PRÀCTICA 1. PDF file 2019-02-28 · Figura 1. Cicle vital de Drosophila...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRÀCTICA 1. PDF file 2019-02-28 · Figura 1. Cicle vital de Drosophila...

 • PRÀCTICA 1.

  INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA

  I MORFOLOGIA DE

  DROSOPHILA. http://www.bslave.nl/cms/photos/bslave%20

  Hayley Karageorgiou [email protected] Grado de Genetica Curso 2018-2019

 • INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA I MORFOLOGIA DE DROSOPHILA.

  Objectiu

  L’objectiu principal d’aquesta primera pràctica és el de familiaritzar-se amb el cicle

  vital i la morfologia de les diferents fases del desenvolupament de Drosophila. Els

  coneixements adquirits en aquesta pràctica són fonamentals per al desenvolupament de

  la resta de pràctiques on s’utilitza aquest material biològic.

  Introducció

  Drosophila melanogaster, coneguda vulgarment com la mosca del vinagre o de la

  fruita, és un material excel·lent de laboratori i, per això, ha jugat un paper molt

  important en el desenvolupament de la Genètica. Entre els múltiples avantatges que

  ofereix, en destaquen el seu manteniment senzill i econòmic, que permet conservar un

  gran nombre de soques interessants per les seves característiques genètiques d’una

  forma rutinària, la capacitat de produir un nombre de descendents molt elevat en una

  sola generació i la gran varietat de mutants fenotípics que se’n coneixen. A més a més,

  les larves de Drosophila, com les d’altres dípters, tenen en les seves glàndules salivals

  cromosomes politènics. Aquests cromosomes gegants permeten realitzar estudis

  citogenètics molt precisos.

  El cicle vital de les espècies del gènere Drosophila

  Les drosòfiles són dípters holometàbols que durant el seu desenvolupament passen per

  les fases d’ou, larva, pupa i, finalment, insecte adult (Figura 1). La durada del seu cicle

  de vida depèn de diversos factors ambientals, tals com la temperatura i la humitat. A

  una temperatura de 25 °C i a una humitat relativa del 60%, el cicle de D. melanogaster

  des d’ou a adult és d’uns 9 dies; mentre que a 20 °C és d’uns 15 dies. La taula 1 mostra

  una cronologia aproximada del desenvolupament de D. melanogaster a 25 °C.

 • Figura 1. Cicle vital de Drosophila melanogaster.

  Després de l’aparellament, la fecundació dels ous té lloc dins l’úter. A continuació es

  produeix la posta dels ous (o ovoposició) i l’ou és dipositat a l’exterior. Al cap d’unes

  hores, en les quals té lloc una gran proliferació i reorganització cel·lulars, de l’ou

  n’eclosiona una larva petita i blanca, molt activa i voraç (Taula 1). El creixement ràpid

  de la larva li produeix dues mudes successives, al final de les quals s’obtenen les

  anomenades larves de tercer estadi. Aquestes larves perden mobilitat de forma

  progressiva i, finalment, es fixen al substrat i comencen a transformar-se en insectes

  adults (Taula 1): és la pupació. Les pupes es distingeixen perquè la coberta externa de la

  larva es va endurint i enfosquint progressivament, fins a adquirir una tonalitat

  groguenca o ataronjada. Un cop ha acabat la metamorfosi, que requereix la degradació i

  reabsorció dels teixits de la larva i la producció de nous òrgans a partir d’unes

  agrupacions cel·lulars larvàries anomenades discs imaginals, l’insecte adult trenca la

  coberta de la pupa i n’emergeix. Immediatament després de l’emergència, els insectes

  adults es reconeixen fàcilment perquè no estan completament pigmentats i les seves ales

 • encara no s’han desplegat. Taula 1. Cronologia del desenvolupament de D. melanogaster a 25 °C.

  Hores Dies Estadi del desenvolupament

  0 0 fecundació: embrió

  22 1 eclosió: primer estadi larvari

  47 2 primera muda: segon estadi

  70 3 segona muda: tercer estadi

  118 5 formació del puparium

  119 5 puparium groc

  120 5 puparium pigmentat

  122 5 muda prepupal

  130 5,5 formació del cap, ales i potes

  167 7 pigmentació dels ulls

  184 7,5 pigmentació de les quetes

  214 9 emergència: adult amb les ales plegades

  Característiques de l’insecte adult. Identificació dels sexes. Per poder realitzar encreuaments en condicions controlades s’han de reconèixer

  inequívocament els sexes i conèixer el temps a partir del qual els individus emergits són

  capaços d’aparellar-se. Les drosòfiles poden pertànyer a dos sexes: mascles i femelles

  (Figura 2). Els adults poden aparellar-se al cap de poques hores de l’eclosió i les

  femelles comencen a posar ous poc després. La capacitat reproductora es conserva al

  llarg de tota la vida, si bé la taxa d’ovoposició descendeix a partir del desè dia. La

  longevitat depèn en gran part de la disponibilitat d’aliment i de la temperatura, i poden

  arribar a assolir fins als tres mesos de vida.

