O movemento obreiro

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  783
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Esquema para 4º ESO

Transcript of O movemento obreiro

 • 1. O MOVEMENTOOBREIRO

2. PoderMoitaBurguesaman de obra (prohibicnSindicatos, etc)PropiedadePrivada EXPLOTACINEn mans da OBREIROS burguesa Bsqueda mxmoSistema beneficio fabril 3. Ludismo Movemento poucoorganizado, e moitas veces Destruccin das mquinas xa violentoProdcese sobre todo naque as consideran culpables:primeira metade do sculo XIX. Perda de postos de traballo Endurecemento das condicinsde traballo: xornadas, monotona,etc Diminucin dos salariosO obreiro artesanal tia que termis conocimientos para facer oseu traballo. Non todo o mundopoda facelo o que implicabasalarios mis altos. Coas mquinas non se necesitaobreiros tan especializados 4. DOC 1: LudismoFoi quemada a fbrica de tecidos e fundicin deferro dos seeres bonaplata e Ca en Barcelona.As autoridades () enviaron toda a forza daque se poda dispor, co fin de atallar o incendio;mis foi inutil, xa que estaban determinados afacelo, convencidos de que os teares movidospor mquinas diminuan a producin do traballomanual. () resultaron da refriega variosmortos e feridos. 5. Primeiras sociedades obreiras ou sindicatos Primeiras sociedade desocorro mutuo: axudarse encaso de enfermidade, paroaccidente, etc Unins de oficios ou sindicatos Carcter revindicativo: loitan para mellorar as condicins da clase obreira. Legalizacin das sociedade e dereito negociacin cos propietarios para fixar as condicins de traballo Reduccin da xornada laboral Aumento dos salarios Eliminacin do traballo infantil Seguridade e sade no traballo 6. Primeiras sociedades obreiras ou sindicatos Crecemento das asociacinsobreiras: de oficios, locais,rexionais, nacionais. Prohibidas en moitos pases A burguesa que exerce opoder non quere acceder speticins dos obreiros. Asasociacins obreiras podenforzar s propietarios a aceptaralgunhas das sas demandas Inglaterra legalizadas en1824. En Espaa no SexenioDemocrtico (1869-1874) elogo en 1887 Principal medio de loita aFOLGA 7. DOC 2: PROHIBICN SINDICATOS Sabido que un gran nmero de obreirosintentaron mediante reunins e coalicins ilegaisobter un aumento de salarios (...), fxose precisotomar medidas mis enrxicas (...) impoendos culpables un castigo exemplar. Polo tantodecrtase que (...) todos os acordos feitos entreobreiros co fin de obter un aumento de salarios(...) ou para impedir que calquera persoa poidaempregar a calquera que el pense que axeitado para trballar na sa fbrica (...) serilegal (...).Combinatin acts, 1800 8. DOC 3: SINDICATOSSeores deputados das Cortes Constituntes: Hai anos que a nosa clase vai camiando a sa runa. Ossalarios diminen. O prezo dos comestibles e das habitacinse mis alto. As crises industriais sucdense. Temos quereducir cada da o crculo das nosas necesidades, mandar taller s nosas esposas (), sacrificar () s nosos fillos aun traballo prematuro. O mal gravsimo, urxe remedio, e espermolo de vos. ()Pedmosvos unicamente o libre exercicio dun dereito: odeereito a asociarnos. Hoxe s o temos para favorecernosnos casos de enfermidade ou de falta de traballo;concdasenos en diante para poder opoernos sdesmedidas exisencias dos donos dos tallers, establecer, deacordo con eles, tarifas de salarios ().Peticin presentada por 33.000 obreiros nas Cortes.1855 9. A FOLGA A folga consiste en para o traballopara forzar patrn a negociar eaceptar as peticins dostraballadores. parar a produccin o empresariodeixa de gaar ou perde dieiro. Os traballadores non cobranmentres estn en folga e podenperder o seu posto de traballo. Nesta poca o salario era moi baixo, as que non cobrar durante uns das era un problema moi serio para unha familia obreira A folga polo tanto unha accinque non se acomete lixeira. Agaa quen mis aguante 10. Para que unha folga tiveseposibilidades de xtito requera : Concienciar os traballadores Conseguir que respalden a folga case todos (as veces isto poda provocar enfrontamentos entre os traballadores) Unha caixa de resistencia para poder aguantar tempo. Unhas revindicacins que se poidan acadar Os propietarios recurren acontratar outros traballadores pararomper a folga (esquirois) Habitualmente a polica tamnactuaba a favor dos propietarios (opoder est en mans da burguesae o usa no seu beneficio) 11. Supresin da propiedadeANARQUISMOprivada dos medios deproduccin. Eliminacin das diferenciasde clase. Sociedadeigualitaria, onde a riquezaproducida polo traballo detodos sexa disfrutada portodos. Abolicin do estado e detodo tipo de autoridade Defensa da liberdadeindividual e da solidaridadeentre individuos como basedas relacins sociais 12. ANARQUISMO Organizacin da sociedade en comunas: Propiedade comn Reparto do beneficios dotraballo segundo asnecesidades de cada un. Democracia directa: gonernoen mans dunha asemblea dacomuna Non se elixen representantespara que tomen decisin porun. Pdense elexir representantespara aplicar algo decidido polaasemblea. Respecto liberdade individual por parte da colectividade Federacins voluntarias de comunas que sustiten a estados 13. ANARQUISMO: Medios de loita Rexeitan a participacin eneleccins e a organizacinen partidos polticos. Asasociacins obreiras deben Difundir ideas e concienciars obreiros e campesios Lograr melloras nascondicins de vida Preparar revolucin Educacin e propaganda A folga revolucionaria A accin individualA propaganda do feito, asveces levan a accinsviolentas, atentados contra osrepresentantes do poder. 