32) teeth. How much (fish) do they (eat)? They (eat) a lot of (fruit and leaves). They walk slowly and they can run fast. They can swim very well.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua):

Elikadura katea: herbivores, carnivores, omnivores, food chain.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic):

· All eta aw ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

· Eredu batez baliatuz, testuak sortzeko oinarrizko estrategien erabilerara ohitzea: hartzailea, helburua eta edukia aukeratzea.

· Zenbait egoeratan atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa.

4.2 Ikasketari buruzko gogoetak

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Esanahiak igartzeko irudiak erabiltzea.

· Memorizatzeko, hitzak sailkatzea.

· Have got egituraren erabilerari buruzko gramatika arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: antolatzaile grafikoak.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: informazioa identifikatzea eta alderatzea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka aritzea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan harremanak sortzeko oinarrizko ezagutzak identifikatzea eta ikastea.

· Munduko beste leku batzuetako natura parkeak kokatzea eta haiei buruz ikastea.

· Natura parke motak alderatzea.

· Natura parkeen arteko desberdintasunak identifikatzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Diziplinarteko edukiak:

· Natur zientziak: Elikadura katea.

· Artea eta musika: abestia eta chant.

· Irakurketa gaitasunak: istorio bat irakurtzea, antzeztea eta kontatzea.

· Hizkuntza gaitasunak: grafikoetako informazioa irakurtzea eta interpretatzea.

III. OINARRIZKO GAITASUNAK

Hizkuntza komunikazioa

Unitateko atal eta jarduera guztiek hizkuntza komunikazioren gaitasuna garatzen laguntzen dute, bereziki jarduera hauek:

· Arauak ateratzeko, hizkuntzaren gertakari naturalak behatzea (2. eta 4. jarduerak).

· Listen and point and repeat (PB), Listen and chant, Ask and answer (PB), Listen and sing (PB), Listen to the story, Then act out (PB), Listen (Phonic, PB), Listen and say (PB)

· Ask and answer (PB), Sing and do the actions (PB), Look and play (PB). Listen then play (PB), Have Fun! (PB)

Informazioaren trataera eta gaitasun digitala

· Ikasgelan eta etxean teknologia berriak erabiltzea: Active Teach eta Digital Activity Book hurrenez hurren (1.-10. jarduerak).

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (unitate bakoitzarentzat) (PB).

· Ikasturtean zehar, zenbait gaitasun digital eta informatikoen erabilerarekin aritzea eta trebatzea, metodoaren osagaiak erabiliz:

· Active Teach for Interactive Whiteboards (PB eta AB interaktiboak, entzumen materiala, flashcarden, wordcarden eta storycarden bertsio digitalak, jarduera osagarriak, diziplinarteko poster digitalak, istorio bizidunak, Song, Story, The last Word, Board games interaktiboak, fotokopiagarrien PDFak deskargatzeko atala, testak, etab.).

· Digital Activity Book (etxean egiteko)

· Online Islands

· Entzuteko CDak

· Metodoaren web orria.

Gizarte eta herri gaitasuna

· Unitateko gaiari lotutako diziplinarteko atalen ezagutzaren bitartez garatzen da gaitasun hori.

· CLIL (EAHII): Zenbait elikadura kate aztertzea, eta animaliak elikadura motaren arabera sailkatzea.

· Komunikatzeko trebetasuna eta abilezia landuz garatzen da gaitasun hori, hala nola:

· Elkarrizketak eta komunikazio trukeak, eta horiek transmititzen dutena (Ask and aswer).

· Bai bikoteka bai taldeka, ikasgelako jardueretan parte hartzea, jolastuz, bizikidetza arauak sortuz eta onartuz: GDaren Optional Activities atalean proposatutako jolas guztiak.

· 2. unitateko istoriotxoaren (PB 23. or.) antzezpenaren bidez, ikaskideekin parte hartzen eta lankidetzan aritzen ikastea; eta istoriotxoak transmititzen dituen balioak barneratzea (Balioak: aske dauden animalien bizia zaintzearen garrantzia). Lana beraren emaitzak behar bezala komunikatzeko gai izatea: (Mini Project, PB, 28. or.).

Gaitasun humanistiko eta artistikoa

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Beste herrialdetako animaliei eta haien habitatei buruz ikastea (8. jarduera, 39. or.)

· Chantak, abestiak, etab. kantatzea (PB 22., 24. eta 25. or.)

· istoriotxo bat irakurtzea eta antzeztea: (Story PB 26. or.)

· Ekimena, irudimena eta sormena garatzea eta aintzat hartzea honakoa eginez:

· Mini Projects: Elikadura kate bat marraztea (28. or.)

· Ingeles hizkuntzan, ohituretan eta kulturan murgiltzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Aurreko unitatea berrikustearen garrantziaz jabetzea (1. jarduera).

· Lan intelektualaren teknika, baliabide eta estrategia multzoa eraginkortasunez erabiltzen hastea, arrazoitzea eta pentsatzea.

· Mini Projects: Elikadura kate bat marraztea (28. or.)

· CLIL (EAHII): Zenbait elikadura kate aztertzea, eta animaliak elikadura motaren arabera sailkatzea.

