Pelanstrategik ict

of 18 /18
Sekolah Kebangsaan Tumpat 16200 Tumpat Kelantan Website: www.sktumpat.com.my Emel : [email protected] Pembestarian Sekolah SK Tumpat 2012 - 2015 SK TUMPAT JUARA ICT DALAM PPD TUMPAT MENJELANG 2015

Embed Size (px)

Transcript of Pelanstrategik ict

Page 1: Pelanstrategik ict

Sekolah Kebangsaan Tumpat 16200 Tumpat Kelantan

Website: www.sktumpat.com.my Emel : [email protected]

Pembestarian Sekolah SK Tumpat

2012 - 2015

SK TUMPAT JUARA ICT DALAM PPD TUMPAT MENJELANG 2015

Page 2: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

VISI ICT

SK TUMPAT KELANTAN

SK TUMPAT JUARA ICT DALAM PPD TUMPAT MENJELANG 2015

MISI

Menyediakan kemudahan infrastruktur,modal insan berpegetahuan dan berkemahiran serta menggunakan

sumber ICT secara optimum ke arah pembestarian sekolah

DASAR ICT SEKOLAH

Semua pentadbir,guru dan staf sokongan menggunakan ICT untuk mempertingkatkan kecekapan dan

keberkesanan sistem pengurusan online dan offline

Pengautomasian pejabat dan Penggunaaan Sistem Pengurusan Pentadbiran (e-Management) yang

membawa kepada penambahbaikan proses kerja

Memantapkan penggunaan LMS (Learning Management System) kepada semua subjek dala proses P&P

Semua murid diberi peluang memperolehi kemahiran menggunakan kemudahan ICT

Semua guru menggunakan kemudahan ICT sebagai alat pengajaran dan pembelajaran termasuk

menggunakan perisian khusus(courseware),internet dan aplikasi yang lain

Mengurangkan kos pengurusan dan masa melalui kemudahan ICT

Page 3: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

OBJEKTIF

Melahirkan guru dan murid yang dapat mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan

pembelajaran

Meningkatkan penggunaan ICT sistem dalam kalangan guru dan staf sokongan

Menjalinkan hubungan ibu bapa dan komuniti melalui penggunaan ICT

Membangun, menggunakan dan menyebarluaskan penggunaan LMS (Learning Management System) dan

Sistem Online di kalangan warga sekolah.

Page 4: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

KERANGKA PELAN PEMBESTRIAN SEKOLAH

SK TUMPAT JAMBU 2012-2015

HALA TUJU SK TUMPAT MENJELANG 2015

ASAS PEMBANGUNAN

MISI DAN VISI

MODAL INSAN

GURU,MURID

DAN STFF SOKONGAN

BERKEMAHIRAN ICT

PENGGUNAAN ICT

PENTADBIR

DAN PENGURUSAN

P&P

APLIKASI ICT

EMIS ONLINE E-TUKAR

PATSKOM EMAIL

PORTAL LMS

INSFRASTRUKTUR

ICT

WIFI KOMPUTER

LCD

INFO KOMUNITI

EMAIL

PORTAL SEKOLAH LMS

MATLAMAT PEMBESTARIAN SEKOLAH

KEPEMIMPINAN GURU BESAR

Page 5: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

PERANCANGAN

STRTEGIK ICT

2012-2015

ANALISIS SWOT

Page 6: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

KEKUATAN (STRENGTH -S)

S1 Guru mencukupi -100% terlatih

S2 100% guru mempunyai kemahiran asas dalam ICT

S3 Terdapat 50% staf sokongan mempunyai kemahiran ICT

S4 Ada kemudahan bilik komputer,bilik akses dan makmal sain dan Makmal bahasa

S5 Ada kemudahan peralatan PPSMI

S6 Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan pusat sumber

S7 Guru Besar dan barisan pengurusan berpegalaman dan Berkemahiran dalam ICT

S8 70% murid celik ICT

KELEMAHAN (WEAKNESS -W)

W1 50% staf sokongan yang kurang kemahiran asas ICT

W2 Kemudahan peralatan ICT sudah banyak yang rosak

W3 Ada guru yang kurang menggunakan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran

W4 Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh

W5 Peralatan PPSMI sering rosak

W6 Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa

W7 Kemudahan bilik makmal komputer sering rosak dan sering lewat diselenggara oleh pihak kontraktor(vendor)

Page 7: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

PELUANG (OPPORTUNITIES -O)

O1 PIBG membiayai dan menyokong program ICT sekolah

O2 Bantuan komputer dari pihak swasta

O3 Bantuan dari pihak Jabatan Pelajaran(BTP)

O4 Mempunyai juruteknik yang berkemahiran

O5 Kerjasama dengan unit ICT sekolah-sekolah lain

ANCAMAN (THREATS -T)

