Ponencia Semipresencial FP

29
IES Nicolau Copèrnic IE S IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL A L’IES NICOLAU COPÈRNIC Departament d’informàtica

description

Ponència presentada al CAR de Sant Cugat per explicar la modalitat semipresencial d'assistència a classes de F.P. d'informàtica a l'IES Nicolau Copèrnic

Transcript of Ponencia Semipresencial FP

Page 1: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL A L’IES

NICOLAU COPÈRNIC

Departament d’informàtica

Page 2: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Índex de la sessió • Qui som, on som

• Per què varem implantar la semipresencial

• Què diu la resolució EDU/2901/2007

• On ho apliquem al Copèrnic?

• Com ho fem al Copèrnic?

• Les eines

• Algunes estadístiques

• Avantatges i inconvenients

• Conclusions

Page 3: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Qui som, on som• L’IES Nicolau Copèrnic és un centre de secundària amb ESO, Batxillerat i

C.F. de grau Mitjà i Superior d’Informàtica.• Situats a Terrassa, al Vallès Occidental• Horaris de matí i tarda. Cobrim de 8h a 22h.• 600 alumnes aprox. i 62 professors (19 d’informàtica)• Som centre PIFP, de referència i d’innovació tecnològica

Page 4: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Per què implantem la formació semipresencial al nostre centre?

• El perfil del nostre alumnat de tarda és majoritàriament treballador.

• Volem apropar-nos a la realitat de l’entorn• Tenim alguna plaça lliure al torn de tarda• Podem recuperar ex-alumnes que ja no estudien

perquè no poden assistir a classe• Ens ho ofereix el Departament com a prova

pilot.• Ens permetrà augmentar la matrícula de tarda

Page 5: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

• Regula la modalitat semipresencial per als cursos 2007/08 i 2008/09

• La resolució EDU/1434/2009, de 13 de maig prorroga la modalitat per al curs 2009/10

• Adreçat a persones que acreditin documental-ment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:– El treball– Tenir cura d’altres persones– Qualsevol altra circumstància que les

impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives.

Què diu la resolucióEDU/2901/2007 de 25 de setembre

Page 6: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Objectius de la resolució

• Afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals de l’alumnat

• Facilitar el seguiment dels estudis a aquelles persones en les que concorre alguna circumstància, com ara, el treball, tenir cura d’altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional.

Page 7: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Característiques de la modalitat semipresencial

• Cal assistir presencialment al menys a la meitat de les hores previstes al crèdit.

• Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit.

• Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial

50% d’assistència i la mateixa 50% d’assistència i la mateixa feina que la resta d’alumnesfeina que la resta d’alumnes

RESUMINT

Page 8: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Respecte al centre

• Els centres per a l’aplicació de la modalitat semipresencial, han de disposar de la pauta metodològica, la qual ha de contenir:– El nom i cognoms del professorat que intervé– La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne/a– La relació dels materials o recursos curriculars que

es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats

– La distribució prevista de l’horari presencial

Page 9: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Respecte al professorat

• El professorat dels crèdits amb alumnat en règim semipresencial tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge semipresencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat

• S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.

• Els critèris d’avaluació són els mateixos per a tot l’alumnat

Page 10: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Com es demana, com s’avalúa?

Com es demana?– El centre docent tramet a la Direcció General

d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la sol·licitud d’autorització del règim semipresencial

Seguiment i avaluació de l'experiència– Les propostes de millora per a la futura regulació

de la modalitat semipresencial.– Els resultats globals obtinguts per l’alumnat.– L’organització de la modalitat semipresencial en

els centres educatius.

Page 11: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

On ho apliquem al Copèrnic?

l'IES Nicolau Copèrnic oferta semipresencial a:– CF de Grau Mitjà d'Informàtica (SMIX) – CF de Grau Superior d'informàtica (3x2):

• 1er any comú D'ASI i DAI• 2ns anys d'ASI o DAI

Només s'ofereix en horari de tarda (19:15h a 22h)– SMIX: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (nou cicle)– DAI: Desenvolupament d‘Aplicacions Informàtiques– ASI: Administració de Sistemes Informàtics

Page 12: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Com ho fem al Copèrnic• Totes les aules estan equipades amb

ordinadors, canó, pantalla i pissarra velleda i connexió a Internet (i WiFi)

Page 13: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Plataforma Moodle• Disposem d’un portal Moodle accessible

des de fora per a tots els alumnes

Page 14: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Característiques del Moodle

• Proporciona totes les eines necessàries per complir amb els requisits de la resolució

• Representa una eina d'innovació TIC i TAC per al centre

• Els alumnes des de casa seva poden accedir als continguts dels diferents crèdits que cursen tenint al seu abast apunts, exercicis, correccions, e-mails, xats...

• És un mitjà perfecte per guardar les evidències de les activitats d'ensenyament-aprenentatge generades per l'alumnat en el desenvolupament de la modalitat semi presencial.

Page 15: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Materials

• Els materials dels crèdits són al Moodle accessibles per als alumnes des de l’aula i des de casa.