  Es poden assenyalar diferents característiques morfològiques que permeten distingir

  fàcilment els mascles de les femelles de l’espècie D. melanogaster (com veurem

  després algunes d’aquestes característiques no són comunes a totes les espècies del

  gènere). El sexe dels adults és més fàcil de distingir en aquesta espècie (Figura 2). Des

  de la fase larvària, els mascles es poden distingir perquè els seus testicles són més grans

  que els ovaris de les femelles. A través de la coberta de les pupes tardanes es pot

 • observar també, utilitzant la lupa, una característica que presentaran els mascles

  d’aquesta espècie, però no les femelles, són les anomenades pintes sexuals, unes

  especialitzacions epidèrmiques presents en els tarsos del parell de potes anterior (Figura

  2).

  Figura 2. Dimorfisme sexual de Drosophila melanogaster. Visió dorsal d’insectes adults dels dos sexes. Fixeu- vos en les diferències de l’extrem de l’abdomen. Pota anterior. Els mascles presenten la pinta sexual.

  Visió ventral de l’abdomen. Diferències en les estructures genitals i anals (Modificat de Rodríguez, 2005).

 • Per distingir els dos sexes cal tenir en compte diferents característiques. En primer lloc,

  en els mascles s’hi observaran les pintes sexuals. En segon lloc, la pigmentació de la

  zona dorsal de l’extrem de l’abdomen és diferent en mascles i femelles: en els mascles

  forma una taca negra contínua sobre els segments terminals de l’abdomen (d’aquí li ve

  el nom de "melanogaster": extrem de l’abdomen fosc). A més a més, l’abdomen dels

  mascles és arrodonit, mentre que el de les femelles és més punxegut. Finalment, els

  mascles són una mica més petits. Emprant el binocular, s’observen d’altres

  característiques: si col·loquem els individus sobre el seu dors, apareixen els aparells

  genitals. En les femelles hi podem veure una placa genital de color clar, mentre que els

  mascles tenen una estructura fosca anomenada arc genital.

  Dotació cromosòmica

  D. melanogaster té quatre parells de cromosomes (2n=8): un parell

  d’heterocromosomes o cromosomes sexuals (XX en les femelles i XY en els mascles) i

  tres parells d’autosomes (II, III i IV). D’aquesta forma, existeixen quatre grups de

  lligament. El cromosoma IV és molt petit ("dot" o cromosoma puntiforme).

  Mutants fenotípics

  En Drosophila melanogaster es disposa de mutants fenotípics de tipus molt diferents

  que afecten la morfologia de l’ala, el color del cos, la mida, forma o color dels ulls o de

  les quetes, etc.

  Materials i mètodes

  En aquesta pràctica s’utilitzaran individus que pertanyen a l’espècie Drosophila

  melanogaster; s’estudiarà el seu cicle vital i la seva morfologia, i les característiques

  fenotípiques de soques mutants diferents.

 • Desenvolupament de la Pràctica.

  1. A partir de diferents ampolles de cultiu, observeu els distints estadis del

  desenvolupament de Drosophila. Fixeu-vos en les larves de mides diferents, pupes i

  adults. Descriviu amb l’ajut de dibuixos la morfologia externa de les larves i les pupes.

  Establiu les possibles diferències morfològiques entre les larves de mida diferent que

  s’observin.

  2. Descriviu la morfologia externa de les pupes. En algunes d’elles, les més properes a

  l’emergència, s’hi poden observar estructures de l’insecte adult. Si les observeu,

  describiu-les també. Poden relacionar-se les morfologies de larves i pupes? Establiu-ne

  relacions, si existeixen.

 • 3. Observeu i descriviu la morfologia externa dels adults (color del cos i ulls,

  morfologia de les ales i halteris, forma i mida de les quetes, etc).

  Cos Ulls Ales Halteris Quetes Altres caràcters

  4. Determineu el sexe d’un mínim de deu individus i reconeixeu-ne les diferents

  característiques que s’han explicat anteriorment. Anoteu el nombre de mascles i

  femelles que heu trobat en sexar. Es detecten diferències morfològiques en els individus

  que acaben d’emergir? Si és així, descri