Programa Educatiu curs 2010-2011

of 12 /12

Embed Size (px)

description

Programa Educatiu curs 2010-2011

Transcript of Programa Educatiu curs 2010-2011

Page 1: Programa Educatiu curs 2010-2011
Page 2: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

2

Torna setembre, i un nou curs comença, amb ànims renovats per reprendre la nostra tasca. Vos invitem a tots vosaltres a que ens ajudeu a formar a esta nova generació en els valors humans, morals i cristians, influint en ells un destacat sentit dels drets i deures; ja que l’educació és un dels reptes que deuen d’aconseguir les societats que volen millorar i així deixar enrere moments difícils.

Benvinguts Fina Gómez

Ana Mezquita

ObjeObjeObjeObjectiu del centre ctiu del centre ctiu del centre ctiu del centre escolar... per al curs escolar... per al curs escolar... per al curs escolar... per al curs

2010201020102010----11111111

PresentacióPresentacióPresentacióPresentació

Educar integralment als nostres alumnes per a que coneixent-se ells mateixos siguen capaços de comprometre’s cristianament en la construcció del món.

Page 3: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

3

El nEl nEl nEl nostre ostre ostre ostre projecte projecte projecte projecte

educatiu. educatiu. educatiu. educatiu. CARÀCTER CARÀCTER CARÀCTER CARÀCTER

PROPIPROPIPROPIPROPI

Els col·legis de la Consolació inserits en l’activitat evangelitzadora de l’Església, proposen una alternativa educativa inspirada en l’Evangeli i en la tasca educativa iniciada per Mª Rosa Molas fa més de 150 anys. D’ella rebem un estil educatiu i uns principis pedagògics, per això, en els nostres col·legis:

• Proposem a Jesús de Nazaret com a referència de sentit, de valors i de forma de viure.

• Eduquem de forma progressiva i integral. • Potenciem les capacitats de cada alumne, atenent a la

diversitat i a la realitat multicultural. • Reconeixem el valor de la persona humana afavorint els

sentiments de : solidaritat, lluita per la justícia, comprimís amb la veritat i esforç per aconseguir la pau.

• Afavorim la participació corresponsable de tots els estaments de la Comunitat educativa.

• Desenvolupem un treball sistemàtic i coherent per a preparar els alumnes a enfrontar-se en la vida d’una forma creativa i responsable.

Page 4: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

4

DadesDadesDadesDades

DocumentacióDocumentacióDocumentacióDocumentació

ProfesProfesProfesProfesssssoraoraoraoratttt

PRIMÀRIA Primer dia de Classe: 9 setembre Últim dia de Classe: 23 de juny ESO Primer dia de classe: 15 setembre Últim dia de Classe: 23 de juny VACANCES NADAL: 23 desembre al 6 Gener. VACANCES PASQUA: 21 d’abril al 2 maig Altres dies sense classe:

• 12 d’octubre

• 1 novembre

• 6,7 i 8 desembre Festes de Sant Pasqual: 12 al 17 de maig

En la secretaria del centre tenen a la seua disposició els documents del nostre Projecte Educatiu.

Page 5: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

5

InfantilInfantilInfantilInfantil Manoli Cortés..………….X(12-13) Pilar Moreno……………..X(12-13) Anabel Herraiz………….X(12-13) Gisela Usó………………..X(12-13) Maite Cabrera..…………..J(12-13) Susana Monfort………...J(12-13) Anna Carme Cabedo…..X(12-13)

PrimàPrimàPrimàPrimàriariariaria

Luz Carreras…………….M(12-13) Imma Salas……………..M(12-13) Pili Porcar…......…………..J(12-13) Mª José Pesudo….…………J(12-13) Araceli Ruíz....………….X(12-13) Carmen Herrero………..…J(12-13) Imma Sancho..………….X(12-13) Ana Mezquita…………....J(12-13) Esther Basiero.…………..J(12-13) Amparo Grao……………...J(12-13) Vicente Miró….…………...J(12-13) Alexa Barrué……………..X(12-13) Inmaculada Gil………...L(12-13) Beatriz Fernández…….M(12-13) Alejandro Armau……….L(12-13) Iván Llobat……………….L(12-13) Jessica Nebot..…………....L(12-13) Jose Vicente Martínez….L(12-13) Rosa Cerisuelo Mª Isabel Gordo Mª Dolores Ribelles

SecundàSecundàSecundàSecundàriariariaria Ana Agost …………….……X( 8:55-9:50) Elia Aznar………………….……M( 12-13) Inma Borillo………….…………..M(15-16) Esther Caballero............M(13:10-14:05) Conchín Cabrera………..V(13:10-14:05) Josefina Gómez…………………....J(12-13) M. Ángeles Gumbau.…..J(13:10-14:05) Rafael Horcas……….………L(8:55-9:50) Mónica Izquierdo………..…V(8:55-9:50) M Estela López………….M(10:10-11:05) Blas López………………....l(13:10-14:05) Jorge Mata………………….J(13:10-14:05) Elena Martí…...……….…L(13:10-14:05) Lourdes Millá…..……….L(10:10- 11:05) Encarna Moñino………..X(13:10-14:05) Isabel Navarro……..…….V(13:10-14:05) M. Jesús Sanahuja……..….L(8:55-9:50) Isabel Sánchez……….………L(11:05-12) Jose Luis Sugrañes……V(8:55 a 9:50h. María Tirado………………….L(11:05-12)

LeLeLeLemmmmaaaa Lunes- L Martes- M Miércoles-X.......Jueves-J Viernes-V

Page 6: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

6

Pastoral del Pastoral del Pastoral del Pastoral del Col·legiCol·legiCol·legiCol·legi.

