Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d'...

of 21 /21
41029 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41036 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència en Anglès) UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41041 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41035 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 11033 Administració i Direcció d'Empreses UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 21014 Administració i Direcció d'Empreses UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 21099 Administració i Direcció d'Empreses (Docència en Anglès) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 31002 Administració i Direcció d'Empreses "Centre Universitari EAE" UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 31001 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 31072 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" (Semipresencial) UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41008 Administració i Direcció d'Empreses UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 61003 Administració i Direcció d'Empreses UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 81003 Administració i Direcció d'Empreses UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 71002 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 71004 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 71063 Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 91003 Administració i Direcció d'Empreses UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 91042 Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 11064 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 21098 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 61035 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 81053 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 71055 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 81052 Administració i Direcció d'Empreses / Economia (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41034 Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació de Simultaneïtat) UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 81046 Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Tecnologia Industrial Grau Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya Economia de l'Empresa Física Fonaments de les Arts Química Electrotècnia Literatura Catalana Literatura Castellana Dibuix Artístic Dibuix Tècnic Matemàtiques Matemàtiques Aplicades a les CC.SS U n i v e r s i t a t B r a n c a Biologia Ciències de la Terra i del Medi Ambient Disseny 2020 Grec Història de la Filosofia Història de l'Art Llatí Geografia Cultura Audiovisual Anàlisi Musical

Embed Size (px)

Transcript of Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d'...

Page 1: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

41029 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41036Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Docència

en Anglès)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41041Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats

Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41035Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del

Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11033 Administració i Direcció d'Empreses UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21014 Administració i Direcció d'Empreses UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21099 Administració i Direcció d'Empreses (Docència en Anglès) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31002 Administració i Direcció d'Empreses "Centre Universitari EAE" UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31001 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31072 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" (Semipresencial) UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41008 Administració i Direcció d'Empreses UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61003 Administració i Direcció d'Empreses UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81003 Administració i Direcció d'Empreses UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71002 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71004 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71063 Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91003 Administració i Direcció d'Empreses UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91042 Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11064 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21098 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61035 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81053 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71055 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81052 Administració i Direcció d'Empreses / Economia (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41034Administració i Direcció d'Empreses - Economia / Dret (Agrupació

de Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81046Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies

Industrials (Simultaneïtat)UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

Page 2: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

61036Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria Informàtica

(Simultaneïtat)UdL CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71053Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat

(Simultaneïtat)URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31101Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació

Digital "EUNCET" (Simultaneïtat)UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11066 Administració i Direcció d'Empreses / Matemàtiques (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

61053 Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (Simultaneïtat) UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71003 Anglès URV AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71049 Antropologia i Evolució Humana (Virtual o Semipresencial) URV/UOC AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11001 Antropologia Social i Cultural UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21006 Antropologia Social i Cultural UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11029 Arquelogia UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2

21007 Arquelogia UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2

71035 Arquitectura URV EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

81057 Arquitectura, Estudis d' UdG EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

31016 Arquitectura Tècnica i Edificació UPC EA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

61016 Arquitectura Tècnica i Edificació UdL EA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

81020 Arquitectura Tècnica i Edificació UdG EA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

81045 Arts Escèniques UdG AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21020 Arts i Disseny "Massana" UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

11053 Belles Arts UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91910 Bioinformàtica (Docència en Anglès) UPF/UB/UPC CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11002 Biologia UB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21009 Biologia UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81006 Biologia UdG C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91018 Biologia UVic-UCC C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21008 Biologia Ambiental UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81047 Biologia / Biotecnologia (Simultaneïtat) UdG C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 3: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

81048 Biologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat) UdG C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41001 Biologia Humana UPF CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11003 Bioquímica UB C 0,2 0,2 0,2 0,2

21011 Bioquímica UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2

71005 Bioquímica i Biologia Molecular URV C 0,2 0,2 0,2 0,2

71054 Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Simultaneïtat) URV C 0,2 0,2 0,2 0,2

