Presentació Pwerp. famílies Cicle Mitjà 2014

of 21 /21
CURS 2014 - 2015

Embed Size (px)

Transcript of Presentació Pwerp. famílies Cicle Mitjà 2014

 1. 1. CURS 2014 -2015
 2. 2. Msica: VergetenAutomticoSSIIGGUUEESS FFEELLII..TTEENNSS MMOOLLTT PPEERR DDOONNAARR
 3. 3. Sigues geners en donar i agrat en rebre.
 4. 4. Quan mires als altres amb els ulls del cor,envies al mn missatges que donen felicitat.
 5. 5. VOLS SER FELI?COMENA EL DIA AMB BON HUMOR i AMB UN SOMRIURE.
 6. 6. LA FELICITAT T DIFERENTS COLORSFETS DE:DONACI i DE GRATUTAT,DESTIMACI i DE RESPECTE
 7. 7. ESCOLTAR PER ACOMPRENDRE,PER A SER FELI i DONAR-TE
 8. 8. SOM ALL QUE PENSEM LES 24 HORES DEL DIA.
 9. 9. QUAN TU PROPICIES FELICITAT DONANT-TE ALS ALTRES,ETS COM LA PRESNCIA DE LA PERSONA QUE ESTIMES.
 10. 10. SEMPRE QUE HI HAGI UN BUIT A LA TEVA VIDA,OMPLEL DE DONACI, DE COMUNICACI,DE GRATUTAT i DAMOR.
 11. 11. LEDUCACI S A LES PERSONES, COM EL PERFUM A LES FLORS.
 12. 12. EL TEMPS S UN DILEG CONSTANT.APROFITAL, GAUDEIX-LO, VIU-LO, DNAT i DEIXAT PRENDRE.
 13. 13. SI COMPARTEIXES EL QUE ETS i EL QUE TENS,FAS CREBLE LA GRATUTAT I REPARTEIXES FELICITAT.
 14. 14. AVUI SS EELL MMIILLLLOORR DDIIAA PPEERRAA DDOONNAARR--TTEE IIDDEEIIXXAARR--TTEE PPRREENNDDRREE..
 15. 15. VOLS SER FELI?MIRA i VEU ELS FETS DE LA VIDA DES DUN PUNT DE VISTA DIFERENT,POSITIU i TRANSCENDENT.
 16. 16. VOLS VIURE FELI?NO FACIS ALS ALTRESALL QUE NO VOLS QUE ET FACIN A TU.
 17. 17. SI CADASC DONS EL MILLOR DELLMATEIX/A, ELS CAMINS DE LA TERRAESTARIEN PLENS DE FELICITAT
 18. 18. DONAR CORATGE, S FER FELI i SER-NE
 19. 19. TENS A LES TEVES MMAANNSS EELL MMOOMMEENNTT PPRREESSEENNTT..VVIIUU--LLOO AAMMBB IILLLLUUSSII.. SSII HHOO FFAASS SSEERRSS FFEELLII
 20. 20. UN INSTANT DEFELICITAT SUBLIM ENUNA VIDA, S SUFICIENTPER A DONAR, DONAR-MEi DEIXAR-ME PRENDRE
 21. 21. BENVINGUTS i BENVINGUDES!!!AQU POTENCIEM LA FELICITATA TRAVS DELS VALORSTHI APUNTES?Hoy es domingo 21 de septiembre de 2014 FF ii nnson las 20:15 hs.