La comunitat educativa del col·legi, d’acord amb la línia pedagògica de Mª Rosa Molas, ofereix una educació integral basada en els valors cristians. Per dur-la a terme cada any elaborem un projecte de pastoral.

L’acció pastoral del curs present estarà orientada a “Impulsar el compromís per a la construcció del Regne de Déu des del coneixement d’un mateix i la identificació amb Jesús”. Aquest any se’ns convidarà a recórrer el camí de trobada amb Jesús il·luminats per l’experiència dels deixebles d’Emaús (Lc. 24,13-35). Es presentarà a tota la comunitat educativa sota el lema: “ Posa’t en camí”. Aixa doncs, la motivació per al present curs ens convida a posar-nos en camí. Començarem amb el reconeixement de la situació personal en què ens trobem. A continuació prendrem consciència dels nostres sentiments, dels nostres desitjos, dels nostres ideals i ens disposarem a emprendre un any més, el camí de creixement i de trobada amb Jesús. Ell ens convida a deixar- nos sorprendre amb la seva presència que ens acompanya, sobretot quan estem tristos o desanimats com els deixebles d’Emaús. Anem a deixar que Jesús ens parle al cor, ens explique el seu projecte, ens parle d’Ell i dels seus. El nostre cor s’alegrarà i s’omplirà de goig quan l’escolte, perquè les seves paraules són paraules de vida i d’experiència, paraules que expressen

Page 7: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

7

Davant la seva presència reconfortant i consoladora la nostra resposta només podrà ser una: convidar-lo a quedar-se amb nosaltres. Aleshores Jesús ens obrirà els ulls per a poder reconèixer-lo al partir i compartir el pa amb nosaltres Desprès d’haver descobert la seva presència resucitada en les nostres vides i en l’Eucaristia ens sentirem convidats a comprometre’ns amb el seu Regne. Ha d’urgir en nosaltres el desig i la necessitat d’eixir corrent, de marxar i compartir l’experiència amb els demés. Manifestem la nostra alegria al saber que Jesús ha resucitat, que a partir d’ara camina amb nosaltres i ens dóna forces per a ser instruments de consolació.

Page 8: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

8

COMCOMCOMCOM----MICMICMICMIC

Què és el moviment “CONSOLACIÓ PER AL MÓN” (MCM)? És una associació catòlica de Laics que participen del Carisma de la consolació que Santa Maria Rosa Molas va rebre per a ser “instrument de misericòrdia i consolació per a les persones més necessitades. Seguint les seues empremtes, els membres del Moviment volen ser Consolació per al món i “ alleujar les pobreses físiques i espirituals dels homes del nostre temps”. El Moviment es desenvolupa en tres etapes, de les que a continuació es detallen aquelles de què formen part els alumnes del col·legi.

1- Etapa Infantil (MIC). Agrupa xiquets i xiquetes a partir de 3r EP. La finalitat d’aquesta etapa és cultivar l’amistat amb Jesús i les seues actituds davant la vida i amb les persones. La metodologia formativa en aquesta etapa és fonamentalment lúdica. Les activitats setmanals es realitzen els dissabtes:

de 12’15 a 13’30h.: Cursos 3r i 4t’ EP de 18’15 a 19’30 h.: Cursos 5è i 6è EP

A més al llarg del curs s’organitzen acampades i campaments, activitats esportives i diferents eixides.

2- Etapa Juvenil (COM). Reuneix a adolescents i joves. Té com a finalitat acompanyar el seu procés de maduració humanocristiana. Aquesta etapa comporta diferents nivells d’acord amb el desenrotllament evolutiu i el propi procés dels adolescents i joves en el Moviment. Les activitats setmanals es realitzen els dissabtes de 16’00 a 18’15h per a tots els cursos d’ESO. Durant el curs s’organitzen altres activitats, com ara, voluntariat, acampades i campaments, activitats esportives...

3- Etapa Adulta (LC). Té com a finalitat oferir als membres del Moviment un àmbit idoni per a viure el do del carisma rebut, en la vida laical. Tots el monitors i monitores que acompanyen els xiquets i xiquetes del MIC i del COM són voluntaris i realitzen la seua tasca d’animadors gratuïtament.

Page 9: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

9

ONGONGONGONGDDDD “delwende“delwende“delwende“delwende”

Les ONGs treballen perquè la solidaritat no siga un fenomen esporàdic ni passatger, sinó per a crear una autèntica cultura de la solidaritat: una cultura que ens faça corresponsables de la situació mundial i de les injustícies de la majoria dels habitants d’aquest planeta.