11004 Biotecnologia UB C 0,2 0,2 0,2 0,2

21012 Biotecnologia UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2

61005 Biotecnologia UdL C 0,2 0,2 0,2 0,2

81007 Biotecnologia UdG C 0,2 0,2 0,2 0,2

71006 Biotecnologia URV C 0,2 0,2 0,2 0,2

91004 Biotecnologia UVic-UCC C 0,2 0,2 0,2 0,2

81047 Biotecnologia / Biologia (Simultaneïtat) UdG C 0,2 0,2 0,2 0,2

71054 Biotecnologia / Bioquímica i Biologia Molecular (Simultaneïtat) URV C 0,2 0,2 0,2 0,2

71056 Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat) URV C 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31089 Ciència i Enginyeria de Dades UPC EA 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

61040 Ciència i Producció Animal / Veterinària (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

11054 Ciència i Tecnologia dels Aliments UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21021 Ciència i Tecnologia dels Aliments UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

61008 Ciència i Tecnologia dels Aliments UdL C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21013 Ciència Política i Gestió Pública UAB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21104 Ciència Política i Gestió Pública / Dret (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21104 Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11005 Ciències Ambientals UB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21024 Ciències Ambientals UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81008 Ciències Ambientals UdG C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81048 Ciències Ambientals / Biologia (Simultaneïtat) UdG C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21013 Ciències Ambientals / Geologia (Simultaneïtat) UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11006 Ciències Biomèdiques UB C 0,2 0,2 0,2 0,2

21010 Ciències Biomèdiques UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

61004 Ciències Biomèdiques UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 4: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

91907 Ciències Culinàries i Gastronòmiques UB/UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21117 Ciències de l'Antiguitat UAB AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

11007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport UB CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

41038 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" UPF CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

61007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport UdL CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

81009 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport UdG CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

71046 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport URV CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

91001 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

61038Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària

(Simultaneïtat)UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41037Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

"Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

61039 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

81061 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat) UdG CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

71059 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat) URV CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

31095 Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic UPC CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

11077 Ciències del Mar UB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41009 Ciències Empresarials - Management UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31096 Ciències i Tecnologies del Mar UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11008 Ciències Polítiques i de l'Administració UB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41010 Ciències Polítiques i de l'Administració UPF CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81010 Ciències Polítiques i de l'Administració UdG CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11065 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81054 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11009 Cinematografia "ESCAC" UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21084 Comptabilitat i Finances UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81011 Comptabilitat i Finances UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11055 Comunicació Audiovisual UB CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21085 Comunicació Audiovisual UAB CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41002 Comunicació Audiovisual UPF CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71007 Comunicació Audiovisual URV CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 5: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

91006 Comunicació Audiovisual UVic-UCC CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81005 Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

11074 Comunicació Audiovisual / Informació i Documentació (Simultaneïtat) UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

81012 Comunicació Cultural UdG AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11067 Comunicació i Indústries Culturals UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61009 Comunicació i Periodisme Audiovisuals UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61042 Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat) UdL C 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

11056 Conservació - Restauració de Béns Culturals UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11071 Continguts Digitals Interactius UB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

11085 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

11010 Criminologia UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21068 Criminologia UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81013 Criminologia UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91050 Criminologia "ESERP" UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11088 Criminologia / Dret (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

21108 Criminologia / Dret (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

81056 Criminologia / Dret (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

41011 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41043 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat) UPF CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

21107 Direcció Hotelera UAB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

11057 Disseny UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

11079 Disseny "UNIBA" (Modalitat a distància) UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

21015 Disseny "EINA" UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

41012 Disseny "Elisava" UPF AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

91007 Disseny "BAU" UVic-UCC AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

31093 Disseny, Animació i Art Digital "CITM" UPC AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

41045 Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

41052Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de

Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

31074 Disseny i Desenvolupament de Videojocs UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 6: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

31083Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès)

(Campus Barcelona)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81059 Disseny i Desenvolupament de Videojocs UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11012 Dret UB CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

