Programaci fol

download Programaci fol

of 30

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  408
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programaci fol

 • 1. C.E. DOLMENFORMACI I ORIENTACI LABORALDURADA: 60 HORES2on. Curs: 2 hores setmanals1. Dret laboralNombre de sessions: 5 hores.OBJECTIUS Conixer les normes que regulen les relacions de treball i aplicar els principisgenerals del dret laboral. Comprendre el concepte i labast del dret del treball en lactualitat. Ser conscient i percebre lexistncia de diferents activitats; cada una amb les sevescaracterstiques i, per tant, aplicables o no al dret laboral (relacions laborals,especials i excloses). Relacionar i comprendre els criteris daplicaci de les diferents fonts del dretlaboral. Conixer lestructura orgnica de la jurisdicci laboral i distingir les funcions decada rgan en relaci amb les competncies de la Inspecci de Treball. Comprendre la funci i les competncies que coneix cada un dels estaments en ques divideix la jurisdicci social: Jutjat Social, Tribunal Superior de Justcia de lacomunitat autnoma corresponent, Tribunal Suprem i Audincia Nacional. Valorar la funci social del dret del treball i determinar, des dun principi, els drets ideures bsics en la matria.CONTINGUTS CONCEPTUALS1. Orgens i principis del dret laboral. 1.1. Concepte: exclusions i relacions especials. 1.2. Fonts del dret: jerarquia. 1.3. Principis daplicaci. 1.4. Jurisdicci laboral.2. Drets i deures bsics.CONTINGUTS PROCEDIMENTALS1. Anlisi de les causes que van motivar la regulaci de les condicions de treball i, per tant, del naixement de lEstatut dels Treballadors.2. Diferenciaci dels elements que defineixen el dret del treball des de la perspectiva de lEstatut dels Treballadors. Teresa Soriano Bermdez