• Els exercicis, els exàmens, etc. també

Page 16: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Claus d’implantació del Moodle

• Ja disposàvem d’una plataforma Moodle funcional des de feia gairebé 2 anys en el moment de la implantació

• Materials docents i ús de la plataforma: l’adaptació ha estat força senzilla gràcies a que ja disposàvem de material docent i de professors que utilitzaven l’eina

• Molts del professors són autors del materials de l’IOC• Disposàvem dels recursos humans necessaris per

gestionar el servidor i la infraestructura de xarxa (moltes hores de feina!)

• S’han realitzat cursos de formació específica en Moodle per a tot el professorat del centre

• La plataforma és accessible des de fora del centrewww.iescopernic.com/moodle

Page 17: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Altres plataformes que usem

Mediawiki• http://www.iescopernic.com/mediawiki• Es pot utilitzar com a Dossier Virtual o portafoli dels

alumnes.• Les seves possibilitats són infinites... Vegeu si no

la wikipedia (mateix programari)

Joomla• http://www.iescopernic.com• És l'eina amb la que està creat el portal del centre• Facilita la comunicació amb tota la comunitat del

centre (notícies, informació institucional, etc.)

Page 18: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Algunes estadístiques

Estadístiques (Maig 2009)• 657 usuaris i més de 160 cursos• 343 MB de base de dades i uns 96GB en continguts• Materials en altres plataformes. La wiki acumula més de

600.000 visites, 128.639 edicions, 25.100 pàgines, 18.125 fitxers carregats, 2.5G de dades...

• El conjunt de webs del centre han estat visitades durant el que duem d'any més de 4.200.000 cops i s'han descarregat un total de més de 150 GB

• Tots són sistemes força utilitzats, tot i que encara es pot potenciar més l’ús.

Page 19: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Les nostres xifres d’alumnes (Horari tarda)

0

50

100

1er. Comú ASI/DAI

Valors % 65 35

Presencial semipresencial

0

50

100

2on ASI

Valors % 81 19

Presencial semipresencial

0

20

40

60

2on DAI

Valors % 43 57

Presencial semipresencialSón alumnes molt fidels !Són alumnes molt fidels !

Page 20: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Evolució de la preinscripció

2007/08 2008/09 2009/10

20

40

60

80

100

120

140

EVOLUCIÓ PREINSCRIPCIÓ

1er.G.Mitjà

1er.G. Superior

1er.G.Mitjà 76 90 121

1er.G. Superior 40 49 87

2007/08 2008/09 2009/10

Page 21: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

On tenim els servidors?Solució 1. Al centre• Per què sigui usable Moodle la velocitat d'accés és molt

important. Treball en xarxa LAN• Tot i que oferim semipresencialitat la realitat és que el

tan per cent més elevat de feina és fa des del centre• El treball des del centre és a ràfegues. (Hi ha molts

alumnes accedint a l’hora)• El treball des de fora del centre és puntual. (Hi ha pocs

alumnes accedint a l’hora)• Més control i flexibilitat de la plataformaSolució 2. Extern al centre• Amb les limitacions de les línies de connexió externes

(ADSL) és inviable treballar a l'escola amb un Moodle extern.

Page 22: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Consens departamental

• L’adequació dels horaris per la semipre-sencialitat necessita la plena col·laboració del professorat.

• Cal ajustar els horaris per complir amb el 50% de presencialitat

• FOL és molt afectat. (Queda a la franja del mig)

• Anglès és molt afectat. (Queda a la franja del mig)

Page 23: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

• S’han adaptat de manera que compleixen la normativa (50% assistència presencial) i són raonables per als alumnes. (19:15h fins les 22:00h)

Els horaris

Page 24: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Els horaris

Page 25: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Els horaris

Page 26: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Els avantatges

• Hem recuperat alumnes que no estudiaven per problemes d’horari i que són fidels

• Hem augmentat la matrícula de GS• El centre millora l’oferta educativa• Disposem d’una infraestructura potent• Rendibilitzem les infraestructures• Materials ubicats en un sol lloc i compartits• Hàbits de treball comuns • Millora de la imatge del centre• Continuïtat de grups i plantilla

Page 27: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Els inconvenients

• La infraestructura demana un manteniment molt elevat.• Servidors (Moodle, joomla )• Tallafocs (atacs de l’exterior)• Proxy• Routers• Switchs

• I personal qualificat i responsabilitzat en fer-ho• Les línies ADSL són un coll d’ampolla• L’accés des de l’exterior és limitat• El professorat té sobrecàrrega de feina a curt termini

• Elaboració de materials• Atenció personalitzada als alumnes• Manteniment dels materials al Moodle

Page 28: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Conclusions

Infraestructura informàtica

Moodle (gratuït)

Servidors

Mòdem ADSL

Internet

+

Implicació del professorat

=++

+

Page 29: Ponencia Semipresencial FP

IESNicolau Copèrnic

IES

Gràcies per la vostra atenció

• Equip de l’IES Nicolau Copèrnic

Preguntes?