PARTAIDETZA BIDEZKO AURREKONTUAK ... Herritarrek prozesuan parte hartzeko aukeratutako hizkuntzari...

download PARTAIDETZA BIDEZKO AURREKONTUAK ... Herritarrek prozesuan parte hartzeko aukeratutako hizkuntzari dagokionez,

of 39

 • date post

  21-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PARTAIDETZA BIDEZKO AURREKONTUAK ... Herritarrek prozesuan parte hartzeko aukeratutako hizkuntzari...

 • BIDEA EGITEN

  PARTAIDETZA BIDEZKO AURREKONTUAK 2019

  ITZULTZE TXOSTENA

  2019ko Urria

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 2

  AURKIBIDEA

  0. AURKEZPENA 3

  1. PARTAIDETZAREN EMAITZAK 5

  2. EKARPENEN ZERRENDA ETA UDALAREN ERANTZUNA 8

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 3

  0. AURKEZPENA.

  Berriro ere Berangoko Udalak ondoz ondoko laugarren urtez abian jarri du Partaidetza bidezko Aurrekontuak prestatzeko

  prozesu bat, prestaketa horretan udalerriko bizilagunen ekarpenak kontuan izateko helburuz.

  Horren harira, prozesuan parte hartu duten herritarren iritzia kontraste gisa erabili ahal izango da 2019ko udal-aurrekontua

  prestatzean eta, horrela, herritarrak tokiko kudeaketaren barne-barnean sartzea lortuko da.

  Herritarren parte-hartzearen onurak eta abantailak askotarikoak dira, eta toki-erakunde modernoa, eraginkorra, gardena eta,

  batez ere, herritarrekiko hurbilekoa finkatzen laguntzen du. Beraz, honako hauek lortu nahi dituen prozesu batez ari gara:

   Herritarrak udal-gobernuarekin konektatzea, eta haien lana eta kudeaketa ezagutaraztea.

   Gure auzotarren lehentasunak eta beharrak ezagutzea, eta guztion benetako eskaerekin bat datozen konponbideak

  eskaintzea.

   Berangoko bizilagunen protagonismo aktiboa sustatzea, herritarrak lurraldeko bizitza publikoaren ikusle soilak izan ez

  daitezen.

   Udal arrazoizkoa, efizientea eta gardena sendotzea bere kudeaketa publikoan, ahaldundutako herritarrekin.

   Herritarren eta tokiko erakundearen arteko elkarrizketa eta komunikazioa hobetzen lagunduko duten hausnarketa

  aktiboko, eztabaidako eta elkartasuneko bideak irekitzea.

   Herritarrekin, ordezkari politikoekin eta teknikariekin kontrastatutako aurrekontu irekiak onartzea.

  Oraingo txostenean, garatutako partaidetza-prozesuan lortutako emaitzak jasotzen dira, eta herritarren eskura jarritako

  kanalen bidez jasotako ekarpenak jasotzen dira (2019ko irailaren 29ra arte):

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 4

  a) 2500 triptiko, irailaren 14tik aurrera Berangoko etxeetan buzoneatuta. Kasu honetan, prozesuari buruzko informazioa eta

  herritarrek beren proposamenak helarazteko atal bat jasotzen duten galdetegiak dira, jasotzeko gaitutako udal-

  espazioen bidez helarazteko.

  b) Euskarri digitaleko ekarpenak (USB memoria, SD txartela, CDa, DVDa, etab.), Udalaren aurrez aurreko arreta-bulegoetara

  zuzenduak.

  c) Emaila helbide honetara bidalitako ekarpenak: partaidetza@berango.org

  d) Udalaren webgunean gaitutako online galdetegia.

  e) Irailaren 24an eta 25ean udalerriko hainbat tokitan egin ziren informazio-karpetan jasotako ekarpenak, parte hartzera

  animatzeko photocall batekin.

  f) Horretarako udalerriko hainbat puntutan kokatutako postontzien bidez jasotako ekarpenak.

  Orain arte aipatutakoaz gain, dibulgazio-saio bat ere egin da ordezkaritza politikoarekin, 2020ko ekitaldiko udal-aurrekontuak

  eta diru-sarrera eta gastu nagusiak azaltzeko helburuarekin.

   Irailaren 25ean, 19:00etan, Nagusien Etxean.

  Saio horretan, parte-hartzaileek, zalantzak eta proposamenak ordezkari politikoei helarazteaz gain, prozesuan momentuan

  bertan parte hartzeko aukera ere izan zuten, eta iradokizunak jaso ziren, ondoren aztertzeko.

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 5

  1. PARTAIDETZAREN EMAITZAK.

  Grafikoan ikus daitekeenez, prozesuan 137 pertsonak parte hartu dute, eta horietatik 56k herriko hainbat tokitan gaitutako

  karpetan parte hartu dute, 38k webgunearen bidez parte hartu zuten, 26k partaidetza@berango.eus posta elektronikoaren

  bidez, 12k postontzietan galdetegiak entregatu zituzten eta 5 pertsonak Nagusien Etxean egindako saioan parte hartu zuten,

  guztira 202 ekarpenekin.