T1 Ibu bapa kurang celik komputer

T2 Kurang sokongan ibu bapa

T3 Ibu bapa tiada kemudahan ICT di rumah

T4 Kekurangan peruntukan untuk penyelenggaraan Peralatan ICT

T5 Murid lebih berminat bahan pirisan dalam internet berbanding bahan ilmiah

T6 Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap pencapaian akademik anak-anak

Page 8: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

PELAN STRATEGIK ICT 2012-2015

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF OBJEKTIF KPI TOV 2011

2012 2013 2014 2015

Pengunaan kemudahan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah masih kurang

Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah oleh pentadbir,guru-guru dan murid-murid

Meningkatkan penggunaan ICT dalam kalangan guru,staf sokongan dan murid Menaik taraf sistem Wi-Fi Melengjapkan semu bilik khas dengan LCD Menambah bilangan komputer setiap bilik khas

Peratusan penggunaan ICT,komputer dan bahan ICT Peratusan penggunaan emel dalam pengurusan Peratusan penggunaan makmal mkomputer Peratusan penggunaan Eduweb Bilangan e-Learning yang dihasilkan Panitia Peratusan kawasan liputan Nisbah bilangan LCD:Bilangan bilik khas Nisbah bilangan komputer:Bilangan bilik khas

35% 30% 35% 35% 10% 75% 3:13 6:13

Page 9: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF OBJEKTIF KPI TOV 2011

2012 2013 2014 2015

Meningkatkan kemahiran dan pegetahuan guru dan murid dalam ICT

Bilangan guru yang berkemahiran menggunakan komputer Bilangan staf sokongan yang berkemahiran menggunakan komputer Bilangan murid yang berkemahiran menggunakan komputer

60% 50% 60%

Page 10: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

STRATEGI ICT 2012 – 2015

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS

MATRIK

Page 11: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

KEKUATAN (STRENGTH -S)

S1 Guru mencukupi -100% terlatih

S2 100% guru mempunyai kemahiran asas dalam ICT

S3 Terdapat 50% staf sokongan mempunyai kemahiran ICT

S4 Ada kemudahan bilik komputer,bilik akses dan makmal sain dan Makmal bahasa

S5 Ada kemudahan peralatan PPSMI

S6 Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan pusat sumber

S7 Guru Besar dan barisan pengurusan berpegalaman dan Berkemahiran dalam ICT

S8 70% murid celik ICT

KELEMAHAN (WEAKNESS -W)

W1 50% staf sokongan yang kurang kemahiran asas ICT

W2 Kemudahan peralatan ICT sudah banyak yang rosak

W3 Ada guru yang kurang menggunakan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran

W4 Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh

W5 Peralatan PPSMI sering rosak

W6 Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa

W7 Kemudahan bilik makmal komputer sering rosak dan sering ewat diselenggara oleh pihak kontraktor(vendor)

PELUANG (OPPORTUNITIES -O)

O1 PIBG membiayai dan menyokong program ICT sekolah

O2 Bantuan komputer dari pihak swasta

O3 Bantuan dari pihak Jabatan Pelajaran(BTP)

O4 Mempunyai juruteknik yang berkemahiran

O5 Kerjasama dengan unit ICT sekolah-sekolah lain

S-O STRATEGI

Wujudkan pemufakatan dan kerjasama antara sekolah dengan PIBG dan pihak luar

Meningkatkan profesionalisme guru dalam ICT

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT

W-O STRATEGI

Tingkatkan penggunaan ICT

Peningkatan kualiti pengurusan

ANCAMAN (THREATS -T)

T1 Ibu bapa kurang celik komputer

T2 Kurang sokongan ibu bapa

T3 Ibu bapa tiada kemudahan ICT di rumah

T4 Kekurangan peruntukan untuk penyelenggaraan Perlatan ICT

T5 Murid lebih berminat bahan picisan dalam internet Berbanding bahan ilmiah

T6 Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap pencapaian akademik anak-anak

S-T STRATEGI

Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

Mengoptimum penggunaan PCG,pusat sumber dan motivasi

Tingkatkan pemantauan pengajaran dan pembelajaran

Dedahkan murid dengan pengetahuan ICT

W-T STRATEGI

Tingkatkan Hubungan sekolah dengan ibu bapa

Tingkatkan motivasi guru dan murid

Page 12: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

STRATEGI PEMANTAPAN ICT

2012-2015

Page 13: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

FOKUS/STRATEGI STRATEGI

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KPI

SASARAN PRESTASI

PENCAPAIAN TAHUN

PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

Pemuafakatan dan kerjasama sekolah dengan PIBG dan

pihak luar

Menambah bilangan peralatan

ICT

Memohon sumbangan pihak

swasta

Bilangan permohonan

4 kali 2012-2015

(setiap tahun)

