PORTPISA(eusk) - isei-ivei. gabe. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, ikasle horien ehuneko handi

download PORTPISA(eusk) - isei-ivei. gabe. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, ikasle horien ehuneko handi

of 124

 • date post

  19-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PORTPISA(eusk) - isei-ivei. gabe. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, ikasle horien ehuneko handi

 • PISA 2003 Ebaluazioaren Lehen Txostena EUSKADIKO EMAITZAK

  Matematikari, Irakurketari, Zientziei eta Problemen ebazpenari dagokien 15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Proiektua

  www.isei-ivei.net

 • EBALUAZIOAREN LEHEN TXOSTENA PISA 2003 EUSKADIKO EMAITZAK

  PISA 2003 Ebaluazioaren Lehen Txostena EUSKADIKO EMAITZAK

  Matematikari, Irakurketari, Zientziei eta Problemen ebazpenari dagokien 15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Proiektua

  www.isei-ivei.net

 • Argitaraldia: 2004ko abendua © ISEI•IVEIk argitaratua

  ISEI•IVEIk ARGITARATUA Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea Asturias 9, 3.a - 48015 Bilbao Tel.: 94 476 06 04 - Faxa: 94 476 37 84 info@isei-ivei.net - www.isei-ivei.net

  DISEINUA: Onoff Imagen y Comunicación / www.eonoff.com

 • AURKIBIDEA

  Hitzaurrea ..............................................................................................................5

  1.- Sarrera................................................................................................................................................7

  PISA PROIEKTUA ..............................................................................................................................................................................................7

  AZTERLANAREN HELBURUAK ETA AURREKARIAK ............................................................................................................................................7

  PISA 2003KO PARTE-HARTZAILEAK ..................................................................................................................................................................7

  EBALUAZIOAREN EZAUGARRIAK ......................................................................................................................................................................8

  NAZIOARTEKO BESTE AZTERKETA BATZUEKIKO DIFERENTZIAK ........................................................................................................................8

  NEURKETARAKO BALIABIDEAK ........................................................................................................................................................................8

  PROBAREN ITEM-MOTAK ................................................................................................................................................................................9

  ERRENDIMENDU-MAILAK ................................................................................................................................................................................9

  LAGINAREN EAEKO DISEINUA ..........................................................................................................................................................................9

  LAGINAREN DATUAK ......................................................................................................................................................................................9

  PROBAREN HIZKUNTZA ....................................................................................................................................................................................10

  2.- Matematika ......................................................................................................................................12

  MATEMATIKA PISAN NOLA DEFINITZEN DEN ....................................................................................................................................................12

  MATEMATIKAKO PRESTAKUNTZA PISAN NOLA NEURTZEN DEN ......................................................................................................................12

  Edukiak ......................................................................................................................................................................................................12

  Matematika-prozesuak ..............................................................................................................................................................................14

  Testuingurua ..............................................................................................................................................................................................15

  MATEMATIKAKO GAITASUN-MAILAK ..............................................................................................................................................................16

  Ikasleek matematika-eskala bakoitzean zer egin dezaketen: ......................................................................................................................17

  Espazioa eta Forma ....................................................................................................................................................................................18

  Aldaketa eta Erlazioak................................................................................................................................................................................19

  Kantitatea ..................................................................................................................................................................................................20

  Probabilitatea ............................................................................................................................................................................................21

  MATEMATIKAKO EMAITZAK ............................................................................................................................................................................21

  Errendimendu orokorra ............................................................................................................................................................................21

  Emaitzak errendimendu-mailaren arabera ..................................................................................................................................................24

  Emaitzak sexuaren arabera ........................................................................................................................................................................29

  Emaitzak hezkuntza-mailaren arabera ........................................................................................................................................................31

  Emaitzak matematika-eskala bakoitzean ....................................................................................................................................................33

  ALOR HONI DAGOZKION ONDORIOAK ............................................................................................................................................................39

  3.- Irakurketa..........................................................................................................................................40

  IRAKURKETA PISAN NOLA DEFINITZEN DEN......................................................................................................................................................40

  IRAKURTZEKO GAITASUNA NOLA NEURTZEN DEN ..........................................................................................................................................40

  Testuen edukia ..........................................................................................................................................................................................40

  Ezagutza-gaitasunak ................................................................................................................................................................................41

  Testuingurua ..............................................................................................................................................................................................41

 • PAG. 4

  EBALUAZIOAREN LEHEN TXOSTENA PISA 2003 EUSKADIKO EMAITZAK

  IRAKURTZEKO GAITASUN-MAILAK ..................................................................................................................................................................42

  IRAKURKETAKO EMAITZAK ..............................................................................................................................................................................43

  Emaitza orokorrak ....................................................................................................................................................................................43

  Emaitzak errendimendu-mailaren arabera ..................................................................................................................................................46

  Emaitzak sexuaren arabera ........................................................................................................................................................................49

  Emaitzak hezkuntza-mailaren arabera ........................................................................................................................................................50

  ALOR HONI DAGOZKION ONDORIOAK ............................................................................................................................................................52

  4.- Zientziak ........................