2. C.E. DOLMEN3. Classificaci de les relacions de treball en funci de si entren o no dins del camp daplicaci del dret laboral.4. Classificaci de les normes jurdiques en funci del principi de jerarquia.5. Realitzaci de casos prctics daplicaci dels principis del dret laboral.6. Anlisi de lestructura de la jurisdicci laboral.7. Anlisi de la premsa i dels mitjans de comunicaci en general pel que fa a notcies relacionades amb el treball: acomiadaments, expedients de regulaci docupaci, contractes, subvencions, atur, etc.CONTINGUTS ACTITUDINALS1. Conscienciaci i sensibilitzaci a lhora daplicar la normativa laboral bsica que regula les condicions de treball.2. Predisposici a consultar la normativa laboral i a utilitzar un llenguatge jurdic.3. Participaci i inters pels debats que sorgeixin arran de lanlisi de notcies relacionades amb el mn laboral.CRITERIS DAVALUACI1. Comprendre labast i el contingut del dret del treball segons lEstatut dels Treballadors.2. Identificar i classificar les caracterstiques de les activitats laborals regulades pel dret del treball: relacions de carcter especial i relacions excloses del camp daplicaci de lEstatut dels Treballadors.3. Organitzar lestructura de la jurisdicci sociolaboral i comprendre les matries que reconeix cada rgan.4. Aplicar els principis generals del dret del treball diferenciant-ne les mltiples fonts (Constituci Espanyola, Estatut dels Treballadors, directives de la UE, convenis collectius...).5. Conixer els drets i deures bsics que deriven de la relaci laboral.6. Emetre judicis de valor fent servir un llenguatge jurdic i laboral. Teresa Soriano Bermdez 3. C.E. DOLMEN 2. Modalitats de contractesNombre de sessions: 5 hores.OBJECTIUS Identificar les caracterstiques i els elements essencials dun contracte de treball. Definir el perode de prova en funci de la categoria professional i de la modalitatcontractual. Conixer i diferenciar les modalitats contractuals de la legislaci en vigor i aplicarel model adequat en funci del cas en qu ens trobem. Identificar, seleccionar i emplenar de forma correcta els diferents tipus de contractede treball i conixer clarament els terminis i procediments per al seu registre alINEM. Diferenciar les caracterstiques del contracte de posada a disposici (ETT) de les dela resta de les modalitats contractuals permeses actualment.CONTINGUTS CONCEPTUALS1. El contracte de treball. 1.1. Elements del contracte. 1.2. Caracterstiques i formalitzaci. 1.3. Continguts mnims dels contractes. 1.4. Obligacions de lempresari. 1.5. Introducci a les mesures generals docupaci.2. Tipus de contracte. 2.1. Contractes indefinits. 2.2. Contractes formatius. 2.3. Contractes temporals. 2.4. Contractes a temps parcial.3. Modalitats especials.CONTINGUTS PROCEDIMENTALS8. Anlisi dels requisits que comporta la capacitat per a contractar tant des del punt de vista del treballador com de lempresari.9. Definici de les caracterstiques i elements essencials dels contractes de treball.10. Selecci del contracte de treball ms adequat per a cada cas prctic proposat.11. Emplenar adequadament un contracte de treball.12. Anlisi de les obligacions que deriven del contracte de treball (captol 2, secci 2a.Articles 17 a 21, entre altres).13. Relaci de les mesures de foment docupaci amb les modalitats contractualsexistents.14. Recerca del conveni collectiu daplicaci al sector que els correspon en funci delcicle formatiu que cursen i identificaci de les clusules que fan referncia alselements essencials del contracte de treball que es descriuen a la unitat didctica.Teresa Soriano Bermdez 4. C.E. DOLMENCONTINGUTS ACTITUDINALS4. Actitud crtica a lhora danalitzar la igualtat doportunitats entre homes i dones en lmbit de la contractaci laboral.5. Inters per analitzar les clusules del contracte de treball.6. Conscienciaci davant la problemtica dels collectius de difcil inserci laboral en lmbit de la igualtat davant la signatura dun contracte de treball i amb lestabliment de les condicions laborals.CRITERIS DAVALUACI7. Identificar i classificar els diferents tipus de contractes de treball.8. Identificar els elements essencials del contracte de treball.9. Seleccionar, per a determinats casos prctics, el contracte de treball ms adequat.10. Emplenar un contracte de treball.11. Descriure els passos que shan de dur a terme des del moment demplenar elcontracte de treball fins al seu registre a lINEM: termini, obligacions de lempresa,etc.12. Determinar a quines bonificacions-subvencions t dret lempresa en funci del tipusde contracte que subscrigui amb el treballador. Teresa Soriano Bermdez 5. C.E. DOLMEN3. Temps de treball i de descansNombre de sessions: 5 hores.OBJECTIUS Conixer la legislaci relativa a la regulaci dels temps de treball i de descans. Conixer i comprendre els lmits del temps de treball, els diferents tipus de jornadalaboral i els drets relatius a vacances, permisos i llicncies existents. Identificar i aplicar la normativa i els convenis collectius en diferents supsitsdinterpretaci del temps i de lhorari de treball. Ser capa danalitzar els perodes de descans a qu t drets segons la regulaci delconveni collectiu. Diferenciar els diversos tipus de llicncies i permisos existents i conixer lescaracterstiques que defineixen a cada un.CONTINGUTS CONCEPTUALS1. La jornada laboral: durada i descansos.1.1. Jornades especials.1.2. Calendari laboral i festes laborals.1.3. Les vacances anuals.1.4. Permisos retributs.2. Lhorari de treball.2.1. Jornada continuada o partida.2.2. Horari rgid i flexible.2.3. Treball nocturn.2.4. Treball a torns.2.5. Hores extraordinries.CONTINGUTS PROCEDIMENTALS15. Anlisi de les caracterstiques de la jornada laboral posant especialment de relleu elslmits mxims fixats per la llei (40 hores setmanals en cmput anual) i estudi de latendncia social a reduir el temps de treball (perspectiva defensada per lesorganitzacions sindicals enfront dels criteris que mantenen tant les organitzacionsempresarials com la Uni Europea): debat a laula.16. Realitzaci duna taula que indiqui les llicncies i els permisos retributs a qu tdret el treballador.17. Identificaci de les millores dels convenis collectius en lmbit de la regulaci de lajornada i dels temps de treball.18. Reconeixement i diferenciaci de les caracterstiques del treball a torns i del treballnocturn mitjanant exemples concrets per a cada un dels supsits.19. Descripci de les caracterstiques de la jornada i dels temps de treball del sector enqu subica el cicle formatiu que cursen els alumnes (consulta del convenicollectiu). Teresa Soriano Bermdez 6. C.E. DOLMENCONTINGUTS ACTITUDINALS7. Conscienciaci de les diferents opcions dorganitzaci del treball per part de lempresa (treball a torns, nocturn, realitzaci dhores extraordinries, etc.).8. Predisposici a consultar el conveni collectiu que saplica als alumnes en funci de la famlia professional a qu pertanyen.9. Participaci, inters i disciplina en la realitzaci de treballs de collaboraci (carpeta de premsa, debats, presentacions a laula, etc.).10. Inters per jutjar de forma constructiva el debat social entorn a leficincia i eficciadel treballador espanyol en funci dels temps de treball i de descans que mant lalegislaci en vigor.11. Esperit crtic en la discussi que envolta la conciliaci de la vida familiar iprofessional: anlisi de la llei digualtat.CRITERIS DAVALUACI13. Identificar les diferncies entre els diferents tipus de jornades i les caracterstiquesde la jornada ordinria.14. Comprendre els elements que configuren el treball a torns i el treball nocturn.15. Analitzar diferents supsits prctics de temps de treball i de descans prenent com areferncia lEstatut dels Treballadors i els convenis collectius daplicaci.16. Analitzar diferents convenis collectius dmbit estatal pel que fa a clusules dejornades: relacionar la negociaci collectiva amb els drets i obligacions fixats enlEstatut dels Treballadors. Teresa Soriano Bermdez 7. C.E. DOLMEN 4 La retribuciNombre de sessions: 5 hores.OBJECTIUS Comprendre labast del concepte de salari, diferenciant les percepcions salarials de les no salarials. Identificar i comprendre lestructura duna nmina. Descriure el procediment de clcul de les bases de cotitzaci a la Seguretat Social. Realitzar clculs bsics de nmines. Conixer els drets bsics garanties i privilegis del salari dun treballador per compte ali.CONTINGUTS CONCEPTUALS1. Concepte de salari. 1.1. Tipus d