OSAKIDETZAKO PRESTAKUNTZA- IBILBIDEEN EREDUA · Maila honetako prestakuntza-programak, nagusiki,...

Click here to load reader

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OSAKIDETZAKO PRESTAKUNTZA- IBILBIDEEN EREDUA · Maila honetako prestakuntza-programak, nagusiki,...

 • 1

  OSAKIDETZAKO PRESTAKUNTZA-

  IBILBIDEEN EREDUA

  Prestakuntza-ibilbideetan oinarritutako Prestakuntzako eredu estrategikoa.

  Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendaritza

 • 2

  Aurkibidea 1. Sarrera _________________________________________________ 4

  2. Osakidetzako prestakuntza-ibilbideen eredua ____________________ 6

  2.1 Prestakuntza-ibilbidearen definizioa. ______________________ 6

  2.2 Prestakuntza-ibilbidearen egitura. ________________________ 7

  2.2.1 Prestakuntza-ibilbidearen mailak. ________________________ 8

  2.2.2 Ibilbideko prestakuntza-jardueren tipologia. ________________ 9

  2.2.3 Ibilbidea, prestakuntza arloko programa marko gisa. ________ 10

  3. Prestakuntza-ibilbideen eredua ezartzea _______________________ 12

  3.1 Ibilbideari atxikitzea. _________________________________ 12

  3.2 Profesional bakoitzak ibilbidean izango duen lekua zehaztea. __ 12

  3.2.1 Prestakuntza-programen hasierako baliokidetzea. ___________ 12

  3.2.2 Prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena profesionalek balioztatzea. ________________________________________ 12

  3.2.3 Hasierako ibilbide-proposamena berrikustea arduradunarekin bildu eta hitz eginez. _____________________________________ 13

  3.3 Prestakuntza-ibilbidea denboran mantentzea. ______________ 13

  3.4 Ibilbidea ezarrita duten unitateetan/zerbitzuetan profesionalak sartzea. ___________________________________________ 13

  4. Prestakuntza-ibilbidetik abiatuta, prestakuntza planifikatzea _______ 14

  4.1 Prestakuntza planifikatzeko irizpide orokorrak. _____________ 14

  4.2 Prestakuntza lanpostuan planifikatzea. ___________________ 15

  5. Osakidetzako prestakuntza-ibilbideak _________________________ 16

  5.1.1 Programa orokorrak. Hasierako maila. ____________________ 18

  5.1.2 Programa orokorrak. Oinarrizko finkatze-maila. _____________ 19

  5.1.3 Programa orokorrak. Finkatze-maila aurreratua. ____________ 20

  5.2. Erizaintzako ibilbidea. ________________________________ 21

  5.2.1 Erizaintzako ibilbidearekin erlazionatutako programak. Hasierako maila. _____________________________________________ 23

  5.2.2 Erizaintzako ibilbidearekin erlazionatutako programak. Finkatze-maila. _____________________________________________ 24

  5.2.3 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK. __________________ 27

  5.2.4 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: LARRIALDIAK. ______________________________________ 29

 • 3

  5.2.5 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: NEFROLOGIA – DIALISIA. _____________________________ 30

  5.2.6 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: KRITIKOEN UNITATEAK. _______________________________ 31

  5.2.7 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: KIROFANOA. ________________________________________ 33

  5.2.8 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: OSPITALIZAZIO MEDIKU-KIRURGIKOA. ___________________ 35

  5.3 Zelarien ibilbidea. _____________________________________ 38

  5.3.1 Zelarien ibilbidearekin erlazionatutako programak. Hasierako maila. 40

  5.3.2 Zelarien ibilbidearekin erlazionatutako programak. Finkatze-maila.40

  5.3.3 Zelarien ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK. __________________ 43

  5.3.4 Zelarien ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: KIROFANOA. ________________________________________ 43

  5.3.5 Zelarien ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa espezifikoak: BILTEGIA. __________________________________________ 43

  I. ERANSKINA

  PRESTAKUNTZA-JARDUERAK IBILBIDEAN BALIOKIDETZEKO SISTEMA ___ 44

  II. ERANSKINA

  PRESTAKUNTZA-IBILBIDEAREN HASIERAKO PROPOSAMENA PROFESIONALEK

  BALIOZTATZEKO PROZEDURA __________________________________ 49

  III. ERANSKINA

  ARDURADUNA-LAGUNTZAILEA ELKARRIZKETA KUDEATZEKO PROZEDURA 52

 • 4

  1. Sarrera

  Osakidetzaren Ildo Estrategikoetako bat pertsona profesionalei eskainia dago, "Protagonismo eta inplikazio profesionala" izenburupean. Zehazki, 4-3 Helburuak, "Pertsonalaren kualifikazio optimoa eta garapen profesionala bultzatzea, prestakuntza kudeatzeko eredu estrategiko bat garatuz" izenekoak, honako hau zehazteko beharra ezartzen du bere ekintzen artean: "Prestakuntza-ibilbideetan oinarritutako eredu bat, zeinaren bidez eskuratuko diren lanpostu bakoitzean jarduteko gaitasunak". Bestalde, Osakidetzaren Giza Baliabideak Ordenatzeko Planaren 6. lerroan hauxe jartzen du helburutzat, profesionalen prestakuntzara bideratutako ekintzei buruz ari dela: "Gaikuntza-eredu estrategiko berri bat zehaztea, prestakuntza-ibilbideetan oinarritua". Prestakuntza kudeatzeko testuinguru estrategiko horretan, prestakuntza-ibilbideak dira prestakuntza planifikatzeko tresna eta ezagutza kudeatzeko ardatz nagusia erakundean. Estrategia hori lantzeko, Giza Baliabideen Zuzendaritzak proiektu bat bultzatu du, "Ikastaroetatik Prestakuntza-ibilbideetara: pertsonetan oinarritzen den estrategia bat" izenekoa. 2012. urtetik ari da proiektu hori lantzen, zeina prestakuntza kudeatzeko paradigma berri batean oinarritzen baita, prestakuntza-ibilbideak ardatz dituena, honako helburu hauekin:

  ���� Erakundearen misioa sendotzeko balioko duen eredu baten bidez kudeatzea prestakuntza.

  ���� Osakidetzako ezagutza eta esperientzia eremu berean integratzea, honako alderdi hauek bermatzeko helburuz: ez dadila galdu erakundeko profesionalek pilatu duten jakintza, modu egonkor eta jarraituan birbanatu dadila, eta zerbitzu-erakundeek berrelikatzeko modua izan dezatela.

  ���� Erakundeko pertsonen ikaskuntza etengabea erraztea eta gaitasunak hobetzeko bitartekoak jartzea, haien beharrak eta unean uneko itxaropenak aintzat hartuta.

  Prestakuntzaren arloa prestakuntza-ibilbideetara bideratzeak aukera ematen du ikaskuntza-eredu egituratu bat izateko, zeinak hainbat mesede ekarriko baitizkie Osakidetzako profesionalei:

  ���� Beharrezko ezagutzak eta trebetasunak eskuratu ahal izatea beren lanpostuetako eskakizunei eta erakundearen helburu estrategikoei erantzuteko.

  ���� Eguneratuta egotea beren lanbideari dagozkion alderdietan.

  ���� Beren gaitasunetan ahalik eta garapen-mailarik handiena lortzea.

 • 5

  Prestakuntza-ibilbideen ereduaren muinean, pertsonetan oinarritutako prestakuntza-ikuspegi bat dago, eredu pedagogiko psikozentriko konstruktibistak abiapuntu dituena, non pertsona den ikaskuntzaren agente nagusia eta irakaslea, berriz, bidea erraztuko diona. Dokumentu honen helburua da prestakuntza-ibilbidearen eredua eta haren aplikazioa zehaztea. Horren bidez, homogeneizatu egingo dira Osakidetzan ezarriko diren prestakuntza-ibilbideen egiturari dagozkion irizpideak eta ezaugarriak eta funtzionamendu orokorra, eta marko horretan landuko dira ibilbide bakoitzari lotuta dauden prestakuntza-ekintzak. Kasu bakoitzean erabakitzen den periodikotasunaz finkatuko da prestakuntza-ibilbideak ezartzeko plana, bai ibilbide berriak zehazteari dagokionez, bai lehendik daudenak zerbitzu-erakunde eta/edo unitate berrietara zabaltzeari dagokionez. Prestakuntza-ibilbideen bidez, talentua sustatzea ere lortu nahi da, eta ezagutza trukatzeko eta taldean sortzeko kultura sortu, hainbat bidetatik: plataforma digitalak bultzatuta, benchmarking-arekin, jardunbide egokiak hedatuta, sormen- eta berrikuntza-kultura bat abian jarrita, eta eredu parte-hartzaileetan oinarritzen diren kudeaketa-sistemak bultzatuta.

 • 6

  2. Osakidetzako prestakuntza-ibilbideen eredua

  2.1 Prestakuntza-ibilbidearen definizioa. Honela definitzen da prestakuntza-ibilbidea: "Ikaskuntza-ekintzak dira, denboran ordenatuak eta sekuentziatuak, ezagutza arloka eta mailaka multzokatuak, eta horiek gauzatuz, neurtzeko eta ebaluatzeko moduan, hainbat ezagutza-gradu eta -maila eskuratzen dira, beharrezko direnak erakundeko lanpostu edo funtzio bati lotuta dauden erantzukizunak betetzeko". Prestakuntza-ibilbide bakoitza zehaztean finkatuko da haren hedadura, kontuan hartuta, batetik, zer eremutan sailkatua dagoen prestakuntza-ibilbidean sartzen den pertsonala, eta, bestetik, zein eremu profesionaletan aplikatu nahi den bakoitza. Era berean, pertsona bat ibilbide bati baino gehiagori atxikia egon daiteke, erakundean dituen arduren arabera. Prestakuntza-ibilbidean sartzen diren programek eta jarduerek emango diete erantzuna aplikazio-eremu bakoitzean sartzen diren pertsonek eduki behar dituzten ezagutzei eta trebetasunei, zeinak prestakuntza-ibilbideak zehaztu aurreko analisi faseetan identifikatuko baitira. Prestakuntza-ibilbidearen kontzeptua dinamikoa da. Ibilbidea osatzen duten programak, jarduerak eta ekintzak egokitu egingo dira etengabe pazienteek, herritarrek eta profesionalek dituzten behar berrietara, baita erakundeko plan eta programetara, sektorearen beharretara, aplikazio-tresna berrietara, eta abarretara ere. Era horretan, ibilbidea dinamikoa izango da, eta lanbidearekin batera eboluzionatuko du. Prestakuntza-ibilbideak, berez, prestakuntza arloko programa markoak dira, eta profesional bakoitzak landu behar dituen prestakuntza-jarduerak identifikatzeko eta multzokatzeko balio dute. Beraz, ibilbidearen kudeaketak aukera ematen du prestakuntza-planak pertsonalizatzeko, bai norbanako bakoitzarentzat eta bai antolaketa-unitate bakoitzarentzat. Prestakuntzaren arloa prestakuntza-ibilbide modularren eta sekuentzialen bidez antolatzeak aukera ematen du prestakuntza antolatzeko modua koherentea, argia eta ulergarria izateko erakunde guztiarentzat. Prestakuntza-ibilbideek aukera ematen dute:

  ���� Koherentzia emateko prestakuntza arloko eskaintzari. Ibilbideek jarduteko marko bat eskaintzen dute, zeinak lagundu egiten baitu prestakuntza arloko eskaintza egituratzen eta hari koherentzia ematen garapenaren ikuspuntu integraletik.

  ���� Profesionalen prestakuntza-eskaria bideratzeko. Profesionalak jakin egin dezake zein den bere prestakuntza-ibilbidea eta zer epetan egin behar duen, era horretan koherentea izan dadin parte hartzen duen prestakuntza-programen multzoa eta aukera eman diezaion profesionalki aurrera egiteko. Aldi berean, Osakidetzak marko-tresna bat izango du, irizpide egonkorrekin, eta horri esker

 • 7

  hobeto planifikatu ahalko du bere eskaintza eta erantzun egokiagoa eman ahalko die pertsona profesionalen beharrei.

  ���� Egungo prestakuntza arloko eskaintza antolatzeko. Ibilbide komun bat izateak, non prestakuntza arloko eskaintza guztiak biltzen diren, aukera ematen du zerbitzu-erakundeek prestakuntza arloan duten eskaintza homogeneoa eta osagarria izan dadin. Gainera, aukera ematen du eskala- eta eraginkortasun-ekonomiei probetxua ateratzeko, prestakuntza-eskaintzak solapatu eta bikoiztu gabe.

  ���� Prestakuntza arloko jarduerak balio-proiektuetan oinarritzeko, eta kudeaketa arloko zereginak minimizatzeko. Prestakuntza-ibilbideen araberako kudeaketak murriztu egiten du kudeaketa arloko zereginen eragina, eta prestakuntza sailaren erantzuna bizkortu.