· Banakako jarduerak eginez,(AB, 18-27 or.), nork bere gaitasunak kudeatzea, idazkerarekin eta irakurketarekin trebatzen den bitartean.

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (PB, 105. or.).

· Zer eta nola ikasi duten hausnartzea:

· 1. unitateko ebaluazio eta auto-ebaluazio jarduera guztiak.

Autonomia eta ekimen pertsonala

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Unitatean proposatutako lan eta jarduerez arduratzea, lan pertsonala antolatuz ikasketan aurrera egiteko estrategia gisa (AB, 2. unitatea 18-27 or.). 18-26).

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading.

· Gizarte trebetasunak garatzea, hala nola, errespetua, lankidetza eta talde lana: Optional games activities (GD).

· Zailtasun egoeretan, ekimena, hobekuntza eta jarraikitasuna bezalako bertuteak pentsatzea, antolatzea, ekitea eta garatzea eskatzen duten lanak egitera ohitzea, etab.

· Unitateko istoriotxoa antzeztea (PB 26. or.)

· Picture Dictionary

· Mini Projects: Elikadura kate bat marraztea (28. or.)

· CLIL (EAHII): Zenbait elikadura kate aztertzea, eta animaliak elikadura motaren arabera sailkatzea.

· Nork bere ahalmenak kudeatzea, hala nola, ataletan pertsonalizatzeko eta auto-ebaluazioa egiteko gaitasunak:

· Activity Book: Unitate bakoitzaren amaierako auto-ebaluazio jarduera (97. or.).

Zientzia, teknologia eta osasun gaitasuna

Bizitza eta giza-jarduera gauzatzen den eremu fisikoaren pertzepzio egokia eta bertan elkarreraginean aritzeko trebetasuna gaitasun horren barruan dago.

Zeharkako materiala eta kultura atalak:

· Animaliei eta haien elikadurari zein habitatei buruz ikastea (PB 22. eta 23. or.).

· CLIL (EAHII): Zenbait elikadura kate aztertzea, eta animaliak elikadura motaren arabera sailkatzea.

IV. DIBERTSITATEAREN TRATAERA

Indartze eta sakontze jarduerak

· Pupil’s Book (2. unitatea – 22.-31. or.)

· Orri-oinetako erreferentzia barra.

· Grammar summary.

· Extensive reading (PB 105. or.).

· Activity Book (2. unitatea- 18.-27. or.).

· Irakurketa eta idazkera jarduerak.

· Unit Review activities (Grammar summaries atalarekin batera, PB)

· Picture Dictionary

· Digital Activity Book (ABko jarduera guztiak gehi ariketa osagarriak eta jolas interaktiboak).

· Active Book; hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

· Flashcardak, Wordcardak, storycardak, phonic cardak, posterrak, bideoak.

· Flashcardak eta Wordcardak (koloreak eta ekintzak).

· Phonic cardak

· Storycardak (istorioaren biñetak).

· Online Islands (Metodoaren pertsonaiak jasotzen dituzten jarduerak eta ariketak, haien abenturei jarraituz eta haiekin komunikatuz (“closed-chat”)).

· Reading and Writing Booklet (3 orrialde unitate bakoitzeko, irakurtzeko eta idazteko trebetasunak hobetzeko).

· Grammar Booklet (3 orrialde unitate bakoitzeko, gramatika ulertzeko eta indartzeko).

· Teacher’s Resource Materials:

· Teacher’s Book

· Games bank

· Fitxa fotokopiagarriak.

· Portfolioarentzako Worksheetak.

· Indartze eta sakontze jarduerak (ikasle azkarrenentzat).

· Test Booklet (Ezagutzak hautemateko testa, progress testa, practice testa)

· Online Islands

· Entzuteko CDak

· ActiveTeach, edozein arbel interaktiboan (Whiteboard (IWB) Interactive) hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

V. EBALUAZIOA

Prestakuntza ebaluazioa

Eskoletan, hobekuntza etengabe kontrolatzea.

ABko ariketak egitea (2. unitatea, 18.—26. or.).

Grammar Review. Unit 2 review (Grammar Booklet)

Picture Dictionary

Ebaluazio sumatiboa

Progress Check

Tests 2, (Test Booklet).

auto-ebaluazioa

Activity Book: Grammar summary and Activity Book review (2. unitatea, AB 97. or.).

Ebaluazio irizpideak

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

Erraz aurreikusi daitezkeen komunikazio egoeretan, oso zuzenduta dauden gai ezagunei buruzko ahozko elkarreraginetan parte hartzea, trukearen oinarrizko arauak errespetuz, (Test 2, Test Booklet).

· Unitateko hiztegia erabiliz: animalia basatiak eta elikadura katea.

· Animaliak non bizi diren eta zer jaten duten deskribatuz.

· Chanta, abestia (animalia basatiei buruzkoa) eta Karaoke song errezitatuz eta abestuz.

· Elikadura kate bat deskribatuz.

· Natura parke bateko animaliei buruzko elkarrizketa batean parte hartuz.

· Elikadura kate bati buruz hitz eginez.