21086 Dret UAB CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

41013 Dret UPF CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

61010 Dret UdL CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

81015 Dret UdG CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

71008 Dret URV CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

91053 Dret "ESERP" UVic-UCC CSJ 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

11064 Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21098 Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61035 Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81053 Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71055 Dret / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41034Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació

de Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21104 Dret / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11065 Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81054 Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11088 Dret / Criminologia (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

21108 Dret / Criminologia (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

81056 Dret / Criminologia (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

41043 Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) UPF CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

11070 Dret / Gestió i Administració Pública (Simultaneïtat) UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

11089 Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat) UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

21109 Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

71057 Dret / Relacions Laborals i Ocupació (Simultaneïtat) URV CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

11058 Economia UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21070 Economia UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21110 Economia (Docència en Anglès) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 7: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

41014 Economia UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81016 Economia UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71009 Economia URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81052 Economia / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41034Economia - Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Agrupació

de Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91905 Economia / Estadística (Simultaneïtat) UB/UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81060 Economia / Filosofia (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11013 Educació Infantil UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21016 Educació Infantil UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61011 Educació Infantil UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81017 Educació Infantil UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71010 Educació Infantil URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71029 Educació Infantil (Tortosa) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71034 Educació Infantil (El Vendrell) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91008 Educació Infantil UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91038 Educació Infantil (Campus Manresa) UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11072 Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21111 Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61037 Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat) UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81049 Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71050 Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91030 Educació Infantil / Educació Primària (5 anys) (Simultaneïtat) UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11014 Educació Primària UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21018 Educació Primària UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21102 Educació Primària (Docència en Anglès) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61012 Educació Primària UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81018 Educació Primària UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71011 Educació Primària URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71033 Educació Primària URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91009 Educació Primària UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 8: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

61038Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

(Simultaneïtat)UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11072 Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21111 Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61037 Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81049 Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71050 Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91030 Educació Primària / Educació Infantil (5 anys) (Simultaneïtat) UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11015 Educació Social UB CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

21019 Educació Social UAB CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

61013 Educació Social UdL CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

81019 Educació Social UdG CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

71012 Educació Social URV CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

91010 Educació Social UVic-UCC CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

11073 Empresa Internacional (Docència en Anglès) UB CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21087 Empresa i Tecnologia UAB CSJ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

61006 Enginyeria Agrària i Alimentària UdL EA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

81032 Enginyeria Agroalimentària UdG EA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

31004 Enginyeria Alimentària UPC EA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

11059 Enginyeria Biomèdica UB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31051 Enginyeria Biomèdica UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41033 Enginyeria Biomèdica UPF EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81063 Enginyeria Biomèdica UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71064 Enginyeria Biomèdica URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91039 Enginyeria Biomèdica UVic-UCC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31013 Enginyeria Civil (Àmbit de Camins, Canals i Ports) UPC EA 0,2 0,2 0,2

31092Enginyeria Civil (Àmbit de Camins, Canals i Ports) (Docència en

Anglès)UPC EA 0,2 0,2 0,2

31091 Enginyeria d'Automoció UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71065Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris / Tècniques de

Bioprocessos Alimentaris (Agrupació)URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 9: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

31097 Enginyeria de Ciències Agronòmiques UPC EA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

21118 Enginyeria de Dades UAB EA 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

41017 Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" UPF EA 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31006Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

(Vilanova i la Geltrú)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31022Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

(Terrassa)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91051 Enginyeria de l'Automoció UVic-UCC EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31052 Enginyeria de l'Energia UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61061Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica

Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació)UdL EA 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11060 Enginyeria de Materials UB EA 0,2 0,2 0,2 0,2

31025 Enginyeria de Materials UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2

31084 Enginyeria de Sistemes Aeroespacials UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31085Eng. de Sistemes Aeroespacials / Eng. de Sistemes de

Telecomunicació - Eng. Telemàtica (Agrupació de Simultaneïtat)UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31010 Enginyeria de Sistemes Audiovisuals UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2

31011 Enginyeria de Sistemes Biològics UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21115Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de

Telecomunicació (Agrupació)UAB EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31076Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica

(Inclou Xarxes i Internet) (Agrupació)UPC EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31085Eng. de Sistemes de Telecomunicació - Eng. Telemàtica / Eng. de

Sistemes Aeroespacials (Agrupació de Simultaneïtat)UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21105Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica

(Simultaneïtat)UAB EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

71042 Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació URV EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31065 Enginyeria de Sistemes TIC (Àmbit d'Informàtica i Comunicacions) UPC EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31015Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica

Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31086 Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació UPC EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

41020 Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació UPF EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

31058 Enginyeria d'Obres Públiques UPC EA 0,2 0,2 0,2

Page 10: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

41057Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica

/ Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació)UPF EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21023 Enginyeria Elèctrica "EU Salesiana de Sarrià" UAB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31053 Enginyeria Elèctrica UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81040 Enginyeria Elèctrica UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71037 Enginyeria Elèctrica URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81050 Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica (Simultaneïtat) UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71058 Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica (Simultaneïtat) URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31021Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng.

Mecànica (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31015Eng. Elèctrica / Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Eng. Electrònica

Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11017 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació UB EA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31099 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació UPC EA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

21115Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria de Sistemes de

Telecomunicació (Agrupació)UAB EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

21106Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica

(Simultaneïtat)UAB EA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

21025 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica "EU Salesiana de Sarrià" UAB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31054 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81021 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71038 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81050 Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica (Simultaneïtat) UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41057Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica

/ Eng. Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació)UPF EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71058 Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica (Simultaneïtat) URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31021Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Elèctrica / Eng.

Mecànica (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31015Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. de Tecnologia i Disseny

Tèxtil / Eng. Elèctrica / Eng. Mecànica / Eng. Química (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21112Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica

"EU Salesiana de Sarrià" (Simultaneïtat)UAB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 11: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

31020Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng. Mecànica / Eng.

Química (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61061Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica

Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació)UdL EA 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31087 Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

21022 Enginyeria en Organització Industrial "EU Salesiana de Sarrià" UAB EA 0,2 0,2 0,2 0,2

61060Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química

(Agrupació)UdL EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41018 Enginyeria en Sistemes Audiovisuals UPF EA 0,2 0,2 0,2 0,2

31049 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31026 Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31029 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Barcelona) UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31030 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Terrassa) UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81041 Enginyeria en Tecnologies Industrials UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81046Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció

d'Empreses (Simultaneïtat)UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31031 Enginyeria en Vehicles Aeroespacials UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31067 Enginyeria Física UPC EA 0,2 0,2 0,2

61042 Enginyeria Forestal / Conservació de la Natura (Simultaneïtat) UdL EA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

90901 Enginyeria Geològica i Ambiental UPC/UB EA 0,2 0,2 0,2

11018 Enginyeria Informàtica UB EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

21071 Enginyeria Informàtica UAB EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31037 Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31059 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

41019 Enginyeria Informàtica UPF EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

61015 Enginyeria Informàtica UdL EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

81042 Enginyeria Informàtica UdG EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

71039 Enginyeria Informàtica URV EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

41047 Eng. Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" UPF EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

41052Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació /

Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Page 12: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

61036Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses

(Simultaneïtat)UdL EA 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71056 Enginyeria Informàtica / Biotecnologia (Simultaneïtat) URV EA 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21106 Enginyeria Informàtica / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

(Simultaneïtat)UAB EA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

21105Enginyeria Informàtica / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

(Simultaneïtat)UAB EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

11016 Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (Simultaneïtat) UB EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

41056 Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades UPF EA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

21026 Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià" UAB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31027 Enginyeria Mecànica UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81022 Enginyeria Mecànica UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71040 Enginyeria Mecànica URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21112Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

"EU Salesiana de Sarrià" (Simultaneïtat)UAB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41057Eng. Mecànica / Eng. d'Organització Industrial / Eng. Electrònica

Industrial i Automàtica "Tecnocampus" (Agrupació)UPF EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31021Eng. Mecànica / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng.