  2.2 Prestakuntza-ibilbidearen egitura. Hemen ageri den irudi honetan azaltzen da Osakidetzako prestakuntza-ibilbideen eredua:

  Bi aldagai kontuan hartuz eratzen da prestakuntza-ibilbide bat:

  a) Gauzatze-maila (lerro bertikala)

  b) Prestakuntza-jardueran tipologia (lerro horizontala)

 • 8

  2.2.1 Prestakuntza-ibilbidearen mailak. Ibilbidearen gauzatze-maila kontuan hartuta, hiru maila identifikatzen dira sakontasun-mailaren arabera: � Hasiera. Lanpostu horretarako eskatzen den ibilbidean, ikaskuntzari dagokionez

  gutxien-gutxienez egin behar den aurrerapena ageri da. Maila honen helburua da erakundean edo unitate/zerbitzu jakin batean sartzen diren pertsonek gutxieneko ezagutza eta trebetasunak badituztela bermatzea lanpostu horretan aritzeko. Zerbitzu-erakunde, unitate edo zerbitzu batean lehenengoz sartzen diren pertsonek egin behar dituzten programek, jarduerek eta ekintzek osatzen dute ibilbidearen hasierako maila. Pertsona horiek izan daitezke Osakidetzan lehenengoz hasi direnak edo izan daitezke beste zerbitzu-erakunde batetik edo unitate/zerbitzu batetik datozenak. Maila honen barnean, unitate batean sartu berria den pertsonalak bere lana eraginkortasunez egiteko behar duen prestakuntza guztia eskaintzen du ibilbideak, eta beharrezkoa zaion ikaskuntza eskuratzeko modua emango dio berari dagozkion zeregin eta betebehar orokorrak normaltasunez betetzeko beste pertsona batek gainbegiratuta, berak ez baitu esperientziarik erakunde eta/edo postu horretan. Maila honetako prestakuntza-programak, nagusiki, honako jarduera hauek konbinatuz osatuko dira: auto-prestakuntzako metodologiak (on-line prestakuntza, protokoloak, dokumentuak... irakurtzea) eta tutoretzapeko prestakuntza lanpostuan.

  � Finkatzea. Prestakuntza-ibilbidearen enbor nagusia da. Lanpostuan modu autonomoan aritzeko bidea ematen du, norbaitek gainbegiratuta edo gainbegiratu gabe, lana egiteko behar diren trebetasunak menderatzeko eta birziklatze- eta eguneratze-ekintzak etengabe egiteko. Ibilbidearen finkatze-mailan bi atal bereizten dira:

  - Oinarrizko finkatze-maila (hondo urdin argia): helburua da erakundeko profesionalek beren lanpostuan modu autonomoan aritzeko behar dituzten ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea (teknikoak, operatiboak eta erlazionalak), horiek aplikatzen jakitea eta eguneratuta egotea. - Finkatze-maila aurreratua (hondo urdin iluna):estrategiak, proiektuak eta plan jakinak ezartzeko lanean parte hartzen duten profesionalei zuzenduta daude prestakuntza-programa hauek.

  Ibilbidearen maila honetan, beste prestakuntza-programa batzuk ere sartzen

  dira, zenbait eremu, materia eta trebetasunetan erreferente gisa jokatuko duten

  profesionalei zuzenduak, hain zuzen.

  Era berean, unitateak/zerbitzuak espezializazio-maila handiagoa eskatzen

  duenean, hori lortzeko programak ere sartzen dira maila honetan; horretarako,

  kontuan hartuko da lanpostuak nola dauden banatuta unitatean zerbitzuaren

  beharrei erantzun ahal izateko.

 • 9

  Zer unitateri edo zerbitzuri buruz ari garen, gerta daiteke programa bera oinarrizko finkatze-mailan egotea unitate batean, eta beste unitate edo zerbitzu batean, berriz, finkatze-maila aurreratuan.

  � Aditua. Erakundeko profesional adituek egin beharreko ekintzak sartzen dira maila

  honetan. Helburua da zenbait profesionalek erakundeko eremu jakinetan duten expertisea sustatzea.

  Pertsona bat aditutzat hartzen da ezagutza arlo jakin batean haren kideek aitortzen dioten maisutzagatik, erakunde barnean bezala kanpoan ere. Pertsona adituak lortzen duen prestigio profesionalaren oinarrian, ezagutza zientifikoa, teknikoa eta humanistikoa hedatzearen alde egindako lana dago, irakaskuntzaren, ikerkuntzaren eta jarduera profesional bikainaren bidez egindakoa.

  2.2.2 Ibilbideko prestakuntza-jardueren tipologia. Ibilbideko maila bakoitzean, prestakuntza-programa jakinak egiten dira, zeinak prestakuntza-jarduerek duten tipologiaren arabera multzokatzen baitira:

  ���� Orokorrak (kolore horia): Erakunde osoarentzat zeharkakoak diren programak, jarduerak eta ekintzak dira, eta, hortaz, eremu eta profesional guztiei zuzenduak eta guztietan ezartzekoak.

  Jarduera mota honi lotuta dauden prestakuntza-programak hiru ezagutza arloren inguruan biltzen dira: a) Osakidetzako kudeaketa- eta antolaketa-eredua. b) Informazio-sistemak eta tresna informatikoak: korporatiboak, idazmahaikoak eta

  lankidetzakoak. c) Konpetentzia sozio-emozionalak. d) Laneko arriskuen prebentzioa. e) Prebentzioa eta osasuna. ���� Ibilbidearekin erlazionatutakoak (kolore berdea): Ibilbide bakoitzeko prestakuntza-programa nuklearrak. Ibilbidea bera betetzeko zereginari erantzuten diote, eta ibilbideari atxikita dauden pertsona guztiek partekatzen dituzte.

  ���� Espezifikoak (kolore urdin iluna): Unitate/zerbitzu bakoitzari berariaz dagozkion prestakuntza-programa, -jarduera eta -ekintza espezifikoak dira. Lanpostu bat bestetik bereizteko balio dutenak dira.

  Prestakuntza-programetan zehaztuko da zein den metodologiarik egokiena ezarrita dauden ikaskuntza-helburuak lortzeko; betiere, pertsonetan oinarritutako ikuspegia izango du prestakuntzak, eta eredu pedagogikoak eta konstruktibistak erabiliko dira. Zer-nolako ikaskuntza mota landu behar den, prestakuntza-programek helburu bat edo bestea izango dute:

  ���� Helburu kontzeptualak (jakintza teorikoa): ezagutzak eskuratzea, nola teknikoak (klinikoak, sanitarioak...), hala operatiboak (tresnak, aparatuak, makinak...). ���� Prozedurazko helburuak (jakintza praktikoa eta metodologikoa, gaitasuna): teknikak, prozedurak edo protokoloak aplikatzeko behar diren trebetasunak eskuratzea; trebetasun pertsonalak, erlazionalak, etab.

 • 10

  ���� Jarrerazko helburuak (jakintza soziala, jarrera eta balioa): ikasteko eta ikasitakoa egunero ezartzeko motibazioa eta prestutasuna sustatzera zuzenduta daudenak, hobetzeko helburuz betiere.

  Prestakuntza-programak zehazteko, Prestakuntza-zerbitzu Korporatiboak horretarako diseinatu duen metodologia erabiliko da. Prestakuntza-ibilbidea tresna dinamiko gisa ikusten da, zeina etengabe egokitzen baita erakundeko beharretara eta Osakidetzako pertsona profesionalen beharretara. Prestakuntza-programak ere, ondorioz, egokitu egingo dira, bai edukietan eta bai heziketa eta ikaskuntza arloetako metodologietan. Era berean, programa berriak sor daitezke osasunaren arloan agertzen diren beharrei erantzuteko eta/edo antolaketa arloko aldaketak, berrikuntzak, norabide estrategiko berriak laguntzeko erakunde barnean.

  2.2.3 Ibilbidea, prestakuntza arloko programa marko gisa. Prestakuntza-ibilbideak, berez, "Prestakuntza arloko programa marko" gisa pentsatuta daude, eta profesional bakoitzak landu behar dituen prestakuntza-jarduerak identifikatzeko eta multzokatzeko balio dute. Beraz, ibilbidearen kudeaketak aukera ematen du prestakuntza-planak pertsonalizatzeko, bai norbanako bakoitzarentzat eta bai antolaketa-unitate bakoitzarentzat. Profesional bakoitzak prestakuntza-ibilbidean zer bide egin behar duen zehazteko, ikusi beharko da nolako prestakuntza eta esperientzia bildu duen prestakuntza-ibilbideari atxiki aurretik. Pertsona batek ibilbidean egingo duen bidea zehazteko, kontuan hartuko da bai profesional bakoitzak nolako prestakuntza beharrak dituen, eta bai hura partaide den unitateak/zerbitzuak eta zerbitzu-erakundeak nolako beharrak dituen. Ondorioz, profesional bakoitzak bilakaera berezi eta pertsonalizatua izango du ibilbidean (prestakuntza-mailetan eta prestakuntza-programen tipologian). Profesional bakoitzaren prestakuntza-programek hiru estadio eduki ahalko dituzte prestakuntza-ibilbidean, horien gauzatze-maila kontuan hartuta (semaforo baten gisako kolore-kode baten bidez adierazten da):

  ���� Gauzatua (kolore berdea): adierazten du, une horretan, prestakuntza-programa hori osatu dela edo baliokidetuta dagoela. Ez da prestakuntza beharrik detektatu programa honetan.

  ���� Eguneratu beharrekoa (anbar kolorea): adierazten du, une horretan, programa hori, zeina lehen osatu baitzen edo baliokidetuta baitzegoen, eguneratu egin behar dela guztiz edo partzialki, ibilbidearen berrikusketa egin ondoren. Prestakuntza behar partzialak detektatzen dira.

  ���� Gauzatu gabea (kolore gorria): adierazten du, une horretan, prestakuntza-programa hori oraindik ez dela osatu edo ez dagoela baliokidetuta eta, beraz, profesional batek prestakuntza beharrak dituela.

 • 11

  Honako bide hauetatik eguneratu daitezke prestakuntza-programak:

  � Aldizkako eguneratzeari lotutako ikaskuntza.

  � Prestakuntza-programa bateko edukiak eguneratzea, ebidentzia berrietara, aldaketa teknikoetara... egokitzeko.

  � Gaitasun jakinak eguneratzea, ibilbideko prestakuntza-programen helburu espezifikoren bati lotuta daudenak; arduradunarekin egingo den elkarrizketan zehaztuko da.

  Prestakuntza-programa oso bat eguneratu behar balitz, arduradunak planifikatuko du prestakuntza, eta behin gauzatzen denean, prestakuntza-ibilbidean aldatu egingo da programa horren egoera, anbarretik berdera. Ohikoena izango da programa bat partzialki berritzea, adibidez teknika jakin bat eguneratzea; halakoetan, programan eguneratu behar den zati horretako ikaskuntza bakarrik planifikatuko da. Ibilbidean, anbar kolorea hartuko du programak, eta dagokion zatia eguneratu eta gauzatu ondoren, kolore berdea hartuko du. Egoera horietarako, prestakuntza-ibilbideetan urteko programa bat txertatuko da profesional bakoitzari ibilbidean dagokion eguneratzea jasota gera dadin (adibidez, "Erizaina Eguneratzea 2015").

 • 12

  3. Prestakuntza-ibilbideen eredua ezartzea

  3.1 Ibilbideari atxikitzea.

  Ibilbide bakoitzean erabakitzen den hedadura aintzat hartuz atxikiko zaizkio profesionalak prestakuntza-ibilbideari, behin Osakidetzako Prestakuntza-ibilbideen Ereduan zehaztu ondoren. Pertsona bat ibilbide bati baino gehiagori atxikia egon daiteke, erakundean dituen arduren arabera. Profesionalak prestakuntza-ibilbideei atxikitzeko orduan, programa espezifikoei dagokienez, kontuan hartuko da SAP-Karteldegietan zer-nolako esleitze-datuak ageri diren unitatearentzat.

  3.2 Profesional bakoitzak ibilbidean izango duen lekua zehaztea. Behin profesionalak prestakuntza-ibilbideari atxiki ondoren, profesional bakoitzaren hasierako ibilbidea zehaztu beharko da, prestakuntza programa egituratuen bidez planifikatu ahal izateko, bai norbanakoarentzat eta bai lantaldeentzat. Profesional bakoitzak ibilbidean hartuko duen lekua zehazteko, honela jokatuko da:

  3.2.1 Prestakuntza-programen hasierako baliokidetzea. Profesional bakoitzak dituen ezagutzak eta esperientzia aintzat hartuta, ibilbideak dituen prestakuntza-programen hasierako baliokidetze-proposamena egingo du Prestabide aplikazioak automatikoki. Horretarako, "Prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena" sortuko du. Ibilbideko prestakuntza-jarduerak baliokidetzeko, "Prestakuntza-jarduerak baliokidetzeko sistema" dokumentuan ageri diren irizpideak, mekanismoak eta tresnak erabiliko dira (I. eranskin gisa txertatu da dokumentu hori).