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan, animalia basatiak eta haien janaria zein habitata identifikatuz.

· Animalia basatiak identifikatzeko informazioa ulertuz.

· Animaliei buruzko abesti batean, informazio zehatza ulertuz.

· Unitateko istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea

Helburu zehatza duten gai ezagunei buruzko testu errazak irakurtzea eta ideia nagusia eta zenbait informazio zehatz aurkitzea. (Test 2-Test Booklet).

· Hainbat testu irakurtzea eta ulertzea:

· Esaldietan informazioa ulertuz (animalia basatiak).

· Testu baten edukia igartzeko irudiak erabiltzea, eta lortutako informazioa interpretatzea.

· Krokodiloei buruzko testu bateko informazioa interpretatzea.

· Biñetetako istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

· Galderei erantzunez, natura parkeei buruzko testuak ulertzen dituztela erakutsiz.

· Ereduei jarraituz, eguneroko egoeretako testu laburrak idaztea:

· unitatearen funtsezko hiztegiaren hitzak: animalia basatiak eta haien elikadura zein habitata.

· Galdera-erantzuna motako taula bateko informazioa transferitzea.

· Emandako hitzekin, testu laburrak osatzea.

· Taula batean informazioa idaztea.

· Animalia basatien deskribapenak idaztea.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:

· Chant bat (PB 22. or.)

· Pertsonen deskribapenari buruzko abesti bat (PB 24. or.).

· Istorio bat: krokodiloak eta beste animalia batzuk. (PB 26. or.)

· Kultura arteko testuak: elikadura katea, grafikoak.

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

Atzerriko hizkuntzaren egitura eta esamoldeak erabiltzea, eta zenbait komunikazio testuingurutan soinu, erritmo, ahoskera eta doinu alderdiak modu esanguratsuan gehitzea.

Hiztegia ikastea eta zabaltzea (Test 2-Test Booklet):

Hiztegia

· Animalia basatiak: (giraffe, elephant, lion, monkey, hippo, crocodile).

· Elikagaiak: (leaves, grass, fruit, meat).

· Habitatak: (river, desert, grassland, forest, rainforest).

· Animalia motak: (herbivores, omnivores, carnivores).

· Beste animalia batzuk: (crab, camel, zebra, panda, gorilla).

· Beste hitz batzuk: (wildlife park, energy).

· Berrikusketa:

meat, fruit, bird, insect, frog, worm, horse, cow, bees, cat, mouse, rabbit, claws, eat, sleep, run, zoo, rock tree.

Gramatika

· Unitatean ikasitako gramatika egiturak ulertzea eta behar bezala erabiltzea: (Test 2-Test Booklet).

(Giraffes) eat (leaves). Do (giraffes) eat (leaves)? Yes, they do/No, they don’t. What do (crabs) eat? They eat (worms). Where do (crabs) live? They live in (rivers). How many teeth have (gorillas) got? They’ve got (32) teeth. How much (fish) do they (eat)? They (eat) a lot of (fruit and leaves). They walk slowly and they can run fast. They can swim very well.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua):

Elikadura katea: herbivores, carnivores, omnivores, food chain.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic): all eta aw.

Fonetika

· Esaeren soinu, erritmo, ahoskera eta doinu alderdiak identifikatzea eta errepikatzea (Phonic):

· All eta aw ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

Ikasketari buruz hausnartzea

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Esanahiak igartzeko irudiak erabiltzea.

· Memorizatzeko, hitzak sailkatzea.

· Have got egituraren erabilerari buruzko gramatika arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: antolatzaile grafikoak.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: informazioa identifikatzea eta alderatzea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka aritzea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntza beste pertsonekin komunikatzeko tresnatzat jotzea, eta atzerriko hizkuntza hitz egiten dutenengan interesa eta jakin-mina erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eguneroko bizitzaren zenbait ezaugarri identifikatzea, eta nork bereekin alderatzea.

3. UNITATEA: The seasons.

I. HELBURU DIDAKTIKOAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Ahozko elkarrizketetan parte hartzea.

Unitateko hiztegia erabiliz: eguraldia eta urtaroak.

· Eguraldia deskribatuz.

· Chanta, abestia (aisialdiari buruzkoa) eta Karaoke song errezitatuz eta abestuz.

· Look! Laukitxoko hitzak esanez.

· Urtaroaren araberako jarduerei buruzko galderak eginez eta erantzunez.

· Egiten duen eguraldiari buruzko elkarrizketa batean parte hartuz.

· Istoriotxo bat antzeztuz.

· Irakasleak zein ikaskideek egindako galderei erantzunez.

· Natur hondamendiei buruzko informazioa trukatuz.

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan, eguraldiari buruzko hitzak identifikatuz.

· Baldintza atmosferikoei eta urtaroko jarduerei buruzko informazioa ulertuz.

· Urtaroetan egiten diren jarduerei buruzko abesti batean, informazio zehatza identifikatuz.

· Narrazio batean, informazio zehatza eta orokorra ulertuz.

· Urakanei buruzko informazioa ulertuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: Irakurtzea eta idaztea

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan, eguraldiari buruzko hitzak identifikatuz.