Cal treballar per a renovar els valors , actituds i estructures que dominen la nostra societat, i que normalment deixen fora de joc als més dèbils i desfavorits.

Amb aquest motiu les Germanes van prendre la iniciativa fa ja més de 10 anys de crear l’ONGD Delwende “al servicio de la vida”. Delwende permet canalitzar de manera més directa i amb la col·laboració de tots/totes, els recursos humans, econòmics,... cap a l’obra social que ja realitzaven les Germanes i cap a altres nous projectes en països del tercer món: creant i mantenint menjadors infantils, escoles, dispensaris mèdics, tallers de formació,...

Com pots col·laborar tu amb aquesta obra?

Fent-te voluntari-a de la Junta Local. Els/les xiquets/xiquetes poden fer-se socis infantils contribuint amb la seua mòdica quota mensual en la porteria del Col·legi. Els majors podeu fer-vos socis aportant els vostres donatius de manera periòdica. Els donatius aportats tenen deducció fiscal. I tots, sempre que així ho desitgeu, poder col·laborar participant en les activitats que organitza la Junta Local. “ Hi ha més alegria a donar, que a rebre”.

Page 10: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

10

AAAACCCCPPPPAAAA Associació Catòlica de Pares i MarAssociació Catòlica de Pares i MarAssociació Catòlica de Pares i MarAssociació Catòlica de Pares i Mares es es es

de Alumnesde Alumnesde Alumnesde Alumnes L’ACPA és una part fonamental en la Comunitat Educativa, ja que

els pares i mares som els primers educadors dels nostres fills i filles. Els objectius de l’ACPA són:

• Col·laborar en les activitats educatives del col·legi.

• Donar formació, recursos i habilitats a les famílies en tot el que fa referència a la educació dels fills i filles. Recolzar a les famílies per a que puguen viure amb goig, pau i esperança la responsabilitat d’educar.

• Promoure activitats per als alumnes, així com col·laborar en materials, millora d’instal·lacions,... (tallers, festivals, festa de comunió, graduació, etc)

• Col·laborar amb el professorat (xerrades, cursos, jornades,...)

• Col·laborar amb la resta de la Comunitat Educativa ( comunitat de religioses, ONGD, Club de temps lliure, MIC-COM, personal auxiliar,...)

• Potenciar la pastoral familiar. Que Déu ocupe un lloc central en la nostra vida, i que puguem transmetre-ho als nostres fills i filles (celebració d’advent, de Nadal, cendra i quaresma per a pares-mares, celebració d’inici i final de curs, grups de formació,...)

• Afavorir la participació i la corresponsabilitat de les famílies en la vida del col·legi. (festa de les famílies, pàgina web i e-correu, el butlletí, la bústia de porteria, l’assemblea anual ...)

• Compartir el sentir-nos de la família de la Consolació, junt a altres col·legis de la zona (encontre de zona de famílies, trobades periòdiques,...)

Vos invitem a participar i a col·laborar. Pels nostres fills i filles,

per les famílies, pel col·legi, tots junts en el mateix camí.

Page 11: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

11

Serveis del Serveis del Serveis del Serveis del col·legicol·legicol·legicol·legi

SECRETARIA: Horaris d’atenció: Matins: 9-10’30 h. Vesprades: 16’45-17’45h.

MENJADOR:

Tots el dies lectius: 13:00-15:00h Servei de menjador i vigilància de pati.

ACOLLIDA MATINERA

Servei d’acollida per a xiquets i xiquetes De 7:30- 9’00 h De 8:00-9’00h De 8’30- 9’00 h

Teniu tres possibilitats ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A INFANTIL I PRIMÀRIA…

De 12 ’00 a 13’00h el col·legi ofereix als alumnes una proposta d’activitats que van programant-se segons el nivell maduratiu dels xiquets/xiquetes sempre mitjançant una metodologia activa i participativa.

Page 12: Programa Educatiu curs 2010-2011

Posa’t en camí Programa Educatiu 2010-11

12

El col·legi vol donar l’oportunitat a tots de desenvolupar capacitats i habilitats esportives i culturals fora de l’horari lectiu. Per això es crea una sèrie d’activitats on els xiquets puguen conviure amb els seus companys dins d’un àmbit que és el temps lliure mitjançant un estil de treball marcat pel caràcter propi del centre.

D’ací naixen activitats com;

• Esport escolar

• Teatre infantil i juvenil.

• Aeròbic.

• Escola d’Estiu

• Psicomotricitat

• Esports d’iniciació.

• Taller de creativitat i medi ambient.

• Conta contes.

• Animació general

• I per als pares: PILATES, perquè hem d’estar en forma.

Esperem que durant aquest any gaudiu d’aquestes activitats com ho heu fet fins al moment.

Pensem que en la societat actual el tractament de l’oci i del temps lliure dels xiquets i les xiquetes és una ocupació important per a la tasca educativa de les famílies d’avui.

CLUB DE CLUB DE CLUB DE CLUB DE TEMPS TEMPS TEMPS TEMPS LLIURELLIURELLIURELLIURE