Pil-pilean 271.alea

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Aragazki zaharrak, euskal aratosteak, aurrekontuak

Transcript of Pil-pilean 271.alea

 • HERRIAREN MEMORIA ARGAZKITAN

  Pil-pilean4 P S B M V [ F L P I J M B C F U F L B S J B t L P V S U B S S J M B t 2 7 5 . a l e a

 • SORALUZEKOUDALA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  Argitaratzailea: Pil-pilean Kultura Elkartea. Errabal kalea 15- 1., PK 27 20590 Soraluze, Gipuzkoa Telefonoa: 943 75 13 04 e-maila: [email protected] Erredakzioa: Leire Iturbe eta Egoitz Unamuno Erredakzio batzordea: A. Unamuno, E. Unamuno eta L. Iturbe Publizitatea: Egoitz Unamuno Diseinua: Iigo Uribe-txebarria Maketazioa: Iigo Uribetxebarria Inprimategia: Gertu Koop. Banaketa: Pil-pilean Ekoizpena, 2.000 ale I.Z.K.a: G20696563 Lege-gordailua: SS-537-2.000

  Aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jasotzen du euskara bultzatzeko. Pil-pilean Kultura Elkarteak ez du bere gain hartzen aldizkariko esanen eta iritzien erantzunkizunik.

  Epa, Txisto.Zer, Korrika bajatok eta ondiokan be txorkatillak gogortuta? Martxuaren 20xan, udaberrixakin batera edo, helduko dok Ko-rrika 18 Plaentxiara. Orainguan, eman euskara elkarri dok ipiitako lelua. Ez jaok gaizki eskaeria! Horrek ekarriko leukek euskaraz bizitzeko aukeria. Eta emoteko hainbat bide ikusten juat:t %BVLBOBL F[ EBVLBOBSJ &VTLBMEVOPL CBKBVLBHV BSEVSB

  haundi bat: Transmisiua ziurtatzia. Ezinbestekua dok ondo-kuei euskeria eta euskeriarenganako maitasuna transmititzia. Euskalakari izateko konpromisua berrartu biharra jaok, hortaz.

  t &[EBVLBOBLEBVLBOBSJ&VTLBMEVOF[EJSFOFLeuskalakarien lehen pausua emon biharra jaukek, ikastia. Pauso txiki bat emotiak izugarrizko atia zabaltzen jok, ulertzia hain zuzen! Ulertzen dabenak euskaldunari argi esango balotsa lasai egin leikela, a zer nolako atsedena! Elkarbizitzarako pauso galanta!

  t "ENJOJTUSB[JVBLEFOPJ)BVFOFHJUFLVBCBMJBCJEJBLJQJOU[JBdok; euskara ikasteko, erabiltzeko, sustatzeko... Baia balia-bidiak ez dittuk ekonomikuak bakarrik; bekak emotiak asko laguntzen bajok, gehixago lagunduko leukek euskera jakitiak eta lanian erabiltziak prestigioa eta abantailak eukitziak, ba-lioerantsia eukitziak.

  t &SBHJMMJFLIFSSJYBSJ(J[BSUFFSBHJMJFLBMEFSEJFUBFSBLVOEJFLFVTLFSJB FSEJHVOFSBFLBSSJ CJIBS KVFL(BUB[LB LPOQPOU[FLPnorabide egokixa hizkuntz gatazka konpontzetik etorriko dala argi euki behar leukiek eta hori bultzatu.

  Bi berba modu ei jaok, Txisto, ornitologuena eta txorixena. Lehe-nenguen eskeman saiatu nok ni; egingo al dok hik txorixarena eta adibidiekin kontatu?

  Txio-txio Oskar!Eman euskara elkarri! Zelan egin geinkek ostera, Korrikako me-zuetatik harutzago juateko? Ornitologuan puntueri, txioka erantzutia tokatzen dok:t %BVLBOBLF[EBVLBOBSJy5SBOTNJTJVBSFOIBSJUJLHVSFJOHVSVLVFSJ

  eta ez bakarrik ondorengueri, transmititzen detsegun hizkuntz-ere-dua zaindu. Euskaraz egittia bertako produktuak kontsumitzia mo-EVLVBEBMBFSBLVUTJCJIBSKVBHVHFVSJBFLPMPHJLVBLPOmBOU[B[LVByeta ederra!

  t &[EBVLBOBLEBVLBOBSJy"MLBSVMFSUVFUBFSSFTQFUBU[FUJLIBTJUUBEB-nok egin geinkek zeozer. Ez dakixanari ikasteko bidiak erraztu gein-kixoz, baia beren aldetik be, konpromisuakhartu biharko juek uler- tzen hasi eta euskalduntze bidian aurrerapausuak emoteko.