Elèctrica (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31015Eng. Mecànica / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Eng. de

Tecnologia i Disseny Tèxtil / Eng. Elèctrica / Eng. Química (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61061Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat /

Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (Agrupació)UdL EA 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91011 Enginyeria Mecatrònica UVic-UCC EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

31088 Enginyeria Minera UPC EA 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11019 Enginyeria Química UB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21090 Enginyeria Química UAB EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31055 Enginyeria Química UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81023 Enginyeria Química UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71041 Enginyeria Química URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31015Eng. Química / Eng. Elèctrica / Eng. Electrònica Industrial i Automàtica

/ Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Eng. Mecànica (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 13: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

31020Eng. Química / Eng. Electrònica, Industrial i Automàtica / Eng.

Mecànica (Agrupació)UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61060Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística

(Agrupació)UdL EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31076Eng. Telemàtica (Inclou Xarxes i Internet) / Eng. de Sistemes de

Telecomunicació (Agrupació)UPC EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

31085Eng. Telemàtica - Eng. de Sistemes de Telecomunicació / Eng. de

Sistemes Aeroespacials (Agrupació de Simultaneïtat)UPC EA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71013 Enologia URV C 0,2 0,2 0,2

91902 Estadística UB/UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

91905 Estadística / Economia (Simultaneïtat) UB/UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91903 Estadística Aplicada UAB / UVic C 0,2 0,2 0,2 0,2

91906 Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat) UAB / UVic C 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

11021 Estudis Anglesos (Docència en Anglès) UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21028 Estudis Anglesos UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61054 Estudis Anglesos UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61051 Estudis Anglesos / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat) UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11022 Estudis Àrabs i Hebreus UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21072 Estudis d'Anglès i Català UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21073 Estudis d'Anglès i de Clàssiques UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21074 Estudis d'Anglès i Espanyol UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21091 Estudis d'Anglès i Francès UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21030 Estudis d'Àsia Oriental - Japonès UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21067 Estudis d'Àsia Oriental - Xinès UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21077 Estudis de Català i Espanyol UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21119 Estudis de Gènere UAB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

91904 Estudis Francesos UB/UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41051 Estudis Globals UPF CSJ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

41022Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International

Business EconomicsUPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11023 Estudis Literaris UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11024 Farmàcia UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 14: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

11075 Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat) UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

11025 Filologia Catalana UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61055 Filologia Catalana i Estudis Occitans UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61058Filologia Catalana i Estudis Occitans / Llengües Aplicades i Traducció

(Simultaneïtat)UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11026 Filologia Clàssica UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11027 Filologia Hispànica UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61056 Filologia Hispànica UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61059 Filologia Hispànica / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat) UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11061 Filosofia UB AH 0,2 0,2 0,2

21032 Filosofia UAB AH 0,2 0,2 0,2

81024 Filosofia UdG AH 0,2 0,2 0,2

81060 Filosofia / Economia (Simultaneïtat) UdG AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41042 Filosofia, Política i Economia (Barcelona / Madrid) UPF/UAM/UC3M CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71014 Finances i Comptabilitat URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71053Finances i Comptabilitat / Administració i Direcció d'Empreses

(Simultaneïtat)URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11030 Física UB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

21001 Física UAB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

11020 Física / Matemàtiques (Simultaneïtat) UB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21005 Física / Matemàtiques (Simultaneïtat) UAB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21100 Física / Química (Simultaneïtat) UAB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

21095 Fisioteràpia UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

21033 Fisioteràpia "Gimbernat" UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

41055 Fisioteràpia "Tecnocampus" UPF CS 0,2 0,2 0,2 0,2

61019 Fisioteràpia UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2

81025 Fisioteràpia UdG CS 0,2 0,2 0,2 0,2

71043 Fisioteràpia (Reus) URV CS 0,2 0,2 0,2 0,2

71048 Fisioteràpia (Tortosa) URV CS 0,2 0,2 0,2 0,2

91012 Fisioteràpia UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,2 0,2

91041 Fisioteràpia (Campus Manresa) UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 15: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

91908Fisioteràpia (Docència en Anglès) (Només per a estudians

espanyols o estrangers amb residència)UdG/UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