· Baldintza atmosferikoei eta urtaroko jarduerei buruzko informazioa ulertuz.

· Urtaroetan egiten diren jarduerei buruzko abesti batean, informazio zehatza identifikatuz.

· Narrazio batean, informazio zehatza eta orokorra ulertuz.

· Urakanei buruzko informazioa ulertuz.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

· Erreferentzia testuak eta norberak aukeratutako testuak irakurriz, literaturaz gozatzea, eta beste ikus-entzunezko alorretan (antzerkia, zinema, irratia, telebista...) murgiltzea, mundua eta giza izaera ulertzeko, hizkuntza aberasteko eta estetikarekiko sentimena garatzeko.

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Baldintza atmosferikoak: (stormy, wet, humid, warm, lightning, thunder, temperature, degrees).

· urtaroko jarduerak: (go hiking, go camping, go waterskiing, go snowboarding, go surfing, go cycling).

· Urtaroak: (spring, summer, autumn, winter).

· Berrikusketa:

weather, sun, wind, rain, snow, storm, cloud, today, rainy, snowy, sunny, cloudy, go skiing, go swimming, kite, hot, cold.

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

What’s the weather like today? It’s (warm). There’s (thunder and lightning). What’s the temperature today? It’s (25) degrees. I/we/they go (camping) in the (spring). He/she goes (camping) in the (spring). What was the weather like (last summer)? It was (sunny). What was the weather like yesterday? It was windy.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua):

Natur hondamendiak: hurricane typhoon, cyclone, tidal wave, earthquake, tornado.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic):

· Ew eta y ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Edukiari buruzko aurreikuspenak egiteko izenburuari eta irudiei begiratzea.

· Hitz berriak hitz ezagunekin lotzea.

· Unitateko egituraren erabilera arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: Kausa eta ondorioa lotzea.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: Idazterakoan, iritzia adieraztea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka elkarrizketak izatea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan erlazionatzeko oinarrizko ezagutzak ikastea, eskolako jardueretan parte hartuz:

· Munduko beste leku batzuetako natur hondamendiei buruzko informazioa igartzea.

· Natur hondamendi motak alderatzea.

· Natur hondamendiei buruz hausnartzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eta kulturetako eguneroko bizitzaren ezaugarriak eta ohiturak identifikatzea.

II. EDUKIAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea, hala nola, ikus-entzunezko euskarrian edo euskarri informatikoan dauden jarraibideak edo azalpenak, zuzendutako ahozko elkarreraginak edo grabaketak, informazio orokorra zein espezifikoa ateratzeko.

· Ahozko elkarreragin errealak edo simulatuak. Apurka, gutxiago zuzenduko diren testuinguruetan, aukera mugatuen bilduma batetik aukeratzeko eskatzen dituzten hitzezko eta ez-hitzezko erantzunak eman beharko dituzte.

· Aldez aurretik, antzezpenetan, abestietan, errezitatuetan, dramatizazioetan, zuzendutako elkarreraginetan… parte hartzeagatik ezagutzen dituzten, edo laguntzaz eta ereduez baliatuz prestatu dituzten ahozko testuak sortzea. Banakako zein taldekako jardueretan, ahoz adierazteko interesa erakutsi behar dute.

· Ahozko ulermen eta adierazpenari laguntzeko oinarrizko estrategiak garatzea: Ikusizko eta ez-ahozko testuingurua, zein atzerriko hizkuntza ezagutzen duten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabiltzea.

· Atzerriko hizkuntza komunikatzeko tresna gisa aintzat hartzea.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: Irakurtzea eta idaztea

· Ikasleen hizkuntza gaitasunari egokitutako zenbait testu irakurtzea eta ulertzea –paperezko euskarrian zein euskarri digitalean–, informazio orokorra zein espezifikoa jarduera bat egiterakoan erabiltzeko edo irakurketaz gozatzeko.

· Irakurketa estrategiak jarraibideen bitartez erabiltzea (ikusizko testuingurua eta ezagutzen dituzten hizkuntzek gaiari edo egoerari buruz transferitutako aurretiko ezagutzak erabili). Informaziorik garrantzitsuena identifikatu eta ezagutzen ez dituzten hitzen eta esaeren esanahia igarri beharko dute.

· Esperientziatik gertu dauden ohiko egoerei buruzko testuak irakurtzea eta idaztea, hala nola, gonbidapenak, zorion txartelak, oharrak, abisuak, liburuxkak…

· Ereduez baliatuz eta ahoz oso ezagunak diren esaldiak eta esaerak erabiliz, testu errazak sortzea, informazioa transmititzeko edo komunikazioaren beste zenbait asmo betetzeko.

· Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, irakurtzeko, idazteko eta informazioa transmititzeko.

· Idatzizko testuak txukun egiteko eta aurkezteko interesa.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

Literatura generoak:

· Chant bat (PB 32. or.)

· Maskotei buruzko abesti bat (PB 34. or.)

· Karaoke bat (PB 35. or.)

· Film bat grabatzerakoan eman daitezkeen baldintza atmosferikoei buruzko istorio bat (PB 36. or.)

