nuevo PGOU de ZUMAIA HAPO... viviendas, locales y establecimientos de actividad y servicios del...

download nuevo PGOU de ZUMAIA HAPO... viviendas, locales y establecimientos de actividad y servicios del Municipio

of 14

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of nuevo PGOU de ZUMAIA HAPO... viviendas, locales y establecimientos de actividad y servicios del...

 • 1

  ZUMAIAKO HAPO berria

  nuevo PGOU de ZUMAIA

  GALDETEGI OROKORRA

  Zumaiako Udala 2020an Hiri Antolamenduko Plan

  Orokorra (HAPO) lantzen hasi da. Herritarrek Parte

  hartzeko Programa onartu ondoren, lehenengo fasea

  hastera doa, Hirigintza Informazioa.

  Aipatutako Programan aurreikusitako ekintzetako bat

  herritarrei, etxebizitza, lokal, jarduera eta zerbitzu

  establezimenduetako jabeei zuzendutako Galdetegi

  Orokorra da. Bere helburua, HAPO berria egiteko

  prozedura hurbiltzea da, eta Zumaiari buruzko lehen

  diagnosia egitea.

  Zumaiako Udalak herritarrak animatu nahi ditu

  diagnosi-galdetegi orokor hau betetzera. Aldez

  aurretik eskertzen dugu eskainiriko denbora eta

  dedikazioa.

  Galdetegia bete ondoren, eraman Zumaiako

  udaletxera, mesedez.

  Galdetegi digitala nahiago baduzu, joan helbide

  honetara: www.hapo-zumaia.eus

  Eskerrik asko.

  GENEROA GÉNERO

  Emakumea Mujer Gizona Hombre Beste nortasunak Otras identidades

  ADINA EDAD

  65

  ZER HARREMAN DUZU ZUMAIAREKIN? ¿QUÉ RELACIÓN TIENES CON ZUMAIA?

  Nondik parte hartzen duzu? ¿Desde dónde participas?

  Aitamari Alai Andremarialdea Ardantzabidea Basadi Erdigunea

  Estazioa Jadarre Larretxo Narrondo Parolaldea Puntanoeta

  Santiago Txikierdi ARTADI Oikia Beste udalerri bat Otro municipio

  CUESTIONARIO GENERAL

  El Ayuntamiento de Zumaia comienza en 2020 los trabajos

  para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana

  (PGOU) del municipio. Tras aprobar el Programa de Partición

  Ciudadana, el plan comienza con la Fase 1. Información

  Urbanística.

  Una de las actuaciones propuestas en el mencionado

  Programa, es el Cuestionario General a residentes, titulares de

  viviendas, locales y establecimientos de actividad y servicios

  del Municipio. Pretende posibilitar un primer acercamiento de

  la ciudadanía a la redacción del nuevo PGOU, y extraer un

  primer diagnóstico de Zumaia.

  Desde el Ayuntamiento de Zumaia animamos a la ciudadanía

  a cumplimentar este cuestionario general de diagnóstico, y

  agradecemos tu tiempo y dedicación.

  Una vez hayas cumplimentado el cuestionario, entrégalo por

  favor en el Ayuntamiento de Zumaia.

  Si prefieres cumplimentar el cuestionario digital, está disponible

  en esta dirección: www.hapo-zumaia.eus

  Muchas gracias.