  3.2.2 Prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena profesionalek

  balioztatzea.

  Profesional bakoitzak prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena eskuratu ahalko du Prestabide aplikazioaren bidez. Balioztatu egin beharko du proposamen hori edo, nahi badu, egoki iruditzen zaizkion ekarpenak txerta ditzake aplikazioak horretarako eskaintzen dion formularioan. II. eranskinean ageri da zein den profesionalek prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena balioztatzeko prozedura edo hari ekarpenak egitekoa.

 • 13

  3.2.3 Hasierako ibilbide-proposamena berrikustea arduradunarekin

  bildu eta hitz eginez. Dagokion arduradunarekin bildu, eta elkarrekin berrikusiko dute prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena. Elkarrizketa horren emaitza idatziz jasoko da Prestabiden, horretarako daukan moduluan. Hortik ateratzen den prestakuntza-ibilbideak zehaztuko du profesional bakoitzak ibilbidean izango duen lekua, eta oinarri gisa balioko du etorkizunean taldeko pertsonen prestakuntza planifikatzeko.

  3.3 Prestakuntza-ibilbidea denboran mantentzea. Kasu bakoitzean erabakitzen den periodikotasunaz, eguneratu egingo da profesional bakoitzaren prestakuntza-ibilbidea. Ibilbidea berritzen den bakoitzean prestakuntza-programa berriak baliokidetuko dira, eta prestakuntza-planen jarraipenetik sortzen diren aldaketak txertatuko. Prestakuntza-ibilbidea mantentzeko, Prestabide aplikazio informatikoak dokumentu bat sortuko du ibilbide eguneratuarekin, eta, ezartze fasean bezala, profesional bakoitzak balioztatu egin beharko du eta dagokion arduradunarekin bilduta berrikusi beharko da.

  3.4 Ibilbidea ezarrita duten unitateetan/zerbitzuetan profesionalak

  sartzea. Pertsona bat unitate/zerbitzu batean sartzen denean eta han lehendik ezarria dagoen prestakuntza-ibilbide bat aplikatzen zaionean, arduradunarekin berrikusiko du harrera egiten zaion unean. Pertsona lehen zegoen unitatean oraindik ez badago ezarria ibilbide hori, edo Osakidetza kanpotik badator, hasierako ibilbide-proposamena egingo zaio, profesionalak balioztatu egingo du eta arduradunarekin berrikusiko du, 3.2 atalean esaten den bezala. Pertsona lehen zegoen unitatean ibilbidea ezarria badago, egungo unitateko/zerbitzuko programa espezifikoei dagozkien ibilbideko jarduerentzat soilik egingo dira aurreko hiru pausoak (jatorrizko unitatea/zerbitzua desberdina baldin bada). Egoera hori izango balitz, "lanpostuko" modalitatea duten programak baliokidetzeko, "Ikaskuntza lanpostuan egiaztatzeko zerrenda" erabiliko da, Prestabiden eskaintzen dena, eta zuzeneko behaketa ere egin daiteke lanpostuan, ikaskuntza egiaztatzeko. Gainerako programentzat (orokorrak eta ibilbidearekin erlazionatuta daudenentzat), jatorrizko unitatean/zerbitzuan zeukan azken ibilbide eguneratua hartuko da kontuan. Hortik ateratzen den ibilbide eguneratua erregistratu egingo da Prestabiden, eta etorkizunean prestakuntza planifikatzeko erabiliko da.

 • 14

  4. Prestakuntza-ibilbidetik abiatuta, prestakuntza planifikatzea

  Osakidetzako zuzendari nagusiaren 1580/2011 Ebazpena aintzat hartuz, irailaren

  26koa, zeinak ezartzen baititu Osakidetzan prestakuntza-jarduerak planifikatzeko eta

  kudeatzeko irizpide nagusiak, "prestakuntza-planak dira oinarrizko tresnak

  Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan prestakuntza planifikatzeko eta antolatzeko".

  Ebazpen horrek berak gaineratzen duenez, "prestakuntza-planak egiteko, zehaztu egin

  beharko da zer prestakuntza-ibilbidek balio duen erreferentzia gisa prestakuntza-

  beharren diagnostikoa egiteko, prestakuntza-programak lantzeko eta lan-jardunean

  gaitasunen bilakaera ebaluatzeko".

  Prestakuntza-ibilbideak dira, beraz, erakundean prestakuntza planifikatzeko funtsezko

  tresna.

  4.1 Prestakuntza planifikatzeko irizpide orokorrak. Prestakuntza-ibilbide bati atxikita dauden pertsonen prestakuntza kasu bakoitzean erabakitzen den periodikotasunaz planifikatuko da. Horretarako, kontuan hartuko da zerbitzu-erakundeetako lantaldeetan zer leku hartzen duen pertsona bakoitzak prestakuntza-ibilbidean, erakundeak zer-nolako lehentasun-irizpideak dituen prestakuntzaren arloan eta pertsona profesionalek nolako lehentasunak dituzten prestakuntza arloan. Zerbitzu erakunde bakoitzeko zuzendaritzak ezarriko du zer lehentasun-irizpide izango dituzten prestakuntza-ekintzek planifikazio aldi bakoitzean, honako parametro hauek kontuan hartuta:

  - Osasun Sailaren eta Osakidetzaren lerro estrategikoak. - Zerbitzu-erakundean lehentasunezko jo diren programak, proiektuak eta ekintza-

  planak.

  - Zerbitzu/unitate bakoitzaren berezko beharrak.

  Aurreko paragrafoan esan bezala, aurreikusitako lehentasunak ezarri ondoren, unitatearen prestakuntza-planean sartuko dira hortik ateratzen diren prestakuntza-beharrak, une bakoitzean eskura dauden baliabideak kontuan hartuta. Ibilbideko prestakuntza-programa zer motatakoa den eta nolako ikaskuntza-metodologia darabilen kontuan hartuta, honako bide hauetako baten bidez erantzungo zaie prestakuntza-beharrei:

  - Osakidetzako Prestakuntza Korporatiboko Plana. - Zerbitzu-erakundeetako Prestakuntza-plana. - Unitateko/Zerbitzuko Prestakuntza-plana.

 • 15

  4.2 Prestakuntza lanpostuan planifikatzea. Arduradunaren betebeharra izango da unitateko/zerbitzuko prestakuntza espezifikoa planifikatzea; ahal dela, zerbitzu-erakunde bereko edo beste zerbitzu-erakunde bateko beste unitate/zerbitzu batzuekin sor daitezkeen sinergiez baliatuko da elkarrekin antolatzeko eta/edo gauzatzeko ikaskuntza-eremuak, halakorik behar balitz.

  Lanpostuan egindako prestakuntza SAP-Gizabiden eta CVn erregistratu ahal izateko (unitate/zerbitzu bakoitzeko arduradunak egingo du hori, edo zerbitzu-erakunde bakoitzak horretarako jartzen duen pertsonak), Prestabiden dagokion moduluan mekanizatuko dira lanpostuan egindako prestakuntza-jarduerak.

 • 16

  5. Osakidetzako prestakuntza-ibilbideak

  Osakidetzako Giza Baliabideak Antolatzeko 2014-2016 Planak esaten du denboran era

  gradualean ezarriko direla prestakuntza-ibilbideak.

  Horretarako, aurreikusten du lasu bakoitzean erabakitzen den periodikotasunaz

  onartuko direla prestakuntza-ibilbideak ezartzeko planak, bai ibilbide berriak zehazteari

  dagokionez, bai lehendik daudenak zerbitzu-erakundeetan unitate berrietara zabaltzeari

  dagokionez.

  Hona hemen prestakuntza-ibilbideen eta programen zerrenda, dokumentu honetako

  bigarren epigrafean prestakuntza-ibilbideen inguruan landu den ereduari jarraituz:

 • 17

  5.1 Prestakuntza-programa orokorrak, prestakuntza-ibilbide

  guztietan ezartzekoak.

 • 18

  Ereduari jarraituz, prestakuntza-jarduerek duten tipologiaren arabera "orokorrak" esaten zaien prestakuntza-programak zeharkakoak dira erakunde osoarentzat, eta erakundeko profesional eta eremu guztiei zuzentzen zaizkie.

  Programa, jarduera eta ekintza horiek, hortaz, prestakuntza-ibilbide guztietan agertuko

  dira.

  Hona hemen prestakuntza-ibilbidearen maila bakoitzean dauden programa orokorren zerrenda, hiru ezagutza arloetan multzokatuta:

  - Osakidetzako kudeaketa- eta antolaketa-eredua.

  - Informazio-sistemak eta tresna informatikoak: korporatiboak, idazmahaikoak eta lankidetzakoak.

  - Konpetentzia sozio-emozionalak.

  - Laneko arriskuen prebentzioa.

  - Prebentzioa eta osasuna.

  5.1.1 Programa orokorrak. Hasierako maila.

  OSAKIDETZAKO KUDEAKETA- ETA ANTOLAKETA-EREDUA

  Kodea Izena

  01/IN/G/0001_01 OSAKIDETZA: PUBLIKOAK DIREN OSASUN-ZERBITZUEN

  HORNIKUNTZARAKO ERAKUNDE SANITARIOA

  01/IN/G/0002_01 ZURE ZERBITZU-ERAKUNDEA EZAGUTZEA

  01/IN/G/0003_01 ZURE UNITATEA EZAGUTZEA

  INFORMAZIO-SISTEMAK ETA TRESNA INFORMATIKOAK

  Kodea Izena

  01/IN/G/0004_01 MICROSOFT OUTLOOK: POSTA ELEKTRONIKOA

  01/IN/G/0007_01 ERABILERA OROKORREKO UTILITATE INFORMATIKO

  KORPORATIBOAK (intranet, Jakinsarea, Enplegatuaren Ataria eta

 • 19

  Prestabide)

  PREBENTZIOA ETA OSASUNA

  Kodea Izena

  01/IN/G/0006_01 OINARRIZKO BBB ETA KANPOKO DESFIBRILADOREEN MANEIUA

  (DEA / DESA)

  01/IN/G/0218-01 ATENTZIO SANITARIOAN ESKUEN HIGIENEAREN ZAINKETA

  5.1.2 Programa orokorrak. Oinarrizko finkatze-maila.

  OSAKIDETZAKO KUDEAKETA- ETA ANTOLAKETA-EREDUA

  Kodea Izena

  01/C1/G/0026_01 DBLO (EREMU SANITARIOAN DATUAK BABESTEA)

  PREBENTZIOA ETA OSASUNA

  Kodea Izena

  01/C1/G/0012_01 PAZIENTEAREN SEGURTASUNARI BURUZKO OINARRIZKO

  IKASTAROA

  01/C1/G/0024_01 JARRERA-HIGIENEA ETA ZAMAK MANIPULATZEA

  01/C1/G/0219-01 PREVENTZIOA, JOKABIDEA ETA EBAKUAZIOA SUTE EDO

  EMERGENTZIA BATEAN

 • 20

  KONPETENTZIA SOZIO-EMOZIONALAK

  Kodea Izena

  01/C1/G/0015_01 KOMUNIKAZIO ERAGINKORRA

  01/C1/G/0019_01 MANEIU EMOZIONALA LANEKO HARREMANETAN

  01/C1/G/0020_01 ALDAKETAREN KUDEAKETA

  01/C1/G/0027_01 GATAZKEN MANEIUA

  01/C1/G/0035_01 TALDE-LANA ERAKUNDE SANITARIOETAN

  5.1.3 Programa orokorrak. Finkatze-maila aurreratua.

  INFORMAZIO-SISTEMAK ETA TRESNA INFORMATIKOAK

  Kodea Izena

  01/C1/G/0022_01 LANKIDETZA-TRESNAK (Osagune, sare sozialak eta web

  erremintak)

  LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

  Kodea Izena

  01/C1/G/0232_01 PREBENTZIO DELEGATUENTZAKO LANEKO ARRISKUEN

  PREBENTZIOAN OINARRIZKO PRESTAKUNTZA

 • 21

  5.2. Erizaintzako ibilbidea.

 • 22

  Erizaintzako ibilbidea.

  Perfilarekin erlazionatutako

  programak.

 • 23

  Osakidetzako prestakuntza-ibilbideen ereduak esaten duen bezala, erizaintzako ibilbidea

  bi mailatan egituratzen da, hasierako maila eta finkatze-maila, eta ereduan ageri diren

  hiru jarduera motekin lantzen da prestakuntza:

  ���� Orokorrak (kolore horia). 5.1 atalean ("Prestakuntza-programa orokorrak, prestakuntza-ibilbide guztietan ezartzekoak") zerrendatuta ageri diren programekin

  bat datoz.

  ���� Ibilbidearekin erlazionatutakoak (kolore berdea). ���� Espezifikoak (kolore urdin iluna).

