Peri£²dic Informatiu Municipal N¢›48 Escola Taller 96 165 55 14...

download Peri£²dic Informatiu Municipal N¢›48 Escola Taller 96 165 55 14 Informaci£³ Sanit£ ria i emerg£¨ncies

of 8

 • date post

  31-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Peri£²dic Informatiu Municipal N¢›48 Escola Taller 96 165 55 14...

 • plena la Torre del Virrei de sons llunyansla pista d´Skate“Conta´m contes al parc”

  nº3 Telf:96 275 80 30 Fax: 96 274 37 13

  Periòdic Informatiu Municipal JUNY Nº48

  Nova INstal.lacIó

  esPortIva a les taules:

  veïNes de l´elIaNa

  PartIcIPeN a

  MusIQues del MóN

  Editada per l’Ajuntament de L’ELIANA / Plaça del País Valencià w w w . l e l i a n a . e s

 • 2

  09

  suMarI

  Ajuntament de l’Eliana

  Ajuntament 96 275 80 30 Jutjat de Pau 96 165 67 33 Policia Local 96 274 07 01 Poliesportiu Municipal 96 274 00 55 Piscina Coberta Mandor 96 110 31 63 Centre Sociocultural 96 165 59 26 Llar del Jubilat 96 275 05 39 Biblioteca 96 274 23 71 Centre d’Informació Juvenil 96 274 29 37 Radio Tùria 96 274 45 65 Centre Recursos de Voluntariat- Casa de l’Estació 96 202 85 90 Escola Taller 96 165 55 14

  Informació Sanitària i emergències

  Emergències Creu Roja 112 Policia Local 96 274 07 01 Guàrdia Civil Pobla de Vallbona 96 276 00 07 Centre de Salut 96 165 55 00 Hospital Arnau de Vilanova 96 386 85 00 Farmàcia Jaime Burguete 96 274 30 83 Farmàcia Julia Bas 96 165 60 94 Farmàcia Higinio Tel Orengo 96 275 80 22 Farmàcia Luis Torres 96 274 01 18 Farmàcia Esther Jiménez Alcañiz 96 274 16 42

  Serveis

  Correus 96 274 14 38 Hidra 96 276 00 07 Iberdrola (Avaries) 96 363 83 97

  Transports

  Metro 96 165 62 52/ 96 385 11 11 Bus Edetania 96 135 20 30 / 96 316 07 07 Taxis 670 009 093

  Centres Educatius

  CP Verge del Carme 96 274 19 66 CP Garbí 96 275 04 11 CP Montealegre 96 274 36 09 CP Olivera 96 275 82 47 IES l’Eliana 96 275 01 37

  telÈFoNs d´INterÉs

  Restes de menjar i la resta de residus que no han d’anar a cap altre contenidor o dipositar-se a l’Ecoparc. Al contenidor marró o verd.

  Envasos de plàstic (de substàncies no perilloses), llaunes d’aliments, tapes metàl.liques, briks, aerosols, porexpan, borses de plàstic, ... Al contenidor groc.

  Restes vegetals, en talls de 1 metre de llargària com a màxim o en borsa tancada, en ambdós casos amb un pes no superior a 15 kg. Dilluns i dimarts, a la porta de casa.

  Caixes de cartró (sense alumini ni plàstic), revistes, periòdics, llibres, ... Al contenidor blau.

  Botelles i pots de vidre. Al contenidor iglú verd.

  Roba, sabates, i altres teixits tèxtils. Al contenidor de TEXLIMCA, col.laborador de PROYECTO HOMBRE

  Piles normals i piles de botó. Als contenidors adossats als iglús de paper-cartró

  Mobles, electrodomèstics, matalassos. A les caixes itinerants (informació sobre ubicació a l’Ajuntament i a www.leliana.es/rsu/contenedores.php) o, previ avís telefònic, a la porta de casa dilluns, dimecres i divendres. + Info al 900 100 310. NO DIPOSITAR ENDERROCS

  Sols per particulars, en volums domèstics. ECOPARC C/ TUÉJAR S/N (junt a EL OSITO) DILLUNS-DIVENDRES de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.00 h. DISSABTE de 10.00 a 13.00 h

  Oli de cuina usat. Al contenidor groc de les dependències de l’Ajuntament de C/ Puríssima, del Mercat o del Magatzem municipal (Av. Bonavista).

  FeM orGÀNIc i reBuIG

  eNvasos lleuGers

  restes veGetals

  PaPer I cartró

  tÈXtIl

  PIles

  MoBles I altres eNsers

  eNderrocs

  olI cuINa

  vIdre

  SUMARI EDITORIAL

  - L’ENTREVISTA: ALBERO & THE SOULDIERS 3

  edItorIal L’estiu convida a passejar per l’Eliana, a gau-

  dir dels seus espais públics i de la seua oferta cul- tural i esportiva. En eixa passejada, de segur que trobarem nous equipaments, com la pista d’skate de l’Hort de les Taules; projectes en ejecució, com la reurbanització de la plaça i l’avinguda de les De- lícies, i instal.lacions inaugurades els últims mesos que ja funcionen a ple rendiment, com és el cas, per exemple, de la Piscina Municipal Coberta o la pista d’atletisme.

