Presentacion oriol granados

of 112 /112
La Marina de Port . Desenvolupament i transformació del domini del Castell de Port. .

Embed Size (px)

Transcript of Presentacion oriol granados

Page 1: Presentacion oriol granados

La Marina de Port .

Desenvolupament i transformació del domini del Castell de Port..

Page 15: Presentacion oriol granados

Urbanización General de la Montaña de Montjuich J. Amargós 1894

Page 19: Presentacion oriol granados

Port FrancConcurs d’avantprojectes 1926

Page 21: Presentacion oriol granados

Pla Parcial Gran Via Sud 1962

Salvador Sellés 1934

Page 30: Presentacion oriol granados

Barriada de l ’Arsenal Civil. Colònia Industrial. 1890 -1891

Page 36: Presentacion oriol granados

Viviendas MZA-RENFE

“ Casestes de l ’Estació”

Page 41: Presentacion oriol granados

Colònia Casa Cantí

100 cases i parcel.les

Anys vint

Privada

Page 42: Presentacion oriol granados

Casas Baratas

Grupo Eduardo Aunós(Ferrer i Guardia)

Patronato Habi tación de Barcelona

Sociedad Mercantil Fomento de la Vivienda Popular (1928)

Page 45: Presentacion oriol granados

533 hab..

Patronato Habitación de Barcelona.

1928 - 1929

Xavier Turull.

Page 51: Presentacion oriol granados

340 habitatges1991-1997J. Llussà, D.Ferrer

Page 53: Presentacion oriol granados

Prat Nou !905 - 1925

José Brugueroles Serradora

Page 55: Presentacion oriol granados

22 habitatges 60m2 Joan Amigó Germans Teresa i Mariano Bausili Sanromà

Page 57: Presentacion oriol granados

Barriada Nova de Port

“Colònia Santiveri”

Page 64: Presentacion oriol granados

1952- 192 habitatges de 30m2. 1956. 20 habitatges. 1966 bloc.

Page 68: Presentacion oriol granados

Remodelació 1984-1987. 214 habitatges. Joan Jussà i David Ferrer. Melendez

Page 71: Presentacion oriol granados

400 afectats urbanístics

1953 – 1957

Instituto Municoal de la Vivienda

Page 73: Presentacion oriol granados

1953-1954; 1960-61. 32 blocs. 108 habitatges Mutua Benéfica de la Policía Armada.

Total 544 habitatges. Entre 37a 42 i 60 a 74 m2. 2.200 habitants

Page 85: Presentacion oriol granados

Vinya280 hab.1965-1967

Jara, Bonet, Nadal

Page 92: Presentacion oriol granados

Habitatges de la SEATInstituto Nacional de la Vivienda

Page 99: Presentacion oriol granados

272 Habitatges1994 - 2003F. GuartmonerPatronat Municipal de l’Habitatge

Page 102: Presentacion oriol granados

Can FarreroEl Prat d ’Erasme de Gónima

Page 105: Presentacion oriol granados

800 habitatges Parc i Centre Cívic 1977 -1984

Page 106: Presentacion oriol granados

Can Sangrà i Can SabatéAntigues Monteys i Industrias Mecánicas Consolidades (Can Barret)

Page 108: Presentacion oriol granados

Parc de Can Sabaté 1978 - 1984

Projecte interior illa: Dani Navas Neus Soler i Imma Jansana

Page 109: Presentacion oriol granados

Estrelles altes 16 pl.1966 -1980 A. Bonet

Edificaciones Funcionales S.A. (EFISA)

Page 110: Presentacion oriol granados

La CAPACompañía Anónima de Productos Africanos

Page 112: Presentacion oriol granados

176 habitatges. 1984 1987 Albert Bastardes i Jordi Balari, J.M. Pera