  t "ENJOJTUSB[JVBLy*OTUJUV[JVFUBOFVTLBSB[MBOFHJOFUBCFSBLJOharremanetan jartzen diran enpresa eta hornitzailieri zerbitzua eus-karaz emoteko exijiduko detse. Kutxabanken kontrataziuetan esa-te baterako, bihargin erdaldunak jende aurrian jarriz eman barri da-ben atzerapausuan aurrian, erabakixori atzera botatzeko neurrixak hartzia bajaok. Horrekin batera, euskaraz etiketatzen eta lan egitten daben enpresak, zigortu biharrian, saritzen hastia, ez litzake bape politika txarra.

  t &SBHJMMJBL IFSSJYBSJy&VTLBSBSFO OPSNBMJ[B[JPSBLP EJTFV UFLOJLVBegittia eta plan hori martxan jartzeko biharrezkua dan burujabetza politikua izateko oinarrixak gaurdanik adostu eta aurrera ateratzeko konpromisua hartzia.

  1JPQJP UXFUUXFU QJQJQJ QJVQJV UYJPUYJPy UYPSJYFOCFSCFUJBOCFaukeratu egin bihar Oskar!

  Nork daki, nork esan lezake,

  kaiolan den txoria nola ari den kantari pozez?

  (Xabier Soubelet)

  Euskaldunok bajaukagu ardura haundi bat:

  Transmisiua ziurtatzia Ez daukanak daukanari Alkar ulertu eta errespetatzetik hasitta,

  danok egin geinkek zeozer

  Eman euskara elkarri!

  Iaki AmuategiOskar Elizburu

 • Eskerrak ematen)BNBSVSUFCFUFEJSB4PSBMV[FLP.JTJP5BMEFBL%POPTUJBLP&MJ[CBSSVUJLP.J-sioen babespean, apaltasunez diasporan (munduan zehar) aurkitzen diren mi-siolari plaentxiarrei laguntzeko bidea hasi zuela. Laguntza hau proiektu ekono-mikoak babestu eta harreman pertsonalak zaintzean datza. Ondorengo lerroak Soraluzeko herri osoari gure eskerrik beroenak helarazteko erabili nahi ditugu. (VSFUBMEFBLFLJOU[B[FLJOU[BFUBVSUFUJLVSUFSBHVSFLJOQBSUFIBSUVEV[VF-noi esker egin du aurrera. Horregatik, norbanako zein herriko eragile guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu, bereziki, parrokiako katekesiko umeei. Beren laguntza ekonomikoa eskaini digute behin baino gehiagotan eta ondo dakigu HVSFIBVSSFJBVSSF[UFB[FOCBULPTUBU[FO[BJFO(VSFQSPJFLUVBLUYJLJBLFUBNV-gatuak izan arren, herrian solidaritatezko bide bat ireki dutela uste dugu eta ho-rrek aurrerantzean ere zuekin batera ekintza ezberdinak antolatzera garamatza. Horregatik, guztioi, eskerrik beroenak bihotz-bihotzez! Bizitzaren bidean elkar topatzen jarraituko dugu; denon artean bakea, giza justizia eta egia gailenduko diren mundua lortuko dugunaren desioa eta itxaropena elkarbanatuz.

  Inposizioez hitz egin dezagunLPBCFOEVBSFOBO4PSBMV[FLP6EBMFUYFLPCBMLPJBO#*-%6L&TQBJOJBLPbandera ipini zuen. Hau horrela izan da, 39/1981 Lege espainiarrak behartuta. #*-%6LiJOQPTJ[JPwIBVTBMBUV[VFOFUBIFSSJUBSSBLEFJUV[JUVFO1MB[B#FSSJBOFHJOzen konzentraziora, baita, herriko lehio eta balkoietan ikurria ipintzera ere.2012ko azaroaren 5ean, alkatetza dekretu bidez, pertsona bat kontratatu zen MBHVOU[B UFLOJLP MBOBLCVSVU[FLPVEBMFUYFBO(V[UJIBVLP MFHFFT-QBJOJBSSBPJOBSSJU[BUIBSUVUB"MLBUFBLi*OQPTJ[JPwIBVVEBMFUYFLPQMFOPBSFOgehiengoaren aurka egin zuen, hau da, herritarren gehiengoaren aurka.-FHFFTQBJOJBSSBL#*-%6SFOJOUFSFTFOBVSLBLPBLEJSFOFBOCBOEFSBSFOLBTVBOBEJCJEF[IBVFOiJOQPTJ[JPBwTBMBU[FOEVUF"MEJ[BMEFLPBLEJSFOFBOEFLSFUVB-ren kasuan bezala, lege espainiarretaz baliatzen dira beraien inposizioa aurrera FSBNBUFLP"SHJU[FBOBIJEVHVHVSFUBMEFBLiJOQPTJ[JPwHV[UJBLTBMBU[FOEJUVFMBbai banderarena baita dekretuarena ere. Beste batzuk aldiz, ikusi den bezala, in-UFSFTBU[FO[BJ[LJFOBLCBLBSSJL*OGPSNB[JPHFIJBHPXXXTPSBMV[FQOWDPN