  Hona hemen erizaintzako ibilbideko programen zerrenda, ibilbidearekin erlazionatuta daudenena eta ibilbidea ezarri duten unitateek/zerbitzuek berezko dituzten programa espezifikoena.

  5.2.1 Erizaintzako ibilbidearekin erlazionatutako programak.

  Hasierako maila.

  ERIZAINTZAKO IBILBIDEA – HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

  01/IN/P/0037-02 ERIZAINTZAKO METODOLOGIA ETA OSANAIAKO ZAINKETAK

  KUDEATZEA

  01/IN/P/0195-01 OSANAIA ERREMINTAREN BIDEZKO PAZIENTEAREN ZAINKETEN

  KUDEAKETA

  01/IN/P/0196-01 ZAINKETEN JARRAITUTASUNA: ASISTENTZI INTEGRAL

  BATERAKO GAKOA

 • 24

  5.2.2 Erizaintzako ibilbidearekin erlazionatutako programak.

  Finkatze-maila.

  ERIZAINTZAKO IBILBIDEA – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/P/0038-02 KULTURARTEA ABORDATZEA HARREMAN KLINIKOAN

  01/C1/P/0039-02 SARBIDE BASKULARRETAKO ZAINKETAK EGUNERATZEA

  01/C1/P/0197-01 SENDAKETAK EGITEKO TEKNIKAK EGUNERATZEA

  01/C1/P/0198-01 BENDAJEAK EGITEKO TEKNIKAK EGUNERATZEA

  01/C1/P/0199-01 JOSTURAK EGITEKO TEKNIKAK EGUNERATZEA

  01/C1/P/0041-02 NAHASMEN-SINDROME AKUTUA DUTEN PAZIENTEEN

  ATENTZIOA ERIZAINTZAN

  01/C1/P/0043-01 KOMUNIKAZIO TERAPEUTIKOA: DOLUA ABORDATZEA

  01/C1/P/0044-02 ZAINKETA ARINGARRIAK ERIZAINTZAN

  01/C1/P/0045-02 MINA DUTEN PAZIENTEEN ZAINKETAK ERIZAINTZAN

  01/C1/P/0047-02 OINARRIZKO ELEKTROKARDIOGRAFIA

  01/C1/P/0048-02 FARMAKOTERAPIAKO OINARRIAK

  01/C1/P/0049-02 BIOETIKAREN ETA LEGEDIAREN OINARRIAK

  01/C1/P/0163-01 BIOETIKAREN ETA LEGEDIAREN INGURUKO KASU

  PRAKTIKOAK

  01/C1/P/0050-01 OSASUNEAN HEZTEKO OINARRIAK: OSASUNA PREBENITU

  ETA SUSTATZEA

  01/C1/P/0200-01 EGOERA KRONIKOA DUEN PERTSONARI ARRETA INTEGRALA

 • 25

  01/C1/P/0201-01 OSASUNERAKO HEZIKETA: PAZIENTEAREN AUTONOMIARAKO

  GAKOA

  01/C1/P/0051-02 KOMUNIKAZIO-TREBETASUNAK ELKARRIZKETA KLINIKOAN

  01/C1/P/0052-02 AGRESIBITATEA MANEIATZEA HARREMAN KLINIKOAN

  01/C1/P/0053-02 NUTRIZIOA ETA DIETETIKA

  01/C1/P/0056-02 EBIDENTZIAN OINARRITUTAKO ERIZAINTZA-JARDUNBIDEA

  01/C1/P/0062-02 PRESIOAK ERAGINDAKO ULTZEREN PREBENTZIOA ETA

  ZAINKETA

  01/C1/P/0058-02 PRESIOAK ERAGINDAKO ULTZEREN PREBENTZIOA ETA

  ZAINKETA: KASU KLINIKOEN TAILERRA

  01/C1/P/0059-02 BEREHALAKO BIZI-EUSKARRIA

  01/C1/P/0060-02 ERIZAINTZAKO BIRZIKLATZEA URGENTZIAZKO EGOEREN

  AURREAN

  01/C1/P/0061-01 HARREMAN TERAPEUTIKOA: COUNSELLING

  01/C1/P/0062-01 PRESIOAK ERAGINDAKO ULTZEREN PREBENTZIOA ETA

  ZAINKETA

  01/C1/P/0063-02 ARNASKETA-TRATAMENDUAK

  01/C1/P/0065-02 GENERO-INDARKERIARI BURUZKO OINARRIZKO IKASTAROA

  OSASUN-PROFESIONALENTZAT

  01/C1/P/0162-02 GENERO INDARKERIA: KASU PRAKTIKOAK AZTERTZEA

  01/C1/P/0202-01 HASIERAKO ASISTENTZIA SINDROME KORONARIO

  AKUTUAREN SUSMOAREN AURREAN

  01/C1/P/0203-01 EDOZKITZE NATURALEAN PROFESIONAL SANITARIOENTZAKO

  PRESTAKUNTZARAKO IKASTAROA

  01/C1/P/0204-01 ERIZAINTZA PROZESUAREN (EP) BALORAZIOAREN PAPERA

  01/C1/P/0205-01 ERIZAINTZAKO EMAITZEN TAXONOMIA (NOC)

 • 26

  Erizaintzako ibilbidea.

  Programa espezifikoak.

 • 27

  5.2.3 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK.

  LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK - HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

  01/IN/E/0066-02 PAZIENTE HELDUEN ATENTZIOA LEHEN MAILAKO ARRETAN

  OINARRIZKO MAILA

  LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0068-02 PAZIENTE HELDUEN ATENTZIOA LEHEN MAILAKO ARRETAN

  01/C1/E/0071-02 ERIZAINTZAKO ZAINKETAK HAURTZAROAN ETA HAREN ETAPA

  BAKOITZEAN

  01/C1/E/0069-02 ERIZAINTZAKO ZAINKETAK NERABEAREN GARAPENEAN

  01/C1/E/0070-02 PERTSONA DIABETIKOAREN ATENTZIOA

  01/C1/E/0072-02 LEHEN MAILAKO ARRETAN EBAKUNTZA EGIN ONDOKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0075-02 SUBSTANTZIA TOXIKOEN KONTSUMOAN PREBENTZIOA

  01/C1/P/0206-01 ADINGABEEN ALKOHOL-KONTSUMOA PREBENITZEKO,

  DIAGNOSTIKATZEKO ETA TRATATZEKO ESKU-HARTZE

  PROGRAMA

  01/C1/E/0046-02 MENDEKOTASUNA ABORDATZEA ETA TABAKOARI UZTEKO

 • 28

  BANAKAKO TEKNIKAK

  01/C1/E/0064-02 TXERTOAK

  01/C1/E/0076-02 SEXU ETA UGALKETA-OSASUNA SUSTATZEA

  01/C1/E/0077-02 OSASUNERAKO SUSTAPENA ETA HEZIKETA

  01/C1/P/0207-01 ADINEKO PERTSONEI ARRETA (PAM) ABORDATZEKO

  JOKABIDEA

  01/C1/P/0208-01 EMAKUMEEN GENITALEN MUTILAZIOA

  01/C1/P/0209-01 HAURREN EUSTE SISTEMA

  01/C1/P/0210-01 0 ETA 2 URTE ARTEKO SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIEI

  GURASOTASUN POSITIBOAREN GAKOAK JAKINARAZTEA

  01/C1/P/0211-01 2 ETA 6 URTE ARTEKO SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIEI

  GURASOTASUN POSITIBOAREN GAKOAK JAKINARAZTEA

  01/C1/P/0212-01 HAURREN GIZENTASUNAREN ABORDATZEA

  01/C1/P/0213-01 LEHEN MAILAKO ARRETAN OHIKOAK DIREN BURUKO

  GAITZETAN PRESTAKUNTZA: IKUSPUNTU KOOPERATIBOA

  01/C1/P/0214-01 TALDEEN DINAMIKARAKO SARRERA

  LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK – FINKATZE-MAILA AURRERATUA

  Kodea Izena

  01/C2/E/0073_02 TABAKISMOA TALDEAN ABORDATZEA

  01/C2/E/0074_02 NIRE OSASUNA AKTIBOKI ZAINDUZ: PAZIENTE AKTIBOA PROGRAMA

  01/C1/P/0215-01 ADINGABETUAK ETA ALKOHOLA PROGRAMAN ERREFERENTEENTZAKO PRESTAKUNTZA

  01/C1/P/0216-01 OSASUNERAKO PROMOZIO ETA HEZIKETARAKO ERIZAINENTZAKO SAKONTZEA

  01/C1/P/0217-01 KOMUNITATEKO PARTE-HARTZE ETA PARTAIDETZAN OSASUNEKO

  PROFESIONALAREN PAPERA

 • 29

  5.2.4 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: LARRIALDIAK.

  LARRIALDIAK - HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

  01/IN/E/0078-01 LARRIALDIETAKO ZERBITZU BATEAN EKIPAMENDUAK ETA

  TRESNERIA MANEIATZEA

  01/IN/E/0079-01 LARRIALDIETAKO ZERBITZUETAKO ASISTENTZIAREN ALDERDI ETIKO-LEGALAK

  01/IN/E/0080-01 FARMAKOLOGIA LARRIALDIETAKO ZERBITZUAN

  01/IN/E/0081-01 LARRIALDI MEDIKOAK

  01/IN/E/0082-01 LARRIALDI OFTALMOLOGIKOAK

  01/IN/E/0083-01 LARRIALDI OTORRINOLARINGOLOGIKOAK

  01/IN/E/0084-01 LARRIALDI PSIKIATRIKOAK

  01/IN/E/0085-01 LARRIALDI TRAUMATOLOGIKOAK

  01/IN/E/0086-01 LARRIALDI UROLOGIKOAK

  LARRIALDIAK – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0087-01 ERRETAKO PAZIENTEAREN LARRIALDI-ATENTZIOA

  01/C1/E/0088-01 LARRIALDI KARDIOLOGIKOAK

 • 30

  01/C1/E/0089-01 INTOXIKAZIO AKUTUA DUTEN PAZIENTEEN LARRIALDI-

  JOKABIDEA

  01/C1/E/0090-01 PAZIENTE POLITRAUMATIZATUAREN LARRIALDI-ATENTZIOA

  01/C1/E/0091-01 SEPSIA DUEN PAZIENTEAREN LARRIALDI-ATENTZIOA

  01/C1/E/0092-01 SHOCKA DUEN PAZIENTEAREN LARRIALDI-ATENTZIOA

  01/C1/E/0093-01 OSPITALEETAKO LARRIALDIETAN PAZIENTEAK HARTZEA,

  HARRERA EGITEA ETA SAILKATZEA

  01/C1/E/0094-01 LARRIALDI NEUROLOGIKOAK

  01/C1/E/0095-01 LARRIALDI KARDIOBASKULARRAK

  01/C1/E/0096-01 ARNASKETA-LARRIALDIAK

  01/C1/E/0097-01 PAZIENTEA AIREZTATZEA LARRIALDIAN

  5.2.5 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: NEFROLOGIA – DIALISIA.

  NEFROLOGIA-DIALISIA - HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

  01/IN/E/0098-01 GILTZURRUNEKO GUTXIEGITASUNA DIAGNOSTIKATU DIOTEN

  PAZIENTEAREN MANEIUA ETA TRATAMENDUA EGITEKO TEORIA-

  KONTZEPTU NAGUSIAK

  01/IN/E/0099-01 ERIZAINTZAKO ZAINKETAK GILTZURRUNEN ORDEZKO

  TRATAMENDUAN: HEMODIALISIA

  01/IN/E/0100-01 ERIZAINTZAKO ZAINKETAK GILTZURRUNEN ORDEZKO

  TRATAMENDUAN: DIALISI PERITONEALA

  01/IN/E/0101-01 HD-ARENTZAKO SARBIDE BASKULARREN PROGRAMA TEORIKO-

  PRAKTIKOA

 • 31

  NEFROLOGIA-DIALISIA – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0102-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA GILTZURRUNEKO TRANSPLANTEAN

  01/C1/E/0103-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA GILTZURRUN-GAIXOTASUN

  KRONIKO AURRERATUAN (GGKA)

  01/C1/E/0104-01 GILTZURRUNEN ORDEZKO TRATAMENDUA: HEMODIALISIA.

  MAILA AURRERATUA

  01/C1/E/0105-01 GILTZURRUNEN ORDEZKO TRATAMENDUA: DIALISI

  PERITONEALA MAILA AURRERATUA

  01/C1/E/0107-01 JARDUNBIDE AURRERATUA HEMODIALISIENTZAKO SARBIDE

  BASKULARRETAN

  01/C1/E/0108-01 GORPUTZETIK KANPOKO DEPURAZIO-TEKNIKAK

  01/C1/E/0109-01 LARRIALDIAK GILTZURRUNEKO PAZIENTEAN

  NEFROLOGIA-DIALISIA - FINKATZE-MAILA AURRERATUA

  Kodea Izena

  01/C2/E/0106-01 ETXEKO HEMODIALISIAK

  5.2.6 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: KRITIKOEN UNITATEAK.