· Kultura arteko testuak (PB 38. or.)

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:

· Chant bat (PB 32. or.)

· Maskotei buruzko abesti bat (PB, 34. or.)

· Karaoke bat (PB 35. or.)

· Film bat grabatzerakoan eman daitezkeen baldintza atmosferikoei buruzko istorio bat (PB 36. or.)

· Kultura arteko testuak (PB 38. or.)

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

4.1 Hizkuntza ezagutzak

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Baldintza atmosferikoak: (stormy, wet, humid, warm, lightning, thunder, temperature, degrees).

· urtaro jarduerak: (go hiking, go camping, go waterskiing, go snowboarding, go surfing, go cycling).

· Urtaroak: (spring, summer, autumn, winter).

· Ikasitako hiztegia berrikustea:

weather, sun, wind, rain, snow, storm, cloud, today, rainy, snowy, sunny, cloudy, go skiing, go swimming, kite, hot, cold.

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

What’s the weather like today? It’s (warm). There’s (thunder and lightning). What’s the temperature today? It’s (25) degrees. I/we/they go (camping) in the (spring). He/she goes (camping) in the (spring). What was the weather like (last summer)? It was (sunny). What was the weather like yesterday? It was windy.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua):

Natur hondamendiak: hurricane typhoon, cyclone, tidal wave, earthquake, tornado.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic):

· Ew eta y ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

· Eredu batez baliatuz, testuak sortzeko oinarrizko estrategien erabilerara ohitzea: hartzailea, helburua eta edukia aukeratzea.

· Zenbait egoeratan atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa.

4.2 Ikasketari buruzko gogoetak

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Edukiari buruzko aurreikuspenak egiteko izenburuari eta irudiei begiratzea.

· Hitz berriak hitz ezagunekin lotzea.

· Like + ing egituraren erabilera arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: Kausa eta ondorioa lotzea.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: Idazterakoan, iritzia adieraztea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka elkarrizketak izatea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan harremanak sortzeko oinarrizko ezagutzak identifikatzea eta ikastea.

· Munduko beste leku batzuetako natur hondamendiei buruzko informazioa igartzea.

· Natur hondamendi motak alderatzea.

· Natur hondamendiei buruz hausnartzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Diziplinarteko edukiak:

· Natur zientziak: urakanei buruz ikastea.

· Artea eta musika: abestia eta chant.

· Hizkuntza trebetasunak: istorio bat irakurtzea, antzeztea eta kontatzea.

· Komunikazio trebetasunak: Egia edo gezurra diren esaldiak identifikatzeko, informazioa irakurtzea eta ulertzea.

III. OINARRIZKO GAITASUNAK

Hizkuntza komunikazioa

Unitateko atal eta jarduera guztiek hizkuntza komunikazioren gaitasuna garatzen laguntzen dute, bereziki jarduera hauek:

· Listen and point and repeat (PB), Listen and chant, Ask and answer (PB), Listen and sing (PB), Listen to the story, Then act out (PB), Listen (Phonic, PB), Listen and say (PB)

· Ask and answer (PB), Sing and do the actions (PB), Look and play (PB). Listen then play (PB), Have Fun! (PB)

Informazioaren trataera eta gaitasun digitala

· Ikasgelan eta etxean teknologia berriak erabiltzea: Active Teach eta Digital Activity Book hurrenez hurren (1.-10. ikasgaiak).

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (unitate bakoitzarentzat) (PB).

· Ikasturtean zehar, zenbait gaitasun digital eta informatikoen erabilerarekin aritzea eta trebatzea, metodoaren osagaiak erabiliz:

· Active Teach for Interactive Whiteboards (PB eta AB interaktiboak, entzumen materiala, flashcarden, wordcarden eta storycarden bertsio digitalak, jarduera osagarriak, diziplinarteko poster digitalak, istorio bizidunak, Song, Story, The last Word, Board games interaktiboak, fotokopiagarrien PDFak deskargatzeko atala, testak, etab.).

· Digital Activity Book (etxean egiteko)

· Online Islands

· Entzuteko CDak

· Metodoaren web orria.

Gizarte eta herri gaitasuna

· Unitateko gaiari lotutako diziplinarteko atalen ezagutzaren bitartez garatzen da gaitasun hori.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua): Natur hondamendiak: hurricane typhoon, cyclone. tidal wave, earthquake, tornado.

· Komunikatzeko trebetasuna eta abilezia landuz garatzen da gaitasun hori, hala nola:

· Elkarrizketak eta komunikazio trukeak, eta horiek transmititzen dutena (Ask and aswer).

· Bai bikoteka bai taldeka, ikasgelako jardueretan parte hartzea, jolastuz, bizikidetza arauak sortuz eta onartuz: GDaren Optional Activities atalean proposatutako jolas guztiak.

· 3. unitateko istoriotxoaren (PB 36. or.) antzezpenaren bidez, ikaskideekin parte hartzen eta lankidetzan aritzen ikastea; eta istoriotxoak transmititzen dituen balioak barneratzea (Balioak: adiskidetasunaren garrantzia).

