pag. 11 pag. 15 CiutatdeCarlet N£›m. 87 - febrer de 2017 Ciutat deCarlet...

Click here to load reader

download pag. 11 pag. 15 CiutatdeCarlet N£›m. 87 - febrer de 2017 Ciutat deCarlet Peri£²dic mensual gratu£¯t

of 48

 • date post

  30-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of pag. 11 pag. 15 CiutatdeCarlet N£›m. 87 - febrer de 2017 Ciutat deCarlet...

 • Poble

  C/ OVIDI MONTLLOR 13-3B Tel. 960 703 858

  • Prótesis • Peridoncia • Ortodoncia • Odontopediatria • Cirugía

  • Implantología • Odontología general y Estética • Tecnología CAD-CAM • Blanqueamientos

  L’ALCÚDIA 46250 VALENCIA www.dentalhervas.com

  L’Ajuntament de Carlet, a través del pla d’ocupació municipal, que dóna treball a aturats de llarga durada, està duent a terme la rehabilitació d’un edifici muni- cipal per tal d’utilitzar-lo com a ofi- cines del departament de la dona.

  Es tracta d’una de les conegu- des casetes dels mestres del carrer Lluïsa Saragossà. Les obres con- sistixen en una rehabilitació total de la vivenda d’una planta per a reconvertir-la en un espai multiús

  L’Ajuntament habilita un nou

  espai per al departament de

  la dona

  Poble

  pag. 5

  El que passa al teu poble mes a mes Any 7. Núm. 87 - febrer de 2017

  CiutatdeCarlet Periòdic mensual gratuït

  Poble Carlet participa en les Rutes entre comarques amb un itinerari el pròxim 5 de març.

  pag. 11 pag. 15

  450 ciclistes participen en la VII Marxa BTT Ciutat de Carlet.

  pag. 34-35

  Carlet celebra el Carnestol- tes amb els més menuts.

  Carlet celebra amb èxit el campionat d’Espanya de karate Shinkyokushinkai

  E.S. El Cortijo Gasolinera amb suministre assistit, qualitat de producte i millor preu.

  Oberta de 7 a 21 h. de Dilluns a Dissabte.

  Distribució de gasoleos a domicili.

  Tel: 96 254 11 27

  pag. 32-33 Tres karatekes de Carlet, Lidia Soriano, Arturo Pérez i Adrián Gómez, s’han proclamat campions d’Espanya en el Campio-nat Nacional de Karate Shinkyokushinkai disputat el passat 18 de febrer al pavelló del Poliesportiu municipal de Carlet.

 • 2 Poble

  PERIÒDIC CULTURAL DE DIFUSIÓ GRATUÏTA DIRECTOR FERNANDO CARBONELL 607 33 86 73 / PUBLICITAT FILIBERTO 601 21 59 04 / COL·LABORADORS / FOTOS ENRIQUE MARTÍNEZ / MAQUETACIÓ LOGOTIPO / ESCANEIG D’IMATGES MARIA SAINZ / IMPRESSIÓ HERALDO DE ARAGÓN / ADREÇA POSTAL DOS DE MAIG, 6 46240 CARLET (València). / CORREU ELECTRÒNIC ferdito1960@gmail.com / DEPÒSIT LEGAL V-4461-2009

  febrer de 2017

  A) Primers Passos.

  • Recopile proves. En el cas que, per des- gràcia, es veja vosté implicat en un acci- dent de trànsit, la primera cosa que haurà de fer per a garantir els seus drets és cridar immediatament la Policia o a la Guàrdia Civil perquè els agents emplaçats en el lloc elaboren el corresponent atestat que consistirà, bàsicament, a assenyalar el lloc, hora, mecànica de com s’ha produït l’accident, persones implicades, possibles testimonis, etc.

  No obstant és molt recomanable que, fins que arribe la policia, tracte d’aconseguir vosté el nombre més gran de proves possi- bles, com per exemple número de matrícu- la del vehicle contrari, fotos de l’accident amb els danys que presenten ambdós ve- hicles, gravacions, telèfons de possibles testimonis, etc.

  • Si és possible, òmpliga el comunicat amistós d’accident. No oblide (per al cas que hi haja enteniment entre les parts) omplir i firmar el comunicat amistós d’accident que proveeixen les compan- yies d’assegurança, que haurà d’arreplegar les dades de les parts involucrades, del vehicle i de les companyies assegurado- res, així com els danys ocasionats. Tam- poc haurà d’oblidar, si vosté o qualsevol dels passatgers que viatjaven en el vehicle ha patit lesions, sol·licitar un comunicat d’assistència mèdica, ja que el dit part constituirà una prova important en la re- clamació de la indemnització a la compan- yia d’assegurances.

  • Sol·licite assessorament legal. El se- güent pas que deuria vosté prendre és el de posar-se en contacte amb un advocat. És possible que les companyies assegura- dores implicades en l’accident es posen en contacte amb el perjudicat amb el propòsit de tancar una proposta d’indemnització. L’acceptació de la dita proposada impli- caria la impossibilitat de poder exercitar qualsevol acció judicial posterior per a re- clamar la indemnització que li poguera co- rrespondre pels danys i lesions patides. Per eixe motiu, i per a la indemnització s’ajuste el màxim possible a què correspondria re- bre, és més que necessari que l’assessore un advocat.