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 6

  Herritarrek prozesuan parte hartzeko aukeratutako hizkuntzari dagokionez, %88k gaztelaniaz egin du, eta %12k euskaraz.

  Generoaren araberako parte-hartzearen azterketa eginda, ikus daiteke emakumeen parte-hartzea handiagoa izan dela, 82

  emakumeena eta 55 gizonena.

  Euskara

  Gaztelera

  %88

  %12

  55 GIZON

  82 EMAKUME

  Parte hartzeko aukeratutako hizkuntza

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 7

  Laburbilduz, beste behin ere, prozesuak ahalbidetu du herritarrek beren kezkak eta iradokizunak helaraztea udalerrian egin

  beharreko hobekuntzei dagokienez, 2020ko Udal Aurrekontua egiteko garaian kontuan har daitezen; horrek esan nahi du

  herritarren parte-hartzean oinarritutako ekimen bat osorik gauzatzea.

  Txosten honetan ilustratutako partaidetza-prozesuaren emaitzek azterlan sozial eta estatistikoen berezko kalitate-estandarrei

  jarraitu diete, eta emaitzen egiazkotasuna eta fidagarritasuna bermatu dute, bai eta datuen eta anonimotasun- eta

  konfidentzialtasun-bermeen zaintza zorrotza ere, Datuak Babesteko Euskal Bulegoarekin bat etorriz eta Datu Pertsonalak

  Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez.

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 8

  2. EKARPENEN ZERRENDA.

  Jarraian, Berangoko herritarrek helarazitako ekarpenen zerrenda aurkezten da. Ekarpen horiek kategoriatan antolatu dira,

  errazago irakurri eta azter daitezen. Ildo horretan, honako irizpide hauek erabili dira ekarpenak baliozkotzeko:

   Udal eskumenekoak diren proposamenak, honako jarduera-eremu hauekin lotutakoak: berdintasuna, Kultura, Hezkuntza,

  Euskara, Gazteria, Drogamenpekotasunen Prebentzioa, Ingurumena, Osasuna, Herritarren Segurtasuna, Babes Zibila eta Gizarte

  Ekintza.

   Teknikoki eta/edo ekonomikoki bideragarriak diren proposamenak.

   Ekonomia- eta finantza-iraunkortasuna justifikatzen duten proposamenak.

   Berangoko udalerrian bizi diren herritar guztien interes orokorra eta ondasun komuna interes partikularren gainetik

  jartzen dituzten proposamenak.

   Udalerriaren lurralde-oreka bermatuko duten proposamenak.

   Legez kanpokoa, difamatzailea edo diskriminatzailea ez den edukia duten proposamenak, gastu publikoaren arloan udal-

  eskumeneko edozein jarduera-eremuri lotuak.

  Laburbilduz, 202 ekarpen jaso dira, hainbat gaitan banatuta.

  Beste behin ere, eskaerak Hirigintzaren, Ingurumenaren, Obren eta Zerbitzuen arlokoak dira batez ere, alde handia egonez

  gainerakoen aldean.

  Jarraian, udal barruko antolaketaren arabera bereizitako datuak aurkezten dira. Ekarpenak Udalak aztertu ditu, 2020ko

  aurrekontuan sartzeko aukeraren aurrean.

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 9

  Azterketa horretan, 189 PROPOSAMEN hauteman dira, gai eta eduki desberdinekin.

  Horietatik guztietatik, ikusi da 17 EZ DIRELA UDALAREN ESKUMENEKOAK, beste erakunde batzuenak direla edo esparru

  pribatuan eragina duten proposamenak direla. Errekerimendu edo eskaera gisa helaraziko zaizkie dagozkien agenteei, hala

  nola Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari edo jabetza jakin batzuen titular pribatu diren partikularrei.

  UDALAREN ESKUMENEKOTZAT JO DIREN 176 PROPOSAMENETATIK, HONAKO ERANTZUN HAUEK JASO DIRA:

  -53 PROPOSAMEN 2020ko aurrekontuan sartu ahal izango dira, aurrekontu parte-hartzaileen prozesu honen kargura.

  BERDEZ KOLOREZTATUAK.

  -37 PROPOSAMEN beste bide batzuetatik txertatu dira aurrekontuetan, edo dagoeneko egin dira. URDINEZ

  KOLOREZTATUTA.

  -14 PROPOSAMEN baloratuko dira eta LARANJAZ KOLOREZTATUTA agertuko dira.

  68 PROPOSAMENEN EGITEA EZ DA AURREIKUSTEN HAINBAT ARRAZOIRENGATIK.

  Jarraian, horietako bakoitzari udalek emandako erantzunak jasotzen dituzten proposamenak jasotzen dira, gaiaren arabera ordenatuta.

  mailto:info@ibatuz.com

 • 2019ko Urria

  Partaidetza bidezko aurrekontuak 2020

  BIDEA EGITEN

  Ibatuz SL. Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768 10

  Hirigintza, Ingurumena, Obrak eta Zerbitzuak. /Urbanismo, Medio ambiente, Obras

  y Servicios.

  ZIRKULAZIOA ETA TRAFIKOAREN KONTROLA (1