 • 32

  KRITIKOEN UNITATEAK - HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

  01/IN/E/0110-01 ARRITMIA KARDIAKOEN ERREKONOZIMENDUAREN ETA

  TRATAMENDU ELEKTRIKOAREN GAINEKO SARRERA

  01/IN/E/0112-01 OXIGENAZIOAN ALTERAZIOAK ETA/EDO AIREZTAPEN

  MEKANIKO INBASIBOA DITUEN PAZIENTEAREN ZAINKETAK

  01/IN/E/0113-01 OINARRIZKO FARMAKOLOGIA PAZIENTE KRITIKOAN

  01/IN/E/0114-01 HISTORIA KLINIKOA PAZIENTE KRITIKOENTZAT

  01/IN/E/0115-01 OINARRIZKO MONITORIZAZIOA KRITIKOEN EREMUAN

  01/IN/E/0116-01 PAZIENTE NEUROKRITIKOA

  01/IN/E/0118-01 BIZI-EUSKARRI AURRERATUA

  01/IN/E/0119-01 LARRUAZAL-GALERA DUEN PAZIENTEAREN ATENTZIOA ETA

  ZAINKETAK

  KRITIKOEN UNITATEAK – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0121-01 ARRITMIA KARDIAKOEN ERREKONOZIMENDUAN ETA

  TRATAMENDU ELEKTRIKOAN SAKONTZEA

  01/C1/E/0122-01 TERAPIA ELEKTROKONBULTSIBOA (TEK) DUEN PAZIENTEAREN

  ATENTZIOA

  01/C1/E/0123-01 AORTA-BARNEKO KONTRAPULTSAZIO-BALIOA DUEN

  PAZIENTEAREN ATENTZIOA ETA ZAINKETAK

  01/C1/E/0124-01 ERIZAINTZA, KANALIZAZIO-TEKNIKA EKOGIDATUAREKIN

  EGINDAKO BENA-BARNEKO TERAPIAN

 • 33

  01/C1/E/0125-01 PAZIENTE KARDIOLOGIKOAREN ZAINKETA

  01/C1/E/0126-01 AIREZTAPEN MEKANIKO EZ-INBASIOA DUEN PAZIENTEAREN

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0127-01 GORPUTZETIK KANPOKO DEPURAZIO-TEKNIKAK EMAN

  ZAIZKION PAZIENTEAREN ATENTZIOA ETA ZAINKETAK

  01/C1/E/0128-01 GORPUTZETIK KANPOKO MINTZ (ECMO) BIDEZKO

  OXIGENAZIOA DUEN PAZIENTEAREN ZAINKETAK

  01/C1/E/0129-01 ERAGINDAKO HIPOTERMIA DUEN PAZIENTEAREN ATENTZIOA

  ETA ZAINKETAK

  01/C1/E/0130-01 DONAZIOA HERIOTZA ENTZEFALIKOAN ETA DONAZIOA

  ASISTOLIA KONTROLATUAN

  01/C1/E/0131-01 ERANTZUN INFLAMATORIO SISTEMIKOAREN SINDROMEA (SIRS)

  ETA HUTSEGITE MULTIORGANIKOAREN ARRISKUA DITUEN

  PAZIENTEAREN MANEIUA

  01/C1/E/0132-01 PAZIENTE POLITRAUMATIZATUAREN ZAINKETAK

  01/C1/E/0133-01 MONITORIZAZIO KARDIAKOA ETA HEMODINAMIKO

  AURRERATUA KRITIKOEN EREMUAN

  01/C1/E/0134-01 SEGURTASUN KLINIKOA PAZIENTE KRITIKOAN

  01/C1/E/0135-01 GIBELEKO TRANSPLANTEA DUEN PAZIENTEAREN OPERAZIO-

  ONDOKO BEREHALAKO ALDIA ZIU-N: ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0136-01 ZAINKETA KONPLEXUAK, LARRUAZAL-GALEREI LOTUTAKO

  SINDROMEAK ETA PATOLOGIAK

  5.2.7 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: KIROFANOA.

  KIROFANOA - HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

 • 34

  01/IN/E/0137-01 ERIZAINTZAKO JARDUERAK ETA ZAINKETAK PERIOPERATORIO

  KIRURGIKOAN

  01/IN/E/0138-01 ASEPSIA ETA ESTERILIZAZIOA. OINARRIZKO NOZIOAK

  01/IN/E/0139-01 ERIZAINTZA KIRURGIKOA ANESTESIOLOGIAN. OINARRIZKO

  MAILA

  01/IN/E/0140-01 JOSTURA- ETA HEMOSTASIA-MATERIALAK

  01/IN/E/0141-01 KIRURGIAKO OINARRIZKO NOZIOAK

  01/IN/E/0142-01 PAZIENTEAREN SEGURTASUNA PROZESU KIRURGIKOAN

  KIROFANOA – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0143-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA KARDIAKOAN

  01/C1/E/0145-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA OROKORREAN

  01/C1/E/0146-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA MAXILOFAZIALEAN

  01/C1/E/0147-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA OFTALMOLOGIKOAN

  01/C1/E/0148-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA PEDIATRIKOAN

  01/C1/E/0149-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA PLASTIKOAN ETA

  KONPONTZAILEAN

  01/C1/E/0150-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA TORAXEKO KIRURGIAN

 • 35

  01/C1/E/0152-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA BASKULARREAN

  01/C1/E/0153-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA GINEKOLOGIKOAN ETA

  OBSTETRIKOAN

  01/C1/E/0154-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA NEUROKIRURGIAN

  01/C1/E/0156-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA KIRURGIA

  OTORRINOLARINGOLOGIKOAN

  01/C1/E/0158-01 ERIZAINTZA KIRURGIKOKO ATENTZIOA TRAUMATOLOGIAN

  01/C1/E/0159-01 ERIZAINTZA KIRURGIKOKO ATENTZIOA UROLOGIAN

  01/C1/E/0161-01 ERIZAINTZA KIRURGIKOA ANESTESIOLOGIAN. MAILA

  AURRERATUA

  KIROFANOA – FINKATZE-MAILA AURRERATUA

  Kodea Izena

  01/C2/E/0144-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA ORGANOAK ERAUZTEKO KIRURGIAN

  01/C2/E/0151-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA URGENTZIAZKO KIRURGIAN

  01/C2/E/0157-01 ERIZAINTZAKO ATENTZIOA ORGANOEN TRANSPLANTEA

  EGITEKO KIRURGIAN

  5.2.8 Erizaintzako ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: OSPITALIZAZIO MEDIKU-KIRURGIKOA.

  OSPITALIZAZIO MEDIKU-KIRURGIKOA – HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

  01/IN/E/0164-01 PAZIENTE KIRURGIKOEN ERIZAINTZAKO ARRETA INTEGRALA:

  OPERAZIO AURREKO ETA ONDOKO ZAINKETAK

 • 36

  01/IN/E/0165-01 PAZIENTEAREN MOBILIZAZIO SEGURUA

  OSPITALIZAZIO MEDIKU-KIRURGIKOA – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Código Denominación

  01/C1/E/0166-01 PATOLOGIA DIABETIKOAREN ABORDATZE INTEGRALA

  OSPITALEAREN EREMUAN

  01/C1/E/0167-01 KALTE ZEREBRALA ETA EZ ERABILERAREN SINDROMEA DUTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO ARRETA

  01/C1/E/0168-01 OSPITALERATUTA DAUDEN PERTSONA AHULEN ARRETA

  INTEGRALA

  01/C1/E/0169-01 ERIZAINTZAKO ZAINKETAK KIRURGIA OROKORREAN

  01/C1/E/0170-01 NUTRIZIO ENTERALA ETA/EDO PARENTELAREN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0171-01 GHI (GARUNEKO HODIETAKO ISTRIPUA) DUTEN PAZIENTEEN

  ERIZAINTZAKO ZAINKETAK OSPITALEAREN EREMUAN

  01/C1/E/0172-01 ALDAKAKO KIRURGIA DUTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0173-01 BELAUNEKO KIRURGIA DUTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0174-01 ERABATEKO TIROIDEKTOMIA DUTEN PAZIENTEEN

  ERIZAINTZAKO ZAINKETAK

  01/C1/E/0175-01 TORAXEKO KIRURGIA DUTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0176-01 GAIXOTASUN NEURODEGENERATIBOA DUTEN PAZIENTEEN

  ERIZAINTZAKO ZAINKETA

  01/C1/E/0177-01 BIHOTZEKO PATOLOGIA DUTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO

 • 37

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0178-01 BIZKARREZURREKO KIRURGIA DUTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO ZAINKETAK

  01/C1/E/0179-01 PAZIENTE ONKOHEMATOLOGIKOAREN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0180-01 PATOLOGIA ETA KIRURGIA UROLOGIKOAREN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0182-01 IKTUSAREN UNITATEAREN ERIZAINTZAKO ZAINKETAK

  01/C1/E/0183-01 GUTXIEGITASUN BASKULAR PERIFERIKOA DUEN PAZIENTEA

  NOLA MANEIATU

  01/C1/E/0184-01 TRAKZIOAK ETA IMMOBILIZAZIO ESPEZIFIKOAK DITUZTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO ZAINKETAK

  01/C1/E/0185-01

  ERIZAINTZAKO ZAINKETA INTEGRALAK KIRURGIA

  KONPONTZAILEA EGIN ONDOREN: MENTUAK ETA

  ZINTZILIKARIOAK

  01/C1/E/0186-01 KANPORATZE-OSTOMIA DUEN PAZIENTEAREN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

  01/C1/E/0187-01 TRAKEOSTOMIZATUTAKO PAZIENTEAREN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETA INTEGRALAK

  01/C1/E/0188-01 BULARREKO PATOLOGIAREN ERIZAINTZAKO ZAINKETA

  INTEGRALAK

  01/C1/E/0189-01

  DIGESTIO-APARATUKO PATOLOGIA DUTEN PAZIENTEEN

  ERIZAINTZAKO ARRETA PROZESUA: PANKREATITIS AKUTUA,

  GIBELEKO ZIRROSIA, DIGESTIO-ODOLJARIOAK...

  01/C1/E/0190-01 PATOLOGIA NEFROLOGIKOA DUTEN PAZIENTEEN

  ERIZAINTZAKO ARRETA PROZESUA

  01/C1/E/0191-01 GAREZUR-KIRURGIA DUTEN PAZIENTEEN ERIZAINTZAKO ZAINKETAK

  01/C1/E/0192-01 LIKIDO ZEFALORRAKIDEOAREN ASALDUAK NEUROKIRURGIAN

  01/C1/E/0193-01 SUPRA/INFRAKONDILOA ANPUTATUTA DUEN PAZIENTEA NOLA

  MANEIATU

  01/C1/E/0194-01 PAZIENTE KARDIOLOGIKO KIRURGIKOAREN ERIZAINTZAKO

  ZAINKETAK

 • 38

  5.3 Zelarien ibilbidea.

 • 39

  Zelarien ibilbidea.

  Perfilarekin erlazionatutako

  programak.

 • 40

  Hona hemen zelarien ibilbideko programen zerrenda, ibilbidearekin erlazionatuta

  daudenena eta ibilbidea ezarri duten unitateek/zerbitzuek berezko dituzten programa

  espezifikoena.

  5.3.1 Zelarien ibilbidearekin erlazionatutako programak. Hasierako

  maila.

  ZELARIEN IBILBIDEA – HASIERAKO MAILA

  Kodea Izena

  01/IN/P/0221-01 ZELARIENTZAKO OINARRIZKO PRESTAKUNTZA

  5.3.2 Zelarien ibilbidearekin erlazionatutako programak. Finkatze-

  maila.

  ZELARIEN IBILBIDEA IBILBIDEA – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/P/0222-01 PRODUKTU ARRISKUTZUEN ETA HONDAKINEN BILTEGIRATZEA

  01/C1/P/0232-01 ERABILTZAILEAK DIREN PERTSONEKIN ERLAZIOAREN

  FUNDAMENTUAK

  01/C1/P/0225-01 EKIPAMENDU, MATERIAL ETA DOKUMENTAZIOAREN MANEIUA ETA

 • 41

  MANTENTZEA

  01/C1/P/0226-01 EUSTE MEKANIKOAN ZELARIEN JOKABIDEA (*)

  01/C1/P/0228-01 PAZIENTEEN TOKIALDATZE SEGURUA (*)

  01/C1/P/0223-01 MUGIKORTASUN LIMITATUA DUTEN PERTSONEN MOBILIZAZIOA ETA

  TRANSFERENTZIA (**)

  01/C1/P/0227-01 ZELARIAK ETA PAZIENTEAREN SEGURTASUNA (**)

  (*) Ez da aplikatzen Lehen Mailako Arretako eta Biltegiko unitateetan

  (**)Ez da aplikatzen Biltegiko unitateetan

  ZELARIEN IBILBIDEA IBILBIDEA –FINKATZE-MAILA AURRERATUA

  Kodea Izena

  01/C2/P/0230-01 ZELARIEN JOKABIDEA ESPARRU KIRURGIKOAN

 • 42

  Zelarien ibilbidea.