  • Recopile i conserve els informes mè- dics. En aquest sentit, i a l’efecte de recla- mar la corresponent indemnització pels danys i lesions patits, deu vosté conservar tots els parts i informes mèdics (informe d’urgències, parts de rehabilitació, infor- mes d’evolució mèdica, etc.) així com les factures de totes aquelles reparacions que justifiquen les despeses de reparació del seu vehicle (ja siga cotxe, motocicleta, i in- clús de bicicleta per al cas que vosté haja sigut envestit per un vehicle mentre prac- ticava aquest esport).

  B) Canvi Normatiu. Deu vosté tindre en compte que des del passat any, concreta- ment des de l’1 de gener del 2016, va entrar en vigor la reforma de la Llei de Responsa- bilitat Civil i Assegurança en la Circulació de vehicles de motor que estableix un nou procediment per a reclamar la indemnit-

  zació per accident de trànsit. Com a conseqüència de la dita reforma legal, ja no s’ha d’interposar directament una denúncia davant del Jutjat per a re- clamar la indemnització que li pogue- ra correspondre sinó que com a requisit previ a la via judicial, cal realitzar una reclamació extrajudicial a la companyia d’assegurances.

  D’altra banda, des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2015 de l’1 de juliol de 2015, ja no es pot denunciar per accident de trànsit, ja que amb la dita modificació legal ha quedat derogat el bloc del Codi Penal dedicat a les faltes, per la qual cosa s’haurà d’interposar demanda davant de la jurisdicció civil en compte de l’anterior denúncia que obria el procediment penal (llevat que el conductor culpable siga res- ponsable d’un delicte contra la seguretat viària, açò és, que la taxa d’alcoholèmia siga superior a la legalment establida, que haja excedit els límits de velocitat, que conduïsca sense carnet, etc.).

  Hem d’assenyalar que el dit canvi per- judica els interessos de qui ha patit un accident de trànsit, ja que amb l’anterior regulació el lesionat era avaluat gratuïta- ment pel metge forense del Jutjat, mentre que en l’actualitat és necessari, a l’hora d’interposar la corresponent demanda, contractar els servicis d’un pèrit metge i un procurador.

  C) Terminis. Cal tindre present que, el termini per a reclamar la indemnització per un accident de trànsit serà d’un any

  des de la data de l’accident o bé des de l’estabilització de les lesions patides a con- seqüència del mateix. No obstant això, si vosté realitza una reclamació extrajudicial a la companyia d’assegurances, el dit ter- mini s’interromp (des del passat 1 de gener del 2016 el dit termini se suspén i es reprén quan finalitza el procediment de reclama- ció extrajudicial).

  El nostre despatx compta amb advocats especialitzats en matèria d’accidents pel que, si es troba vosté implicat en algun, no dubte a sol·licitar assessorament.

  Rubén Pasqual Cano R.P.B ADVOCATS.

  .

  S’ha vist vosté implicat en un accident de Trànsit?

 • febrer de 2017 poble 3

  HUAWEI P9 LITE

  GRATIS

  Carburant i servei de llavat de vehicles • Servei de gas butà Secció d’assegurances • Botiga • Telefonía…

  El smartphone más vendido

  ¿aún no lo tienes?

  Sábados de 7.30 a 13.00 horas

  Mañanas: de 7.30 a 13.00 horas • Tarde: de 15.00 a 18.00 horasDe lunes a viernes

  Horario inviernoSección Suministros Reparto de Gas-oil a domicilio

  Tel.: 96 253 20 90

  Nuestro horario de atención en oficinas es: L-V de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h. Viernes tarde Cerrado.

  Telf. 962531918Promoción válida a partir del día 1 de Març de 2017

  Disponible del 1 al 31 de Marzo de 2017.

  Con llamadas + sms ilimitados y 2Gb de navegación por sólo

  19€ al mes

  4,90€

  Porque a todos en algún momento nos va eso, la Mala Vida.

  Precio de venta recomendado 5,45€

  ATRÉTEVE A PROBARLOS

  Precio CoopBotiga

  VEN A CONOCER NUESTROS NUEVOS VINOS

 • 4

 • 5Poblefebrer de 2017

  L’Ajuntament habilita un nou espai per al departament de la dona L’Ajuntament de Carlet, a través del pla d’ocupació municipal, que dóna treball a aturats de llarga durada, està duent a terme la rehabilitació d’un edifici municipal per tal d’utilitzar-lo com a oficines del departament de la dona.

  Es tracta d’una de les conegu-des casetes dels mestres del ca-rrer Lluïsa Saragossà. Les obres consistixen en una rehabilitació total de la vivenda d’una planta per a re- convertir-la en un espai multiús, que compte amb despatxos i una sala gran de reunions, compatible amb altres

  usos. El pressupost d’execució d’esta obra ascendix a 11.000 euros i supo- sa la renovació del sistema elèctric i de la instal·lació de l’aigua, així com la pintura i pavimentació de tot l’espai.

  Esta es la segona caseta rehabilita- da en esta franja de vivendes munici- pals, que antigament eren ocupades

  pels mestres del col·legis de la ciutat. L’any passat ja es va rehabilitar la vi-

  venda veïna on està ubicat el