O reino monera

of 12 /12
O REINO MONERA

Embed Size (px)

Transcript of O reino monera

Page 1: O reino monera

O REINO MONERA

Page 2: O reino monera

O termo Monera fai

referencia a organismos

celulares que carecen de

núcleo definido, os que son

chamados procariontes e

son considerados as formas

de vida máis antigas.

Page 3: O reino monera

Hoxe en día este reino divídese en dous reinos:

Reino das Bacterias.

Reino das Arqueobacterias

Page 4: O reino monera

Características xerais:

Tamaño: Son os organismos

celulares máis pequenos.

Nivel celular: Organismos

unicelulares.

Células procariotas (carecen de

envoltura nuclear)

Page 5: O reino monera

Sen orgánulos.

Teñen un único cromosoma circular

libre no citoplasma

Nutrición: Heterótrofa ou autótrofa.

Parede bacteriana de mureina (as

arqueobacterias non)

Presentes en tódolos hábitats, incluso

nos ambientes máis extremos.

Page 6: O reino monera
Page 7: O reino monera

Bacilos

Page 8: O reino monera
Page 9: O reino monera

Cocos

Page 10: O reino monera
Page 11: O reino monera

Espirilos

Page 12: O reino monera

Vibrios