  Elkartasunak ez dauka etenikEuskal Herriak jasaten duen gatazka politikoari aterabidea eman nahian eta garai berrietan murgilduta, preso eta iheslariak etxeratzeko erronka duen Herrira mu-HJNFOEVBTPSUVHFOVFO(VSFFHJOLJ[VOBFSSFQSFTBMJBUVBLFUYFSBU[FBJ[BOHPEBeta eginkizun horrek batzen gaitu Soraluzeko Herrira osatzen dugunok, eta ez egitasmo politiko jakin batek, ezta ideologi bakar batek ere. Herrira mugimendua anitza da eta Soraluzen ere helburu hori dugu, preso eta iheslariak etxeratzeko helburuarekin bat egiten dugun herritarron mugimendu zabala eraikitzea. "VSSF[HVSFCFTBSLBEBSJLCFSPFOBVSUFMV[FHPHPSIBVFUBOCBSJYBLVSPFVTLBMerrepresaliatuak etxeratzearen aldarrikapenarekin bat eginez enkarteladetan parte hartu duzuen nagusi, heldu, gazte zein umeei. Eguzki, bero, euri, elur, hotz, debeku, probokazio eta poliziaren jipoiak jasanda ere tinko mantendu zareten guztioi.(VSFBTNPBEJOBNJLBCFSSJCBUJIBTJFSBFNBUFBEBFVTLBMQSFTPFUBJIFTMBSJBLherriratzeko helburuarekin bat egiten duen guztiak batzeko. Elkartasunaren ar-giak piztuta segiko du.Urtarrilaren 25ean, 20:00etan, hasiera emango diogu Plaza Zaharrean hileko azken barixakua ekimenari.

  Soraluzeko Misio Taldea

  Soraluzeko EAJ

  Soraluzeko Herrira

  *SVFBO HFSUBUV [FO (BCPOFObueltan, nahiz eta komunikabi-deetan urte hasieran agertu: banke-txe baten kanpoko aldean eskale batek kartera bat aurkitu zuen, ba-rruan dirua zeraman kartera aurkitu ere (200 euro). Ba kartera poltsikoan ondo gorde eta dirua bere beharre-tarako erabili beharrean, banketxe-ko arduradunari eman zion, hark jabeari buelta ziezaion. Jabea: Txaro, pentsioduna. Zeresanik ez eskalearekiko Txaroren eskerrona eta harridura handiak izan zirela. Es-kalea, berriz, eskale da, jakina, behar handia duelako, bestela inori ez zaio eskean ibiltzea gustatzen, eta are gu-txiago, kalean, denon begibistan. Ba, eskale hura lan eta diru barik dago. Eta kartera aurkitu eta buel-tatu zuenean, etxea galtzeko zorian ere bazegoen, alokairua ordaintze-LPCFTUFF[[VFMBLP*[FOB(IFPSH-IF F[ +PSHF (IFPSHIF -BDUV &UBbai, kanpotarra da. Serbiarra, xehe-tasun gehiagorako. "MCJTUFBSFO CFSSJ J[BOEBLPBO OJSFCVSVBSJHBMEFSBFHJOOJPO(IFPSH-heren egoeran, gauza bera egingo nuke nik? Ba gaur da eguna oraindik erantzuna ez dudala garbi ikusten. Batik bat irreala iruditzen zaidalako ohituta gauden bizimoduarekin horretaraino iristeko arriskua so-matzea. Baina aizue, gero eta ger-tuago ikusten hasita gara halakoak, CFSB[y[VL[FSFHJOHP[FOVLF Eta beste galdera pare bat: horrenbes-te korrupzio, lotsagabekeria, diru-la-QVSSFUB iMFHBMBLwyFHVOFSPLPBOFUBgurean bizi-bizi ditugun honetan, pentsatzen jarraitzen duzu: 1- etor-kinen erruz xahutzen direla gure gi-zartearen diru-baliabideak? 2- Etorkin guztiak direla aprobetxategi hutsak?

  Ubane MaderaBetaurrekoak behar ditugu

  batzuetan

 • *SBJMFBOJ[FOEBUV[VUFO(PU[PO0ESJP[P-la (Soraluze, 1963) udaltzainburu. Kale-ko arazoak espedienteetan jasotzea du orain egiteko nagusia. Lau udaltzainen ardura du eta zeregin administratiboen koordinazio-lana egiteaz arduratzen da. Erregetxeko txandakako 18 aparka-lekuen kudeaketa zehazten eman ditu azken asteak, izan ere, makinarik ezean, herriko udaltzainak arduratuko dira aparkalekuon zaintzaz.

  Zein funtzionamendu izango du Erre-getxeko sistema berriak? "TUFHVOFUBOFUBUJLJMVOU[FLPSBFUBzapatuetan 9:30etatik eguerdiko 13:30era egongo da martxan. Udaltzainek, kotxeen matrikulak taula batea