· Lana beraren emaitzak behar bezala komunikatzeko gai izatea.

Gaitasun humanistiko eta artistikoa

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Natur hondamendiei buruzko datuak igartzea (8. jarduera, 39. or.)

· Chantak, abestiak, etab. kantatzea (PB 32., 34. eta 35. or.)

· istoriotxo bat irakurtzea eta antzeztea: (Story PB 36. or.)

· Ingeles hizkuntzan, ohituretan eta kulturan murgiltzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Eskolan, ikasteko praktika eta teknika onak ulertzea eta erabiltzea.

· Lan intelektualaren teknika, baliabide eta estrategia multzoa eraginkortasunez erabiltzen hastea, arrazoitzea eta pentsatzea.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua): Natur hondamendiak: hurricane typhoon, cyclone. tidal wave, earthquake, tornado.

· Banakako jarduerak eginez,(AB, 28.-37. or.), nork bere gaitasunak kudeatzea, idazkerarekin eta irakurketarekin trebatzen den bitartean.

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (PB, 106. or.).

· Zer eta nola ikasi duten hausnartzea:

· 3. unitateko ebaluazio eta auto-ebaluazio jarduera guztiak.

Autonomia eta ekimen pertsonala

Unitatean, jarduera hauen bitartez garatzen da gaitasun hori:

· Unitatean proposatutako lan eta jarduerez arduratzea, lan pertsonala antolatuz ikasketan aurrera egiteko estrategia gisa (AB, 3. unitatea 18-27 or.). 28-37).

· Unitatea lantzeko proposatutako erreferentzia materiala erabiltzea: Orri-oinetako erreferentzia barrak (PB), Grammar summary (PB), Picture Dictionary (AB), Reading and Writing booklet, Grammar Booklet, Speaking reference ahozko praktikak egiteko (PB), Extensive reading (PB, 106. or.).

· Gizarte trebetasunak garatzea, hala nola, errespetua, lankidetza eta talde lana: Optional games activities (GD).

· Zailtasun egoeretan, ekimena, hobekuntza eta jarraikitasuna bezalako bertuteak pentsatzea, antolatzea, ekitea eta garatzea eskatzen duten lanak egitera ohitzea, etab.

· Unitateko istoriotxoa antzeztea (PB 36. or.)

· Picture Dictionary

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua): Natur hondamendiak: hurricane typhoon, cyclone, tidal wave, earthquake, tornado.

· Mini Projects: CLIL: Irudiekin eta marrazkiekin, eguraldiari buruzko testu bat irudikatzea. (PB 38. or.).

· Nork bere ahalmenak kudeatzea, hala nola, ataletan pertsonalizatzeko eta auto-ebaluazioa egiteko gaitasunak:

· Activity Book Review: Unitate bakoitzaren auto-ebaluazio jarduera (AB 98. or.).

· Picture Dictionary

Zientzia, teknologia eta osasun gaitasuna

Bizitza eta giza-jarduera gauzatzen den eremu fisikoaren pertzepzio egokia eta bertan elkarreraginean aritzeko trebetasuna gaitasun horren barruan dago.

Zeharkako materiala eta kultura atalak:

· Natur hondamendiei buruzko datuak igartzea (PB 38. or.)

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua): Natur hondamendiak: hurricane typhoon, cyclone, tidal wave, earthquake, tornado.

IV. DIBERTSITATEAREN TRATAERA

Indartze eta sakontze jarduerak

· Pupil’s Book (3. unitatea – 32.-41. or.)

· Orri-oinetako erreferentzia barra.

· Grammar summary.

· Extensive reading (PB 106. or.).

· Activity Book (3. unitatea- 28.-37. or.).

· Irakurketa eta idazkera jarduerak.

· Unit Review activities (Grammar summaries atalarekin batera, PB)

· Picture Dictionary.

· Digital Activity Book (ABko jarduera guztiak gehi ariketa osagarriak eta jolas interaktiboak).

· Active Book; hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

· Flashcardak, Wordcardak, storycardak, phonic cardak, posterrak, bideoak.

· Flashcardak eta Wordcardak (koloreak eta ekintzak).

· Phonic cardak

· Storycardak (istorioaren biñetak).

· Online Islands (Metodoaren pertsonaiak jasotzen dituzten jarduerak eta ariketak, haien abenturei jarraituz eta haiekin komunikatuz (“closed-chat”)).

· Reading and Writing Booklet (3 orrialde unitate bakoitzeko, irakurtzeko eta idazteko trebetasunak hobetzeko).

· Grammar Booklet (3 orrialde unitate bakoitzeko, gramatika ulertzeko eta indartzeko).

· Teacher’s Resource Materials:

· Teacher’s Book

· Games bank

· Fitxa fotokopiagarriak.

· Portfolioarentzako Worksheetak.

· Indartze eta sakontze jarduerak (azkarrenentzat).

· Test Booklet (Ezagutzak hautemateko testa, progress testa, practice testa)

· Online Islands

· Entzuteko CDak

· ActiveTeach, edozein arbel interaktiboan (Whiteboard (IWB) Interactive) hizkuntza lantzeko jarduera eta jolas interaktiboak.

