Pacient Fragil Novembe 2011

download Pacient Fragil Novembe 2011

of 24

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  335
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Pacient Fragil Novembe 2011

 • 1. ABORDATGE DEL PACIENT FRGIL

2. Longevitat

 • EnvellimentProcs fisiolgic heterogeni que transforma a ladult sa en un anci frgil.
 • Funcionalitat
 • Autonomia

Dependncia Suport social i sanitari 3.

 • Concepte relacionat amb:
 • lenvelliment de ladult sa
 • disminuci dels mecanismes de reserva fisiolgics

FRAGILITAT I

 • Increment exponencial per la vulnerabilitat davant :
 • MALALTIES
 • SITUACIONS SOCIALS DEFICIENTS
 • LA MORT

4. FRAGILITAT II 5.

 • Estratgia: model orientat a la
 • Gesti del cas

COMPLEXITAT IIl 6.

 • Com identificarem als pacients complexes?
 • -Edat: > de 65 anys
 • Nombre de malalties crniques:Test de Charlson
 • Descompensacions
 • -Registre dels Ingressos Hospitalaris en lltim any:Activitat C-11 eCAP
 • - Poc suport social

CRITERIS DE CONSENS

 • Clinical Features of High-Risk Older Persons Identified by Predictive Modeling.Martha L. Sylvia et al.Disease Management;Volume 9, Number 1, 2006

7.

 • Pacients amb un patr definit de comorbiditat (3-4 patologies crniques, ingressos....)
 • Pacient amb polifarmcia 5 o ms frmacs.
 • Pacients amb malalties o processos de baixa prevalena (ELA)
 • Persones grans amb situaci dalta fragilitat.
 • Persones amb dificultat dabordatge i continu que requereixen un gran nombre de coordinacions i intervencions interdisciplinries

GESTI DE CASOS: POBLACI DIANA 8. Gesti de casos

 • Procs de collaboraci que:
 • Valora, planifica, aplica, coordina, monitoritza i avaluales opcions i serveis necessaris per satisfer les necessitats de salut duna persona i cuidadors, articulant la comunicaci i recursos disponibles per promoure resultats de qualitat i cost-efectius

9. IDENTIFICACI PROACTIVA DE LA POBLACI ESTRATIFICACI DE LA POBLACI :PER COMPLEXITAT I NECESSITATS DATENCI DISSENY DUN MODEL PREDICTIU : PER DUR A TERME UN CERT NIVELL DE GESTI SEGONS RISC 10. Objectiu: Donar resposta equitativa des dels equips Trajectria: de la Pirmide poblacional al CIP 11. Com ens organitzem per atendrela nostra poblaci? pre-alt GPC Aportaci eficient de tots els professionals Imma Ojeda 2011 12. Pacients a domicili Pacients en residncia DADES CMBD CREUADES AMB eCAP 13. Conclusi:s necessari estratificarper prioritzar les millors intervencionsa la poblaci diana segons necessitats i resultats de salut 14. PLA DE CURES

 • VALORACI INTEGRAL:
 • - VALORACI FUNCIONAL ( Barthel)
 • - ESTAT COGNITIU ( Pfeiffer)
 • - VALORACI SOCIAL (Tirs)
 • - COMORBILITAT (Charlson)
 • - altres : segons necessitat
 • INGRESSOS HOSPITALARIS
 • PLA DE CURES: - DIAGNSTIC:( PACIENT FRGILZ-73.9) ( ATDOM Z-74) (INSTITUCIONALITZAT Z59.3)
 • - NOC: OBJECTIUS
   • - NIC:INTERVENCIONS EFECTIVES:
 • - AVALUACI

15. 16. 17. 18. 19. 20. CRITERI Puntuaci 21. De l1al 6 Segons pes assignat 22. 23.

 • Diagnstic acurat dels problemes de salut. Prioritzaci individualitzada de la seva rellevncia clnica
 • Establir un Pla de Medicaci
 • Planificar el seguiment ambulatori:
  • Control dels factors de risc (HTA, DM, Tabaquisme,...)
  • Revisar els criteris dATDOM
  • Pla de cures individualitzat
  • Contacte telefnic els dijous
  • Assegurar compliment teraputic / Fer seguiment
  • Vacunaci antigripal
 • Valoraci funcional de les Activitats per la Vida Diria (Barthel)
 • Valoraci de lEstat Mental
 • Valoraci Suport Social i identificaci cuidador principal
 • Valoraci Comorbiditat (Charlson)

Quines sn les intervencions efectives? 24.