  Zumaian bizi naiz Vivo en Zumaia

  Zumaian oporretan edota asteburutan bizi naiz

  Vivo en Zumaia en vacaciones y/o fines de semana

  Zumaiako elkarte batean nago

  Pertenezco a una asociación local

  Zumaian lan egiten dut Trabajo en Zumaia

  Zumaia bisitatzen dut Visito Zumaia

  Udaleko teknikaria naiz Soy personal técnico municipal

  Udaleko ordezkaria naiz Soy representante municipal

  http://www.hapo-zumaia.eus/ http://www.hapo-zumaia.eus/

 • 2

  01 INGURUNE NATURALA

  01 MEDIO NATURAL

  1.1 Zure ustez, beharrezkoa da HAPO berriak Puntanoetako hezegunea berreskuratzea?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  1.1 ¿Crees que es necesario que el nuevo PGOU recupere el humedal de Puntanueta? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  1.2 Zure ustez, beharrezkoa da HAPO berriak nekazaritza- interesa daukaten lurzoruak gordetzea (Arritokietan, Basustan, Gorostiagan, Dornutegin, Xey-eko aurreko Ibaiertzean, Oikiatik hegoaldean eta Guascoren eta Miraballesen)?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  1.2 ¿Crees que es necesario que el nuevo PGOU preserve suelos de interés agrario (en Arritokieta, Basusta, Gorostiaga, Domutegi, la ribera contraria a Xey, al sur de Oikia y Guascor y Miraballes)? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  1.3 Zure ustez, beharrezkoa da HAPO berriak Urolako Korridore Naturala kontserbatzea, Oikia eta Aizarnazabal artean, hiri- garapenetik babestuz?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  1.3 ¿Crees que es necesario que el nuevo PGOU conserve el Corredor Natural del Urola entre Oikia y Aizarnazabal, preservándolo de desarrollos urbanos? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  1.4 Zure ustez, ibaiak oso artifizializatuta daude?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  1.4 ¿Consideras que los cursos fluviales (los ríos) están muy artificializados? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  1.5 Horren harira, non uste duzu hobe daitezkeela?

  _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

  1.5 Al hilo de esto, ¿dónde crees que se podrían mejorar?

  _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

  1.6 Kendu beharreko landaredi inbaditzailea duen guneren bat dagoela uste baduzu, adierazi non dagoen.

  _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

  1.6 Si crees que existe alguna zona con vegetación invasora que debería eliminarse, indica dónde es.

  _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

 • 3

  02 MUGIKORTASUNA

  02 MOVILIDAD

  2.1 Ba al daukazu aparkalekurik, jabetzan edo alokairuan?

  • Ez daukat

  • Jabetzan daukat

  • Alokatua daukat

  2.1 ¿Dispones de plaza de aparcamiento, en propiedad o alquiler?

  • No tengo

  • Tengo en propiedad

  • Tengo en alquiler

  2.2 Aparkalekurik erosi edo alokatzeko beharrik ba al duzu?

  • Alokatu

  • Erosi

  • Inolakoa (ez alokatu ez erosi)

  2.2 ¿Necesitas comprar o alquilar plaza de aparcamiento?

  • Alquilar

  • Comprar

  • Ninguna (ni alquilar ni comprar)

  2.3 Aparkalekurik erosi edo alokatu nahi izanez gero, non egotea nahiko zenuke?

  _________________________________

  2.3 En el caso de prever comprar o alquilar plaza de aparcamiento, ¿dónde sería preferiblemente?

  _________________________________

  2.4 Zure ustez, jende asko ibili arren, Itzurungo hondartzan, Santiagoko hondartzan edo Biotopo babestua bezalako lekuetara autoz hurbiltzea saihestu behar da?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  2.4 ¿Crees que en puntos de afluencia como playa de Itzurun, playa de Santiago o el Biotopo protegido habría que evitar llegar hasta allí en coche? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  2.5 Zure ustez, beharrezkoa da HAPO berriak oinezkoen eskolako bide seguruak bermatzeko ekintzak aztertzea?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  2.5 ¿Crees que es necesario que el nuevo PGOU contemple actuaciones para garantizar itinerarios escolares peatonales seguros? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  2.6 Zure ustez, posible den neurrian eskola inguruak soilik oinezkoentzat ipini beharko lirateke?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  2.6 ¿Crees que las zonas anexas a las escuelas se deberían peatonalizar? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  2.7 Zure ustez, beharrezkoa da HAPO berriak Oikia eta Artadi bezalako herriguneekin komunikazioa hobetzea, bidegorri eta oinezkoentzako ibilbideen bitartez?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  2.7 ¿Crees que es necesario que el nuevo PGOU mejore la comunicación con núcleos como Artadi y Oikia, mediante bidegorris e itinerarios peatonales? TOTALMENTE EN DESACUERDO

  EN DESACUERDO

  INDIFERENTE DE ACUERDO

  TOTALMENTE DE

  ACUERDO

  .

  2.8 Zure ustez, beharrezkoa da HAPO berriak industrialdeen eta herriguneen arteko komunikazioa hobetzea, bidegorri eta oinezkoentzako ibilbideen edo garraio publikoaren bitartez?

  GUZTIZ DESADOS

  DESADOS BERDIN ZAIT

  ADOS GUZTIZ ADOS

  2.8 ¿Crees que es necesario que el nuevo PGOU mejore la comunicación entre los polígonos industriales y los núcleos urbanos, mediante transporte público, bide