Prehistòria menorca...

of 6 /6
MENORCA PREHISTÒRICA La prehistòria es divideix en vàries etapes o edats que reben el seu nom del material més utilitzat a cada una d'elles: edat de pedra (paleolític i neolític) i edat dels metalls (edat del coure, edat de bronze – mescla de coure i estany- i edat del ferro. Els primers pobladors de Menorca arribaren a la nostra illa fa uns 4.000 anys, provinents de la península ibèrica o de l'illa italiana de Sardenya durant l'edat del bronze. Quan arribaren a Menorca visqueren, al principi,en habitatges navetiformes (habitacles en forma de nau invertida fets de grans pedres i cobertes de ramatge i fang) que no formaven poblats sinó que estaven isolades o agrupades en petit nombre. Els primers pobladors quan arribaren ja sabien conrear els vegetals i ensinistrar animals, a les seves embarcacions portaren animals domèstics i llavors per sembrar. A Menorca abans d'ells el principal animal que s'hi podia trobar era el myotragus balearicus, un mamífer de la subespècie dels caprins, és a dir una espècie de cabra que amidava entre 40 i 50 cm d'alçada i uns 70 kg de pes. Només se n'han trobat restes a les Illes Balears. El myotragus s'extingí o bé perquè fou caçat per excés o perquè va desaparèixer la planta (boix) de la que s'alimentava.

Embed Size (px)

Transcript of Prehistòria menorca...

Page 1: Prehistòria menorca...

MENORCA PREHISTÒRICA

La prehistòria es divideix en vàries etapes o edats que reben el seu nom del material més utilitzat a cada una d'elles: edat de pedra (paleolític i neolític) i edat dels metalls (edat del coure, edat de bronze – mescla de coure i estany- i edat del ferro.

Els primers pobladors de Menorca arribaren a la nostra illa fa uns 4.000 anys, provinents de la península ibèrica o de l'illa italiana de Sardenya durant l'edat del bronze.

Quan arribaren a Menorca visqueren, al principi,en habitatges navetiformes (habitacles en forma de nau invertida fets de grans pedres i cobertes de ramatge i fang) que no formaven poblats sinó que estaven isolades o agrupades en petit nombre.

Els primers pobladors quan arribaren ja sabien conrear els vegetals i ensinistrar animals, a les seves embarcacions portaren animals domèstics i llavors per sembrar. A Menorca abans d'ells el principal animal que s'hi podia trobar era el myotragus balearicus, un mamífer de la subespècie dels caprins, és a dir una espècie de cabra que amidava entre 40 i 50 cm d'alçada i uns 70 kg de pes. Només se n'han trobat restes a les Illes Balears. El myotragus s'extingí o bé perquè fou caçat per excés o perquè va desaparèixer la planta (boix) de la que s'alimentava.

Page 2: Prehistòria menorca...

Els primers pobladors enterraven els seus morts a navetes d'enterrament -al principi- i més tard a coves-

De les moltes coves que hi ha als barrancs i penyals de Menorca, fa pocs anys se n'han trobat tres de perfectament conservades. S'han excavat i estudiat i s'hi han trobat restes humanes, a més d'estris fets d'ós, fusta i pedra. Són la Cova des Carritx, la Cova des Pas i la Cova des Mussol.

Aquesta època que estem estudiant ara s'anomena “època pretalaiòtica”. És a dir època d'abans dels talaiots quan els primers pobladors ja construïren grans poblats de pedra arreu de l'illa. A aquests poblats hi trobem una espècie de torre de vigilància que anomenem “talaiot”. És la època talaiòtica que estudiarem tot seguit.

LA CULTURA TALAIÒTICA

Passaren els anys i les generacions, els pobladors de Menorca aprengueren a millor conrear la terra i a ensinistrar els animals. Així tingueren més aliments i la població va créixer. Abandonaren les coves com a lloc d'habitatge i construïren poblats arreu de l'illa fets de grans pedres.

Els poblats talaiòtics

En aquests poblats hi trobem molts monuments megalítics (de les paraules gregues mega = gran i litos= pedra): talaiots, murades, taules, sales hipòstiles, etc.

A aquests poblats hi havia una població nombrosa sota el comandament d'un cabdill. Es sap que hi havia lluites entre els poblats per mor de les restes d'armes, els talaiots per vigilar i les murades per defensar-se. Hi podem trobar així mateix els anomenats “cercles d'habitació”, restes dels habitatges de forma circular.

Els talaiots

Precisament un d'aquests monuments, el talaiot, va donar el nom a aquesta etapa de la prehistòria menorquina: cultura talaiòtica.Els talaiots són una mena de torre feta de grans pedres que es creu que tenia com a funció la vigilància per a prevenir possibles atacs. N'hi ha de moltes formes:

Page 3: Prehistòria menorca...

circulars, rectangulars, etc. Se n'han comptats dos-cents seixanta-set.

Les taules

La taula és un monument exclusiu de Menorca, no n'hi ha enlloc més del món, fins i tot a les altres Illes Balears que també tenen restes talaiòtics no hi trobem taules. Son dues enormes pedres superposades en forma de T. Al seu entorn hi trobem un recinte de grans pedres en forma de ferradura. Malgrat s'han trobat vint-i-cinc taules, només sis d'elles estan dreçades. Es desconeix exactament quina era la seva funció però es creu que tenia que veure amb cerimònies religioses.

Page 4: Prehistòria menorca...

Les navetes

Són construccions en forma de nau de pedra invertida. Malgrat hi hagi navetes dedicades a l'habitatge, la majoria van ser utilitzades per a enterraments col·lectius. Pot ser la Naveta des Tudons és el monument megalític més conegut de Menorca, però se n'han trobades seixanta-tres més.

Sales hipòstiles

Són una mena d'edificis amb columnes cobertes de lloses planes. No es coneix la seva funció exacta però es creu que podien ser llocs de reunió dels habitants del poblat.

MENORCA I ALTRES POBLES DE LA MEDITERRÀNIA

A aquesta època els menorquins talaiòtics entren en contacte amb altres pobles de la Mar Mediterrània que, molt més desenvolupats, coneixien la navegació i arribaren a Menorca: són els fenicis i els grecs.Els fenicis anomenaren “Nura” a la nostra illa i els grecs li posaren el nom de “Meloussa”.

Page 5: Prehistòria menorca...

L'època talaiòtica va finalitzar quan els romans (poble originari del centre d'Itàlia on es troba la ciutat de Roma) conqueriren les Illes Balears i formaren un gran imperi que vorejava tota la Mar Mediterrània.

Page 6: Prehistòria menorca...

L'època talaiòtica va finalitzar quan els romans (poble originari del centre d'Itàlia on es troba la ciutat de Roma) conqueriren les Illes Balears i formaren un gran imperi que vorejava tota la Mar Mediterrània.