Planta primera Plànol - museunacional.cat · Retrat del meu pare - SALVADOR DALÍ Sala 72...

2
Numismàtica Art modern 1 Art modern 2 Biblioteca Joaquim Folch i Torres 39 41 42 44 48 50 73 75 77 78 81 80 74 72 70 51 52 54 49 69 67 66 65 63 60 59 58 57 55 53 59b 56 61 62 40 43 46 64 68 71 76 79 83 SALA DE LA CÚPULA Entrada Art modern 2 Entrada Art modern 1 Entrada Numismàtica 45 47 82 Temple a les nimfes (detall) - JOAQUIM TORRES-GARCÍA Sala 70 Aixafem el feixisme - PERE CATALÀ PIC Sala 79 Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem (detall) - RAMON CASAS Sala 54 La batalla de Tetuan (detall) - MARIÀ FORTUNY Sala 50 Amparo (detall) - ISIDRE NONELL Sala 63 Retrat del meu pare - SALVADOR DALÍ Sala 72 Granadina - HERMEN ANGLADA CAMARASA Sala 49 Cadira de la Casa Calvet (detall) - ANTONI GAUDÍ Sala 65 Escriptori arxivador de partitures - JOSEP MARIA JUJOL Sala 66 Mural de Joan Miró i Joan Gardy Artigas Cap de Montserrat cridant - JULI GONZÁLEZ Sala 81 Plànol Planta primera Eventualment, alguna de les obres pot trobar-se fora de la seva localització habitual. Audioguia en català, castellà, anglès, francès, rus, italià i japonès. Zones Wi-Fi: Vestíbul, Sala Oval, Sales d’exposicions temporals, Auditoris, Biblioteca, Sala de la Cúpula, Cafeteria i Restaurant.

Transcript of Planta primera Plànol - museunacional.cat · Retrat del meu pare - SALVADOR DALÍ Sala 72...

Page 1: Planta primera Plànol - museunacional.cat · Retrat del meu pare - SALVADOR DALÍ Sala 72 Granadina - HERMEN ANGLADA CAMARASA Sala 49 Cadira de la Casa Calvet (detall) - ANTONI GAUDÍ

Numismàtica

Art modern 1

Art modern 2

Biblioteca Joaquim Folch i Torres

39 41 42

44

48 50

73

75 77 78 81

80

74

72

70

51

52

54

49

69 67 66 65 63 60 59 58 57 55

5359b 56

6162

40

43

46

64

6871

76

79 83

SALA DE LA CÚPULA

EntradaArt modern 2

EntradaArt modern 1

EntradaNumismàtica

45

47

82

Temple a les nimfes (detall) - JOAQUIM TORRES-GARCÍASala 70

Aixafem el feixisme - PERE CATALÀ PICSala 79

Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem (detall) - RAMON CASAS Sala 54

La batalla de Tetuan (detall) - MARIÀ FORTUNYSala 50

Amparo (detall) - ISIDRE NONELLSala 63

Retrat del meu pare - SALVADOR DALÍSala 72

Granadina - HERMEN ANGLADA CAMARASASala 49

Cadira de la Casa Calvet (detall) - ANTONI GAUDÍ Sala 65

Escriptori arxivador de partitures - JOSEP MARIA JUJOL Sala 66

Mural de Joan Miró i Joan Gardy Artigas

Cap de Montserrat cridant - JULI GONZÁLEZ Sala 81

PlànolPlanta primera

Eventualment, alguna de les obres pot trobar-se fora de la seva localització habitual.

Audioguia en català, castellà, anglès, francès, rus, italià i japonès.

Zones Wi-Fi: Vestíbul, Sala Oval, Sales d’exposicions temporals, Auditoris, Biblioteca, Sala de la Cúpula, Cafeteria i Restaurant.

Page 2: Planta primera Plànol - museunacional.cat · Retrat del meu pare - SALVADOR DALÍ Sala 72 Granadina - HERMEN ANGLADA CAMARASA Sala 49 Cadira de la Casa Calvet (detall) - ANTONI GAUDÍ

Pintures de Sant Climent de Taüll (detall)Sala 7

Medieval – Romànic

Medieval – Gòtic

Renaixement i barroc

Inclou obres del Llegat Cambó i de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza

Accés Terrasses-Mirador

Accés exposicions temporals

Informació interactiva museus d’art de Catalunya

Espai educArt

Auditoris

Sala Sert

Pap

er e

colò

gic

9

7

6 5

4

3 2

SORTIDA / ENTRADA

1

15

16

14

13

121110

8EntradaMedievalGòtic iRenaixement

EntradaMedieval Romànic

SALA OVAL

19 21 23

22

29 25

26

273031

32 33 34

35

38

37

36

28

18 20

20b17

24

Eventualment, alguna de les obres pot trobar-se fora de la seva localització habitual.

Fes-te Amic del Museu!www.amicsdelmnac.org

Taules de la tomba del cavaller Sancho Sánchez Carrillo. Ploraners (detall)Sala 19

Pintures murals de la conquesta de Mallorca (detall) - MESTRE DE LA CONQUESTA DE MALLORCA Sala 17

Absis de Santa Maria d’Àneu (detall)Sala 4

Frontal d’altar de la Seu d’Urgell o dels ApòstolsSala 5

Majestat Batlló (detall)Sala 10

Martiri de sant Cugat - AYNE BRU Sala 28

Crist amb la Creu - DOMÉNIKOS THEOTOKÓPOULOS (EL GRECO) Sala 32

Mare de Déu dels Consellers (detall) - LLUÍS DALMAUSala 26

Sant Pau - DIEGO VELÁZQUEZSala 34

De dimarts a dissabte, de 10 a 18 hFins a les 20 h, de maig a setembre Diumenges i festius, de 10 a 15 h Tancat: dilluns no festius, 1 gener, 1 maig i 25 desembre

Gratuït: dissabtes, des de les 15 h, i primer diumenge de mes

Planta baixa

Audioguia en català, castellà, anglès, francès, rus, italià i japonès.

Zones Wi-Fi: Vestíbul, Sala Oval, Sales d’exposicions temporals, Auditoris, Biblioteca, Sala de la Cúpula, Cafeteria i Restaurant.

© A

rxiu

Per

e C

atal

à ©

CO

PY

RIG

HT

SU

CE

SIO

N J

OA

QU

IN T

OR

RE

S-G

AR

CIA

, MO

NTE

VID

EO

201

5 ©

Jul

io G

onzá

lez,

Her

men

Ang

lada

Cam

aras

a, V

EG

AP,

Bar

celo

na, 2

017

© S

alva

dor

Dal

í, Fu

ndac

ió G

ala-

Sal

vado

r D

alí,

VE

GA

P, B

arce

lona

, 201

7 /

DL:

B 2

7679

-201

7

Col·laboradors

Mitjans

ProtectorsMecenes Benefactors