91909Fisioteràpia (Docència en Anglès) (Només per a estudiants sense

nacional espanyola ni residencia a l'Estat Espanyol)UdG/UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

41037Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

"Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

61039 Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

81061 Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) UdG CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

71059 Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) URV CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

61044 Fisioteràpia / Infermeria (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61057 Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21035 Genètica UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2

11031 Geografia UB CSJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

61026 Geografia UdL AH 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

71015 Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat URV CSJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

21124 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial UAB CSJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

81026 Geografia, Ordenació del Territori i Gestió MA UdG AH 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

11032 Geologia UB C 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

21037 Geologia UAB C 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

21013 Geologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat) UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21038 Gestió Aeronàutica UAB CSJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

21120 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles UAB EA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11078 Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució "ESCODI" UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81014 Gestió Hotelera i Turística UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

11052 Gestió i Administració Pública UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

11070 Gestió i Administració Pública / Dret (Simultaneïtat) UPF CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

41050 Grau Obert, Programa de (Agrupació) UPF AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11035 Història UB AH 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

21040 Història UAB AH 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

61028 Història UdL AH 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

81028 Història UdG AH 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

Page 16: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

71069 Història / Història de l'Art i Arqueologia (Agrupació) URV AH 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

11034 Història de l'Art UB AH 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

21039 Història de l'Art UAB AH 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

81027 Història de l'Art UdG AH 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

71069 Història de l'Art i Arqueologia / Història (Agrupació) URV AH 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

61045 Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic UdL AH 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

21121 Història, Política i Economia (Docència en Anglès) UAB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

21101 Humanitats UAB AH 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41003 Humanitats UPF AH 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11037 Infermeria (Campus Bellvitge) UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11081 Infermeria (Campus Clínic) UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11036 Infermeria "Sant Joan de Déu" UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21044 Infermeria UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21041 Infermeria "Creu Roja" EUIT de Terrassa UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21042 Infermeria "Gimbernat" UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21043 Infermeria "Sant Pau" UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41021 Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" UPF CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41031 Infermeria "Tecnocampus" UPF CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61029 Infermeria UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61046 Infermeria (Igualada) UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81029 Infermeria UdG CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71016 Infermeria URV CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71028 Infermeria (Tortosa) URV CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71032 Infermeria (El Vendrell) URV CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91013 Infermeria UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91043 Infermeria (Campus Manresa) UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61044 Infermeria / Fisioteràpia (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11038 Informació i Documentació UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

11074 Informació i Documentació / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21046 Informàtica i Serveis UAB EA 0,2 0,2 0,2

81058 Innovació i Seguretat Alimentària UdG EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 17: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

11039 Lingüística UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21031 Llengua i Literatura Catalanes UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81030 Llengua i Literatura Catalanes UdG AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71052Llengua i Literatura Catalanes / Llengua i Literatura Hispàniques

(Agrupació)URV AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21047 Llengua i Literatura Espanyoles UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81031 Llengua i Literatura Espanyoles UdG AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71052Llengua i Literatura Hispàniques / Llengua i Literatura Catalanes

(Agrupació)URV AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41023 Llengües Aplicades UPF AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41054 Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació - Anglès - (Simultaneïtat) UPF AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61051 Llengües Aplicades i Traducció / Estudis Anglesos (Simultaneïtat) UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61058Llengües Aplicades i Traducció / Filologia Catalana i Estudis Occitans

(Simultaneïtat)UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61059 Llengües Aplicades i Traducció / Filologia Hispànica (Simultaneïtat) UdL AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11040 Llengües i Literatures Modernes UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11082 Llengües Romàniques i les seves Literatures UB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41048 Logística i Negocis Marítims "Tecnocampus" UPF CSJ 0,2 0,2 0,2

21048 Logopèdia UAB CS 0,2 0,2 0,2

81051 Màrqueting "Mediterrani" UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

71062 Màrqueting "ESIC" URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

81062 Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31090 Màrqueting i Comunicació Digital "EAE" UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