V. EBALUAZIOA

Prestakuntza ebaluazioa

Eskoletan, hobekuntza etengabe kontrolatzea.

ABko ariketak egitea (3. unitatea, 28.—37. or.).

Grammar Review. Unit 3 review (Grammar Booklet)

Picture Dictionary

Ebaluazio sumatiboa

Progress Check

Tests 2, (Test Booklet).

auto-ebaluazioa

Activity Book: Grammar summary and Activity Book review (3. unitatea, AB 98. or.).

Ebaluazio irizpideak

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

Erraz aurreikusi daitezkeen komunikazio egoeretan, oso zuzenduta dauden gai ezagunei buruzko ahozko elkarreraginetan parte hartzea, trukearen oinarrizko arauak errespetuz, (Test 3, Test Booklet).

Unitateko hiztegia erabiliz: eguraldia eta urtaroak.

· Eguraldia deskribatuz.

· Urtaroaren araberako jarduerei buruzko galderak eginez eta erantzunez.

· Egiten duen eguraldiari buruzko elkarrizketa batean parte hartuz.

· Irakasleak zein ikaskideek egindako galderei erantzunez.

· Natur hondamendiei buruzko informazioa trukatuz.

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan, eguraldiari buruzko hitzak identifikatuz.

· Baldintza atmosferikoei eta urtaro jarduerei buruzko informazioa ulertuz.

· Urtaroetan egiten diren jarduerei buruzko abesti batean, informazio zehatza identifikatuz.

· Narrazio batean, informazio zehatza eta orokorra ulertuz.

· Urakanei buruzko informazioa ulertuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: Irakurtzea eta idaztea

Helburu zehatza duten gai ezagunei buruzko testu errazak irakurtzea eta ideia nagusia eta zenbait informazio zehatz aurkitzea. (Test 3-Test Booklet).

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan, eguraldiari buruzko hitzak identifikatuz.

· Baldintza atmosferikoei eta urtaro jarduerei buruzko informazioa ulertuz.

· Urtaroetan egiten diren jarduerei buruzko abesti batean, informazio zehatza identifikatuz.

· Narrazio batean, informazio zehatza eta orokorra ulertuz.

· Urakanei buruzko informazioa ulertuz.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:

· Chant bat (PB 32. or.)

· Maskotei buruzko abesti bat (PB, 34. or.)

· Karaoke bat (PB 35. or.)

· Film bat grabatzerakoan eman daitezkeen baldintza atmosferikoei buruzko istorio bat (PB 36. or.)

· Kultura arteko testuak (PB 38. or.)

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

Atzerriko hizkuntzaren egitura eta esamoldeak erabiltzea, eta zenbait komunikazio testuingurutan soinu, erritmo, ahoskera eta doinu alderdiak modu esanguratsuan gehitzea.

Hiztegia ikastea eta zabaltzea (Test 3-Test Booklet):

Hiztegia

· Baldintza atmosferikoak: (stormy, wet, humid, warm, lightning, thunder, temperature, degrees).

· urtaro jarduerak: (go hiking, go camping, go waterskiing, go snowboarding, go surfing, go cycling).

· Urtaroak: (spring, summer, autumn, winter).

· Berrikusketa:

weather, sun, wind, rain, snow, storm, cloud, today, rainy, snowy, sunny, cloudy, go skiing, go swimming, kite, hot, cold.

Gramatika

· Unitatean ikasitako gramatika egiturak ulertzea eta behar bezala erabiltzea: (Test 3-Test Booklet).

· Egiturak:

What’s the weather like today? It’s (warm). There’s (thunder and lightning). What’s the temperature today? It’s (25) degrees. I/we/they go (camping) in the (spring). He/she goes (camping) in the (spring). What was the weather like (last summer)? It was (sunny). What was the weather like yesterday? It was windy.

CLIL language (EAHII: edukien eta atzerriko hizkuntzen ikasketa integratua):

Natur hondamendiak: hurricane typhoon, cyclone, tidal wave, earthquake, tornado.

Fonetika

· Esaeren soinu, erritmo, ahoskera eta doinu alderdiak identifikatzea eta errepikatzea (Phonic):

· Ew eta y ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

Ikasketari buruz hausnartzea

· Edukiari buruzko aurreikuspenak egiteko izenburuari eta irudiei begiratzea.

· Hitz berriak hitz ezagunekin lotzea.

· Unitateko egituraren erabilera arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: Kausa eta ondorioa lotzea.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: Idazterakoan, iritzia adieraztea.

· Taldekako ikasketa: Bikoteka edo taldeka elkarrizketak izatea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntza beste pertsonekin komunikatzeko tresnatzat jotzea, eta atzerriko hizkuntza hitz egiten dutenengan interesa eta jakin-mina erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eguneroko bizitzaren zenbait ezaugarri identifikatzea, eta nork bereekin alderatzea.

4. UNITATEA: My week

I. HELBURU DIDAKTIKOAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Ahozko elkarrizketetan parte hartzea.

Unitateko hiztegia erabiliz.

· Hitzak eta esaldiak errepikatuz.

· Ordua esanez.