  I és que, així com succeïx amb les perso- nes, les ciutats no s’acaben de fer mai i, per tant, cal continuar treballant per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes. Estem

  treballar per millorar l’accesibilitat i la mobilitat a la nostra ciutat adeqüant voreres, reasfaltant carrers, prioritzant la mobilitat del vianant front al trànsit rodat i facilitant la rotació. També estem ampliant l’oferta d’equipaments pú- blics i zones verdes, com ara les Cases dels Mestres, la pista d’skate, el jardí l’Hort de les Taules o l’acondicionament del Mandor, actuació que donarà co- mençament l’últim trimestre del 2009. Treballem per una “Eliana educadora” que responga a les necessitats dels nostres ciutadans –ampliació del CEIP Garbí i nou institut-, fomente valors cívics i concilie la vida laboral i familiar, amb activitats com ara l’escoleta d’estiu.

  I no deixem de banda la cultura, amb propostes com el festival 5 Segles de Música, que tancarà la seua quarta edició al juliol o la Terrassa d’Estiu que donarà començament este mes. Ni l’esport, que té com a referent el Po- liesportiu Municipal, cantera de promeses i motor de convivència i salut. En definitiva, treballem per fer de l’Eliana una ciutat referent, una ciutat amable i agradable per viure, una ciutat feta per tots i per a tots.

  Josep María Àngel Batalla, alcalde de l’eliana

  Edita: Ajuntament de l’Eliana. Gabinet de Premsa i Comunicació. Coordinació: Ruth Bardisa. Redacció: Beatriz Sevillano, Susana Rodrigo, Jorge Pérez. Disseny i maquetació : MEPIXELA. Impressió: AlGesGráficos. Fotografía: Gabinet de Premsa i Comunicació. Distribució: Serveis Municipals Ajuntament de l’Eliana. Dipòsit Legal: V-132-2000. Tiratge: 5.000 exemplars. www.leliana.es. Edició realitzada en paper reciclat offset cocoon

  - L’AJUNTAMENT HABI- LITA UN APARCAMENT AL COSTAT DE LA PLAÇA

  4 - ELS ALUMNES DEL COL.LEGI MAJOR DE MIRANDE VISITEN L’ELIANA

  4 - LA PISTA DE SKATE DE L’HORT DE LES TAULES JA ESTÀ ACABADA

  5 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA A “CONTA’M CONTES AL PARC” 6 - NOVA EDICIÓ DE L’ESCOLETA D’ESTIU 6 -EL CDFB L’ELIANA CELE- BRA L’ASCENS 7 - LES MÚSIQUES DEL MÓN TOR- NEN A LA TORRE DEL VIRREI 7

  MAIG

  100% paper rec icl

  at

 • 3

  09

  Vicent Albero (l’Eliana) y Mar- cos Murcia, (La Pobla de Vallbona) son los principales componentes de “Albero & The Souldiers”, for- mación musical de hip hop que ya cuenta con un disco en el merca- do, “El castillo de los Intocables”. También son los presentadores del programa de Radio Turia “Kaja de Ritmos” que se emite los martes de 22:30 a 00:30 en la emisora mu- nicipal (90.3FM y www.radioturia.es).

  En mayo celebrasteis el primer aniversario de Kaja de Ritmos, ¿cómo surgió la idea de hacer un programa dedicado a la cultura hip hop? Pues la idea nació como un pasatiempo, y hasta el momento la experiencia ha sido realmente grata. Hemos recibi- do mucho apoyo por parte de la gente y eso te anima a continuar. Además

  l´eNtrevIsta alBero & tHe souldIers

  estamos haciendo mucha promo- ción, sobre todo por Internet y eso también provoca que cada vez nos escuchen más personas y que los oyentes se animen a participar. Eso es lo bueno de Radio Turia, que es un medio abierto a la participación, y con muchos programas cultura- les. No hay más que ver la parrilla.

  ¿Y en l’Eliana, el hip hop tiene muchos seguidores? Sí, sobre todo en los últimos años. Hasta se ha construido una pista de skate, lo que demuestra que esta cultura se está desarrollando en el pueblo, que hay demanda por parte de los jóvenes.

  Hablando de jóvenes, ¿qué os parece la oferta de actividades de LaKQ? El trabajo que hace LaKQ es realmente bueno, siempre está ofre-

  ciendo cultura a la gente y además lo hace de una forma divertida y eso se agradece, sólo hay que ver la cantidad de gente que acude a las actividades que se organizan.

  l’aGeNda del coNsell

  Pròxim Plenari extraordinari de juny: Visita al Centre de Voluntariat-Casa de l’Estació

  les coses del coNsell “un resum del consell-curs 2008-09” A poc a poc el nostre Consell va deixant “emprentes” pel

  nostre poble que col.laboren a millorar-lo i que encara que passe el temps ja sempre quedaran: enguany hem aconseguit tindre un llibre –“Cap de ceba i cap de suro”- per a conéixer la nostra història; un auca que amb versets ens recorda qui som; una superfoto feta de xiquets com a feliticació a L’Eliana per complir 50; hem plantat una olivera que creixerà com nosaltres al Parc de Les Taules… i no ens hem perdut cap de les coses importants que es fan en L’Eliana: la Cavalcada dels Reis, el 9 d’octubre, l’Educació ambiental, el 50 aniversari, la Pasqua, els 30 anys de la Constitució, l’esport, els premis literaris, la Rádio, el voluntariat, la música…

  Hem parlat amb l’Alcalde sobre els residus, els gossos i els seus amos, sobre les pintades i demés destroços que ens trobem als carrers, sobre el respecte als vianats, el Carril Bici i l’entrada als nostres centres, sobre els parcs i l’enllumenament… Ens ha escoltat i moltes coses ja s’estan solucionant i d’altres, ens demana un poc de paciència. Avisem: al setembre, tornarem !

  NotÍcIes del coNsell - Ja tenim ací el CONTA’M CONTES AL PARC! Com sempre, tots els dijous de juny a partir de