31081 Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

31082 Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" (Semipresencial) UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

31101Màrqueting i Comunicació Digital / Administració i Direcció

d'Empreses "EUNCET" (Simultaneïtat)UPC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91032 Màrqueting i Comunicació Empresarial UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2

41039 Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41041Màrqueting i Comunitats Digitals / Administració d'Empreses i Gestió de la

Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 18: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

21122 Matemàtica Computacional i Analítica de Dades UAB C 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

11041 Matemàtiques UB C 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

21003 Matemàtiques UAB C 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

31040 Matemàtiques UPC EA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

11066 Matemàtiques / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) UB C 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

11016 Matemàtiques / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat) UB C 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

11020 Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) UB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21005 Matemàtiques / Física (Simultaneïtat) UAB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

11083 Medicina (Campus Bellvitge) UB CS 0,2 0,2 0,2

11043 Medicina (Campus Clínic) UB CS 0,2 0,2 0,2

21079 Medicina UAB CS 0,2 0,2 0,2

91901 Medicina UPF/UAB CS 0,2 0,2 0,2

61030 Medicina UdL CS 0,2 0,2 0,2

81001 Medicina UdG CS 0,2 0,2 0,2

71019 Medicina URV CS 0,2 0,2 0,2

91054 Medicina UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,2

21050 Microbiologia UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2

41049 Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" UPF CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

31042 Multimèdia UPC EA 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

91029 Multimèdia. Aplicacions i Videojocs UVic-UCC EA 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

21051 Musicologia UAB AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21080 Nanociència i Nanotecnologia UAB C 0,2 0,2 0,2 0,2

31045 Nàutica i Transport Marítim UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41024 Negocis i Màrqueting Internacionals UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11062 Nutrició Humana i Dietètica UB CS 0,2 0,2 0,1 0,2

61031 Nutrició Humana i Dietètica UdL CS 0,2 0,2 0,1 0,2

71044 Nutrició Humana i Dietètica URV CS 0,2 0,2 0,1 0,2

91021 Nutrició Humana i Dietètica UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,1 0,2

11075 Nutrició Humana i Dietètica / Farmàcia (Simultaneïtat) UB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

61057 Nutrició Humana i Dietètica / Fisioteràpia (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11044 Odontologia UB CS 0,2 0,2 0,2

Page 19: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

31043 Òptica i Optometria UPC CS 0,2 0,2 0,2 0,2

31100 Paisatgisme UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11045 Pedagogia UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21052 Pedagogia UAB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81043 Pedagogia UdG CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71020 Pedagogia URV CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21096 Periodisme UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41025 Periodisme UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71021 Periodisme URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91014 Periodisme UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71045 Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries URV EA 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

11046 Podologia UB CS 0,2 0,2 0,2

91045 Podologia (Campus Manresa) UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,2

21054 Prevenció i Seguretat Integral UAB CSJ 0,2 0,2 0,2

21113 Prevenció i Seguretat Integral (En Xarxa) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2

11087 Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment UB AH 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

11047 Psicologia UB CS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

21081 Psicologia UAB CS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

61020 Psicologia UdL CS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

81033 Psicologia UdG CS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

71022 Psicologia URV CS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

91022 Psicologia UVic-UCC CS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

11048 Publicitat i Relacions Públiques UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21097 Publicitat i Relacions Públiques UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41004 Publicitat i Relacions Públiques UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81002 Publicitat i Relacions Públiques UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71023 Publicitat i Relacions Públiques URV CSJ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91015 Publicitat i Relacions Públiques UVic-UCC CSJ 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11049 Química UB C 0,2 0,2 0,2