· Look! laukitxoetako hitzak esanez.

· Grammar Boxes ataletako esaldiak esanez.

· Chantak errezitatuz eta abestuz.

· Ie eta ue behar bezala ahoskatuz.

· Gela bat deskribatuz.

· Ohiturei buruzko elkarrizketetan parte hartuz.

· Istoriotxo bat antzeztuz.

· Ordua esanez eta galdetuz.

Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea:

· Ahozko testuetan ohiturak identifikatuz.

· Besteek deskribatutako ohiturak ulertuz.

· Elkarrizketa bat entzunez, eta ordua identifikatuz.

· Abesti bateko jarduerak eta orduak identifikatuz.

· Narrazio batean, informazio zehatza eta orokorra ulertuz.

· Egia edo gezurra den informazioa identifikatuz.

2. ATALA – Idatzizko komunikazioa: Irakurtzea eta idaztea

· Hainbat testu irakurtzea eta ulertzea:

· Egia edo gezurra den informazioa identifikatzea.

· Ohiturei buruzko esaldietako eta testu laburretako informazioa interpretatzea.

· Biñetetako istoriotxoaren informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

· Eskolara joateko moduei buruzko testu bat irakurriz, eta informazio orokorra eta zehatza ulertuz.

· Denden ordutegiei buruzko testuak ulertzen direla erakutsiz.

· Ereduei jarraituz, eguneroko egoeretako testu laburrak idaztea:

· Esaldiak osatzea.

· Ohiturei buruzko galderak eta erantzunak osatzea.

· Orduak idaztea.

· Garraiobideei buruzko taula batetik informazioa ateratzea.

· Zenbait jarduera egiteko ordua eta eguna deskribatzea.

3. ATALA – Literatura hezkuntza

· Erreferentzia testuak eta norberak aukeratutako testuak irakurriz, literaturaz gozatzea, eta beste ikus-entzunezko alorretan (antzerkia, zinema, irratia, telebista...) murgiltzea, mundua eta giza izaera ulertzeko, hizkuntza aberasteko eta estetikarekiko sentimena garatzeko.

4. ATALA – Hizkuntzari buruzko gogoeta

· Unitateko hiztegia identifikatzea eta erabiltzea:

· Jarduerak: (have music lessons, have ballet lessons, do karate, do gymnastics, practice the piano, practice the violin, learn to cook, learn to draw, study English, study Maths).

· Egunaren atalak: (morning, midday, afternoon, evening).

· Orduak: (a quarter past, half past, a quarter to, minute, hour, second).

· Berrikusketa:

Asteko egunak: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Jarduerak: go (skateboarding), go (swimming)

Besteak: thirty, rivers.

· Gramatika-ezaugarriak ulertzea eta behar bezala erabiltzea:

· Egiturak:

What do you do on (Saturdays)? I (have music lessons) on (Saturdays) What does he/she do on Saturdays)? She/he (has music lessons) at (two o’clock) When do you (have music lessons)? I have (music lessons) in the (morning). I have (music lessons) at (a quarter past two) When does he/she (have music lessons)? He/she (has music lessons) at (quarter past) two. She always (has ballet lessons) in the (morning). she never (walks). She often (goes to parties) How do you go to school? He goes to school (by car)

CLIL language: How do you go to school: road, river, radio, internet, plane, snowmobile.

· Soinu eta ahoskera alderdiak antzematea eta errepikatzea (Phonic):

· Ie eta ue ahoskatzea.

· Hitzak sortzeko, banakako soinuak eta letrak nahastu ahal izatea.

· Ikasten laguntzeko estrategiak garatzea.

· Hiztegia gogoratzeko, Picture Dictionary erabiltzea.

· Look! laukiak berrikustea.

· Maiztasun aditzondoen erabilerari buruzko gramatika arauak identifikatzea.

· Pentsamendu logikoa erabiltzea: hiztegia erabiltzeko trebetasunak garatzea.

· Pentsamendu kritikoa erabiltzea: mosaiko bat egitea.

· Taldekako ikasketa: bikoteka edo taldeka erantzunak egiaztatzea.

· Nork bere lanari buruz hausnartzea, eta unitatearen amaieran auto-ebaluazioa egitea.

5. ATALA – Hizkuntzaren alderdi soziala

· Atzerriko hizkuntzan erlazionatzeko oinarrizko ezagutzak ikastea, eskolako jardueretan parte hartuz:

· Munduko beste leku batzuetako denden ordutegiak igartzea.

· Denda motak alderatzea.

· Beste herrialdetako eskola ohiturak igartzea.

· Gurea ez den beste hizkuntza bat hitz egiten duten eta kultura desberdina duten pertsonengan jarrera harkorra erakustea.

· Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako eta kulturetako eguneroko bizitzaren ezaugarriak eta ohiturak identifikatzea.

II. EDUKIAK

1. ATALA - Ahozko komunikazioa: entzutea, mintzatzea eta solas egitea

· Gutxika zailtzen doazen ahozko mezuak entzutea eta ulertzea, hala nola, ikus-entzunezko euskarrian edo euskarri informatikoan dauden jarraibidea