Presentación gráficos enquisa alumnos

39
Galego Castelán Inglés Portugués Árabe 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Os meus pais falan habitualmente en:

Transcript of Presentación gráficos enquisa alumnos

Page 1: Presentación gráficos enquisa alumnos

Galego Castelán Inglés Portugués Árabe

Pai 13 13 3 NaN 1

Nai 11 18 2 1 NaN

13579

11131517

Os meus pais falan habitualmente en:

Page 2: Presentación gráficos enquisa alumnos

Galego Castelán Ind. Cast/Gal.

Inglés Ingl./Cast. Port./Cast.

Pai 9 15 3 NaN 1 1

Nai 6 21 2 2 NaN 1

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

Os meus pais habitualmente conmigo falan en:

Page 3: Presentación gráficos enquisa alumnos

Galego Castelán Indistint.0

5

10

15

20

25

Lingua usada habitualmente polo/a alumno/a

Lingua habitual do/da alumno/a

Page 4: Presentación gráficos enquisa alumnos

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 Comida sobrante

56%

44%

Animais que aproveitan os restos da comida

CansOutros

Page 5: Presentación gráficos enquisa alumnos

50%50%

Produtos alimenticios que consu-mimos na casa

Producímolos nósProducimos e compramosCompramos practicam. todo

Page 6: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si3%

Non84%

A veces9%

Outra3%

Facemos pan na casa

Page 7: Presentación gráficos enquisa alumnos

Pequena tenda próxima

Panadería

Carnicería

Supermercado

Pescadería

Froitería

Hipermercado

Outros

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5Pequena

tenda próx-ima

Panadería Carnicería Supermer-cado

Pescadería Froitería Hipermercado Outros

Establecemento de compra 5 18 14 27 14 13 13 1

Onde compramos habitualmente

Page 8: Presentación gráficos enquisa alumnos

Non temos17%

Mascota(s)60%

Coellos5%

Galiñas17%

Outros2%

Animais domésticos na casa

Cans56%Gatos

27%

Paxaros5%

Tartarugas5%

Peixes5%

Chinchillas2%

Tipo de mascotas

Page 9: Presentación gráficos enquisa alumnos

De compañ

ía

Producto

s alim

entac

ión

Forza

de trab

allo

Outros

02468

1012141618202224262830

Emprego animais domésticos

Emprego animais domésticos

Page 10: Presentación gráficos enquisa alumnos

Algo/algunha vez

53%Tarefas asignadas

22%

Apenas axudo6%

Teño que axudar19%

Axudo nas tarefas do fogar

Page 11: Presentación gráficos enquisa alumnos

V. unifamiliar91%

Piso6%

N/C3%

Vivo en

Page 12: Presentación gráficos enquisa alumnos

Baldosa54%Madeira

29%

Moqueta4%

Lousa2%

Sintasol2%

Pedra2%

Plaqueta4%

N/C2%

O solado da casa é de

Page 13: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non N/C

Auga corrente 31 0 1

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Temos auga corrente

Page 14: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non N/C

Temos fregadoiro 31 0 1

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Temos fregadoiro

Page 15: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non N/C

Temos electrodomésticos 31 0 1

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Temos electrodomésticos

Page 16: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non N/C

Auga quente corrente 31 0 1

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Auga quente corrente

Page 17: Presentación gráficos enquisa alumnos

Leña Gas Electricidade Outro N/C

A cociña é de 3 11 21 0 2

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

A cociña é de

Page 18: Presentación gráficos enquisa alumnos

Terra Plaqueta Baldosa Madeira

Material solado da cociña 0 4 27 1

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

O solado da cociña é de

Page 19: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non N/C

Hai baño na casa 31 0 1

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Hai baño na casa

Page 20: Presentación gráficos enquisa alumnos

La Espuma Muelles Látex N/C

O colchón da cama é de 0 5 20 7 1

13579

1113151719

O colchón da cama é de

Page 21: Presentación gráficos enquisa alumnos

41%

59%

Meus pais traballan a terra

SiNon

Page 22: Presentación gráficos enquisa alumnos

100%

O froito do traballo da terra é, para nós

BásicoImportanteComplementario

Page 23: Presentación gráficos enquisa alumnos

54%

46%

Axudo nos traballos da terra

SiNon

Page 24: Presentación gráficos enquisa alumnos

Con frecuencia Algunha vez fun Non

Vou coller á herba 0 8 24

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

Vou coller á herba

Page 25: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non Algunha vez fun

Vou ao muíño 0 29 3

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Vas ao muíño?

Page 26: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si (algunha vez)9%

Non91%

Fas xabón na casa?

Page 27: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non

Ducha na casa 32 0

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Podes ducharte na casa?

Page 28: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si

Non

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5Si Non

Facemos roupa na casa? 2 30

Facemos roupa na casa

Page 29: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non0

5

10

15

20

25

30

Imos a xastre/modista?

Imos a xastre/modista?

Page 30: Presentación gráficos enquisa alumnos

Desfacémonos dela56%

Remendamos/zurcimos

41%

N/C3%

Se se nos rompe unha peza de roupa ...

Page 31: Presentación gráficos enquisa alumnos

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos N/C

Empecei na esola aos 1 2 19 4 4 1 1

13579

1113151719

Empecei na escola aos ...

Page 32: Presentación gráficos enquisa alumnos

Enfermi-dade

Asto. Famil-iar

Consulta médica

Folga Expulsión Durmirse Evento es-pecial

Viaxe Motivos persoais

Deber in-excus.

Traballo

Non vou ao cole por ...

31 11 11 3 1 1 1 1 4 2 0

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

Non vou ao cole por ...

Page 33: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non N/C0

5

10

15

20

25

30

35

Meu pai sabe ler/escribir

Meu pai sabe ler/escribir

Page 34: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si Non N/C0

5

10

15

20

25

30

35

Miña nai sabe ler/escribir

Miña nai sabe ler/escribir

Page 35: Presentación gráficos enquisa alumnos

Galego fundam.

Castelán fundam.

Indistintamente

N/C

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5Galego fundam. Castelán fundam. Indistintamente N/C

No cole falamos e estu-damos en

1 6 23 2

No cole falamos e estudamos en ...

Page 36: Presentación gráficos enquisa alumnos

Ed. Primaria

E.S.O.

Bacharelato ou FP

Outros

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5Ed. Primaria E.S.O. Bacharelato ou

FPOutros

Rematei estudos de 32 0 0 0

Rematei estudos de ...

Page 37: Presentación gráficos enquisa alumnos

por idade/curso/grupo agrupado/a con outras idades

En Ed. Primaria ía ao cole

32 0

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

En Ed. Primaria ía á escola

Page 38: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si

Non

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5Si Non

Escoito (ou poido escoitar) a radio 32 0

Escoito (ou poido escoitar) a radio

Page 39: Presentación gráficos enquisa alumnos

Si

Non

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5Si Non

Vexo (ou poido ver) a tele 32 0

Vexo (ou poido ver) a televisión