21082 Química UAB C 0,2 0,2 0,2

81034 Química UdG C 0,2 0,2 0,2

Page 20: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

71024 Química URV C 0,2 0,2 0,2

71066 Química (Docència en Anglès) URV C 0,2 0,2 0,2

21100 Química / Física (Simultaneïtat) UAB C 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

21123 Relacions Internacionals UAB CSJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

11050 Relacions Laborals UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

21055 Relacions Laborals UAB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

41026 Relacions Laborals UPF CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

11089 Relacions Laborals / Dret (Simultaneïtat) UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

21109 Relacions Laborals / Dret (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

71025 Relacions Laborals i Ocupació URV CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

71057 Relacions Laborals i Ocupació / Dret (Simultaneïtat) URV CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

61033 Relacions Laborals i Recursos Humans UdL CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

11076 Seguretat UB CSJ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

11063 Sociologia UB CSJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

21056 Sociologia UAB CSJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

21104 Sociologia / Ciència Política i Gestió Pública (Simultaneïtat) UAB CSJ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

91906 Sociologia / Estadística Aplicada (Simultaneïtat) UAB / UVic CSJ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

71065Tècniques de Bioprocessos Alimentaris / Enginyeria de Bioprocessos

Alimentaris (Agrupació)URV EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

71067 Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils URV EA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

61062 Tècniques d'Interacció Digital i Computació en Format Dual UdL EA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

91911Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica / Industrial Technologies

and Economic Analysis (Docència en Anglès)UPC EA 0,2 0,2 0,2

31038 Tecnologies Marines UPC EA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21057 Teràpia Ocupacional "Creu Roja" EUIT de Terrassa UAB CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

91016 Teràpia Ocupacional UVic-UCC CS 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

21058 Traducció i Interpretació - Alemany UAB AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41040Traducció i Interpretació - Alemany / Francès / Llengua de Signes

Catalana - UPF AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21064 Traducció i Interpretació - Anglès UAB AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41006 Traducció i Interpretació - Anglès UPF AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Page 21: Ponderacions 2020 - XTEC · 71035 Arquitectura URV EA 0,10,2 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC EA 0,10,2 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC EA

Te

cn

olo

gia

In

du

str

ial

Grau

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a

l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya

Ec

on

om

ia d

e l

'Em

pre

sa

Fís

ica

Fo

na

me

nts

de

le

s A

rts

Qu

ímic

a

Ele

ctr

otè

cn

ia

Lit

era

tura

Ca

tala

na

Lit

era

tura

Ca

ste

lla

na

Dib

uix

Art

ísti

c

Dib

uix

cn

ic

Ma

tem

àti

qu

es

Mate

màti

qu

es A

plicad

es a

les C

C.S

S

U

n

i

v

e

r

s

i

t

a

t

B

r

a

n

c

a

Bio

log

ia

Ciè

nc

ies

de

la

Te

rra

i d

el

Me

di

Am

bie

nt

Dis

se

ny

2020

Gre

c

His

tòri

a d

e l

a F

ilo

so

fia

His

tòri

a d

e l

'Art

Lla

Ge

og

rafi

a

Cu

ltu

ra A

ud

iov

isu

al

An

àli

si

Mu

sic

al

41054 Traducció i Interpretació - Anglès - / Llengües Aplicades (Simultaneïtat) UPF AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21065 Traducció i Interpretació - Francès UAB AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11051 Treball Social UB CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

61034 Treball Social UdL CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

81044 Treball Social UdG CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

71026 Treball Social URV CSJ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

11011 Turisme "CETT" UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11086 Turisme "CETT" (Docència en Anglès) UB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21059 Turisme UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21114 Turisme (Docència en Anglès) UAB CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61021 Turisme UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81039 Turisme UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81036 Turisme "Euroaula" UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81037 Turisme "Formàtic Barna" UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81038 Turisme "Mediterrani" UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61063 Turisme i Oci "OSTELEA" UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

61053 Turisme / Administració i Direcció d'Empreses (Simultaneïtat) UdL CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

81062 Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (Simultaneïtat) UdG CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

41035Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la

Innovació "Tecnocampus" (Simultaneïtat)UPF CSJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21083 Veterinària UAB CS 0,2 0,2 0,2 0,2

61040 Veterinària / Ciència i Producció Animal (Simultaneïtat) UdL CS 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Quadre de ponderacions per a estudiants de fora de Catalunya