PLAN DE CONVIVENCIA IES VIRXE DO MAR- .plan convivencia plan de convivencia ies virxe do mar-noia

download PLAN DE CONVIVENCIA IES VIRXE DO MAR- .plan convivencia plan de convivencia ies virxe do mar-noia

of 31

 • date post

  20-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLAN DE CONVIVENCIA IES VIRXE DO MAR- .plan convivencia plan de convivencia ies virxe do mar-noia

 • PLAN CONVIVENCIA

  PLAN DE CONVIVENCIAIES VIRXE DO MAR-NOIA

  CURSO 2016/2017

 • PLAN CONVIVENCIA

  NDICE:

  -MARCO LEGAL

  1. O NOSO CENTRO: OBXECTIVOS 2. RELACIN CON OUTROS DOCUMENTOS 3. ANLISE DA SITUACIN ACTUAL DE

  CONVIVENCIA4. PRINCIPIOS E OBXECTIVOS5. RESPONSABLES6. PROPOSTAS DE ACTUACIN7. PROPOSTAS DE MELLORA8. AVALIACIN9. ANEXO: PROGRAMAS E PROTOCOLOS

 • PLAN CONVIVENCIA

  MARCO LEGAL:

  -Lei Orgnica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.-Decreto 86/2015, de 25 de xuo, polo que se establece o currculo da educacin secundaria obligatoria e do bacharelato na Comunidade Autnoma de Galicia.-Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atencin diversidade, DOG do 21 de decembro.-I Plan de actuacin para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020-Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminacin e a liberdade de identidade de xnero.-Protocolo de proteccin de datos.-Orientacins sobre o Plan de Convivencia.-Estratexia galega de convivencia escolar. Diagnose de convivencia 2015/2020.-Protocolo de absentismo escolar.-Instruccins de 31 de xaneiro de absentismo escolar.-Protocolo de consenso sobre TDAH.-Procedemento corrector de conductas contrarias s normas de convivencia.-Protocolo xeral para a prevencin, deteccin e tratamento do acoso e ciberacoso escolar.

 • PLAN CONVIVENCIA

  1. O NOSO CENTRO

  Contamos cunha matrcula de aproximadamente 420 , con 16

  unidades e 49 profesores pertencentes a 19 departamentos. Temos das modalidades de bacharelato: Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencias e Tecnoloxa.

  Un Ciclo Medio de Formacin Profesional da familia deimaxe e son: CM Disc jockey e

 • 1? de ESO: 61 2? de ESO: 693? de ESO: 584? de ESO: 561? BACHARELATO: 852? BACHARELATO: 73

  1? CM disc jockey e son: 202? CM disc jockey e son: 8 TOTAL: 420

  PLAN CONVIVENCIA

  son

  0100090000037400000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021f085209040000002e0118001c000000fb02c4ff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a36000000010004000000000051091e0820001b001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000180000000100000018672000

 • PLAN CONVIVENCIA

  e4040000040000002d010100030000000000

  OBXECTIVOS

  -CONVIVENCIA E CULTURA DA PAZ

  O traballo central en torno ao eixe da convivencia leva consigo ter presente o concepto de non discriminacin por razn de xnero, raza, crenza, cultura, caractersticas persoais e entorno sociocultural, e pretende como obxectivoacadar unha situacin de equidade que trate de compensar desigualdades e favorecer a inclusin en entornos democrticos e responsables co individuo e os grupos.Traballar a convivencia importante porque:

  Pon nfase na necesidade de comprender aos demais. Ensina a desenvolver proxectos comns. Ensina a manexar os conflictos de forma pacfica e non

  violenta. Promove a aprendizaxe cooperativa. Promove o desenvolvemento social e moral, baseado

  en valores de aceptacin universal. Promove o desenvolvemento da responsabilidade e a

  participacin activa na vida do centro. Procura tamn a cidadana responsable e activa no

  propio contorno.

  O traballo para acadar estes obxectivos desenvlvese no noso centro a travs de das lias.

 • PLAN CONVIVENCIA

  -Programas e actividades no plan de accin titorial.-Programas de sensibilizacin respecto da discriminacin en calquera das sas formas: acoso escolar, violencia contra a muller, coecemento da realidade de grupos sociais desfavorecidos, etc.

  -Actividades e obradoiros dentro de plan titorial sobre habilidades e competencias sociais, resolucin pacfica deconflictos educacin emocional

  -A travs dos temas transversais nas distintas materias:

  Educacin para a igualdade: recoecemento da igualdade plena nas oportunidades e o rexeitamento discriminacin.

  Educacin ambiental: Proxecto Climntica Educacin para a sade: Plan proxecta de

  alimentacin saudable.