  Programa espezifikoak.

 • 43

  5.3.3 Zelarien ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK.

  LEHEN MAILAKO ARRETAKO UNITATEAK – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0229-01 INFORMAZIO SANITARIOAREN SISTEMAK ETA BEZEROAREN

  ARRETARAKO ESPARRUETAKOAK (AAC) DIREN IZAPIDEAK

  5.3.4 Zelarien ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: KIROFANOA.

  KIROFANOA – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0230-01 ZELARIEN JOKABIDEA ESPARRU KIRURGIKOAN

  5.3.5 Zelarien ibilbidea. Unitateko/Zerbitzuko programa

  espezifikoak: BILTEGIA.

  BILTEGIA – OINARRIZKO FINKATZE-MAILA

  Kodea Izena

  01/C1/E/0231-01 ZELARIEN JOKABIDEA BILTEGIETAN

 • 44

  I. ERANSKINA

  PRESTAKUNTZA-JARDUERAK IBILBIDEAN BALIOKIDETZEKO SISTEMA

  XEDEA

  Baliokidetze-sistema esaten zaie Osakidetzako profesional batek ibilbidean zer leku

  duen zehazteko behar diren irizpide, mekanismo eta tresna guztiei; horretarako,

  kontuan hatzen dira hark lehendik dituen ezagutzak eta esperientzia: egindako

  prestakuntza, betebehar jakin batean duen esperientzia profesionala eta ibilbidearen

  edukiekin zerikusia duten beste meritu batzuk.

  Baliokidetze-sistema dinamikoa izango da, eta Osakidetzako pertsona profesionalen

  ikaskuntzak daraman bilakaerari egokituko zaio.

  BALIOKIDETZE-SISTEMAREN HASIERA

  Osakidetzako pertsona profesionalen prestakuntza eta/edo esperientzia aitortzeko

  modua ezartzen du baliokidetze-sistema honek, eta bi unetan has daiteke prozesu hori:

  ibilbidea ezartzean eta ezarri ondorengo ohiko funtzionamenduari ekitean.

  a) Ezartze fasea.

  Ibilbide berri bakoitza ezartzeko unearekin bat dator fase hau ("Osakidetzako

  Prestakuntza-ibilbideen Eredua" da horretarako oinarria).

  Helburua da identifikatzea ibilbide bati lotuta dauden Osakidetzako pertsona

  profesionalek lehendik zer prestakuntza eta/edo esperientzia duten ibilbide hori

  ezartzeko unean, haien prestakuntza-ibilbidean ageri diren programak baliokidetu

  ahal izateko.

  b) Ohiko funtzionamendu fasea.

  Behin prestakuntza-ibilbidea ezartzeko prozesua bukatu denean, baliokidetze-

  sistemaren helburu nagusia izango da identifikatzea lehendik zer-nolako

  prestakuntza eta/edo esperientzia duten erakundeko eremu/zerbitzu/unitate jakin

 • 45

  batean hasten diren pertsona profesionalek, haien prestakuntza-ibilbidean ageri

  diren programak baliokidetu ahal izateko, halakorik egin behar balitz.

  Zerbitzu-erakunde bakoitzak dituen beharren arabera, ohiko baliokidetze-prozesua

  bi unetan egin ahalko da: pertsona lanean hasten den unean edo hasi ondoren,

  aurrez zehaztutako epeetan. Edonola ere, aurretik egin ez balitz, arduradunek eta

  haren laguntzaileek ibilbidearen berrikusketa egiten dutenean egin beharko da.

  PRESTAKUNTZA-JARDUERAK BALIOKIDETZEKO IRIZPIDEAK

  Prestakuntza-ibilbide bati lotuta dauden Osakidetzako pertsona profesionalek lehendik

  duten prestakuntza eta/edo esperientzia aintzat hartuko da prestakuntza-ibilbideko

  programak baliokidetzeko.

  Baliokidetze-irizpideak orokorrak eta/edo espezifikoak izan daitezke.

  Prestakuntza-jarduerak baliokidetzeko irizpide orokorrak

  1. Prestakuntza-ibilbide batean ageri diren prestakuntza-programak baliokidetu ahalko dira prestakuntza-programa eta/edo -jarduera baliokideekin,

  horretarako onartu diren prestakuntza-jardueren baliokidetze-taulen arabera,

  baldin eta bermatzen badute horiei lotutako ezagutzak eta/edo konpetentziak

  maila berean eskuratzen direla.

  Baliokidetzeko, kontuan hartuko da prestakuntza-jarduera eta/edo programa

  zer-nola eman den eta zenbat iraun duen.

  2. "Baliokidetasun Bitarteko Taulak" (BBT) ezartzen du, prestakuntza-programak baliokidetu ahal izateko, zein diren baliokideak Osakidetzako SAPeko

  prestakuntzako moduluan erregistratuta dauden jardueren eta prestakuntza-

  ibilbideetan ageri diren programen artean.

  Jardueren arteko baliokidetzea Prestabide aplikazioan gauzatuko da, eta

  Osakidetza GGBBetako Zuzendaritzak horretarako izendatzen dituen pertsona

  adituek egingo dute. Informazio hori aplikazioaren erabiltzaile guztien eskura

  egongo da.

  Prestakuntza-ibilbide bakoitzarentzat BBTaren hasierako bertsioa behin

  onartuta, aldatzeko aukera izango da, baliokidetasun berriak txertatzekoa edo

  lehendik dagoen bat ezeztatzeko, horretarako erabakitzen den prozedurari

  jarraituz. BBT taulen bertsio berriek inola ere ezingo dituzte baliogabetu

  lehendik egindako baliogabetzeen ondorioak.

 • 46

  3. Oro har, prestakuntza-ibilbideko programan aurreikusi den modalitate berean ematen diren jarduerak baliokidetuko dira, baldin eta honako baldintza

  hauetakoren bat betetzen bada:

  a) Baliokidetzeko modukoa den jardueraren iraupena izatea ibilbidean ageri den prestakuntza-programak duen bera edo %80tik gorakoa.

  b) Etengabeko Prestakuntza-kontseiluek ziurtatzen dituzten jardueretan, baliokidetzeko modukoa den jardueraren kreditu kopurua izatea

  Etengabeko Prestakuntzaren Euskal Kontseiluak prestakuntza-ibilbideko

  prestakuntza-programari ematen dion bera edo handiagoa.

  Ibilbideko programa bati lotutako jarduera bat baino gehiago baleude, eta

  banaka hartuta horietako ezein jarduerak ez balitu beteko aurreko baldintza

  horiek, aukera egongo da guztien orduak eta/edo kredituak metatzeko. Hori

  egiten denean, ibilbidean ageri den prestakuntza-programak duen iraupenaren

  eta/edo kreditu kopuruaren %120, edo hortik gora, eman beharko du orduen

  eta/edo kredituen baturak.

  4. Aurrekoa aintzat hartuta ere, aukera izango da modalitate desberdinetan egindako jarduerak baliokidetzeko. Kasu horretan, honako irizpide hauek

  erabiliko dira baliokidetzeko:

  a) Osakidetzak berak sortutako ikastaroen bidezko on-line prestakuntza: on-line modalitateko 3 orduk modalitate presentzialeko 1 ordu balio dute.

  b) Osakidetzak berak sortu ez dituen ikastaroen bidezko on-line prestakuntza: on-line modalitateko 4 orduk modalitate presentzialeko 1

  ordu balio dute.

  c) Prestakuntza mistoa: modalitate mistoko 1 orduk modalitate presentzialeko 1 ordu balio du.

  Aurreko irizpide horiekin orduak baliokidetu ondoren, modalitate berean

  emandako jarduerak baliokidetzeko ezarri diren irizpideak bete beharko ditu

  hortik ateratzen den emaitzak.

  5. Prestakuntza-ibilbide batean ageri diren programak baliokidetzeko, Osakidetzako SAPeko prestakuntza moduluan erregistratua dagoen informazioa

  hartuko da kontuan.

  Prestakuntza-jarduerak baliokidetzeko irizpide espezifikoak

  1. Ibilbideko programaren batean hala erabakiz gero, Curriculum Vitae (CV) aplikazioan honako atal hauetan erregistratzen diren jarduerak ere baliokidetu

  ahalko dira:

  - Graduondoko titulazioa - Ezagutzaren zabalkundea:

  � Ezagutzaren zabalkundea: bilera zientifikoak eta dibulgaziokoak.

 • 47

  � Ezagutzaren zabalkundea: argitalpenak. - Ikerkuntza:

  � Ikerkuntza-proiektuak. � Saio Kliniko Onartuak. � Doktore-tesiak. � Ikerkuntza-proiektuen Ebaluazioa. � Sariak eta goraipamenak Ikerkuntzari. � Patente eta modelo erregistratuak. � Ikerkuntza-egonaldiak. � Aldizkari Medikoetako Orraztailea. � Ikerkuntza-sareak. � Tesinak.

  - Bestelako merituak: � Barneko batzordeak. � Kanpoko Batzorde eta Elkarteak. � Epaimahaiak eta bestelako organoak. � Osakidetzako lantaldeak. � Meritu gehigarriak.

  CVko atal horietan agertzen diren jarduerak baliokidetzeko, pertsona

  interesatuak aurrez eskari bat egin beharko du Prestabideren

  2. Osakidetzako prestakuntza-planetan ageri diren prestakuntza-jardueretan irakasle, ezagutza-sortzaile edo on-line ikastaroen tutore gisa izandako parte-

  hartzea aintzat hartuko da ibilbideko programa batzuk baliokidetzeko, baldin

  eta horien helburua bat baldin badator irakaskuntza arlo horretan eskainitako

  prestakuntza-jardueren helburuekin.

  Irizpide bera erabiliko da beste arlo hauetan irakasle gisa izandako parte-

  hartzearekin ere: graduaurrekoa, graduondokoa edo egoiliarren eta/edo

  ikasleekin egina.

  La convalidación por los supuestos previstos en este apartado se realizará en

  Prestabide por la persona interesada. Atal honetan aurreikusitako arrazoietatik

  abiatutako baliokidetzea Prestabiden egingo du interesa duen pertsonak.

  3. Ibilbideko prestakuntza-programak baliokidetzeko orduan, inoiz ez da kontuan hartuko bilera zientifikoetan eta dibulgaziokoetan entzule gisa parte

  hartu izana.

  Esperientzia eta jardun profesionaletik abiatuta, prestakuntza-jarduerak

  baliokidetzea

  Prestakuntza-ibilbidean unitate/zerbitzu bateko programa espezifiko gisa ageri

  direnak (programa urdinak) eta esperientzia eta/edo jardun profesionalari oso

 • 48

  lotuta dauden trebetasunak eta ezagutzak eskuratzeko egiten direnak, erdi-mailako

  arduradunak baliokidetu ahalko ditu, ibilbideko programan baliokidetzeko ezarri

  diren baldintzak betetzen badira.

  Era berean, ezartze fasean, ibilbideari lotutako beste programa batzuk (programa

  berdeak) baliokidetu ahalko ditu arduradunak; horretarako, Prestabiden egiaztatu

  egin beharko da interesatuak ikaskuntza bidez bereganatu dituela baliokidetzekoa

  den programari (edo programei) dagozkion helburu espezifikoak.

  Lanpostuan frogatuz egiaztatzen bada soilik prestakuntza-programaren zati bati

  buruzko ikaskuntza bereganatu duela, zati hori baliokidetu ahalko da, eta

  programaren egoera aldatu: "Eguneratu beharrekotzat" joko da (anbar kolorea).

  Halakoetan, prestakuntza-jarduera ez da ziurtatuko harik eta programa osoa egiten

  duen arte eta ibilbidean duen egoera "gauzatua" izan arte.

  Arduradunak ezingo ditu baliokidetu BBTan erlazionatutako prestakuntza-jarduera

  bat duten ibilbideko programak. Kasu horretan, baliokidetze-irizpide orokorren

  atalean jasotzen diren irizpideei jarraitu beharko zaie baliokidetzeko.

  Edonola ere, ibilbideko prestakuntza-programak esperientzia eta jardun

  profesionaletik abiatuta baliokidetzeko prozesua Prestabiden egingo da, propio

  horretarako duen atala erabilita: "Ikaskuntza lanpostuan egiaztatzeko zerrenda".

  Prestakuntza-ibilbideko programak bide horretatik baliokidetzen direnean,

  arduradunak erregistratuko du Prestabiden, pertsona laguntzaileekin egindako

  elkarrizketentzat gordeta dagoen gunean.