14. MARXISMO Loita de clases A sociedade est dividida enclases. O motivo principal da existenciadesas clase na sociedade industriale propiedade Estas clases teen uns interesescontrapostos e enfrontados. Diferencia e enfrontaprincipalmente a burguesa eproletariado A nica forma de cambiar unsistema social aproveitar estealoita de clases. 15. MARXISMO: organizacin obreira e revolucin Para lograr un cambiosocial o proletariado debeorganizarse creandopartidos e sindicatos quedefendan os intereses doproletarido e O obxectivo final destaorganizacin debe ser aconquista do poderpoltico medienteAinsurreccin, folga xeral Mediante os mecanismoque o sistema facilite se ocaso 16. Dictadura do proletariado Unha vez que partido obreiro conquiste opoder colectivizar os medios de producinque pasarn estado. Para lograra isto terase que establecer unrxime forte e autoritario, a dictadura doproletariado (Para imporse A burguesa que nonaceptar facilmente a perda da sa propiedade). Oproletariado usar o poder do estado (antesusados pola burguesa contra el) paraimpoela pola forza Este foi un dos puntos mis criticados a Marx 17. Sociedade sen clases Unha sociedade sen clases, sen diferencias basadasna riqueza, xa que non hai propiedade privada senonpropiedade comn dos medio se producin Sociedade sen Estado, este desaparecer dandopaso autoadministracin. (xa que non se necesitapara que unha clase domine s outras) Desde o punto de vista econmico, organizarase encomunidades de producin e consumo, onde o froitoobtido ser, ao principio, a cada un segundo o seutraballo (sociedade socialista) e despois segundo assas necesidades (sociedade comunista) 18. MARXISMOANARQUISMOSE OBXECTIVOS FINAIS Unhasociedade sen clases, sen diferencias baseadas na riqueza.ME Propiedade comn ou colectiva dos medio se produccinLLAN Reparto do beneficios do traballo segundo as necesidades de cada un. Sociedade sen Estado, este desaparecer dando paso ZASautoadministracinDI MEDIOS Organizacin en Partidos e sindicatos MEDIOS Sindicatos e confianza na accin individualFE Participacin poltica, loita polo poder Insurrecin ou eleccins Rexeitan a participacin poltica Folga revolucionaria, accins indivisuaisRENDitadura do proletariado Protagonismo case exclusivo dosRexeitan a ditadura do proletariado obreiros industriaisFincap na liberdadeCIAS Protagonismo obreiro e campesio 19. DOC 4: Fundacin da AIT en Espaa 1870Queremos a abolicin de todas as clases sociais e a saconversin nunha soa de productores libres, honrados eintelixentes. () Queremos que os instrumentos detraballo, a terra, as minas, as fbricas () sexanpropiedade da sociedade enteira sendo utilizadasunicamente polas colectividades obreiras () e no seuseo recibir o obreiro o producto ntegro do seu traballo() Este o socialismo que proclama a internacional; eneconoma o colectivismo; en poltica a (). Ocolectivismo, dicir, a propiedade comn dosinstrumentos de traballo, utilizacin dos mesmos polascolectividades obreiras que os fagan producirdirectamente, e propiedade individual do froito ntegro dotraballo de cada quen. A (), dicir, a abolicin dosgobernos, ou sexa, a sa conversin en simplesadministradores dos intereses colectivos. 20. DOC 4: Obxectivos do Partido Socialista A posesin do poder poltico pola clase traballadora. A transformacin da propiedade individual ou corporativa dosinstrumentos de traballo en propiedade colectiva, social ou comn.Entendemos por instrumentos de traballo a terra, as minas, ostransportes, as fbricas, maquinas, (). En suma: o ideal do Partido Socialista unha completaemancipiacin da clase traballadora; e decir, a abolicin de todasas clases sociais e a sa conversin nunca sociedade detraballadores, donos do froito do seu traballo, libres a iguais,honrados e inteligentes () Dono o proletariado do poder poltico, valerase del, non paratiranizar a unha parte da familia obreira, como equivocadamente() sosteen certos elementos revolucionarios, senn paraarrancar a burguesa todos os seus pivilexios e monopolios ereducir s seus individuos categora de simples productores. Congreso PSOE 1888 21. PRIMEIRA INTERNACIONAL Formada por diferentes organizacinsobreiras de varios pases Conviven varias tendenciasdestacndose Marxista lideradad pod Marx Anarquista por Bakunin Obxectivos Potenciar o asociacionismo obreiro Difundir as ideas revolucionarias A emancipacin dos traballadores debe ser obra de eles mesmos Rpida difusin por toda Europa En espaa fndase en 1870 a FRE daAIT de tendencia anarquista 22. FIN DA INTERNACIONALCausas externas: Causas internas Foi perseguida polos gobernos no Conflicto entre mar