  -A EQUIDADE E A ATENCIN DIVERSIDADE

  Pretndese acadar a non discriminacin e a equidade social na convivencia traballando na integracin coas distintas medidas de atencin diversidade e a erradicacin da exclusin:

  -Actividades extraescolares de distinto tipo que fomenten

 • PLAN CONVIVENCIA

  a inclusin e pertenza ao centro: coro, clubs de lectura, teatro, deportes, manualidades,etc.

  -Colaboracin en distintas campaas de solidariedade con outros organismos do entorno: Critas, Cruz Vermella,

  -Medidas curriculares e metodolxicas de integracin educativa co alumnado que presenta diferentes maneiras de aprender ou situacins desfavorecidas.

  -EDUCACIN INTERCULTURAL

  Son obxectivos dunha educacin intercultural:-Propiciar actitudes que leven a valoracin da gran riquezzaque supn a interculturalidade no centro e no entorno.-Afondar no interese polo coecemento e respecto doutras culturas.

  Algunhas das actividades relacionadas con este obxectivo que se levan organizando no centro hai varios anos son:-O da dos Mundos no que o alumnado doutras nacionalidades e as sas familias aportan mostras gastronmicas, libros, fotografas, artesana, etc. Cos que se organiza unha mostra. Os pases representados ata o momento foron: China, Exipto, Per, Francia, Suiza, Inglaterra.

  -Viaxes de intercambio lingstico e cultural a Francia e

 • PLAN CONVIVENCIA

  Inglaterra.

  2.- RELACIN CON OUTROS DOCUMENTOS

  No que se recollen as distintas actuacins , mecanismos e protocolos.

  PEC PLAN DE ORIENTACIN PLAN DE ACCIN TITORIAL PLAN XERAL DE ATENCIN DIVERSIDADE NORMAS DE CONVIVENCIA PROTOCOLOS DE ACTUACIN : Protocolo de

  absentismo escolar, Protocolo de consenso sobre TDAH

  Protocolo xeral para a prevencin, deteccin e tratamento do acoso e ciberacoso escolar.

  3. ANLISE DA SITUACIN ACTUAL DE CONVIVENCIA

  Anlises feitas dende a Xefatura de Estudos:

  En 1 de ESO aproximadamente un 40% das intervencinsestn determinadas por problemas de relacin e faltas de respeto entre compaeiros e compaeiras.Sobre un 20% teen a sa orixe en faltas de atencin e cumprimento coas tarefas escolares.As intervencins estn dirixidas principalmente dende as tutoras, comunicacin coas familias, e nunha porcentaxe dun 20% aproximadamente son intervencins de mediacine resolucin de problemas dende o departamento de orientacin.

  En 2 de ESO a desobediencia ao profesorado constite o

 • PLAN CONVIVENCIA

  50% aproximado das intervencins tanto de titores como Xefatura de Estudos. Sobre o 30% son conflictos de relacin entre o alumnado,que requiren de mediacin e resolucin de problemas dende o departamento de orientacin.

  En 3 de ESO, as casusticas son similares, aparecendo maior grado de desobediencia ao profesorado e problemas de asistencia regular.

  En 4 de ESO e Bacharelatos prodcese unha notable diminucin das incidencias en xeral, aumentado o abandonoinjustificado do centro, principalmente nos recreos.

  Un cadro resumo das incidencias nos ltimos 2 anos :

  Incidencias relacionadas condesobediencia ao profesorado

  20

  Incidencias de ausencias inxustificadas

  25

  Incidencias relacionadas conconflictos entre alumnado

  15

  Casos de acoso escolar 0Expedientes disciplinarios 0

  Debemos ter en conta os aspectos positivos a destacar no noso centro:

  -Alumnado, en xeral, respetuoso e correcto no trato diario.-Alumnado que responde cun alto grao de participacin nas actividades propostas.-Alumnado solidario nas campaas realizadas.-Alumnado colaborador e implicado en proxectos como Clubs de lectura, Coro,..

 • PLAN CONVIVENCIA

  -Profesorado implicado en moitas actividades, proxectos, sadas educativas, integracin das Tic, ..-Colaboracin con entidades sociais do contorno: Educadorafamiliar do Concello, Programa de apoio escolar da Cruz Vermella, campaas de Critas Centro de Informacin Muller, Garda Civil, Polica autonmica,

  4. PRINCIPIOS E OBXECTIVOS

  PRINCIPIOS

  -Os conflictos son algo inherente ao ser humano e a mellora da convivencia est en relacin directa coas capacidades e competencias desenvoltas para afrontar a resolucin pacfica dos mesmos.

  -A convivencia non un aspecto a desenvolver en paralelo aos