  BALIOKIDETZEKO PROZEDURA

  Prestakuntza-ibilbide batean ageri diren programak baliokidetzeko proposamena ofizioz

  egingo du Osakidetzak, bai ezartze fasean eta bai ohiko fasean. Baliokidetze-

  proposamena egiteko, dokumentu honetan ageri diren irizpideak hartuko dira kontuan.

 • 49

  II. ERANSKINA

  PRESTAKUNTZA-IBILBIDEAREN HASIERAKO PROPOSAMENA PROFESIONALEK BALIOZTATZEKO PROZEDURA

  XEDEA

  Pertsona profesional bat prestakuntza-ibilbide bati atxiki ondoren, Prestabide

  aplikazioak ibilbidean ageri diren prestakuntza-programak baliokidetzeko hasierako

  proposamena sortuko du automatikoki, profesional bakoitzaren ezagutzak eta

  esperientzia aintzat hartuta, I. eranskinean ezarritako irizpideen arabera:

  "Prestakuntza-jarduerak ibilbidean baliokidetzeko sistema".

  Eranskin horretan esaten da zein den prozedura Osakidetzako pertsona profesionalek,

  prestakuntza-ibilbide jakin bati atxikita daudenek, hasierako ibilbide-proposamena

  balioztatu dezaten edo, bestela, egoki iruditzen zaizkien proposamenak egin ditzaten,

  ondoren dagokion arduradunarekin balioztatzeko.

  INFORMAZIOA ERREGISTRATZEA IBILBIDEKO PRESTAKUNTZA-JARDUERAK BALIOZTATZEKO

  Prestakuntza-ibilbide batean ageri diren programak balioztatzeko, kontuan hartuko da

  profesionalek Osakidetzako SAPeko prestakuntza moduluan erregistratu duten

  informazioa, I. Eranskineko 5. puntuan aurreikusten denaren arabera.

  SAP-Prestakuntzako eta SAP-Karteldegietako datuak Prestabiden kasu bakoitzean

  erabakitzen den periodikotasunaz erantsiko dira. Edonola ere, ibilbidea ezarriko den

  unitateetan/zerbitzuetan, honako data honekin eguneratuta dauden datuak erantsiko

  dira: ibilbidea ezartzeko egunaren aurreko hilabetearen azken eguna.

  PRESTAKUNTZA-IBILBIDEAREN HASIERAKO PROPOSAMENA BALIOZTATZEKO FORMULARIOA

  Osakidetzako profesionalek balioztatuko dute prestakuntza-ibilbidearen hasierako

  proposamena, Prestabide aplikazioan horretarako dagoen formularioaren bidez.

 • 50

  Hasierako proposamenarekin ados egonez gero, balioztatu egingo du eta

  arduradunarekin biltzeko zain geldituko da.

  Profesionalak proposamenak egin ditzake ibilbidearen hasierako proposamenean

  txartatzeko, honako lau egoera hauetan:

  a) Hasierako ibilbidean Prestabidek baliokidetu dituen programei dagozkien prestakuntza-beharrak planteatzea.

  b) Hasierako ibilbidean Prestabidek baliokidetu ez dituen prestakuntza-programak baliokidetzeko eskatzea, lehendik egina duelako prestakuntza-programen

  helburuekin zerikusia duen prestakuntza.

  c) Hasierako ibilbidean Prestabidek baliokidetu ez dituen prestakuntza-programak baliokidetzeko eskatzea, lehendik egina duelako prestakuntza-programen

  helburuekin zerikusia duen jardun profesionala.

  d) Prestakuntza-jarduerak baliokidetzeko irizpide espezifikoak aplikatu behar zaizkien prestakuntza-programak baliokidetzeko eskatzea (II. eranskinean

  zehazten dira irizpide horiek).

  Aurreko kasu horietako edozeinetan, "Prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena

  balioztatzeko formularioa" bete beharko du pertsona interesatuak, eta kasu bakoitzean

  eskatzen dion informazioa eman beharko du.

  Hasierako ibilbidean Prestabidek baliokidetu dituen programei dagozkien

  prestakuntza-beharrak planteatzea

  Osakidetzako profesionalek prestakuntza osagarria eskatu ahalko dute ibilbidearen

  hasierako proposamenean baliokidetu zaizkien prestakuntza-programen inguruan,

  iruditzen zaienean, beren betebeharrei dagozkien ardura eta eskumenak aintzat

  hartuta, ez dutela behar adinako gaitasunik prestakuntza-programa baliokidetuaren

  helburu espezifikoetako bati erantzuteko.

  Kasu horretan, beren eskaria arrazoitu egin beharko dute formularioan.

  Hasierako ibilbidean Prestabidek baliokidetu ez dituen prestakuntza-

  programak baliokidetzeko eskatzea, lehendik egina duelako prestakuntza-

  programen helburuekin zerikusia duen prestakuntza

  Prestakuntza lehendik egina dagoelako eskatzen bada baliokidetzea, lehen egindako

  prestakuntzaren amaiera-data Prestabidek baliokidetu duen dataren aurreko hamar

  urteen barnean dagoela egiaztatu beharko da. Era berean, egiaztatu egingo da

  prestakuntzaren iraupena (ordutan eta/edo kreditutan) bat datorrela Prestakuntza-

  jarduerak balioztatzeko irizpide orokorren 3. eta 4. ataletan ezartzen diren irizpideekin

  (I. eranskinean ageri dira).

 • 51

  Hasierako ibilbidean Prestabidek baliokidetu ez dituen prestakuntza-

  programak baliokidetzeko eskatzea, lehendik egina duelako prestakuntza-

  programen helburuekin zerikusia duen jardun profesionala

  Osakidetzako profesionalek eskatu ahalko dute hasierako ibilbidean Prestabidek

  baliokidetu ez dituen prestakuntza-programak baliokidetzeko, ziurtatu daitekeenean,

  ohiko jardun profesionalean eskuratu eta erakutsi dituen ezagutzak eta/edo

  trebetasunak aintzat hartuta, betetzen duela baliokidetu nahi duen programaren

  helburu espezifikoetako bat.

  Kasu horretan, beren eskaria arrazoitu egin beharko dute formularioan.

  Prestakuntza-jarduerak baliokidetzeko irizpide espezifikoak aplikatu behar

  zaizkien prestakuntza-programak baliokidetzeko eskatzea (II. eranskinean

  zehazten dira irizpide horiek)

  Ibilbideko prestakuntza-programak baliokidetzeko eskari arrazoitua aurkeztu daiteke

  ezagutzak eta/edo trebetasunak eskuratu direlako graduondoko ikastaroetan, bilera

  zientifikoetan, argitalpenetan, ikerkuntzan eta irakaskuntzan, eta eskatu daiteke,

  halaber, batzordeetan, epaimahaietan, lantaldeetan eta abarretan parte hartzeagatik

  ere. Eskari horiek profesional interesatuak egin beharko ditu Prestabiden, eta behar den

  informazio guztia aurkeztu beharko du egoki aztertu ahal izateko, I. eranskinean esaten

  den bezala.

 • 52

  III. ERANSKINA

  ARDURADUNA-LAGUNTZAILEA ELKARRIZKETA KUDEATZEKO PROZEDURA

  XEDEA

  Osakidetzako profesional bakoitzaren ibilbideak unean-unean duen gauzatze-maila

  etengabe berrikusiko da dagokion arduradunarekin periodikoki bildu eta hitz eginda.

  Eranskin honetan azaltzen da zer-nolako prozedura erabili behar den ibilbide bat

  ezarrita duten unitateetako/zerbitzuetako arduradunek elkarrizketa hori kudea dezaten

  eta elkarrekin baliozta dezaten prestakuntza-ibilbidea.

  Elkarrizketa egiteko unearen eta helburuaren arabera, bi mota bereizten dira:

  a) Prestakuntza-ibilbidea ezartzeko elkarrizketa.

  b) Prestakuntza-ibilbidearen jarraipena egiteko elkarrizketa.

  PRESTAKUNTZA-IBILBIDEA EZARTZEKO HASIERAKO ELKARRIZKETA

  Profesional bakoitzak prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena balioztatu

  ondoren ("Prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena profesionalek balioztatzeko

  prozedura" dokumentuan esaten denari jarraituz, II. eranskinean), eta dagokion

  arduradunarekin berrikusi ondoren, Prestabide aplikazioak formulario bat sortuko du

  automatikoki, eta hori erabiliko dute arduradunak eta haren laguntzaileek prestakuntza-

  ibilbidea ezartzeko elkarrizketarako gidoi gisa.

  Ibilbidea ezartzeko elkarrizketaren helburua da zehaztea profesional bakoitza nondik

  abiatuko den ibilbidean.

  Elkarrizketa hori honela egituratuko da:

  � Harrera egingo zaio profesionalari. � Informazioa emango zaio edo zalantzak argituko zaizkio prestakuntza-ibilbideen

  ereduaren inguruan.

 • 53

  � Berrikusi egingo da profesionalak balioztatu duen hasierako ibilbide-proposamena eta Prestabide bidez txertatu dituen ekarpenak.

  � "Ikaskuntza lanpostuan egiaztatzeko zerrenda" aplikatuko da jardun profesionalarengatik programak baliokidetzeko.

  � Zehaztuko egingo da unitateko/zerbitzuko profesionalaren hasierako ibilbidea. � Lehentasunak ezarriko dira prestakuntza planifikatzeko.

  Elkarrizketa horretan ez dira landuko honako gai hauek: prestakuntza-ibilbidearen

  hasierako proposamena balioztatzeko formularioa betetzean profesionalak txertatzen

  dituenak, baldin eta horien irtenbidea ez badago inplikatutako aldeen esku, kasu

  horretan beharrezkoa delako Prestabidek edo bestelako instantziaren batek zer esaten

  duen jakitea. Aldiz, kontuan hartuko dira prestakuntza planifikatzeko orduan, zeren ez

  baita planifikatu beharko programa edo jarduera horien inguruko prestakuntza- edo

  ikaskuntza-jarduerarik.

  PRESTAKUNTZA-IBILBIDEAREN JARRAIPENA EGITEKO ELKARRIZKETA

  Ibilbidearen jarraipena egiteko elkarrizketa periodikoki egingo dute arduradunak eta

  haren taldean prestakuntza-ibilbideari atxikita dauden pertsonek. Elkarrizketak, ahal

  dela, urrian eta azaroan egingo dira, eta, horrela, abenduan, hurrengo urterako

  prestakuntza-aurreikuspena planifikatu ahalko da.

  Elkarrizketa horrek erakutsiko du ibilbideak unean-unean duen gauzatze-maila, eta hori

  izango da tresna ibilbidearen jarraipena bermatzeko.

  Elkarrizketa hori honela egituratuko da:

  � Harrera egingo zaio profesionalari. � Berrikusi egingo da, profesional bakoitzak egindako prestakuntzarekin

  kontrastatuta, prestakuntza-ibilbide eguneratuta, eta baita profesional bakoitzak

  Prestabideren bidez egindako ekarpenak ere.

  � "Ikaskuntza lanpostuan egiaztatzeko zerrenda" aplikatuko da prestakuntza-jardueretan eguneratu beharrekorik baden identifikatzeko.

  � Zehaztuko egingo da unitateko/zerbitzuko profesional bakoitzaren ibilbide eguneratua.

  � Lehentasunak ezarriko dira prestakuntza planifikatzeko.

  Ibilbidea ezartzeko elkarrizketan bezala, elkarrizketa honetan ez dira landuko honako

  gai hauek: prestakuntza-ibilbidearen hasierako proposamena balioztatzeko formularioa

  betetzean profesionalak txertatzen dituenak, baldin eta horien irtenbidea ez badago

  inplikatutako aldeen esku.

 • 1

  Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza

  MODELO DE ITINERARIOS FORMATIVOS DE OSAKIDETZA

  Modelo estratégico de formación basado en itinerarios formativos.