Memohon sumbangan PIBG

Bilangan permohonan

4 kali 2012-2015

(setiap tahun)

Menggunakan kepakaran dalaman

semaksimanya

Kursus dan bengkel Bilangan kursus

dan bengkel 4 kali

2012-2015 (setiap tahun)

Page 14: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

FOKUS/STRATEGI STRATEGI

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KPI

SASARAN PRESTASI

PENCAPAIAN TAHUN

PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

Tingkatkan profesionalisme guru dalam ICT

Peningkatan,pemantapan dan

peluasan kursus

Menjalankan kursus,latihan dan perkembangan staf

Bilangan kursus,latihan dan

perkembangan staf

4 kali 2012-2015

(setiap tahun)

Peningkatan bahan rujukan

guru

Menyediakan buku rujukan,panduan, nota kursus dsb.

Bilangan buku panduan,nota

kursus Berterusan

2012-2015 (setiap tahun)

Peningkatan bidang kajian

tindakan

Membuat kajian tindakan

Bilangan kajian tindakan

4 kali 2012-2015

(setiap tahun)

Page 15: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

FOKUS/STRATEGI STRATEGI

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KPI

SASARAN PRESTASI

PENCAPAIAN TAHUN

PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid

dalam ICT

Mengintegrsikan ICT dalam

pengajaran dan pembelajaran

Menggunakan perisian komputer dalam pengajaran dan pembelajaran

Bilangan penggunaan

perisian Berterusan

2012-2015 (setiap tahun)

Meningkat kemahiran ICT

Meningkatkan penggunaan LMS

melalui pertandingan

Bilangan pertandingan

4 kali 2012-2015

(setiap tahun)

Meningkatkan motivasi murid

dalam ICT

Pertandingan menulis esei melalui

portal

Bilangan penyertaan

Berterusan 2012-2015

(setiap tahun)

Kuiz melalui portal Bilangan

pertandingan Berterusan

2012-2015 (setiap tahun)

Page 16: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

Meningkatkan langganan zoom-a

Bilangan pelanggan

Berterusan 2012-2015

(setiap tahun)

FOKUS/STRATEGI STRATEGI

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KPI

SASARAN PRESTASI

PENCAPAIAN TAHUN

PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

Tingkatkan peralatan dan

kemudahan ICT

Optimum penggunaan

kemudahan yang ada

Pengajaran berbantukan ICT

Bilangan penggunaan

2 sebulan setiap guru

2012-2015

(setiap tahun)

Menambah bilangan peralatan

ICT

Mohon sumbngan PIBG dan pihak luar

Bilangan peralatan Peningkatan 2012-2015

(setiap tahun)

Meluaskan radius liputan Wi-Fi di

kawasan sekolah

Menaiktaraf dan menyelenggara secara berkala peralatan Wi-Fi

Pemantauan Berterusan 2012-2015

(setiap tahun)

Page 17: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

FOKUS/STRATEGI STRATEGI

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KPI

SASARAN PRESTASI

PENCAPAIAN TAHUN

PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

Tingkatkan penggunaan ICT

dalam pengurusan

Meningkatkan penggunaan portal dan e-mel dalam

pengurusan sekolah

Setiap panitia

mempunyai link di portal sekolah

Bilangan penggunaan

2 sebulan setiap guru

2012-2015

(setiap tahun)

Semua pengisian borang berkaitan

pengurusan sekolah perlu didownload

dari portal

Bilangan borang yang terdapat di

dalam server utama

Peningkatan 2012-2015

(setiap tahun)

FOKUS/STRATEGI STRATEGI

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KPI

SASARAN PRESTASI

PENCAPAIAN TAHUN

PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

Meningkatkan kualiti pengurusan

Penggunaan aplikasi

Menggunakan e-

mel,SSDM,SSM,eg-Tukar,Patskom,Winjaws dan LMS dalam

pengurusan

Bilangan penggunaan

Berterusan 2012-2015

(setiap tahun)

Page 18: Pelanstrategik ict

[PERANCANGAN STRATEGIK ] Unit Pembestarian Sekolah SK Tumpat

Visit our site at http://www.sktumpat.com.my Contact us by [email protected]

FOKUS/STRATEGI STRATEGI

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KPI

SASARAN PRESTASI

PENCAPAIAN TAHUN

PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

Tingkatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa

melalui ICT

Siaran maklumat melalui portal

Mengemaskini maklumt di portal

Bilangan maklumat

Berterusan 2012-2015

(setiap tahun)

Hebahan tentang portal sekolah

Bilangan hebahan Berterusan 2012-2015

(setiap tahun)

Interaksi melalui e-mel

E-mel Bilangan e-mel Berterusan 2012-2015

(setiap tahun)