 • 2

  Índice

  1. Introducción _____________________________________________ 4

  2. Modelo de itinerarios formativos de Osakidetza __________________ 6

  2.1 Definición de itinerario formativo. ________________________ 6

  2.2 Estructura del itinerario formativo. _______________________ 7

  2.2.1 Niveles del itinerario formativo. __________________________ 8

  2.2.2 Tipología de actividades formativas en el itinerario. __________ 9

  2.2.3 El itinerario como programa marco de formación. ___________ 10

  3. Implantación del modelo de itinerarios formativos _______________ 12

  3.1 Asignación a itinerario. ________________________________ 12

  3.2 Determinación del lugar en el itinerario de cada profesional. ___ 12

  3.2.1 Convalidación inicial de programas formativos. _____________ 12

  3.2.2 Validación de la propuesta inicial de itinerario formativo por profesionales. _______________________________________ 12

  3.2.3 Revisión de la propuesta inicial de itinerario en entrevista con el mando. ____________________________________________ 13

  3.3 Mantenimiento del itinerario formativo en el tiempo. _________ 13

  3.4 Incorporación de profesionales a unidades/servicios con itinerario implantado. ________________________________________ 13

  4. Planificación de la formación a partir del itinerario formativo _______ 14

  4.1 Criterios generales para la planificación de la formación. ______ 14

  4.2 Planificación de la formación en puesto de trabajo. __________ 15

  5. Itinerarios formativos de Osakidetza __________________________ 16

  5.1.1 Programas generales. Nivel de iniciación. _________________ 18

  5.1.2 Programas generales. Nivel de consolidación básica. _________ 19

  5.1.3 Programas generales. Nivel de consolidación avanzada. ______ 20

  5.2 Itinerario de enfermería. ______________________________ 21

  5.2.1 Programas asociados a itinerario de enfermería. Nivel de iniciación. 23

  5.2.2 Programas asociados a itinerario de enfermería. Nivel de consolidación. _______________________________________ 23

  5.2.3 Itinerario de enfermería. Programas específicos de la unidad/servicio: UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA _____________________ 27

 • 3

  5.2.4 Itinerario de enfermería. Programas específicos de la unidad/servicio: URGENCIAS ________________________________________ 29

  5.2.5 Itinerario de enfermería. Programas específicos de la unidad/servicio: NEFROLOGÍA - DIÁLISIS ______________________________ 30

  5.2.6 Itinerario de enfermería. Programas específicos de la unidad/servicio: UNIDADES DE CRÍTICOS ______________________________ 32

  5.2.7 Itinerario de enfermería. Programas específicos de la unidad/servicio: QUIRÓFANO ________________________________________ 34

  5.2.8 Itinerario de enfermería. Programas específicos de la unidad/servicio: HOSPITALIZACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA _________________ 35

  5.3 Itinerario de personal celador. __________________________ 38

  5.3.1 Programas asociados a itinerario de personal celador. Nivel de iniciación. __________________________________________ 40

  5.3.2 Programas asociados a itinerario de personal celador. Nivel de consolidación. _______________________________________ 40

  5.3.3 Itinerario de personal celador. Programas específicos de la unidad/servicio: ATENCIÓN PRIMARIA. ___________________ 43

  5.3.4 Itinerario de personal celador. Programas específicos de la unidad/servicio: QUIRÓFANO. __________________________ 43

  5.3.5 Itinerario de celador. Programas específicos de la unidad/servicio: ALMACÉN. _________________________________________ 43

  ANEXO I

  SISTEMA DE CONVALIDACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL

  ITINERARIO ________________________________________________ 44

  ANEXO II

  PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA INICIAL DE

  ITINERARIO FORMATIVO POR PROFESIONALES ____________________ 49

  ANEXO III

  PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTREVISTA MANDO-

  COLABORADOR/A ____________________________________________ 52

 • 4

  1. Introducción

  Una de las Líneas Estratégicas de Osakidetza está dedicada a las personas profesionales, bajo el epígrafe “Protagonismo e implicación profesional”. En concreto, el Objetivo 4-3 “Potenciar la óptima cualificación y el desarrollo profesional del personal mediante el desarrollo de un modelo estratégico de la formación” establece, entre sus acciones, la definición de “un modelo basado en itinerarios formativos orientado a dibujar la trayectoria en la que se adquieren las competencias para el desempeño de los puestos”. Por su parte, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos para Osakidetza en su Línea 6 en relación con las acciones dirigidas a la capacitación profesional, establece la “definición de un nuevo modelo estratégico de capacitación basado en la definición de itinerarios formativos”. En este contexto estratégico de gestión de la formación, los itinerarios formativos son el instrumento para la planificación de la formación y el eje central de la gestión del conocimiento en la organización. Para el desarrollo de esta estrategia, la Dirección de Recursos Humanos ha impulsado el proyecto “De cursos a Itinerarios Formativos: una estrategia centrada en las personas” que viene desarrollando desde el año 2012 y que se centra en el desarrollo de un nuevo paradigma de gestión de la formación basado en itinerarios formativos con los siguientes objetivos:

  ���� Gestionar la formación mediante un modelo que sirva para reforzar la misión de la organización.

  ���� Integrar el conocimiento y la experiencia de Osakidetza en un mismo espacio, garantizando que el conocimiento acumulado por profesionales de la organización no se pierda, que se redistribuya de manera estable y continuada y que las distintas organizaciones de servicios puedan retroalimentarse.

  ���� Favorecer el aprendizaje permanente y la mejora de las competencias de las personas de la organización, atendiendo a sus necesidades y expectativas de cada momento.

  Orientar la formación a itinerarios formativos permite contar con un modelo de aprendizaje estructurado que facilite que los y las profesionales de Osakidetza:

  ���� Puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para dar respuesta a los requerimientos de sus puestos de trabajo y a los objetivos estratégicos de la organización.

  ���� Se mantengan actualizados en los diferentes aspectos de su profesión.

  ���� Alcancen el máximo nivel posible de desarrollo de sus capacidades.

 • 5

  El modelo de itinerarios formativos de Osakidetza responde a un enfoque de formación centrada en la persona y basada en modelos pedagógicos psicocéntricos constructivistas, siendo la persona el principal agente del aprendizaje y la figura docente una facilitador de éste. El objeto de este documento es definir el modelo de itinerario formativo y su aplicación. Dicha definición permitirá homogeneizar los criterios y características de la estructura y funcionamiento general de los itinerarios formativos que se implanten en Osakidetza, y será el marco sobre el que desarrollar las acciones formativas asociadas a cada uno de los itinerarios. Con la periodicidad que en cada caso se determine, se establecerá el plan de implantación de itinerarios formativos, tanto en lo que a la definición de nuevos itinerarios se refiere, como a la extensión de la implantación de los ya descritos a nuevas organizaciones de servicios y/o unidades. A través de los itinerarios formativos, se persigue también potenciar el talento, generando una cultura de intercambio de conocimiento y de creación conjunta, mediante el impulso de plataformas digitales, benchmarking, difusión de buenas prácticas, generación de una cultura de creatividad e innovación y el impulso de sistemas de gestión basados en modelos participativos.

 • 6

  2. Modelo de itinerarios formativos de Osakidetza

  2.1 Definición de itinerario formativo. El itinerario formativo se define como el “conjunto de acciones de aprendizaje, ordenadas y secuenciadas en el tiempo, agrupadas por áreas de conocimiento y nivel, cuya realización, medible y evaluable, permite la adquisición de diferentes grados y tipos de conocimiento y competencia necesarios para el desempeño de las responsabilidades asociadas a un puesto de trabajo o función en la organización”. En la definición de cada itinerario formativo se establecerá su alcance atendiendo tanto al ámbito de clasificación del personal incluido en el itinerario formativo, como al ámbito profesional de aplicación que en cada caso se determine. Asimismo, una persona puede estar asignada a más de un itinerario en función de las responsabilidades que desempeñe en la organización. Los programas y actividades que se incluyen en el itinerario formativo son la respuesta formativa a los conocimientos y habilidades requeridas por las personas incluidas en su ámbito de aplicación, identificadas en la fase de análisis previa a la descripción del itinerario formativo. El concepto de itinerario formativo es dinámico. Los programas, actividades y acciones que lo forman se adaptarán de forma permanente a nuevas necesidades de pacientes, ciudadanía o profesionales, así como a los planes y programas de la organización, necesidades del sector, tendencias, herramientas de nueva aplicación, etc… De esta forma, el itinerario es dinámico, y evoluciona con la profesión. Los itinerarios formativos son, en sí mismos, programas marco de formación que sirven para identificar y agrupar las actividades formativas que cada profesional ha de desarrollar. Por lo tanto, la gestión del itinerario permite personalizar los planes de formación tanto a nivel individual como de unidad organizativa. La organización de la formación por itinerarios formativos modulares y secuenciales permite que la organización de la formación sea coherente, clara y comprensible para toda la organización. Los itinerarios formativos permiten: ���� Dar coherencia a la oferta formativa. Los itinerarios proporcionan un marco de

  actuación que ayuda a estructurar la oferta formativa y a darle coherencia desde un punto de vista integral de desarrollo.

  ���� Orientar la demanda de formación por parte de los/las profesionales. El profesional puede conocer cuál es su itinerario de formación y los plazos de realización, de manera que el conjunto de programas formativos en que participe sea coherente y le permita ir avanzando profesionalmente. Al mismo tiempo, Osakidetza dispone de una herramienta marco, con criterios estables que le permite planificar mejor su oferta y dar una respuesta más adecuada a las necesidades de las personas profesionales.

 • 7

  ���� Articular la actual oferta formativa. Disponer de un itinerario común, que agrupe toda la oferta formativa, sirve para que la oferta de formación entre organizaciones de servicios sea homogénea y complementaria. Además permite aprovechar economías de escala y eficiencia evitando solapamientos y duplicidades en la oferta de acciones formativas.

  ���� Centrar la actividad del área de formación en proyectos de valor, minimizando el impacto de las tareas de gestión. La gestión por itinerarios formativos minimiza el impacto de las tareas de gestión y agiliza la respuesta del departamento de formación.

  2.2 Estructura del itinerario formativo. En la siguiente figura se representa gráficamente el modelo de itinerario formativo de Osakidetza:

  Un itinerario formativo se construye atendiendo a dos variables:

  a) Nivel de realización (sentido vertical)

  b) Tipología de actividades formativas (sentido horizontal)

 • 8

  2.2.1 Niveles del itinerario formativo. Atendiendo al nivel de realización del itinerario, se identifican tres niveles dependiendo del grado de profundidad: � Iniciación. Incluye el nivel mínimo de avance en el itinerario requerido para el

  desempeño de ese puesto, en términos de aprendizaje. Tiene como finalidad garantizar que las personas que se incorporan a la organización o a una determinada unidad/servicio, disponen de los conocimientos y habilidades mínimas para poder desenvolverse en el puesto. El nivel de iniciación del itinerario está formado por aquellos programas, actividades y acciones formativas que deberán realizar las personas que se incorporan por primera vez a una organización de servicios, unidad o servicio. Puede tratarse tanto de personas de nueva incorporación en Osakidetza, como de personas que provienen de otra organización de servicios o unidad/servicio. Dentro de este nivel, el itinerario incluye toda la formación necesaria para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso de manera efectiva en su unidad, aportando el aprendizaje necesario para garantizar el desempeño normalizado de las tareas y funciones generales bajo la supervisión de otra persona, al carecer de experiencia en la organización y/o puesto. Los programas formativos de este nivel en el itinerario serán principalmente, el resultado de combinar metodologías auto-formativas (formación online, lectura de protocolos, documentos, etc…) con formación tutorizada en puesto de trabajo.

  � Consolidación. Constituye la parte troncal del itinerario profesional. Facilita que el desempeño del puesto se realice de manera autónoma, con o sin supervisión, que se dominen las capacidades necesarias para llevarlo a cabo y que se realicen acciones de reciclaje y actualización de manera continuada. El nivel de consolidación del itinerario distingue dos áreas diferenciadas:

  - Consolidación básica (fondo azul claro): dirigida a proporcionar a los/las

  profesionales de la organización los conocimientos y habilidades (técnicos, operativos y relacionales) necesarios para desempeñar el puesto de manera autónoma, saberlos aplicar y mantenerse actualizados en el tiempo.

  - Consolidación avanzada (fondo azul oscuro): programas formativos dirigidos a profesionales que participan en la implantación de estrategias, proyectos o planes concretos. En este nivel del itinerario se contemplan también programas formativos dirigidos a profesionales que, en determinados ámbitos, materias o habilidades, vayan a actuar como referentes en la organización. Igualmente, en este nivel se incluyen programas que puedan suponer un mayor nivel de especialización requerido por la unidad/servicio, en función de la distribución de efectivos en la unidad para dar respuesta a las necesidades del servicio.

 • 9

  En función de la unidad o servicio de que se trate, un mismo programa formativo podría estar en una unidad en el nivel de consolidación básica y, en otra unidad o servicio, en el de consolidación avanzada.

  � Experto. En este nivel se incluyen aquellas acciones que realizarán profesionales

  expertos en la organización. Tiene como finalidad potenciar el expertise de algunos profesionales en áreas concretas de la organización.

  La consideración de experto viene dada por el reconocimiento de la maestría de una persona en un ámbito particular de conocimiento por sus pares, tanto dentro como fuera de la organización. El prestigio profesional que logra la persona experta se sustenta en su contribución a la difusión del conocimiento científico, técnico y humanístico a través de labores de docencia, investigación o práctica profesional excelente.

  2.2.2 Tipología de actividades formativas en el itinerario. Dentro de cada uno de los niveles del itinerario se desarrollan diferentes programas formativos que se agrupan por tipología de actividades formativas: ���� Generales (color amarillo): Programas, actividades o acciones formativas

  transversales al conjunto de la organización y que, por lo tanto, van dirigidas y aplican a todos los ámbitos y profesionales.

  Los programas formativos asociados a este tipo de actividades se agrupan en torno a cinco áreas de conocimiento: a) Modelo de gestión y organización de Osakidetza. b) Sist